Vad är nytt med däckbestämmelserna?

EU-däckmärkning

Från och med maj 2021 gäller EU-förordningen 2020/740, som förändrar hur däck ska märkas. Ta reda på mer om däckmärkningens innebörd och vad som är nytt med däckets energimärkning.

Goodyear har ett nära samarbete med EU:s institutioner för att uppdatera däckmärkningen, både i syfte att främja innovation inom industrin och att hjälpa konsumenter att göra informerade val om sina däck. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck. De nya EU-däckmärkningarna ger också mer detaljerad information online, vilket gör det lättare för både konsumenter och yrkeskunniga att göra rätt val. Vi ger en mer detaljerad beskrivning av däckmärkningen i följande avsnitt.

EU-däckmärkning Översikt

EU:s däckmärkningar och effektivitetsklasser har uppdaterats och ändrats enligt en ny skala. Den tidigare standardmärkningen visade endast däckklasser med avseende på rullmotstånd, våtgrepp och däckets yttre buller. EU:s nya däckmärkningar omfattar ytterligare information om däckets prestanda på snötäckt och isigt väglag. Märkningsklasserna för våtgrepp och rullmotstånd är nu fem till antalet (A–E), till skillnad från tidigare då det fanns sju klasser. 

Bränsleeffektivitet

Visste du att däcken står för upp till 20 % av bilens bränsleförbrukning? Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kan du köra längre på varje full tank och minska koldioxidutsläppen. Däckets bränsleeffektivitet beror på däckets rullmotstånd och klassificeras från klass A för bästa möjliga bränsleekonomi till klass E för sämsta möjliga bränsleekonomi. Bränsleförbrukningen mellan de olika klasserna skiljer sig med ca 0,1 liter per 100 km. Ett bränsleeffektivt däck kräver helt enkelt mindre energi för att rulla. Detta innebär i slutändan mindre bränsleförbrukning och större positiv miljöpåverkan.

Märkning av våtgrepp

Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i underlaget på vått väglag. EU:s klassificering omfattar bara en typ av våtgrepp: däckets inbromsningsförmåga på vått väglag. Våtgreppets prestanda graderas mellan klass A och klass E. Däck med en hög våtgreppsklassificering stannar snabbare på vått väglag vid full inbromsning. I en nödsituation kan några få meter avgöra mellan liv och död.

Obs! Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till fordon framför dig när du kör.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Bullermärkning

EU:s däckmärkningar omfattar även det yttre bullret däcket genererar vid körning. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön. Bullernivån klassificeras enligt klass A, B eller C. Däckets yttre bullernivå mäts i decibel och den exakta siffran visas på märkningens nedre del. Däck med låg bullernivå uppmäter mellan 67 och 71 dB. Den högsta bullernivån uppvisar ljudvågor på mellan 72 och 77 dB. En ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivå. En ökning på bara 3 dB innebär därför en fördubbling av däckets yttre bullernivå.


EU:s nya däckmärkningar

EU:s uppdaterade däckmärkningar innehåller ny information. Här följer en kort beskrivning av EU:s nya däckmärkningar:

 

QR-koden:

QR-koden ger smidig åtkomst till produktdetaljerna i den allmänna delen av EU:s produktdatabas. Koden kan skannas och ger tillgång till produktinformationsblad och europeiska däckmärkningar.

Däcktypsbeteckning:

Varje däckprodukt måste märkas med en unik däckbeteckning.

Symbol för snögrepp:

Det finns två nya möjliga symboler. Symbolen för snögrepp visar om ett däck är lämpligt för svåra snötäckta väglag. Symbolen består av en snöflinga med tre bergstoppar (3PMSF), och den sitter på däckets sidovägg. Märkningen bygger på mätningar av bilens bromssträcka i en hastighet på 40 km/h på hårt packad snö eller på mätningar av däckets väggrepp. För lastbilar bygger märkningen på mätningar av däckets accelerationsförmåga. Snögreppets prestanda testas i allmänhet i enlighet med Annex 7 till UNECE-förordning nr 117. I förordningen ges detaljerade beskrivningar om faktorer som testyta, lufttemperatur, testfordon, last, tryck, hastighet med mera.

Symbol för isgrepp:

Den andra nya symbolen består av en istapp, och märkningen visar att däcket har kortare bromssträcka på istäckt vinterväglag. Informationen om isgreppsprestanda kommer att baseras på ISO-standarden (ISO 19447), som förväntas publiceras i juli 2021. På de däck som uppfyller de tekniska kraven kommer isgreppsmärkningen att finnas på EU:s nya däckmärkningar för C1-däck (personbilsdäck), vilka uppfyller det lägsta gränsvärdet för isgrepp som anges i den ISO-standarden. Märkningen bygger på mätningar av bilens bromssträcka i en hastighet på 32 km/h på ren is. Standarderna för C2- och C3-däck ska fortfarande fastställas.

Se våra däck

Goodyear stöder till fullo dessa ändrade däckmärkningsförordningar och vi hjälper gärna våra kunder med vidare beskrivningar. Vi är övertygade om att det är vår uppgift att erbjuda våra konsumenter säkrast möjliga däck, med lägsta möjliga bränsleförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan. Våra experter ger dig gärna tips på vilka däck som passar bästa för just din bil och dina behov.

Sammanfattning av ändringar

 • Minskade bullernivåer Bränsleeffektivitet och våtgrepp är nu klassade i fem nivåer (från A till E) i stället för sju
 • Externt rullande ljud är klassificerat från A (lägsta bullernivå) till C (högsta bullernivå)
 • Den nya EU-däcketiketten innehåller en QR-kod som kan skannas för att få tillgång till produktinformation
 • Varje däckprodukt måste ha en unik identifierare
 • Symbolen för snögrepp visar om ett däck är lämpligt för svåra snötäckta väglag
 • En ny istäckningsikon anger om ett C1-däck (personbilsdäck) uppfyller de lägsta värdena för isgrepp som anges i den nya standarden ISO 19447

VANLIGA FRÅGOR

Däckmärkningen, som lanserades 2012, ger konsumenterna i hela Europa viktig information om bränsleeffektivitet, säkerhet och buller genom att ange däckens rullmotstånd, väggrepp och yttre buller. Genom att använda denna gemensamma skala är syftet med EU:s däckmärkning att göra det lättare för konsumenterna att göra ett välgrundat val när de köper nya däck. Från och med den 1 maj 2021 träder den reviderade däckmärkningen i kraft.

Med den reviderade förordningen om däckmärkning syftar Europeiska kommissionen till att öka säkerheten och den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten vid vägtransporter genom att främja bränsleeffektiva, säkra däck med låga bullernivåer. Den nya etiketten innehåller också ny information till konsumenterna som anger om ett däck är lämpligt för användning i svåra snöförhållanden eller i extrema isförhållanden.

Goodyear stöder en översyn av förordningen om däckmärkning och åtar sig att uppfylla alla skyldigheter när det gäller dess genomförande. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck.  Det kommer också att bidra till att främja däck som ger bästa säkerhet och miljöprestanda. Dessutom kommer den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL) med registreringar av alla däck som finns tillgängliga i EU att bidra till att förbättra informationsflödet mellan däcktillverkare och myndigheter och i slutänden förbättra marknadsövervakningen.

Den nya däckmärkningsförordningen kommer att gälla från och med den 1 maj 2021. Fram till dess används den aktuella däckdekalen.

Den nya däckmärkningsförordningen gäller endast nya personbilar (C1-däck), lätta nyttofordon (C2-däck) och däck för tunga fordon (C3-däck).

Den nya däckmärkningsförordningen gäller endast nya personbilar (C1-däck), lätta nyttofordon (C2-däck) och däck för tunga fordon (C3-däck). Följande kategorier är för närvarande undantagna från den nya förordningens tillämpningsområde: regummerade däck, offroaddäck, tävlingsdäck, dubbdäck, däck för tillfällig användning, däck som är konstruerade för att monteras på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990, däck vars hastighet är lägre än 80 km/h, däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller är 635 mm eller mer.

 • Den nya förordningen kommer också att gälla för lastbilsdäck, så den kommer att omfatta däckklasserna C1 (personbilar), C2 (lätta nyttofordon) och C3 (tunga nyttofordon).
 • Enligt den nya förordningen finns det förutom standardetiketten (rullmotstånd, våtgrepp och externt rullande buller) även alternativ för att inkludera en ikon som anger om ett däck är lämpligt för svåra snöförhållanden och en ny ikon för grepp på is. Däck som lämpar sig för svåra snöförhållanden är försedda med en symbol med tre toppar och snöflinga (3PMSF) som finns på däcksidorna. C1-däck (personbilar) som uppfyller kraven i den kommande ISO-standarden för isprestanda kommer att ha en ny symbol som representerar en istapp.
 • En mindre förändring har genomförts vad gäller märkningsklasser för rullmotstånd och våtgrepp: aktuella tomma eller oanvända klasser för C1- och C2-däck har fyllts och överflödiga etikettklasser (som inte längre tillåts enligt gränsvärdena) har tagits bort för att bilda en ny skala som bara har fem klasser (A till E).
 • I den nedre delen anges alltid bullerklass (A, B eller C) utöver värdet för extern bullernivå i decibel.
 • Enligt den nya förordningen måste däcktillverkarens namn och en unik identifierare för däcktypen ingå i däcktypmärkningen.
 • Slutligen måste däckmärkningen innehålla QR-koden, som är avsedd att kopplas direkt till den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL).

Alla däck av typ C1, C2 och C3 som tillverkats från och med den 1 maj 2021 och som nödvändigtvis släppts ut på marknaden efter detta datum måste vara försedda med den nya etiketten. Det finns dock ingen skyldighet för återförsäljarna att märka om däck som finns i lager efter den 1 maj om dessa däck släppts ut på marknaden före detta datum, alltså innan den nya förordningen om däckmärkning trädde i kraft. Med andra ord kan däck som släpps ut på marknaden före den 1 maj ha kvar den gamla etiketten tills de säljs. Därför kan både den gamla och den nya etiketten finnas på däck vid försäljningsställen även efter den 1 maj 2021, beroende på det datum då dessa däck släpps ut på marknaden.

Däcktillverkare kan välja att antingen sätta en etikett på däckets slitbana eller inkludera en tryckt etikett med varje leverans av samma däck till återförsäljaren. Goodyear kommer att se till att alla däck som levereras till däckförsäljarna förses med etiketter och klistermärken. Märkningsformationen för alla däck måste också finnas på tillverkarens webbsidor, broschyrer och teknisk marknadsföringsdokumentation som lämnas till köparen. Däcktillverkarna måste också ange den information som krävs enligt den nya förordningen om däckmärkning i produktdatabasen (EPREL) innan ett däck släpps ut på marknaden från och med den 1 maj 2021.

EPREL är den europeiska produktdatabasen för energimärkning som inrättades för att ge konsumenterna viktig information om energieffektivitet. Syftet är att stärka marknadsövervakningen och genomförandet i EU.  Det är ett rättsligt krav för leverantörer (tillverkare, importörer eller auktoriserade representanter) av produkter som omfattas av EU:s regler för energimärkning (t.ex. hushållsapparater) att överföra information om sina produkter till databasen innan de släpps ut på marknaden i EU.  Enligt den nya förordningen om däckmärkning kommer däcktillverkarna också att behöva föra in informationen i produktdatabasen innan de släpper ut ett däck på EU-marknaden från och med den 1 maj 2021.

Etiketten innehåller grundläggande information om tre viktiga aspekter av ett däcks prestanda (bränsleeffektivitet, våtgrepp och externt rullande buller) för att hjälpa konsumenterna att göra ett välgrundat val. Etiketten täcker dock inte alla parametrar som rör ett däcks totala prestanda. Som jämförelse täcker oberoende undersökningar som utförs av biltidningar i genomsnitt 15 kriterier för däckprestanda, medan Goodyear analyserar över 50 kriterier, inklusive vattenplaningsmotstånd, torrhantering, torrbromsning, stabilitet i hög hastighet, körsträcka och mycket mer. Märkningen kan därför inte ersätta kvalitetstestning vid specialiserade laboratorier eller information från tillverkare och andra som använder ett större antal kriterier för att bedöma däckens prestanda.

VANLIGA FRÅGOR

 1. Vad är däckmärkning?

  Däckmärkningen, som lanserades 2012, ger konsumenterna i hela Europa viktig information om bränsleeffektivitet, säkerhet och buller genom att ange däckens rullmotstånd, väggrepp och yttre buller. Genom att använda denna gemensamma skala är syftet med EU:s däckmärkning att göra det lättare för konsumenterna att göra ett välgrundat val när de köper nya däck. Från och med den 1 maj 2021 träder den reviderade däckmärkningen i kraft.

 2. Varför ändrar Europeiska kommissionen den befintliga däckmärkningen?

  Med den reviderade förordningen om däckmärkning syftar Europeiska kommissionen till att öka säkerheten och den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten vid vägtransporter genom att främja bränsleeffektiva, säkra däck med låga bullernivåer. Den nya etiketten innehåller också ny information till konsumenterna som anger om ett däck är lämpligt för användning i svåra snöförhållanden eller i extrema isförhållanden.

 3. Vilken är Goodyears ståndpunkt när det gäller den reviderade förordningen om däckmärkning?

  Goodyear stöder en översyn av förordningen om däckmärkning och åtar sig att uppfylla alla skyldigheter när det gäller dess genomförande. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck.  Det kommer också att bidra till att främja däck som ger bästa säkerhet och miljöprestanda. Dessutom kommer den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL) med registreringar av alla däck som finns tillgängliga i EU att bidra till att förbättra informationsflödet mellan däcktillverkare och myndigheter och i slutänden förbättra marknadsövervakningen.

 4. När träder den nya EU-däckmärkningen i kraft?

  Den nya däckmärkningsförordningen kommer att gälla från och med den 1 maj 2021. Fram till dess används den aktuella däckdekalen.

 5. Omfattas alla däck av den nya däckmärkningsförordningen?

  Den nya däckmärkningsförordningen gäller endast nya personbilar (C1-däck), lätta nyttofordon (C2-däck) och däck för tunga fordon (C3-däck).

 6. Vilka däck omfattas inte av den nya däckmärkningsförordningen?

  Den nya däckmärkningsförordningen gäller endast nya personbilar (C1-däck), lätta nyttofordon (C2-däck) och däck för tunga fordon (C3-däck). Följande kategorier är för närvarande undantagna från den nya förordningens tillämpningsområde: regummerade däck, offroaddäck, tävlingsdäck, dubbdäck, däck för tillfällig användning, däck som är konstruerade för att monteras på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990, däck vars hastighet är lägre än 80 km/h, däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller är 635 mm eller mer.

 7. Vad har ändrats i EU:s nya däckmärkning?

  • Den nya förordningen kommer också att gälla för lastbilsdäck, så den kommer att omfatta däckklasserna C1 (personbilar), C2 (lätta nyttofordon) och C3 (tunga nyttofordon).
  • Enligt den nya förordningen finns det, förutom standardetiketten (rullmotstånd, vått grepp och externt rullande ljud), även alternativ för att inkludera en ikon som anger om ett däck är lämpligt för svåra snöförhållanden och en ny ikon för grepp på is. Däck som lämpar sig för svåra snöförhållanden är försedda med en symbol med tre toppar och snöflinga (3PMSF) som finns på däcksidorna. C1-däck (personbilar) som uppfyller kraven i den kommande ISO-standarden för isprestanda kommer att ha en ny symbol som representerar en istapp.
  • En mindre förändring har genomförts vad gäller märkningsklasser för rullmotstånd och våtgrepp: aktuella tomma eller oanvända klasser för C1- och C2-däck har fyllts och överflödiga etikettklasser (som inte längre tillåts enligt gränsvärdena) har tagits bort för att bilda en ny skala som bara har fem klasser (A till E).
  • I den nedre delen anges alltid bullerklass (A, B eller C) utöver värdet för extern bullernivå i decibel.
  • Enligt den nya förordningen måste däcktillverkarens namn och en unik identifierare för däcktypen ingå i däcktypmärkningen.
  • Slutligen måste däckmärkningen innehålla QR-koden, som är avsedd att kopplas direkt till den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL).

 8. Behöver däckförsäljarna märka om däck på lager som släppts ut på marknaden före den 1 maj 2021?

  Alla däck av typ C1, C2 och C3 som tillverkats från och med den 1 maj 2021 och som nödvändigtvis släppts ut på marknaden efter detta datum måste vara försedda med den nya etiketten. Det finns dock ingen skyldighet för återförsäljarna att märka om däck som finns i lager efter den 1 maj om dessa däck släppts ut på marknaden före detta datum, alltså innan den nya förordningen om däckmärkning trädde i kraft. Med andra ord kan däck som släpps ut på marknaden före den 1 maj ha kvar den gamla etiketten tills de säljs. Därför kan både den gamla och den nya etiketten finnas på däck vid försäljningsställen även efter den 1 maj 2021, beroende på det datum då dessa däck släpps ut på marknaden.

 9. Vilka skyldigheter har däcktillverkarna när det gäller den nya förordningen om däckmärkning?

  Däcktillverkare kan välja att antingen sätta en etikett på däckets slitbana eller inkludera en tryckt etikett med varje leverans av samma däck till återförsäljaren. Goodyear kommer att se till att alla däck som levereras till däckförsäljarna förses med etiketter och klistermärken. Märkningsinformationen för alla däck måste också finnas på tillverkarens webbsidor, broschyrer och teknisk marknadsföringsdokumentation som lämnas till köparen. Däcktillverkarna måste också ange den information som krävs enligt den nya förordningen om däckmärkning i produktdatabasen (EPREL) innan ett däck släpps ut på marknaden från och med den 1 maj 2021.

 10. Vad är EPREL?

  EPREL är den europeiska produktdatabasen för energimärkning som inrättades för att ge konsumenterna viktig information om energieffektivitet. Syftet är att stärka marknadsövervakningen och genomförandet i EU.  Det är ett rättsligt krav för leverantörer (tillverkare, importörer eller auktoriserade representanter) av produkter som omfattas av EU:s regler för energimärkning (t.ex. hushållsapparater) att överföra information om sina produkter till databasen innan de släpps ut på marknaden i EU.  Enligt den nya förordningen om däckmärkning kommer däcktillverkarna också att behöva föra in informationen i produktdatabasen innan de släpper ut ett däck på EU-marknaden från och med den 1 maj 2021.

 11. Ger däckdekalen uttömmande information om däckens prestanda?

  Etiketten innehåller grundläggande information om tre viktiga aspekter av ett däcks prestanda (bränsleeffektivitet, våtgrepp och externt rullande buller) för att hjälpa konsumenterna att göra ett välgrundat val. Etiketten täcker dock inte alla parametrar som rör ett däcks totala prestanda. Som jämförelse täcker oberoende undersökningar som utförs av biltidningar i genomsnitt 15 kriterier för däckprestanda, medan Goodyear analyserar över 50 kriterier, inklusive vattenplaningsmotstånd, torrhantering, torrbromsning, stabilitet i hög hastighet, körsträcka och mycket mer. Märkningen kan därför inte ersätta kvalitetstestning vid specialiserade laboratorier eller information från tillverkare och andra som använder ett större antal kriterier för att bedöma däckens prestanda.