Гуми Goodyear за търговски превозни средства

Корпоративна социална отговорност

По пътя към по-чист и по-добър свят

Goodyear е поела дългосрочен ангажимент за етични и устойчиви процеси, материали и програми, които могат да помогнат на хората, общностите и околната среда. Ангажиментът ни се основава на четирите стълба, създадени с рамката за корпоративна социална отговорност „По-добро бъдеще“:

 

Устойчиви източници: „Устойчиви източници“ е подход на Goodyear за осигуряване на устойчиво добити материали, използвани в дейността и продуктите. През 2019 г. Goodyear повиши с 90% употребата на соево олио като заместител на извличаните от петрол масла. Соевото олио вече намира място в четири от най-популярните линии гуми, предлагайки увеличено сцепление на превозните средства, като същевременно се използва по-устойчив материал.

 

Отговорни дейности: През 2019 г. Goodyear подобри водещите и изоставащите показатели за безопасност, като във всички обекти продължава работата по намаляване на риска от тежки злополуки.

 

Усъвършенствана мобилност: През 2019 г. технологията на Goodyear за профилактични сервизни дейности беше внедрена за пръв път в няколко автопарка, което им позволи да прогнозират и планират дейностите по поддръжка и смяна на гумите, да подобрят цялостното управление на гумите и да постигнат максимално дълго време на експлоатация в целия автопарк.

 

Вдъхновяваща култура: Като част от усилията на Goodyear за разнообразие и приобщаване, през последните две години членската маса на Групите за подкрепа на служителите (ERG) се увеличи с 84% в глобален мащаб. Беше добавена и седма група – Goodyear Азия, Индия, Близък Изток.


ЧЗВ

Линиите гуми, при които се акцентира върху икономията на гориво, като например FUELMAX, са добра първа крачка към намаляване на влиянието върху околната среда. Освен това с нашите решения TPMS (система за следене на налягането в гумите) или DOR (Drive-Over-Reader) може да намалим разхода на гориво чрез оптимизация на налягането в гумата. И накрая, регенерирането и пренарязването на гумите позволява на клиентите ни да удължат живота на гумите.

Да. Всички наши гуми за товарни автомобили позволяват възстановяване на каналите и протектора, което ни дава възможност да удължим полезния им живот.

Има много елементи, които оказват влияние на общия отпечатък. От Goodyear правим оценка на автопарковете с цел оптимизиране на всички елементи, свързани с гумите, които ще спомогнат за намаляване на въздействието им върху околната среда.

Да. При условие че каркасът на гумата е с необходимото качество, можем да извършим регенериране, което да осигури представяне, сходно с това на нови гуми. Повече подробности можете да намерите в нашия раздел Регенерат и пренарязване.

Имате още въпроси за програмата CSR на Goodyear? Свържете се!

Кои решения и услуги на Goodyear помагат за намаляване на въздействието върху околната среда?

Goodyear предлага на мениджърите на автопаркове много повече, а не само гуми. Независимо дали се стремите към по-голям пробег, подобрена икономия на гориво или по-малко повреди, ние разполагаме с няколко решения, които Ви помагат да повишите икономията на гориво и да намалите отпадъците.