Промяна на държавата
Други уебсайтове на Goodyear
Товарен автомобил

Регенериране на протектора на гумата на товарни автомобили

Регенерат и пренарязване: устойчивият начин за удължаване на живота на гумите

Като мениджър на автопарк, задачата Ви е автопаркът да работи максимално ефективно, но и да се намали въглеродният отпечатък от Вашата дейност. Услугите ни по регенериране и пренарязване са предназначени да Ви помогнат за постигането и на двете цели.

Защото е по-устойчиво

Клиентите често изискват доставчиците им да изпълняват основни критерии за устойчивост. Поради тази причина най-съвременните автопаркове в света използват регенериране и пренарязване като най-екологичната алтернатива на новите гуми. Регенерат означава по-малко отпадъци, по-малко енергия, и за него е необходима само една трета от маслото, използвано при производството на една нова гума. 

Характеристики, идентични с тези на нови гуми

Тъй като регенератът е проектиран от същите специалисти, които създават новите гуми, и при него се използва точно същият каучуков състав, регенератът на Goodyear е със същата конструкция и профил и предлага сходни характеристики като чисто новите гуми. 

Извлечете повече стойност от всяка гума

Регенерирането и пренарязването представляват ключова част от жизнения цикъл на гумите, който Ви дава възможност да извлечете максималния възможен пробег от всяка гума, като чрез тях се постигат съществени икономии в сравнение с разходите за нови гуми.

Удължете живота на гумите си с Goodyear

Alfonso Abril Ruiz, мениджър на автопарк, Transportes Las Maravillas

„Една регенерирана гума следва да притежава същите характеристики като своя нов еквивалент. Именно това е причината да се доверим на Goodyear като наш предпочитан партньор.”