Концепция на Goodyear за няколко живота на гумата

Вдъхнете нов живот на гумите си

Клиентите ни искат да са част от кръговата икономика, да подкрепят устойчивостта, като същевременно извличат стойност.  Нашата концепция заняколко живота на гумата е програма за подновяване на гумите, предназначена да намали Вашия въглероден отпечатък, като същевременно осигурява максимално добри експлоатационни показатели и надеждност, заедно с намалени общи разходи за автопарка.

Удължаване на живота, запазване на качеството

В регенератите на Goodyear се използва същата шарка на протектора и същите материали, както при новите гуми. В съчетание с качествените каркаси на Goodyear това гарантира, че те ще демонстрират същите характеристики при движение като своите нови еквиваленти. Когато се използва успоредно с пренарязване, като част от персонализирана програма за управление на гумите, нашата концепция за няколко живота на гумата удължава значително живота на гумата, намалявайки Вашето въздействие върху околната среда и осигурявайки повече стойност от инвестициите Ви в гуми.

Как концепцията на Goodyear за няколко живота на гумата помага на Вашия автопарк

Намалявате въглеродния си отпечатък

Намалявате емисиите на CO2 и изпълнявате изискванията за устойчивост.

Удължавате живота на гумите

До 25% допълнителен пробег (вътрешни данни от Центъра за иновации на Goodyear).

Представянето е сходно с това на нова гума

Шарки на протектора като на нова гума.

Надеждността е сходна с тази на нова гума

Висококачествени материали като тези в новите гуми.

Постигате максимална възвращаемост на инвестициите в гуми

Намалявате общите разходи за гуми с до 30%.

Поддържате ефективността на автопарка

Запазвате нивата на икономия на гориво в целия автопарк, без да инвестирате в нови гуми.

TreadMax – първокласен регенерат

Първокласните методи на Goodyear за производство на TreadMax на практика пресъздават оригиналния производствен процес. При тях се използва последно поколение каркаси на тежкотоварни гуми Goodyear и материали, както и шарки на протектора, които са на практика идентични с използваните при новите гуми. Ето защо можете да очаквате и същото ниво на представяне и надеждност.

NextTread – изгодни регенерати

Продуктите NextTread се различават само по използването на стандартизирани шарки на протектора и по-широка гама каркаси, което позволява да бъдат предлагани на по-ниски ценови равнища. Независимо от това за NextTread се използва същият процес на формоване и се осъществява същият щателен контрол на качеството. 

Изкуството на пренарязване

Пренарязването Ви помага да извлечете още по-дълъг пробег от всяка гума или дори регенерирана гума, и може да бъде извършено от квалифицирани специалисти в мрежата на TruckForce. 

Удължете живота на Вашите гуми, свържете се с търговец сега

Използвайте нашия удобен инструмент, за да откриете бързо най-близкия специалист на Goodyear.

Какво още мога да направя, за да повиша ефективността на своя автопарк?

Независимо дали се стремите към по-голям пробег, подобрена икономия на гориво, или по-малко повреди, ние разполагаме с няколко доказани решения за управление на гуми, които могат да помогнат. Започнете, като се запознаете с трите по-долу.