White truck driving over ground-mounted sensor of drive over reader

Goodyear Drive-Over-Reader: Automatiserad däckanalys på några sekunder

Snabba på underhållsarbetet och var tillbaka på vägen – tryggt och säkert

Att manuellt kontrollera däcken är en tidskrävande uppgift. Du måste känna till däcktrycket, det återstående mönsterdjupet och mer därtill, men varje minut som ägnas åt den här manuella processen – eller på att vänta på att kontroller ska utföras – är oproduktiv stilleståndstid.

 

Som tur är har fordonsansvariga ett alternativ i Goodyear Drive-Over-Reader – en automatiserad lösning som gör jobbet på några sekunder.


Hur Goodyear Drive-Over-Reader hjälper dig med din fordonspark

Snabbare och enklare underhåll

Däckkontroller utförs på några sekunder när fordonet passerar över plattan.

Minska det mänskliga felet

Automatiserad däckanalys går inte bara snabbt, den är extremt exakt.

Maximera drifttiden

Om du kontrollerar däckstatus minskar risken för däckrelaterade haverier.

Använd mindre bränsle

Gör det lättare att bibehålla perfekt tryck i varje däck – och optimal bränsleförbrukning.

Däck med längre livslängd

Håll rätt däcktryck, förläng däckens livslängd.

Ta hand om dina förare och andra trafikanter

Förbättrat däckunderhåll hjälper dig att förbättra dina förares säkerhet i trafiken.

Inga ekonomiska påföljder

Färre haverier innebär färre sena leveranser – och överbelastning kan lätt upptäckas och undvikas.

Kundnöjdhet

Uppfyll ditt löfte om leveranser i tid.


Hur fungerar Goodyear Drive-Over-Reader?

Goodyear Drive-Over-Reader är en markmonterad metallplatta som innehåller sofistikerade kameror, lasrar och sensorer som läser däckinformation när fordonet passerar över den. Avancerad prediktiv teknik tolkar data på några sekunder, vilket ger dig en exakt mätning av däcktryck, återstående mönsterdjup, axelbelastning* och fordonets totalvikt*.

 

Den är utrustad med OCR-kameror och läser bilens registreringsskylt och matchar informationen med fordonet och ger en tidsstämplad heltäckande rapport nästan omedelbart. Du har sedan den information du behöver för att utföra service på eller byta däck eller skicka fordonet ut på vägen igen.

 

* Funktioner som endast är tillgängliga på den markbaserade versionen av Goodyear Drive-Over-Reader

Ta fordonsparkens effektivitet till nästa nivå

Den stora fördelen med Goodyear Drive-Over-Reader är att du får mer tid över till att köra. Mindre tid i väntan på att kontrollerna ska utföras och mindre stilleståndstid på grund av oförutsedda däckrelaterade incidenter. Goodyear Drive-Over-Reader informerar dig exakt om vad som händer varje däck, vilket hjälper dig att ta åtgärder för att förhindra problem. Fordonsparken fortsätter att fungera – säkert och effektivt.

Hur kommer jag igång med Goodyear Drive-Over-Reader?

Vill du få igång Drive-Over-Reader och börja arbeta på din parkering? Ta kontakt idag och börja dra nytta av fördelarna med snabbare och enklare däckkontroll.

Our customers' voice

80 procent - färre däckrelaterade problem

Andrea Gottardi

Noll – antalet medhavda reservhjul

Mircea Cozma

120 minuter – genomsnittlig stilleståndstid efter en däckrelaterad incident

Jean-Pierre Hein

Krystian Tyksiński, teknisk chef för fordonsparken Omega Pilzno

”Kontroll av vår fordonspark tog två och en halv arbetsdagar. Nu kan det göras på en timme.”