Goodyear DrivePoint Receiver

Goodyear DrivePoint: Automatisk däcktryckskontroll

Vikten av däckunderhåll

Däckunderhåll är en viktig del av hanteringen av fordonsparken, men det är en stor daglig utmaning för kommersiella fordonsparker.

 

Korrekt däckunderhåll kräver kvalificerad driftspersonal, administrativ support och noggrann planering. Och manuell däckkontroll tar lång tid – medan lastbilar förblir improduktiva ute på parkeringen – och riskerar att utsättas för mänskliga misstag.

 

Svaret är Goodyear DrivePoint. Om dina fordon gör regelbundna, kortare resor är det ett enkelt, automatiskt sätt att exakt kontrollera däcktrycket varje gång de anländer och lämnar fordonsparkeringen.


Fördelar

 

 

Snabb och enkel installation av trådlös batteridriven teknik.

Installation inklusive installation av mottagare på mindre än två timmar*.

Optimerat däckunderhåll

Ökad livslängd på däcken och ökad kapacitet för regummering.

Färre manuella ingrepp och arbetskostnader.

Lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Minskad avbrottstid för maskiner och minskade haverikostnader

Ökad säkerhet.

Förbättrad fordonsparkshantering.

Dessa fördelar är de som Goodyear-kunder upplever men som inte nödvändigtvis kan garanteras. För att uppnå fördelarna krävs ett korrekt förebyggande underhåll baserat på den information som tillhandahålls av lösningen.

 

* Installationstiden kan variera beroende på fordonsparken och fordonets konstellation.

Vad är ett Goodyear DrivePoint?

Goodyear DrivePoint är ett anslutet, parkeringsbaserat inspektionssystem för drive-through som möjliggör automatisk och dynamisk mätning av däcktrycket. 

Lösningen är lätt att installera via trådlös batteridriven teknik och möjliggör dynamiska och snabba inspektioner av stora antal fordon – vilket är perfekt för fordonsparker med fordon som ofta återvänder till parkeringen. 

I kombination med våra användarvänliga mobil- och webbprogram har Goodyear DrivePoint funktioner för omedelbar visning av däckens tillstånd, vilket möjliggör proaktiv övervakning och underhåll av fordonsparken.

 

Hur är det med maskinvaran? Den är både enkel och beprövad och består av två element: givare på ventilen som enkelt passar på däckventiler och mottagare för insamling och bearbetning av däckdata.

DrivePoint-givare på ventilen

 • Omedelbar övervakning av däcktryck.
 • Snabbt och enkelt att montera: skruva helt enkelt på ventilen (inget hjul behöver tas bort*).
 • Trådlös, vädertålig (IP67), batteridriven teknik.
 • Litiumbatterier för maximal prestanda och livslängd (upp till tre år).
 • Passar alla däckstorlekar och däckmärken.
 • Den intelligenta designen ger utrymme för uppblåsning utan att sensorn behöver tas bort.

DrivePoint-mottagare

 • Två batteridrivna mottagare** som läser och analyserar data från givarna när de passerar igenom dem.
 • Överföring av sensordata via mobilt nätverk till Goodyear Cloud.
 • Lätt att installera på valfri plats***.
 • Trådlös teknik – ingen strömförsörjning eller dyrt grundarbete krävs.
 • Väderbeständig teknik (IP66). 

* Dubbeldäck kräver borttagning av yttre däck för montering av den förlängda DrivePoint-givaren på ventilen. Beroende på fordonets konfiguration kan ytterligare tillbehör och adaptrar krävas. 

** Förväntad batterilivslängd 1 år. 

Mottagarnas mottagningsradie kan påverkas av olika faktorer. För optimal användning bör mottagarna inte placeras mer än 5 m från varandra. Vi rekommenderar att du håller ett avstånd på minst 20 m från mottagarna till fordonets parkering.

 

Kontakta din Goodyear Proactive Solutions-expert om du vill ha mer information.

Så här fungerar det

 

Se hur enkelt Goodyear DrivePoint kan förändra ditt däckunderhållschema

 

STEG 1 DYNAMISK DRIVE-THROUGH

Kör genom Goodyear DrivePoint-mottagarna för att omedelbart kontrollera däcktrycket. Du behöver inte stanna när du passerar det särskilda mottagarområdet*.

 

STEG 2 INSAMLING AV UPPGIFTER

DrivePoint-givare på ventilen samlar omedelbart in aktuella däcktrycksdata från varje hjulposition**.

 

STEG 3 GOODYEAR CLOUD

Sensordata, inklusive batterinivåer, registreras omedelbart av mottagarna och överförs via ett mobilt nätverk till Goodyear Cloud för intelligent analys**.

 

STEG 4 OMEDELBARA RESULTAT

Omedelbar visning av däckstatus via våra mobil- och webbprogram för proaktiv övervakning av din fordonspark. Snabb och användarvänlig rapportering och automatiska meddelanden.

 

* En maximal hastighet på 10 km/h får inte överskridas. ** Om sensordata ligger över tröskelvärdet för inställning (20 % lägre än RCP) lagras och skickas data till Goodyear Cloud var 6:e timme. En säker miljö som uppfyller alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser som EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Omedelbar tillgång till däckets skick

Goodyear Fleet Manager Web (webbplattform)

 • En anpassningsbar webbplattform
 • En instrumentpanel som du kan använda för att få fullständig översikt över din fordonspark.
 • Rapporter som du kan konfigurera och en ny instrumentpanel för meddelanden, så att du kan hantera din fordonspark på ditt eget sätt.
 • Samordna ditt dagliga underhåll.
 • Fjärråtkomst till däckdata – var som helst, när som helst. 

Goodyear Fleet Manager-app (mobilapp)

 • En instrumentpanel som ger en översikt över alla fordon.
 • Översikt över fordonsparkens däck och fordonsinformation.
 • Meddelanden och varningar när ett däck behöver akut underhåll.
 • Identifiera vilket däck som berörs.
 • Fjärråtkomst till däckdata – var som helst, när som helst.
 
  

Goodyear Driver Assist-appen (mobilprogram)

 • minutfärsk information för föraren
 • En live-vy över skicket på fordonets däck
 • Omedelbara varningar för att undvika incidenter om ett minskat däcktryck upptäcks eller om ett däck har otillräckligt med luft