Какво е новото при разпоредбите за гуми?

Етикетиране на гуми в ЕС

От май 2021 г. влиза в сила разпоредба (ЕС) 2020/740, която променя начина на етикетиране на гумите. Научете повече относно значението на етикета на гумата и кое е новото относно енергийната категория на гумата.

Goodyear работи в тясно сътрудничество с европейските институции по актуализирания етикет на гумите, за да насърчи иновации в индустрията и да помогне на потребителите да вземат по-информирани решения относно своите гуми. Ние вярваме, че новият етикет за гуми на ЕС ще позволи на клиентите да получат по-подходяща и сравнима информация относно параметрите на гумите и ще даде възможност на крайните потребители да направят информиран избор при закупуване на нови гуми. Новият етикет за гуми на ЕС също така предоставя по-подробна информация онлайн – което улеснява потребителите и професионалистите да направят правилния избор. В този раздел сме Ви приготвили по-подробно разяснение на етикета за гуми.

Етикет на гумата

Етикет на гумата за ЕС: Общ преглед

Етикетът за гуми на ЕС и класовете на ефективност се предоставят в нов дизайн и са леко променени, поради новообразувания мащаб. Предишният стандартен етикет показваше само класа на гумите по отношение на съпротивление при търкаляне, сцепление на мокра настилка и външен шум при преминаване. Новият етикет за гуми на ЕС съдържа допълнителна информация относно характеристиките на гумата върху сняг и при заледени зимни условия. Мащабът на класовете етикети за сцепление на мокра настилка и съпротивление при търкаляне вече има 5 вместо 7 класа, обозначени с буквите A до E. 

Етикет на гумата

Икономия на гориво

 

Знаете ли, че на гумите се дължи до 20% от разхода на гориво на Вашия автомобил? Изборът на гуми с висока категория за икономия на гориво ще Ви осигури по-дълъг пробег с един резервоар и по-малко емисии на CO2. В зависимост от съпротивлението при търкаляне на гумата, икономията на гориво ще варира от клас A, което обозначава най-добрата икономия на гориво, до клас E, който осигурява най-лошата икономия на гориво. Между различните класове потреблението на гориво се увеличава с приблизително 0,1 литра на всеки изминати 100 км. Просто казано, икономичните гуми изискват по-малко енергия, за да се въртят. Това в крайна сметка се изразява в по-малко използвано гориво и също така ще намалите въздействието върху околната среда!

Етикет на гумата

Категория на сцепление с мокра настилка

„Сцепление на мокра настилка“ е способността на гумата да се задържа на пътя при мокри условия. Категорията на ЕС се концентрира само върху аспекта на сцепление на мокра настилка – характеристиките на сцепление с мокра настилка на гумата. Ефективността се оценява между клас A и клас Е. Гумите с висока категория на сцепление с мокра настилка спират по-бързо на мокри пътища при натискане на спирачката докрай. В извънредни ситуации няколко метра могат да бъдат решаващи.

 

Забележка: Винаги трябва да се съобразявате с препоръчителният спирачен път, когато шофирате.

 

* Когато се измерва по изпитателните методи, посочени в Регламент ЕО 1222/2009. Спирачният път може да се различава според условията на шофиране и други фактори.

Етикет на гумата

Категория на шум

 

Категориите за гуми на ЕС вземат предвид и външния шум, който се генерира от гумите по време на движение. Избирането на гуми с добра шумова категория може да намали отражението върху околната среда, когато шофирате. Нивото на шум се сортира в клас A, B или C. Шумът при въртене на гумата се измерва в децибели и точната стойност е показана в долната част на етикета. Гума с по-ниско ниво на шум има между 67 и 71 dB. Най-високото ниво показва звукови вълни между 72 и 77 dB. Увеличаване само с няколко децибела дава голямо отражение върху нивата на шума. Всъщност увеличение само с 3 dB удвоява силата на външния шум от гумата.


Разяснение на новия етикет за гуми на ЕС

В актуализираната версия на етикета за гуми на ЕС можете да намерите обновена информация. Предлагаме ви разяснението на новия дизайн на етикета за гуми на ЕС:

 

Етикет на гумата, QR кодът

QR кодът:

Включването на QR код предоставя лесен достъп до подробности за продукта в публичната част от базата данни за продукти на ЕС. Кодът може да се сканира и осигурява достъп до информационни листове на продукта и европейски етикети за гуми.

Идентификаторът на типа гума

Идентификаторът на типа гума:

Всяка гума трябва да се идентифицира чрез уникално обозначение.

Иконата за зимна гума

Иконата за зимна гума:

Има две нови опции за включване на допълнителна икона. Иконата показва дали дадена гума е подходяща за тежки зимни условия. Тя включва символ на снежинка с тривърха планина (3PMSF), който е поставен на странѝцата на тези гуми. Пиктограмата се предоставя чрез измерване на спирачния път на автомобил от 40 км/ч върху утъпкан сняг или чрез измерване на сцеплението на гума. За камион пиктограмата се предоставя чрез измерване ускорението на гума. Ефективността на сцепление на сняг като цяло се тества в съответствие с анекс 7 до разпоредба № 117 на UNECE. Разпоредбата описва подробно фактори, като тестова повърхност, температура на въздуха, тестово превозно средство, натоварване, налягане, скорост и много други.

Иконата за гума за лед

Иконата за гума за лед:

Втората нова икона включва символ на леден сталагмит и обозначава, че гумата предоставя по-къс спирачен път върху покрити с лед пътища през зимата. Информацията относно ефективността на сцепление на лед ще се базира на ISO стандарт (ISO 19447), който се очаква да бъде публикуван през юли 2021 г. За гуми, които отговарят на техническите изисквания, пиктограмата за сцепление на лед ще бъде включена в новия етикет на ЕС на гуми C1 (гуми за пътнически автомобил), която изпълнява минималните изисквания за стойности на индекс на сцепление на лед, посочени в този ISO стандарт. Пиктограмата се предоставя чрез измерване на спирачния път на автомобил от 32 км/ч върху чист лед. Стандартите за гуми C2 и C3 все още се очаква да се дефинират.

Разгледайте нашите гуми

Goodyear напълно подкрепя тези редакции на разпоредбата за етикетиране на гуми и се радва да предостави на своите клиенти по-подходяща информация относно параметрите на гумите, когато правят покупка на гуми. Твърдо вярваме, че е наша мисия да популяризираме гуми с най-добрата безопасност за клиентите, които пестят гориво и защитават околната среда. Нашите експерти с удоволствие ще Ви посъветват за идеалните гуми за Вашия автомобил и Вашите нужди!

Резюме на промените

 • Намалени брой категория: Икономията на гориво и сцеплението на мокра настилка са вече оценени в 5 нива (от A до E) вместо 7
 • Външният шум при преминаване е оценен от A (най-ниско ниво на шум) до C (най-високо ниво на шум)
 • Новият етикет за гуми на ЕС предоставя QR код, който може да се сканира за получаване на достъп до данни за продукта
 • Върху всяка гума трябва да има уникален идентификатор
 • Новата икона за зимна гума показва дали дадена гума е подходяща за тежки зимни условия
 • Нова икона за сцепление на лед показва дали гума C1 (гума за пътнически автомобил) изпълнява минималните изисквания за стойности на индекс на сцепление на лед, посочени в новия ISO 19447 стандарт

ЧЗВ

Въведеният за пръв път през 2012 г. етикет на гумата предоставя на потребителите в Европа съществена информация относно икономията на гориво, безопасността и шума, посочвайки подробни данни за съпротивлението при въртене на гумата, сцепление на мокра настилка и външния шум при въртене. Чрез използването на този общ мащаб целта на етикета за гуми за ЕС е да улесни потребителите при вземането на информиран избор, когато закупуват нови гуми. Преработен вариант на етикета ще влезе в сила от 1 май 2021 г.

С преработения регламент за етикета за гуми Европейската комисия цели да повиши безопасността, а също така икономическата и екологичната ефективност на сухопътния транспорт, насърчавайки използването на гуми, осигуряващи икономия на гориво и безопасност при ниски нива на шум. Новият етикет също така съдържа нова информация за потребителите, която посочва дали гумата е подходяща за употреба при тежки зимни условия или при силно заледяване.

Goodyear подкрепя преработките на регламента за етикетиране на гумите и е поела ангажимент да спази всички задължения по изпълнението му. Ние вярваме, че новият етикет за гуми на ЕС ще позволи на клиентите да получат по-подходяща и сравнима информация относно параметрите на гумите и ще даде възможност на крайните потребители да направят информиран избор при закупуване на нови гуми.  Той също така ще спомогне да се ускори навлизането на нови гуми, които притежават най-високи показатели за безопасност и екологичност. Освен това Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране (EPREL), в която се регистрират всички гуми, предлагани в ЕС, ще спомогне за подобряване на информационния поток между производителите на гуми и властите, като в крайна сметка така ще се подобри пазарният надзор.

Новият регламент за етикет на гумите ще влезе в сила от 1 май 2021 г. Дотогава ще се използва сегашният етикет за гумите.

Новият регламент за етикет за гумите се прилага само спрямо нови гуми за пътнически автомобили (гуми C1), гуми за лекотоварни автомобили (гуми C2) и гуми за тежкотоварни автомобили (гуми C3).

Новият регламент за етикет за гумите се прилага само спрямо нови гуми за пътнически автомобили (гуми C1), гуми за лекотоварни автомобили (гуми C2) и гуми за тежкотоварни автомобили (гуми C3). Понастоящем следните категории са изключени от обхвата на новия регламент: регенерирани гуми, гуми за пресечени местности, гуми с шипове, състезателни гуми, резервни гуми за времена употреба, гуми, предназначени за монтаж на автомобили с първа регистрация преди 1 октомври 1990 г., гуми, чиито скоростен индекс е по-нисък от 80 km/h, гуми за джанти с номинален диаметър, който не надвишава 254 mm или е 635 mm, или повече.

 • Новият регламент ще се прилага и спрямо гуми за камиони, от което следва, че ще обхваща гуми от класове C1 (гуми за пътнически автомобили), C2 (гуми за лекотоварни автомобили) и C3 (гуми за тежкотоварни автомобили).
 • Съгласно новия регламент, освен стандартния етикет (съпротивление при въртене на гумата, сцепление на мокра настилка и външен шум при въртене), има възможности за включване на икона, обозначаваща дали дадена гума е подходяща за тежки зимни условия, и още една нова икона за сцепление върху лед. Гумите, подходящи за тежки зимни условия, са обозначени с три планински върха и снежинка (3PMSF), поставени върху страницата на такива гуми. Гумите C1 (за пътнически автомобили), отговарящи на изискванията на предстоящия стандарт ISO за употреба върху сняг, ще съдържат нов символ, който изобразява леден сталагмит.
 • Малка промяна е внесена по отношение на класовете етикети за съпротивление при въртене и сцепление на мокра настилка: класове за гуми C1 и C2, които в момента са празни или свободни, вече са попълнени, а излишни класове етикети (които вече не се допускат спрямо граничните стойности) са заличени и така се създава нова скала, която съдържа само 5 класа (A до E).
 • В долната част винаги ще стои класът на шум (A, B или C) в допълнение към стойността за нивото на външен шум в децибели.
 • Съгласно новия регламент етикетите за гуми трябва също така да включват името на производителя на гумата, както и уникален идентификатор, идентификатора за вида гума.
 • И накрая етикетът за гумата трябва да включва QR кода, който е предназначен за директно свързване към Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране (EPREL).

Всички гуми C1, C2 и C3, произведени след 1 май 2021 г. и съответно пуснати на пазара след тази дата, трябва да носят новия етикет. Все пак търговците не са задължени да поставят нови етикети на гуми, които са в наличност след 1 май, ако тези гуми са били пуснати на пазара преди тази дата, т.е. преди влизането в сила на новия регламент за етикетиране на гумите. С други думи гуми, пуснати на пазара преди 1 май, могат да останат обозначени със стария етикет до продажбата им. Следователно след 1 май 2021 г. на търговските пунктове за гуми може да попаднете както на новия, така и на стария етикет, в зависимост от датата, на която съответните гуми са били пуснати на пазара.

Производителите на гуми могат да избират между това да поставят стикер на протектора на гумата или да включат отпечатан етикет към партидата с идентични гуми, доставяна на търговеца. Goodyear ще гарантира, че всички гуми, доставени до търговците на гуми, ще бъдат обозначени със стикери с етикета. За всички гуми информацията от етикета трябва да бъде представена и на уебстраниците на производителя, неговите брошури и техническата промоционална документация, предоставяна на купувача. Производителите на гуми трябва също така да въведат информацията, изисквана по новия регламент за етикетиране на гумите, в продуктовата база данни (EPREL), преди да пуснат дадена гума на пазара след 1 май 2021 г.

EPREL е Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране, създадена да предоставя на потребителите важна информация относно енергийната ефективност. Предназначена е да подобри дейностите по пазарния надзор и негово осъществяване в ЕС.  Доставчиците (производители, вносители или оторизирани представители) на продукти, попадащи в обхвата на регламентите за енергийно етикетиране на ЕС (напр. домакински уреди), са задължени по закон да качват информация за своите продукти в базата данни, преди да пуснат тези продукта на пазара в ЕС.  Според новия регламент за етикетиране на гумите от 1 май 2021 г. производителите на гуми също ще бъдат задължени да въвеждат информацията в продуктовата база данни, преди да пуснат гума на пазара в ЕС.

Етикетът предоставя основа информация за три съществени аспекта от характеристиките на гумата (икономия на гориво, сцепление на мокра настилка и външен шум при въртене), която да помогне на потребителите да направят информиран избор. Етикетът обаче не включва всички параметри, свързани с цялостното представяне на дадена гума. За сравнение, независими проучвания, провеждани от автомобилни списания, обхващат средно петнадесет аспекта на представянето на гумите, докато Goodyear анализира над петдесет критерия, включително устойчивост на аквапланинг, управление върху суха настилка, спиране върху суха настилка, стабилност при високи скорости, пробег и много други. Ето защо етикетът не може да замени изпитванията за качество, провеждани от специализираните лаборатории, или информацията, предоставяна от потребителите и други, които използват широк набор от критерии за оценка на представянето на гумите.

ЧЗВ

 1. Какво представлява етикетът на гумата?
  Въведеният за пръв път през 2012 г. етикет на гумата предоставя на потребителите в Европа съществена информация относно икономията на гориво, безопасността и шума, посочвайки подробни данни за съпротивлението при търкаляне на гумата, сцепление на мокра настилка и външния шум при преминаване. Чрез използването на този общ мащаб целта на етикета за гуми за ЕС е да улесни потребителите при вземането на информиран избор, когато закупуват нови гуми. Преработен вариант на етикета ще влезе в сила от 1 май 2021 г.


 2. Защо Европейската комисия променя съществуващия етикет за гуми?
  С преработения регламент за етикета за гуми Европейската комисия цели да повиши безопасността, а също така икономическата и екологичната ефективност на сухопътния транспорт, насърчавайки използването на гуми, осигуряващи икономия на гориво и безопасност при ниски нива на шум. Новият етикет също така съдържа нова информация за потребителите, която посочва дали гумата е подходяща за употреба при тежки зимни условия или при силно заледяване.


 3. Каква е позицията на Goodyear относно преработения регламент за етикета за гуми?
  Goodyear подкрепя преработките на регламента за етикетиране на гумите и е поела ангажимент да спази всички задължения по изпълнението му. Ние вярваме, че новият етикет за гуми на ЕС ще позволи на клиентите да получат по-подходяща и сравнима информация относно параметрите на гумите и ще даде възможност на крайните потребители да направят информиран избор при закупуване на нови гуми. Той също така ще спомогне да се ускори навлизането на нови гуми, които притежават най-високи показатели за безопасност и екологичност. Освен това Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране (EPREL), в която се регистрират всички гуми, предлагани в ЕС, ще спомогне за подобряване на информационния поток между производителите на гуми и властите, като в крайна сметка така ще се подобри пазарният надзор.


 4. Кога влиза в сила новият етикет на гумата за ЕС?
  Новият регламент за етикет на гумите ще влезе в сила от 1 май 2021 г. Дотогава ще се използва сегашният етикет за гумите.


 5. Всички гуми ли попадат в обхвата на новия регламент за етикет за гумите?
  Новият регламент за етикет за гумите се прилага само спрямо нови гуми за пътнически автомобили (гуми C1), гуми за лекотоварни автомобили (гуми C2) и гуми за тежкотоварни автомобили (гуми C3).


 6. Кои гуми не попадат в обхвата на новия регламент за етикет за гумите?
  Новият регламент за етикет на гумите се прилага само спрямо нови гуми за пътнически автомобили (гуми C1), гуми за лекотоварни автомобили (гуми C2) и гуми за тежкотоварни автомобили (гуми C3). Понастоящем следните категории са изключени от обхвата на новия регламент: регенерирани гуми, гуми за пресечени местности, гуми с шипове, състезателни гуми, резервни гуми за времена употреба, гуми, предназначени за монтаж на автомобили с първа регистрация преди 1 октомври 1990 г., гуми, чиито скоростен индекс е по-нисък от 80 km/h, гуми за джанти с номинален диаметър, който не надвишава 254 mm или е 635 mm и повече.


 7. Какво е променено в етикета за гуми за ЕС?
  • Новият регламент ще се прилага и спрямо тежкотоварни гуми, от което следва, че ще обхваща гуми от класове C1 (гуми за пътнически автомобили), C2 (гуми за лекотоварни автомобили) и C3 (гуми за тежкотоварни автомобили).
  • Съгласно новия регламент, освен стандартния етикет (съпротивление при търкаляне на гумата, сцепление на мокра настилка и външен шум при преминаване), има възможности за включване на икона, обозначаваща дали дадена гума е подходяща за тежки зимни условия, и още една нова икона за сцепление върху лед. Гумите, подходящи за тежки зимни условия, са обозначени с три планински върха и снежинка (3PMSF), поставени върху странѝцата на такива гуми. Гумите C1 (за пътнически автомобили), отговарящи на изискванията на предстоящия стандарт ISO за употреба върху сняг, ще съдържат нов символ, който изобразява леден сталагмит.
  • Малка промяна е внесена по отношение на класовете етикети за съпротивление при търкаляне и сцепление на мокра настилка: класове за гуми C1 и C2, които в момента са празни или свободни, вече са попълнени, а излишни класове етикети (които вече не се допускат спрямо граничните стойности) са заличени и така се създава нова скала, която съдържа само 5 класа (A до E).
  • В долната част винаги ще стои класът на шум (A, B или C) в допълнение към стойността за нивото на външен шум в децибели.
  • Съгласно новия регламент етикетите за гуми трябва също така да включват името на производителя на гумата, както и уникален идентификатор, този за вида гума.
  • И накрая етикетът за гумата трябва да включва QR кода, който е предназначен за директно свързване към Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране (EPREL).

 8. Необходимо ли е търговците на гуми да поставят нови етикети върху наличностите от гуми, пуснати на пазара преди 1 май 2021 г.?
  Всички гуми C1, C2 и C3, произведени след 1 май 2021 г. и съответно пуснати на пазара след тази дата, трябва да носят новия етикет. Все пак търговците не са задължени да поставят нови етикети на гуми, които са в наличност след 1 май, ако тези гуми са били пуснати на пазара преди тази дата, т.е. преди влизането в сила на новия регламент за етикетиране на гумите. С други думи гуми, пуснати на пазара преди 1 май, могат да останат обозначени със стария етикет до продажбата им. Следователно след 1 май 2021 г. на търговските пунктове за гуми може да попаднете както на новия, така и на стария етикет, в зависимост от датата, на която съответните гуми са били пуснати на пазара.

 9. Какви са задълженията на производителите на гуми съгласно новия регламент за етикети за гумите?
  Производителите на гуми могат да избират между това да поставят стикер на протектора на гумата или да включат отпечатан етикет към партидата с идентични гуми, доставяна на търговеца. Goodyear ще гарантира, че всички гуми, доставени до търговците на гуми, ще бъдат обозначени със стикери с етикета. За всички гуми информацията от етикета трябва да бъде представена и на уебстраниците на производителя, неговите брошури и техническата промоционална документация, предоставяна на купувача. Производителите на гуми трябва също така да въведат информацията, изисквана по новия регламент за етикетиране на гумите, в продуктовата база данни (EPREL), преди да пуснат дадена гума на пазара след 1 май 2021 г.

 10. Какво е EPREL?
  EPREL е Европейската продуктова база данни за енергийно етикетиране, създадена да предоставя на потребителите важна информация относно енергийната ефективност. Предназначена е да подобри дейностите по пазарния надзор и негово осъществяване в ЕС.  Доставчиците (производители, вносители или оторизирани представители) на продукти, попадащи в обхвата на регламентите за енергийно етикетиране на ЕС (напр. домакински уреди), са задължени по закон да качват информация за своите продукти в базата данни, преди да пуснат тези продукта на пазара в ЕС.  Според новия регламент за етикетиране на гумите от 1 май 2021 г. производителите на гуми също ще бъдат задължени да въвеждат информацията в продуктовата база данни, преди да пуснат гума на пазара в ЕС.

 11. Етикетът за гумата предоставя ли изчерпателна информация относно характеристиките на гумата?
  Етикетът предоставя основа информация за три съществени аспекта от характеристиките на гумата (икономия на гориво, сцепление на мокра настилка и външен шум при преминаване), която да помогне на потребителите да направят информиран избор. Етикетът обаче не включва всички параметри, свързани с цялостното представяне на дадена гума. За сравнение, независими проучвания, провеждани от автомобилни списания, обхващат средно петнадесет аспекта на представянето на гумите, докато Goodyear анализира над петдесет критерия, включително устойчивост на аквапланинг, управление върху суха настилка, спиране върху суха настилка, стабилност при високи скорости, пробег и много други. Ето защо етикетът не може да замени изпитванията за качество, провеждани от специализираните лаборатории, или информацията, предоставяна от потребителите и други, които използват широк набор от критерии за оценка на представянето на гумите.


Какво още мога да направя, за да повиша ефективността на своя автопарк?

Goodyear предлага на мениджърите на автопаркове много повече, а не само гуми. Независимо дали се стремите към по-голям пробег, подобрена икономия на гориво, или по-малко повреди, ние разполагаме с няколко доказани решения за управление на гуми, които могат да помогнат, като например трите по-долу.