Why retreading is more relevant today than ever

Регенериране на протектора на гумата на товарни автомобили

Регенерирането не е нещо ново за нашите мениджъри на автопаркове. Предвид нарастващия натиск за по-голяма устойчивост – и с променящите се позиции на мениджърите на автопаркове, които искат да допринесат своята част за околната среда – това е практика, която се разглежда по различен начин.


Разгледайте нашето предложение за регенериране

С какво може да допринесе регенерирането за света ни?

Икона суров петрол

56%

ПО-МАЛКО СУРОВ ПЕТРОЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО

Намалете тежестта върху световните природни ресурси. Регенерирането на гуми означава 56%* по-малко суров петрол, използван в производството.

Икона по-малко сметища

ПО-МАЛКО СМЕТИЩА

ПО-МАЛКО ГУМИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

С гуми, които издържат по-дълго, можете да помогнете за решаването на проблема с натрупването на отпадъци.

Икона по-малко изразходвана енергия

ПО-МАЛКО ИЗРАЗХОДВАНА ЕНЕРГИЯ

НАМАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПЕЧАТЪК

Избирайки да регенерирате гумите си, помагате да се намали количеството енергия, използвано в производствения процес.

150%

ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ГУМИТЕ

Регенерирането може да удължи живота на гумите със 150%.**

ПО-ДОВОЛНИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

ПОДКРЕПЕТЕ КЛИЕНТИТЕ СИ

С по-екологична верига на доставките в отговор на потребителското търсене.

* Въз основа на вътрешни данни.

**Въз основа на вътрешен анализ, сравняващ използването на нова гума Goodyear с нова гума Goodyear, която е пренарязана, регенерирана и пренарязана втори път.


Добре е за планетата. Добре е за бизнеса.

 

Екологичните ползи от регенерирането са не само приоритет към момента, но да си припомним, че то е също икономически изгодно:

 

Това ще ви спести пари

Транспортните фирми, които пренарязват и регенерират гумите си, плащат до 10% по-малко* за техните гуми. Защо да плащате повече всеки път, когато купувате нови гуми?

 

Вашите клиенти искат това

Все повече клиенти желаят да купуват „био“ марки. От „био“ магазини и доставчици. Това е пътят, към който се насочват всички клиентски пазари, а клиентите Ви искат от Вас да им помогнете да изградят тази репутация за устойчивост. Ако не регенерирате и не възстановявате гумите, може да загубите следващия търг от конкурент, който го прави...

 

Това е лесно и не носи риск

Висококачествените протектори се предлагат от Вашия експерт дилър на Truckforce за повечето размери и с различни бизнес модели, адаптирани към Вашите нужди.

 

* Въз основа на вътрешен анализ, сравняващ използването на нова гума Goodyear с нова гума Goodyear, която е пренарязана, регенерирана и пренарязана втори път.

По какъв начин услугите за регенериране на Goodyear Ви помагат да оптимизирате живота на една гума?

Retreading vs regrooving infographic

Защо Goodyear?

За мениджърите на автопаркове въпросът с регенерирането е все по-очевиден, но защо да го извършват с Goodyear?

 

Всеки ден мениджъри на автопаркове разчитат на качеството на Goodyear. Нашите протектори са изключително надеждни и услугите ни са пригодени към Вашите нужди. С нашата гаранция за приемане* винаги можете да разчитате на местен упълномощен експерт на TruckForce, чрез който да получите изключително качество.

 

И разбира се, регенерирането се управлява от нашите експерти на TruckForce, които са редовно одитирани с цел осигуряване на най-високи стандарти, и които са на разположение в над 2000 местоположения из цяла Европа. Чрез приложението eCasing те бдят над външните Ви гуми и са способни да ги проследят по време на целия процес на регенериране.

 

*Goodyear гарантира 100% коефициент на приемане на всички гуми, изпратени за регенериране и преминали визуална проверка във всички налични участващи размери.

 

Свържете се с нас