Mircea Cozma - Administratör för MC Trans, Rumänien

Noll – antalet medhavda reservhjul

Även om reservhjul endast används i nödsituationer kostar de pengar. Mircea Cosma, administratör för MC Trans, ett rumänskt företag med över 13 års erfarenhet av tanktransporter och 24 fordon, bestämde sig 2017 för att det var ett pris han inte behövde betala även om han minskade stilleståndstiden och säkerställde fordonsparkens effektivitet.

 

"Sedan vi började använda ServiceLine24 är både vi och förarna säkra på att de anländer säkert till sin destination."

I stället för att ha med reservhjul på alla 24 fordon började företaget använda Goodyears tjänst för nödsituationer ServiceLine24. Om det finns en däckrelaterad incident på ett fordon, var som helst i Europa, ser ServiceLine24 till att den är på väg igen inom högst två timmar.

 

”Vi har eliminerat reservhjulen eftersom de utgjorde en extra kostnad. Vi var tvungna att kontrollera dem regelbundet, och mycket ofta togs de ur produktion så att vi inte längre kunde använda dem tillsammans med dem som var monterade på fordonet. Sedan vi började använda ServiceLine24 är både vi och förarna säkra på att de anländer säkert till sin destination. Dessutom har både bränsleförbrukningen (inget behov av att transportera reservhjul längre) och kostnaderna minskat, eftersom priset på reservhjulen är högre än kostnaden för arbetsinsatser under ett år. ”

 

"Om det finns en däckrelaterad incident på ett fordon, var som helst i Europa, ser ServiceLine24 till att den är på väg igen inom högst två timmar."

Also interesting for you