Däckhantering: Få ut mer ur varje däck

Kontrollera dina kostnader och minska driftstopp med Goodyear Proactive Solutions

Däck är viktiga komponenter i alla fordon. Det innebär att det sätt på vilket du hanterar däck är avgörande för ditt företag. Men hur får du ut så mycket som möjligt av din däckinvestering? Hur hanterar du service, upprätthåller kvalitet och förenklar administration? Hur håller du dina lastbilar rullande på vägen och dina förare säkra – men samtidigt kontrollerar kostnaderna? 

 

Några av Europas största och mest effektiva fordonsparker får svar på dessa frågor från oss...

FleetOnlineSolutions – enklare administration

Att hantera en fordonspark med lastbilar innebär flera leverantörer, flera fakturor och flera valutor. Om du hanterar allt via ett enda centraliserat system blir livet så mycket enklare.   Därför har vi skapat FleetOnlineSolutions – ett däckhanteringssystem som hjälper dig att behålla kontrollen och minska administrationskostnaderna.

Goodyear Drive-Over-Reader – snabbare underhåll

Det tar tid och kostar pengar att kontrollera trycket och skicket på varje däck manuellt. Det tar några sekunder att använda Drive-Over-Reader. Sänk dina underhållskostnader och minska stilleståndstiden för lastbilen. Kör på, kör av, kör tillbaka ut på vägarna igen.

Goodyear TPMS – minskad stilleståndstid

Däckrelaterade problem är en stor orsak till dyra driftstopp – om du inte ser problemen i förväg och kan vidta åtgärder. TPMS-givarna vidarebefordrar data om däckens skick till dig i realtid. Så att du kan agera innan du drabbas av skador eller driftstopp.

Goodyear DrivePoint – förenkla däckunderhållet

Korrekt däckunderhåll kräver kvalificerad driftspersonal, administrativ support och noggrann planering. Och manuell däckkontroll tar lång tid – medan lastbilar förblir improduktiva ute på parkeringen – och riskerar att utsättas för mänskliga misstag. Svaret är Goodyear DrivePoint. Om dina fordon gör regelbundna, kortare resor är det ett enkelt, automatiskt sätt att exakt kontrollera däcktrycket varje gång de anländer och lämnar fordonsparkeringen.

Logga in på Goodyear Proactive Solutions

Letar du efter inloggningen till Goodyear Proactive Solutions?

Saša Marič, fordonparksansvarig för TransCAT Adriatic

”Vi spenderar mycket på däck. Folk förväntar sig att jag ska få ut så mycket som möjligt av vår investering.”