Какво е регенериране на протектора и пренарязване на каналите?

Тук ще намерите отговори на всичките си въпроси, свързани с регенериране и пренарязване

Регенериране и пренарязване се използват от всички собственици на камиони и мениджъри на автопаркове, защото така се намалява въглеродният отпечатък на автопарка и се постига по-висока възвращаемост на инвестициите в гуми. Каква обаче е същността на всеки от тези процеси? Прочетете нашите ЧЗВ, за да научите.

Възстановяване на протектора и каналите

Възстановяване на протектора е процесът на поставяне на нов такъв върху използвани каркаси на употребявани гуми.

Възстановяване на каналите е практиката на издълбаване на каучука в каналите на гума с цел създаване на допълнителна дълбочина на протектора.

Основната причина за възстановяване на протектора е намаляването на отпадъците, а оттам и на екологичното въздействие на съответното предприятие. Клиентите все по-активно изискват от доставчиците си да демонстрират най-добри практики в областта на устойчивостта и поради тази причина възстановяването на протекторите дава допълнително спокойствие на клиентите. Възстановяването на протекторите води и до значително намаляване на оперативните разходи, като същевременно осигурява сходно представяне с това на нови гуми, но при по-ниска цена.

Протекторът на гумата може да бъде възстановен неколкократно. Възстановяването на протектора на гумата зависи от активността на автопарка и модела на управление. Ако искате да удължите значително експлоатационния живот на вашите гуми, вземете под внимание факторите, които влияят на износването:

  • Характеристики на гумата (здравина, вид и обем на гумата, шарка на гумата)
  • Налягане
  • Натоварване на ос
  • Механично състояние на превозното средство
  • Стил на шофиране

Това са два метода за възстановяване на протектора. При възстановяването с вулканизация каркасът се възстановява по цялата широчина между бордовете. Върху престърганата гума се полага невулканизиран каучук, след което се поставя в матрица, точно както се прави при производството на нови гуми. Така регенерираната гума изглежда като нова: само обозначенията по страниците указват, че гумата е регенерат.

 

При възстановяването с готов протектор (наричано и „студен регенерат“) се извършва нанасяне на нов, предварително формован и вулканизиран протектор върху каркаса. Той се свързва към каркаса посредством тънък слой на специално създаден невулканизиран каучук (наречен подложка или подпротектор), който, след като се вулканизира, действа като лепило.

Гуми Goodyear се предлагат като регенерат под марките TreadMax и Next Tread.

Моля, свържете се директно с нас, за да получите подробности относно офертата ни за студен регенерат.

Както и възстановяването на протектора, възстановяването на каналите удължава експлоатационния живот на гумите, като същевременно намалява разходите.

Извършете възстановяване на каналите на гуми за камион Goodyear, докато протекторът е все още достатъчно дълбок. При НИКАКВИ обстоятелства не извършвайте възстановяване на канали на напълно износени гуми. Препоръчителните остатъчни дълбочини на протектора са: 3 – 4 mm при обичайна употреба по магистрали; 5 – 6 mm при условия на работа, при които има вероятност от спукване.

Възстановяване на каналите на гуми на камиони се поверява само на напълно обучени оператори. Трябва да се използват само доказани инструменти за възстановяване на канали с електрически нагрявани остриета. Нашите партньори от мрежата TruckForce могат да възстановяват канали на гуми Goodyear.

Възстановяване на каналите е практиката на издълбаване на каучука в каналите на гума с цел създаване на допълнителна дълбочина на протектора.

Нашите насоки за възстановяване на канали могат да бъдат изтеглени от нашия център за знания.

Регенериране и пренарязване

Какво е регенериране и пренарязване?

Регенериране е процесът на поставяне на нов протектор върху използвани каркаси гуми.

 

Пренарязване е практиката на издълбаване на каучука в каналите на гума с цел създаване на допълнителна дълбочина на протектора.

 

Защо е необходимо Регенериране?

Основната причина за регенериране е намаляването на отпадъците, а оттам и на екологичното въздействие на съответното предприятие. Клиентите все по-активно изискват от доставчиците си да демонстрират най-добри практики в областта на устойчивостта и поради тази причина регенерирането дава допълнително спокойствие на клиентите. Регенерирането води и до значително намаляване на оперативните разходи, като същевременно осигурява сходно представяне с това на нови гуми, но при по-ниска цена.

 

Колко пъти може да бъде извършвано регенериране на тежкотоварна гума?

Регенерат може да се прави неколкократно. Регенерирането на гумата зависи от активността на автопарка и модела на управление. Ако искате да удължите значително експлоатационния живот на Вашите гуми, вземете под внимание факторите, които влияят на износването:

 

Характеристики на гумата (здравина, вид на гумата, шарка на протектора)

Налягане

Натоварване на ос

Механично състояние на превозното средство

Стил на шофиране

 

Каква е разликата между топъл и студен регенерат?

Това са два метода за възстановяване на протектора. При топлия регенерат каркасът се възстановява по цялата широчина между бордовете. Върху престърганата гума се полага невулканизиран каучук, след което се поставя в матрица, точно както се прави при производството на нови гуми. Така регенерираната гума изглежда като нова: само обозначенията по странѝците указват, че гумата е регенерат.

 

При възстановяването с готов протектор (наричано студен регенерат) се извършва нанасяне на нов, предварително формован и вулканизиран протектор върху каркаса. Той се свързва към каркаса посредством тънък слой на специално създаден невулканизиран каучук (наречен подложка или подпротектор), който, след като се вулканизира, действа като лепило.

 

Goodyear предлага ли топъл регенерат?

Гуми Goodyear се предлагат като регенерат под марките TreadMax и Next Tread.

 

Отидете на страниците за гуми

 

Goodyear предлага ли студен регенерат (възстановяване с готов протектор)?

Моля, свържете се директно с нас, за да получите подробности относно офертата ни за студен регенерат.

 

Свържете се с нас

 

Защо е необходимо пренарязване на тежкотоварните гуми?

Както и регенератът, пренарязването удължава експлоатационния живот на гумите, като същевременно намалява разходите.

 

Кога е най-подходящо да се извърши пренарязване на гумите?

Извършете пренарязване на тежкотоварни гуми Goodyear, докато протекторът е все още достатъчно дълбок. При НИКАКВИ обстоятелства не извършвайте пренарязване на напълно износени гуми. Препоръчителните остатъчни дълбочини на протектора са: 3 – 4 mm при обичайна употреба по магистрали; 5 – 6 mm при условия на работа, при които има вероятност от пробиви.

 

Кой може да извършва пренарязване на тежкотоварни гуми?

Пренарязването на тежкотоварни гуми се поверява само на напълно обучени оператори. Трябва да се използват само доказани инструменти за пренарязване с електрически нагреваеми остриета. Нашите партньори от мрежата TruckForce могат пренарязват гуми Goodyear.

 

Отидете на търсачка за сервизи

 

Какво е пренарязване?

Пренарязването е практиката на издълбаване на каучука в каналите на гума с цел създаване на допълнителна дълбочина на протектора.

 

 

Какви са насоките на Goodyear за пренарязване?

Нашите насоки за пренарязване могат да бъдат изтеглени от нашия център за знания.

 

Отидете на информационен център

Удължете живота на вашите гуми – свържете се с търговец сега

Използвайте нашия инструмент за местоположения на търговци, за да откриете сертифициран търговец на Goodyear във вашия район

Какво още мога да направя, за да повиша ефективността на своя автопарк?

Независимо дали се стремите към по-голям пробег, повишена икономия на гориво, или по-малко повреди, ние разполагаме с няколко доказани решения за управление на гуми, които могат да помогнат. Започнете, като се запознаете с трите по-долу.