Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1. Deze gebruiksvoorwaarden met de “Algemene bepalingen”, het “Online-privacybeleid” en het “Cookiebeleid” (de “Voorwaarden”), reguleren de toegang en het gebruik van www.goodyear.eu/truck website (de “Website”) door personen of commerciële bedrijven die de Website bezoeken. De Website is ontwikkeld en geïmplementeerd door Goodyear Operations S.A., een vennootschap met hoofdkantoor te Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburg, en geregistreerd bij het Luxemburgse Handelsregister onder nummer B71.219 (hierna genoemd “Goodyear Operations” en gezamenlijk met de erbij aangesloten bedrijven als “Goodyear”). 

 

2. Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en door het verkrijgen van toegang tot de Website stemt u uitdrukkelijk in met de Voorwaarden. U kunt toegang krijgen tot het Online-privacybeleid door te klikken op Online-privacybeleid en het Cookiebeleid door te klikken op Cookiebeleid. Als u het hiermee niet eens bent, gebruik de Website dan niet.

 

3. De Website wordt gebruikt door Goodyear om producten en richtlijnen met betrekking tot deze producten te presenteren

 

4. Gebruikers hebben het recht klachten te uiten over het functioneren van de website. Klachten moeten worden gestuurd naar het volgende postadres: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburg of via het contactformulier door te klikken op de volgende koppeling Contact us. Goodyear streeft ernaar om tijdig op klachten te reageren. 

 

5. De Website kan koppelingen naar websites of bronnen van derden bevatten, inclusief koppelingen die financiële informatie of investeringsinformatie over Goodyear bevatten. Goodyear neemt koppelingen van derden uitsluitend voor uw gemak op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan wordt gekoppeld vanaf de Website. Koppelingen vanaf de Website naar websites van derden geven niet aan dat Goodyear die site goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt. Goodyear geeft ook geen garanties, expliciet of impliciet, betreffende de nauwkeurigheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van enige inhoud op dergelijke websites van derden. Indien u besluit dergelijke websites van derden te bezoeken, erkent u dat u dat geheel voor eigen risico doet.

 

6. Tenzij anders aangegeven, zijn de Website en alle materialen, inclusief handelsmerken, afbeeldingen, illustraties, designs, knoppen, pictogrammen, logo’s, foto’s, digitale downloads, en geschreven en andere materialen die worden getoond als onderdeel van de Sites (collectief de “Content”) zijn in eigendom, beheer of staan onder licentie van Goodyear. Het is verboden om de Website of de Inhoud ervan te reproduceren, er reverse-engineering op toe te passen, te verzenden, te de-assembleren, te wijzigen of afgeleide werken te maken. Niets op de Website mag worden uitgelegd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht op gebruik van het intellectuele eigendom dat wordt vertoond op de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodyear. Alle hierin niet uitdrukkelijke verleende rechten zijn voorbehouden aan Goodyear en/of haar dochterondernemingen.

 

7. De Website en alle Inhoud, informatie, services en producten van de Website worden “als zodanig” geleverd zonder enige garanties. U stemt ermee in dat gebruik van de Website op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem, accessoires of gegevensverlies die het gevolg zijn van het benaderen, browsen of gebruiken van de Website, of het downloaden of gebruiken van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen van de Website en dat Goodyear niet aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook met betrekking tot uw gebruik van de Website. Goodyear geeft geen garantie dat (i) de Website voldoet aan uw vereisten; (ii) toegang tot de Website ononderbroken, tijdig, veilig of foutenvrij is; (iii) de resultaten die door het gebruik van de Website worden verkregen nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (iv) de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal aangeschaft of verkregen door u via de Website of ten gevolge van uw gebruik van Website voldoet aan uw verwachtingen; (v) eventuele fouten op de Website worden gecorrigeerd; of (vi) de Website of services waarop deze worden gehost, vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen.

 

8. In geen geval zal Goodyear aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, voortvloeiende, speciale, exemplaire of punitieve schade, onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, onrechtmatige daad of andere rechtsgrond, inclusief maar niet beperkt tot schades door winstverlies, gebruik, gegevens of andere immateriële activa, zelfs indien Goodyear in kennis was gesteld van dergelijke schades. In het bijzonder, en zonder beperkingen, zal Goodyear niet aansprakelijk zijn voor geleden schade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken of door enige Inhoud gepost op de Website door Goodyear of iemand anders. Goodyear vertegenwoordigt of onderschrijft niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige door de gebruiker gegenereerde inhoud die wordt weergegeven op, geüpload naar, gepost op een message board, of anderszins gedistribueerd via de Website en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van door de gebruiker gegenereerde inhoud. Niets in dit lid zal echter worden uitgelegd als zijnde van invloed op de individuele productgaranties die standaard zijn voor Goodyear-producten. 

 

9. Het enige wat u kunt doen indien u ontevreden bent over de Website of de Inhoud, is stoppen met het gebruiken van de Website. Omdat sommige rechtsgebieden geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde schades toestaan, zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u. 

 

10. Alle aangelegenheden die niet door de Voorwaarden worden geregeld, zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht dat van toepassing is op de statutaire zetel van Goodyear Operations. Alle geschillen onder deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden toegewezen aan de exclusieve jurisdictie van rechtbanken in Luxemburg welke territoriaal bevoegd zijn met betrekking tot de statutaire zetel van Goodyear Operations.