Goodyear DrivePoint Receiver

Goodyear DrivePoint: Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Поддръжката на гумите е важна

Поддръжката на гумите е съществена част от управлението на автопарка, но се явява важно ежедневно предизвикателство за фирмените автопаркове.

 

Правилната поддръжка на гумите изисква квалифициран оперативен персонал, административна подкрепа и щателно планиране. А ръчната проверка на гумите отнема дълго време през което камионите престояват непродуктивно в гаража и има вероятност от човешка грешка.

 

Отговорът е Goodyear DrivePoint. Ако превозните Ви средства извършват чести пътувания на къси разстояния, това е един удобен и автоматизиран начин за точна проверка на налягането на гумите при всяко влизане и напускане на гаража..


Ползи и предимства

 

 

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Бърз и лесен монтаж на безжична технология, захранвана от батерии.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Монтажът включва настройка на приемници, която може да се извърши за по-малко от 2 часа*.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Оптимизирана поддръжка на гуми.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Удължен живот на гумите и повишени възможности за регенериране.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Намалени ръчни операции и разходи за труд.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Намален разход на гориво и емисии на CО2.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Намален престой на превозните средства и намалени разходи при аварии.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Повишена безопасност.

Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Подобрено управление на автопарка.

Посочените ползи и предимства са на база опита на клиенти на Goodyear, но не са гарантирани. Реализацията зависи от подходяща профилактика въз основа на получената информация

 

* Времето за монтаж може да се различава в зависимост от състава на автопарка и превозните средства.

DrivePoint Автоматизирана проверка на налягането на гумите

Какво е Goodyear DrivePoint?

Goodyear DrivePoint е свързана система за проверка на гумите през транзитна точка в гаража, която позволява автоматизирано и динамично измерване на налягането на гумите. 

 

Решението се монтира лесно благодарение на безжична технология, захранвана с батерии, и позволява динамични и бързи проверки на големи количества превозни средства, което е идеално за автопаркове, при които има чести връщания на превозните средства в гаража. 

 

В съчетание с нашите лесни за използване мобилни и уеб приложения, Goodyear DrivePoint поддържа моментална визуализация на състоянието на гумите, позволявайки проактивно следене и поддръжка на Вашия автопарк.

Какъв хардуер е необходим? Състоящ се само от два елемента: Сензори на вентилите, които се поставят лесно върху вентилите на гумите, и приемници за събиране и обработка на данни.

Сензори за вентили DrivePoint

 • Моментално следене на налягането в гумите.
 • Бърз и лесен монтаж: просто завивате върху вентила (без сваляне на гумата*).
 • Безжична, устойчива на атмосферни влияния (IP67) технология, захранвана с батерии.
 • Литиеви батерии за максимална ефективност и живот (до 3 години).
 • Може да се постави на всички размери и марки гуми.
 • Интелигентен дизайн, позволяващ напомпване без да се сваля сензорът.

ПРИЕМНИЦИ DRIVEPOINT

 • Два захранвани от батерия приемника**, които четат и анализират данните от сензорите при преминаването им.
 • Прехвърляне на данни от сензорите по мобилна мрежа към Goodyear Cloud.
 • Лесен монтаж на място по ваш избор***.
 • Безжична технология – без необходимост от електрозахранване или скъпи предварителни дейности.
 • Технология за устойчивост на всякакви климатични условия (IP66). 

* * При сдвоен монтаж се изисква премахване на външната гума, за да се монтира удълженият сензор за вентил DrivePoint. В зависимост от конфигурацията на Вашето превозно средство може да се изискват допълнителни аксесоари и адаптери. 

 

** Очакваният живот на батерията е 1 година. 

 

*** Радиусът на приемане от приемниците може да бъде повлиян от различни фактори. С цел оптимизирана употреба приемниците не трябва да бъдат разполагани на повече от 5 м. един от друг. Препоръчва се спазване на минимално разстояние от 20 м. между приемниците и паркинга за превозните средства.

 

Моля, свържете се с Вашия специалист по Goodyear Proactive Solutions за повече информация.

Как работи

Вижте колко лесно GOODYEAR DRIVEPOINT може да преобрази Вашия график за поддръжка на гумите

 

СТЪПКА 1: ДИНАМИЧНО ПРЕМИНАВАНЕ

 

Преминете покрай приемниците Goodyear DrivePoint за моментална проверка на налягането на гумите. Не е необходимо да спирате, когато преминавате през специалната зона на приемниците*.

 

СТЪПКА 2: СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

 

Сензорите на вентили DrivePoint незабавно регистрират данни в реално време за налягането на гумите на всяко колело**.

 

СТЪПКА 3: GOODYEAR CLOUD

 

Данни от сензорите, включително нивата на батериите, се регистрират незабавно от приемниците и се изпращат по мобилна мрежа към Goodyear cloud за интелигентен анализ**.

 

СТЪПКА 4: НЕЗАБАВНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Незабавно извеждане на състоянието на Вашите гуми чрез нашите мобилни и уеб приложения за проактивно проследяване на Вашия автопарк. Бързо и удобно отчитане и получаване на автоматични известия.

 

* Не трябва да се превишава максимална скорост от 10 км/ч. ** Ако данните от сензора са над зададения праг (20% по-ниско от RCP), данните ще бъдат съхранени и предавани към Goodyear cloud на всеки 6 часа. Сигурна среда, която е в съответствие с всички приложими разпоредби за защита на данните, като например Общия регламент на ЕС за защита на данните.

МОМЕНТАЛЕН ДОСТЪП ДО СЪСТОЯНИЕТО НА ГУМИТЕ

Уеб версия на Goodyear Fleet Manager (уеб платформа)

 • Персонализируема уеб платформа
 • Едно табло ви предоставя обобщена информация за състоянието на вашия автопарк
 • Потребителят може да конфигурира отчетите и таблото за нови известия, което позволява персонализирано управление на автопарка
 • Проследявате превозните си средства и координирате ежедневните операции
 • Проследявате автопарка си чрез задаване на географски зони (Геопериметри)

Приложение Goodyear Fleet Manager (мобилно приложение)

 • Едно табло с обобщена информация за всички превозни средства
 • Изглед в реално време на гумите на вашия автопарк и подробни данни за превозните средства в реално време
 • Известия при необходимост от спешна поддръжка или смяна на гума
 • Проследявате превозните си средства и следите автопарка си с Геопериметри
 • Незабавна информация за пробега
 

Приложението Goodyear Driver Assist (мобилно приложение)

 • Информация за шофьора с точност до минута
 • Изглед в реално време на състоянието на гумите на превозното средство
 • Моментални известия при откриване на загуба на налягане или при недонапомпана гума с цел предотвратяване на злополуки
Предназначено да идентифицира потенциални аварии преди настъпването им

Технология Goodyear G-Predict

Инженерите на Goodyear създадоха специално набор от мощни алгоритми, които идентифицират потенциална авария, преди да настъпи. Данните се анализират и потенциалните аварии се маркират, преди да се превърнат в проблем, който може да направи превозното средство негодно за движение по пътната мрежа.

1. Извличане на данни

2. Предаване на данни по мобилна мрежа

3. Сървър Goodyear

4. Анализ на данни с мощната технология Goodyear G-Predict

5. Известия и удобни отчети

6. Изпълнение на профилактични дейности