Какво означават обозначенията върху гумата

Разчитане на обозначенията върху гумата

Маркировките по странѝцата на тежкотоварните гуми съдържат цялостна информация за гумата. Те посочват точния размер на гумата, нейните конструктивни и експлоатационни лимити. Голяма част от това е задължителна по закон информация и трябва да отговаря на международни изисквания.

 

В Европа правилата в тази област са ECE-R54 и върху всички гуми за търговски превозни средства, работещи в скоростен диапазон 80 – 130 км/ч, е поставено „Service Description“, разположено близо до маркировката за размера на гумата.

 

Гумите за ремарке на Goodyear, произведени в Европа, Близкия изток и Африка, са обозначени с „FRT“ на страниците. „FRT“ означава „свободно въртяща се гума“ и е законовата маркировка съгласно Правило № 54 на ИКЕ на ООН, която обозначава, че гумата е специално предназначена и предвидена за монтиране на оси на ремаркета и моторни превозни средства, различни от предни управляващи оси и задвижващи оси.

 

Поради тази причина гуми за ремаркета, обозначени с „FRT“, трябва да се използват само на оси на ремаркета и не трябва да се монтират на други позиции. Goodyear не предоставя гаранция и не носи отговорност за евентуални искове по щети, свързани с гуми FRT, монтирани в нарушение на тези препоръки.

основните маркировки на гума

Местата на основните маркировки на гумата са показани на илюстрацията

1. Широчина на профила на гумата (mm или инча)

2. Пропорционално отношение в % за височина на профила/широчина на профила на радиална гума

3. (R = Радиална)

4. Диаметър на джантата (инчове)

5. Индекс за натоварване (Макс. натоварване на гума – единична гума)

6. Индекс за натоварване (Макс. натоварване на гума – сдвоен монтаж)

7. Скоростен индекс

8. Алтернативни индекси на натоварване, когато се използват при алтернативна скорост

9. TWI – Индикатор за износване на протектора

10. Хомологационен номер на ИКЕ

11. Код за дата (седмица, година)

12. Производствен код DOT

13. Шумово число – обозначава, че гумата отговаря на правилата за шум на ИКЕ

основните маркировки на гума

Широчина на профила

Ширината на Вашата гума, в милиметри, от странѝца до странѝца.

основните маркировки на гума

Пропорционално отношение в %

Това е съотношението на напречното сечение на гумата към нейната широчина, изразено в проценти. Например пропорционално отношение 70 означава, че височината на гумата е 70% от нейната широчина.

основните маркировки на гума

Диаметър на джантата

Диаметърът (височината) на джантата в инчове.

основните маркировки на гума

Индекс за натоварване

Индексът на натоварване на гумата посочва каква е максималната товароносимост на гумата. Важно е да изберете гума, която изпълнява препоръките на производителя.

 

Когато избирате гуми, индексите на натоварване и скоростните индекси трябва да се разглеждат заедно. Индексът за натоварване на използваната в момента гума се намира на странѝцата, точно до диаметъра.