Om oss

Goodyears kommersiella däck

Företagets sociala ansvar

Att köra mot en renare och bättre värld

Goodyear har fortsatt engagemang för etiska och hållbara processer, material och program som kan hjälpa människor, samhällen och miljön. Vårt åtagande grundar sig på de fyra pelare som har fastställts för en bättre framtida ram för företagsansvar:

  

Hållbar försörjning: Hållbar försörjning är Goodyears inställning till ansvarsfullt inköp av material som används för drift och produkter. År 2019 ökade Goodyear sin användning av sojabönolja som ersättning för petroleumbaserade oljor med 90 %. Sojabönolja ingår nu i fyra av de mest populära däcklinjerna, vilket ger bättre grepp samtidigt som användningen av ett mer hållbart material ökar.

 

Ansvarsfull verksamhetsdrift: År 2019 förbättrade Goodyear ledande och eftersläpande säkerhetsindikatorer eftersom arbetet fortsätter för att minska risken för allvarliga skador på alla anläggningar.

 

Avancerad mobilitet: År 2019 styrdes Goodyears lösning för förebyggande underhåll av flera fordonsparker, vilket gjorde det möjligt för dem att förutse och schemalägga underhåll och byte av däck, förbättra den övergripande däckhanteringen och maximera drifttiden i hela fordonsparken.

 

Inspirerande kultur: Som en del av Goodyears mångfalds- och inkluderingsarbete ökade medlemskapet i ERG (Employee Resources Groups) med 84 % globalt under de senaste två åren. En sjunde grupp, Goodyear Asia, India, Middle East ERG, tillkom dessutom.

VANLIGA FRÅGOR

Däcklinjer som är inriktade på bränsleeffektivitet, som FUELMAX, är ett bra första steg för att minska miljöpåverkan. Med vårt övervakningssystem för däcktryck (TPMS) eller DOR-lösningar (Drive-Over-Reader) kan vi dessutom minska bränsleförbrukningen genom optimering av däcktrycket. Slutligen gör regummering och mönsterskärning av däck att våra kunder kan förlänga däckens livslängd.

Ja Alla våra lastbilsdäck kan regummeras och mönsterskäras om, vilket gör att vi kan förlänga deras livslängd.

Det finns många faktorer som påverkar det totala avtrycket. Från Goodyear utvärderar vi fordonsparker för att optimera alla däckrelaterade element som kommer att bidra till att minska deras inverkan på miljön.

Ja. Förutsatt att däckhöljet är av tillräcklig god kvalitet kan vi tillämpa en regummering som ger en prestanda som liknar nya däck. Mer information finns i avsnittet Regummering och mönsterskärning.

Fler frågor om Goodyears CSR-program? Kontakta oss