Промяна на държавата
Други уебсайтове на Goodyear
Център за знания

Какво означават обозначенията върху гумата

Разчитане на обозначенията върху гумата

Маркировките по странѝцата на тежкотоварните гуми съдържат цялостна информация за гумата. Те посочват точния размер на гумата, нейните конструктивни и експлоатационни лимити. Голяма част от това е задължителна по закон информация и трябва да отговаря на международни изисквания.

 

В Европа правилата в тази област са ECE-R54 и върху всички гуми за търговски превозни средства, работещи в скоростен диапазон 80 – 130 км/ч, е поставено „Service Description“, разположено близо до маркировката за размера на гумата.

 

Гумите за ремарке на Goodyear, произведени в Европа, Близкия изток и Африка, са обозначени с „FRT“ на страниците. „FRT“ означава „свободно въртяща се гума“ и е законовата маркировка съгласно Правило № 54 на ИКЕ на ООН, която обозначава, че гумата е специално предназначена и предвидена за монтиране на оси на ремаркета и моторни превозни средства, различни от предни управляващи оси и задвижващи оси.

 

Поради тази причина гуми за ремаркета, обозначени с „FRT“, трябва да се използват само на оси на ремаркета и не трябва да се монтират на други позиции. Goodyear не предоставя гаранция и не носи отговорност за евентуални искове по щети, свързани с гуми FRT, монтирани в нарушение на тези препоръки.

Местата на основните маркировки на гумата са показани на илюстрацията

1. Широчина на профила на гумата (mm или инча)

2. Пропорционално отношение в % за височина на профила/широчина на профила на радиална гума

3. (R = Радиална)

4. Диаметър на джантата (инчове)

5. Индекс за натоварване (Макс. натоварване на гума – единична гума)

6. Индекс за натоварване (Макс. натоварване на гума – сдвоен монтаж)

7. Скоростен индекс

8. Алтернативни индекси на натоварване, когато се използват при алтернативна скорост

9. TWI – Индикатор за износване на протектора

10. Хомологационен номер на ИКЕ

11. Код за дата (седмица, година)

12. Производствен код DOT

13. Шумово число – обозначава, че гумата отговаря на правилата за шум на ИКЕ

Широчина на профила

Ширината на Вашата гума, в милиметри, от странѝца до странѝца.

Пропорционално отношение в %

Това е съотношението на напречното сечение на гумата към нейната широчина, изразено в проценти. Например пропорционално отношение 70 означава, че височината на гумата е 70% от нейната широчина.

Диаметър на джантата

Диаметърът (височината) на джантата в инчове.

Индекс за натоварване

Индексът на натоварване на гумата посочва каква е максималната товароносимост на гумата. Важно е да изберете гума, която изпълнява препоръките на производителя.

 

Когато избирате гуми, индексите на натоварване и скоростните индекси трябва да се разглеждат заедно. Индексът за натоварване на използваната в момента гума се намира на странѝцата, точно до диаметъра.