Goodyear DrivePoint Receiver

Goodyear DrivePoint: Automatiseret dæktrykkontrol

Vigtigheden af dækvedligeholdelse

Dækvedligeholdelse er en afgørende del af flådens vedligeholdelse, men det er en betydelig daglig udfordring for erhvervsflåder.

 

Korrekt vedligeholdelse af dæk kræver kvalificeret driftspersonale, hjælp til administration og omhyggelig planlægning. Og manuel kontrol af dæk kræver lang tid – mens lastbilerne henstår uproduktive i depotet – og arbejdet påvirkes nemt af menneskelige fejl.

 

Løsningen er Goodyear DrivePoint. Hvis dine køretøjer bruges på hyppige, kortere ture, er det en nem, automatiseret måde at kontrollere dæktrykkene præcist på, hver gang de ankommer til og forlader depotet.


Fortrin og fordele

 

 

Hurtig og nem installation af trådløs batteridrevet teknologi.

Installation inkl. konfiguration af modtagere kan udføres på mindre end 2 timer*.

Optimeret dækvedligeholdelse.

Forlænget dæklevetid og bedre muligheder for regummiering.

Færre manuelle indgreb og lavere omkostninger til arbejdsløn.

Reduceret brændstofforbrug og lavere C02-emissioner.

Reduceret køretøjsstilstandstid og lavere omkostninger til havarier.

Forøget sikkerhed.

Forbedret flådeadministration.

Disse fortrin og fordele opleves af Goodyear-kunder, men kan ikke garanteres. Realiseringen af fordele afhænger af korrekt forebyggende vedligeholdelse på grundlag af de oplysninger, som løsningen leverer.

 

* Installationstiden kan variere afhængigt af flåden og køretøjskombinationerne.

Hvad er et Goodyear DrivePoint?

Goodyear DrivePoint er et opkoblet, depotbaseret dækinspektionssystem til gennemkørsel, der giver mulighed for automatiseret og dynamisk måling af dæktryk. 

Løsningen installeres nemt via trådløs batteridrevet teknologi, og den muliggør dynamiske og hurtige eftersyn af meget store antal køretøjer – hvilket er ideelt til flåder, hvor køretøjerne ofte returnerer til depotet. 

I kombination med vores brugervenlige mobil- og web-applikationer understøtter Goodyear DrivePoint omgående visning af dine dæks tilstand, så du kan udføre forebyggende overvågning og vedligeholdelse af din flåde.

 

Hvad med hardwaren? Den er både enkel og gennemprøvet og består kun af to elementer: ventilmonterede sensorer, der nemt og bekvemt passer på dækventilerne, og modtagere til indsamling og behandling af dækdata.

DrivePoint ventilmonterede sensorer

 • Omgående overvågning af dæktryk.
 • Hurtig og nem montering: Skrues helt enkelt på ventilen (ikke nødvendigt at afmontere dækket*).
 • Trådløs, vejrbestandig (IP67), batteridrevet teknologi.
 • Litiumbatterier til maksimal ydeevne og levetid (op til 3 år).
 • Passer til alle dækstørrelser og dækfabrikater.
 • Intelligent design muliggør oppumpning uden afmontering af sensoren.

DrivePoint-modtagere

 • To batteridrevne modtagere**, som læser og analyserer data fra sensorerne, efterhånden som de passerer forbi.
 • Overførsel af sensordata via mobilnetværk til Goodyear-skyen.
 • Nem montering på et sted, du vælger***.
 • Trådløs teknologi - intet behov for elforsyning eller bekosteligt forberedende arbejde.
 • Fuldstændig vejrbestandig teknologi (IP66). 

* Tvillingedæk kræver afmontering af det yderste dæk, for at den forlængede DrivePoint-ventilmonterede sensor kan monteres. Der kan, afhængigt af din køretøjskonfiguration, være behov for yderligere tilbehør og adaptere. 

** Forventet batterilevetid 1 år. 

*** Modtagernes modtageradius kan blive påvirket af forskellige faktorer. Modtagerne bør af hensyn til optimal brug ikke placeres mere end 5 m fra hinanden. Det anbefales at holde en afstand på 20 m mellem modtagerne og køretøjsparkeringspladsen.

 

Kontakt din Goodyear Proactive Solutions-specialist for at få flere oplysninger.

Sådan fungerer det

 

Se, hvor nemt Goodyear DrivePoint kan forandre din dækvedligeholdelsesplan

 

TRIN 1: DYNAMISK GENNEMKØRSEL

Kør gennem Goodyear DrivePoint-modtagerne for at kontrollere dine dæktryk omgående. Det er ikke nødvendigt at standse, når det dedikerede modtagerområde passeres*.

 

TRIN 2: DATAOPSAMLING

Ventilmonterede DrivePoint-sensorer indsamler omgående dæktrykdataene i realtid fra hver af hjulpositionerne**.

 

TRIN 3: GOODYEAR-SKYEN

Sensordata, herunder batteriniveauer, registreres omgående af modtagerne og overføres via et mobilnetværk til Goodyear-skyen til intelligent analyse**.

 

TRIN 4: OMGÅENDE RESULTATER

Omgående visning af dine dæks tilstand via vores mobil- og web-applikationer til proaktiv overvågning af din vognpark. Hurtig og brugervenlig rapportering og modtagelse af automatiske underretninger.

 

* En maksimal hastighed på 10 km/t bør ikke overskrides. ** Hvis sensordataene er over den fastlagte tærskel (20 % lavere end det anbefalede tryk med kolde dæk), bliver dataene lagret og indsendt til Goodyear-skyen hver 6. time. Et sikkert miljø, der er i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelsesforordninger som f.eks. EU's generelle databeskyttelsesforordning.

Omgående adgang til dine dæks tilstand

Goodyear Fleet Manager Web (web-platform)

 • Brugerdefinerbar web-platform.
 • Ét instrumentbræt giver dig det fulde overblik over din flådes tilstand.
 • Brugerkonfigurerbar rapportering og et nyt alarm-instrumentbræt giver dig mulighed for at styre din flåde på din egen måde.
 • Koordiner din daglige vedligeholdelse.
 • Fjernadgang til dine dækdata – hvor som helst, når som helst. 

Goodyear Fleet Manager-app (mobilapplikation)

 • Ét instrumentbræt med en oversigt over alle køretøjer.
 • Oversigt over din flådes dæk og oplysninger om køretøjerne.
 • Underretninger og alarmer, når et dæk kræver akut vedligeholdelse.
 • Identificer det pågældende dæk.
 • Fjernadgang til dine dækdata – hvor som helst, når som helst.
 
  

Goodyear Driver Assist-appen (mobilapplikation)

 • Minutvise oplysninger til chaufføren
 • 'Realtids'-visning af tilstanden på køretøjets dæk
 • Omgående alarmer, hvis der registreres faldende dæktryk, eller hvis et dæk mangler luft, så hændelser helt undgås