Goodyear insight

Toenemende brandstofkosten. Efficiëntieaspecten

Als gevolg van een mix van economische, ecologische en geopolitieke crises zijn de brandstofprijzen in heel Europa hoger dan ooit. Aangezien de brandstof bij vrachtwagens in 2021 ongeveer goed is voor één derde van de operationele kosten, zijn de steeds verder stijgende brandstofprijzen een bedreiging voor de winstgevendheid van veel vloten.

Zo kunt u het brandstofverbruik verbeteren om competitief te blijven!

Hier leest u hoe u onmiddellijk in actie kunt komen om op de korte termijn de brandstofkosten zo veel als praktisch mogelijk is te verlagen, terwijl u strategieën voor de middellange en lange termijn ontwikkelt die de financiële duurzaamheid van uw bedrijfsvoering verder zullen vergroten.

Vier eenvoudige manieren:

de bandenspanning van Goodyear banden meten

1) Bestuurdersgedrag

De chauffeur kan het brandstofverbruik van een voertuig positief beïnvloeden. Agressief rijden kan een groot deel van de winst tenietdoen die werd behaald met investeringen in zuinige banden en motoren, aerodynamische toevoegingen of synthetische smeermiddelen. De cijfers spreken voor zich: met 33% bij het rijden op de snelweg en 5% bij stadsritten.1

 

Met de huidige technologie is het mogelijk om nauwkeurig de hoeveelheid brandstof te meten die een voertuig gedurende een bepaalde periode verbruikt, waardoor het mogelijk is geworden om programma's op te zetten om chauffeurs te belonen voor een laag brandstofverbruik.

 

In de markt zijn meerdere eco- en rijmodules die een toegevoegde waarde bieden te vinden. Met behulp van geavanceerde systemen, zoals predictive cruise control, eco-roll en retarders, maar ook door middel van trainingen in zuinig ruiden kunnen die aanzienlijke besparingen opleveren, met name op de huidige drukke wegen.

Brandstofmeter in vergelijking met geld

2) Regelmatige bandenspanningcontroles

Een 15% te lage bandenspanning kan gemakkelijk 1.494 € per voertuig per jaar  kosten door het hogere brandstofverbruik en een kortere levensduur van de banden.2

 

Vloten die gebruik maken van eenvoudige oplossingen zoals het TPMS van Goodyear (bandenspanningmonitoring) en Goodyear DrivePoint melden een significante verlaging van het brandstofverbruik en verlenging van de levensduur van banden. Wist u dat DrivePoint heel eenvoudig te installeren is en in slechts 2 uur operationeel kan zijn?

Vrachtwagen op een parkeerterrein bij zonsondergang

3) Uitlijning

Naast regelmatige bandenspanningcontroles adviseren we ook regelmatig de uitlijning van de wielen te controleren. Voertuigen die worden gebruikt onder zware omstandigheden en vaak korte ritten maken moeten vaker worden gecontroleerd.

 

Een verkeerde asuitlijning heeft een aanzienlijke invloed op de rolweerstand van de band op het wegdek en leidt tot een hoger brandstofverbruik en sneller slijtende banden. Als één of meerdere assen van een vrachtwagen niet goed zijn uitgelijnd neemt de rijweerstand toe en slijten de banden veel sneller. Ook dat betekent een hoger brandstofverbruik en versnelde bandenslijtage.

 

Het servicenetwerk van Goodyear kan banden controleren op ongelijkmatige slijtage over de breedte van het loopvlak.

Tankende vrachtwagen

4) Aerodynamica

De aerodynamica en de rijsnelheid van een voertuig hebben een extreem grote invloed op het brandstofverbruik. De luchtweerstand van een voertuig neemt exponentieel toe met de snelheid van het voertuig. De rolweerstand van banden neemt lineair toe met de snelheid, maar de weerstand van de banden vormt een steeds kleiner deel van de rijweerstand naarmate de snelheid toeneemt.

 

Het is ook aanbevolen om verstelbare aerodynamische toevoegingen (indien gemonteerd) op trekkers te controleren. Veel vrachtwagens met trailer hebben verstelbare spoilers op het dak. De op het dak gemonteerde spoiler moet zo worden afgesteld dat de luchtstroom over het hoogste punt aan de voorkant van de trailer of de lading wordt geleid. De vuistregel is dat voor elke tien centimeter van de voorkant van de aanhanger die wordt blootgesteld aan stromende lucht het brandstofverbruik met 0,04251437 km/l3 zal toenemen.

 

Verschuifbare trailerkoppelingen kunnen de ruimte tussen de achterkant van de cabine en de voorkant van de trailer verkleinen tot de minimale veilige afstand en de aerodynamica verbeteren. Uitstekende accessoires zoals schijnwerpers zouden moeten worden gedemonteerd als ze niet nodig zijn.


Een paar interessante feiten:

 

·      Door een brandstofbeheerprogramma te implementeren kan het brandstofverbruik van een vloot gemiddeld met meer dan 5% worden verminderd4.

 

·      Kosten van stationair draaien: Wanneer een zware vrachtwagen van 420 pk stationair draait verbruikt de motor ongeveer twee liter diesel per uur4.

 

·      Het brandstofverbruik neemt sterk toe met de snelheid: door de snelheidsbegrenzer van een vrachtwagen slechts 2 km/u lager in te stellen kan het brandstofverbruik al verbeteren.

 

Veilig rijden verlaagt het brandstofverbruik& Verlaagt broeikasgasemissies - Veiligheid - Automotive Fleet (automotive-fleet.com)

2 Op basis van volgende aannames: Trekker 4x2 semi-trailer 6x0 enkel, totaal voertuiggewicht 40 ton, 150.000 km/jaar; gemiddelde brandstofverbruik 28 l/100 km; 15% lagere bandenspanning op stuuras-, trekas- en trailerbanden, 100%  van alle assen, gemiddelde dieselprijs € 1,884/l (op 18 april 22. Bron: https://www.cargopedia.net/europe-fuel-prices)

3 Bron: American Trucking Associations’ Technology and Maintenance Council

The Fuel Efficient Truck Drivers' Handbook Pocket Guide (unep.ch)