Pneumatiky Goodyear pre úžitkové vozidlá

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Jazda smerom k čistejšiemu a lepšiemu svetu

Spoločnosť Goodyear sa neustále usiluje o využívanie etických a udržateľných procesov, materiálov a programov, ktoré môžu pomôcť ľuďom, komunitám a životnému prostrediu. Naše úsilie je založené na štyroch pilieroch, ktoré boli stanovené rámcom spoločensky zodpovedného podnikania Lepšia budúcnosť:

  

Udržateľné získavanie zdrojov: Trvalo udržateľné získavanie zdrojov je prístup spoločnosti Goodyear k zodpovednému získavaniu materiálov používaných pri prevádzke a vo výrobkoch. V roku 2019 spoločnosť Goodyear zvýšila používanie sójového oleja ako náhrady olejov získaných z ropy o 90 %. Sójový olej sa teraz používa v štyroch najpopulárnejších radoch pneumatík, ktoré ponúkajú lepšiu priľnavosť vozidiel a zároveň zvyšujú používanie udržateľnejších materiálov.

 

Zodpovedná prevádzka: V roku 2019 spoločnosť Goodyear zlepšila svoje preventívne a oneskorené ukazovatele bezpečnosti, aby naďalej znížila riziko vážnych zranení vo všetkých zariadeniach.

 

Pokročilá mobilita: V roku 2019 niekoľko vozových parkov otestovalo prediktívne servisné riešenie spoločnosti Goodyear, ktoré im umožnilo predvídať a naplánovať údržbu a výmenu pneumatík, zlepšiť celkovú správu pneumatík a maximalizovať prevádzkyschopnosť celého vozového parku.

 

Inšpirujúca kultúra: V rámci úsilia o diverzitu a inklúziu v spoločnosti Goodyear členstvo v zamestnaneckých skupinách ERG za posledné dva roky celkovo vzrástlo o 84 %. Pribudla tiež siedma skupina – Goodyear ERG pre Áziu, Indiu a Stredný východ.


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Rady pneumatík zamerané na nízku spotrebu paliva, napríklad FUELMAX, sú dobrý prvý krok k zníženiu vplyvov na životné prostredie. Okrem toho pomocou nášho systému monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) alebo systému DOR (Drive-Over-Reader) môžeme znížiť spotrebu paliva optimalizáciou tlaku v pneumatikách. Predrážkovanie a protektorovanie pneumatík okrem toho umožňuje našim zákazníkom predĺžiť životnosť pneumatík.

Áno. Všetky naše pneumatiky pre nákladné vozidlá umožňujú predrážkovanie a protektorovanie, vďaka čomu dokážeme predĺžiť ich životnosť.

Existuje mnoho prvkov, ktoré majú vplyv na celkovú stopu. V spoločnosti Goodyear posudzujeme vozové parky s cieľom optimalizovať všetky prvky súvisiace s pneumatikami, ktoré pomôžu znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Áno. Za predpokladu, že kostra pneumatiky má dostatočnú kvalitu, môžeme vykonať protektorovanie, ktoré dokáže ponúknuť vlastnosti podobné novým pneumatikám. Viac informácií nájdete v našej sekcii o protektorovaní a predrážkovaní.

Máte ďalšie otázky o programe spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Goodyear? Spojte sa s nami!