Dækregummiering

Hvad er regummiering og ommønstring?

Svarene på alle dine spørgsmål om regummiering og ommønstring

Regummiering og ommønstring bruges af lastbilejere og flådeadministratorer overalt, fordi de reducerer flådens CO2-fodaftryk og medvirker til at køre højere værdi ud af den samlede dækinvestering. Men hvad består processerne af? Læs vores ofte stillede spørgsmål for at finde ud af det.

Regummiering og ommønstring

Regummiering er en proces, hvor der påføres ny slidbane på brugte dækkarkasser.

Ommønstring er udskæring af riller i et dæks gummi, så der opstår yderligere mønsterdybde.

Det vigtigste argument for at regummiere er, at producere mindre affald, så virksomhedens indvirkning på miljøet reduceres. Kunder kræver i stadigt større omfang, at deres leverandører udviser de bedst mulige fremgangsmåder inden for bæredygtighed, så regummiering er også med til at tilfredsstille kunderne. Regummierede dæk er derudover med til at reducere driftsomkostningerne betragteligt, og de leverer en ydeevne svarende til nye dæk for en lavere pris.

Dæk kan regummieres flere gange. Muligheden for at regummiere dækkene afhænger af flådeaktiviteten og administrationsmodellen. Hvis du vil give dine dæk flere levetider, skal du overveje de faktorer, der påvirker slitagen:

  • Dækegenskaberne (robusthed, dæktype og -volumen, slidbanemønster)
  • Tryk
  • Akselbelastning
  • Køretøjets mekaniske tilstand
  • Kørestilen

Der er to regummieringsmetoder. Med formhærdningsprocessen fornys en karkasse fra kanttråd til kanttråd. Ikke-vulkaniseret gummi påføres på det polerede dæk, som derefter anbringes i en form, præcis som det sker ved fremstilling af nye dæk. Det regummierede dæk kommer derfor til at se fuldstændigt ud som et nyt dæk: Kun navngivningen på sidevæggene viser, at dækket er blevet regummieret.

 

Forhærdningsprocessen (der også kaldes 'koldhærdning') omfatter påføring af et nyt forstøbt, forvulkaniseret mønster på dækket. Det limes på karkassen ved hjælp af et tyndt lag særligt sammensat ikke-hærdet gummi (kaldes også buffer- eller bindegummi), der fungerer som lim, når det vulkaniseres.

Goodyear-dæk regummieres under varemærkerne TreadMax og Next Tread.

Kontakt os direkte for at få mere at vide om vores forhærdede produkter.

Som med regummiering forlænger ommønstring dækkenes levetid, samtidig med at omkostningerne reduceres.

Goodyear-lastbildæk skal ommønstres, mens der stadig er tilstrækkelig mønsterdybde. Dækket må under INGEN omstændigheder slides helt ned, før det ommønstres. Foreslåede resterende mønsterdybder er: 3-4 mm ved almindelig motorvejsbrug; 5-6 mm under driftsbetingelser, hvor der er sandsynlighed for gennemtrængning.

Ommønstring af lastbildæk må kun overlades til fuldt uddannede operatører. Der må kun anvendes gennemprøvede ommønstringsværktøjer med elektrisk opvarmede knive. Vores partnere i TruckForce-netværket kan ommønstre Goodyear-dæk.

Ommønstring er udskæring af riller i et dæks gummi, så der opstår yderligere mønsterdybde.

Vores retningslinjer for ommønstring kan downloades fra vores videncenter.

Regummiering og ommønstring

Hvad er regummiering og ommønstring?

Regummiering er en proces, hvor der påføres ny slidbane på brugte dækkarkasser.

Ommønstring er udskæring af riller i et dæks gummi, så der opstår yderligere mønsterdybde.

 

Hvorfor regummiere?

Det vigtigste argument for at regummiere er, at producere mindre affald, så virksomhedens indvirkning på miljøet reduceres. Kunder kræver i stadigt større omfang, at deres leverandører udviser de bedst mulige fremgangsmåder inden for bæredygtighed, så regummiering er også med til at tilfredsstille kunderne. Regummierede dæk er derudover med til at reducere driftsomkostningerne betragteligt, og de leverer en ydeevne svarende til nye dæk for en lavere pris.

 

Hvor mange gange kan et dæk regummieres?

Dæk kan regummieres flere gange. Muligheden for at regummiere dækkene afhænger af flådeaktiviteten og administrationsmodellen. Hvis du vil give dine dæk flere levetider, skal du overveje de faktorer, der påvirker slitagen:

  • Dækegenskaberne (robusthed, dæktype og -volumen, slidbanemønster)
  • Tryk
  • Akselbelastning
  • Køretøjets mekaniske tilstand
  • Kørestilen

 

Hvad er forskellen på forhærdet og formhærdet regummiering?

Der er to regummieringsmetoder. Med formhærdningsprocessen fornys en karkasse fra kanttråd til kanttråd. Ikke-vulkaniseret gummi påføres på det polerede dæk, som derefter anbringes i en form, præcis som det sker ved fremstilling af nye dæk. Det regummierede dæk kommer derfor til at se fuldstændigt ud som et nyt dæk: Kun navngivningen på sidevæggene viser, at dækket er blevet regummieret.

Forhærdningsprocessen (der også kaldes 'koldhærdning') omfatter påføring af et nyt forstøbt, forvulkaniseret mønster på dækket. Det limes på karkassen ved hjælp af et tyndt lag særligt sammensat ikke-hærdet gummi (kaldes også buffer- eller bindegummi), der fungerer som lim, når det vulkaniseres.

 

Tilbyder Goodyear formhærdede regummieringer?

Goodyear-dæk regummieres under varemærkerne TreadMax og Next Tread.

Gå til dæksiderne

 

Tilbyder Goodyear forhærdede regummieringer?

Kontakt os direkte for at få mere at vide om vores forhærdede produkter.

Kontakt os

 

Hvorfor ommønstre lastbildæk?

Som med regummiering forlænger ommønstring dækkenes levetid, samtidig med at omkostningerne reduceres.

 

Hvornår er det bedste tidspunkt at ommønstre dækkene på?

Goodyear-lastbildæk skal ommønstres, mens der stadig er tilstrækkelig mønsterdybde. Dækket må under INGEN omstændigheder slides helt ned, før det ommønstres. Foreslåede resterende mønsterdybder er: 3-4 mm ved almindelig motorvejsbrug; 5-6 mm under driftsbetingelser, hvor der er sandsynlighed for gennemtrængning.

 

Hvem kan ommønstre lastbildæk?

Ommønstring af lastbildæk må kun overlades til fuldt uddannede operatører. Der må kun anvendes gennemprøvede ommønstringsværktøjer med elektrisk opvarmede knive. Vores partnere i TruckForce-netværket kan ommønstre Goodyear-dæk.

Gå til forhandlersøger

 

Hvad er ommønstring?

Ommønstring er udskæring af riller i et dæks gummi, så der opstår yderligere mønsterdybde.

 

Hvordan er Goodyears retningslinjer for ommønstring?

Vores retningslinjer for ommønstring kan downloades fra vores videncenter.

Gå til videncenter

 

Forlæng dine dæks levetid – kontakt en forhandler nu

Brug vores forhandlersøgerværktøj til at finde en certificeret Goodyear-forhandler i nærheden af dig