Konkurencieschopnosť

Služby zákazníkom

Pomôžte svojim pracovníkom udržať spokojnosť zákazníkov

Dajte svojim ľuďom správne nástroje a budú môcť poskytovať úroveň služieb, ktorá udrží vernosť zákazníkov.

Program FleetOnlineSolutions zjednodušuje administratívne úlohy

Zjednodušená administratíva

Ak sú pracovníci príliš vypätí, môže to mať vplyv na služby zákazníkom. FleetOnlineSolutions je samostatný, centralizovaný systém správy pneumatík, ktorý znižuje administratívnu záťaž administratívnych pracovníkov tak, že im poskytuje čas sústrediť sa na poskytovanie služieb zákazníkom.

 

FleetOnlineSolutions

  • Možnosť fakturovania vo viacerých menách
  • Jednoduchšie, centralizované účtovanie
  • Jednotné zásady týkajúce sa pneumatík
  • K dispozícii v počítači a mobilnej aplikácii
Automatizované kontroly vám umožňujú sústrediť sa na poskytovanie služieb zákazníkom

Zachovajte hospodárnosť servisu a údržby

Manuálne procesy vo vozových parkoch zaberajú mnoho času a peňazí. Automatizácia kontrol pneumatík a vozidiel pomocou riešení ako Goodyear CheckPoint a DrivePoint môže zabezpečiť, že vaši zákazníci sa nezdržia z dôvodu prestojov počas servisu a údržby.

 

Goodyear CheckPoint

  • Vie merať zaťaženie nápravy, hĺbku dezénu a tlak v pneumatikách naraz
  • Výstrahy cez intuitívne webové a mobilné aplikácie s normatívnou technológiou umožňujúcou prijatie správneho rozhodnutia

 

Goodyear DrivePoint

  • Snímače zabudované vo ventiloch
  • Jednorazová inštalácia do 2 hodín