Personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern på nett ("retningslinjene") gjelder for www.goodyear.eu ("nettstedet").

Goodyear Norge A/S´ behandling av personopplysninger

Goodyear Tire & Rubber Company og dets tilknyttede selskaper respekterer personvernet og verdsetter tilliten vi vises av de besøkende på våre nettsteder, våre kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Vi gjør vårt ytterste for å behandle personopplysninger (som definert nedenfor) på en måte som er i samsvar med lovene i landene vi driver forretningsvirksomhet i. I EU omfatter dette fra 25. mai 2018 også EUs personvernforordning ("General Data Protection Regulation, GDPR")[1]. GDPR vil også bli innlemmet i EØS-avtalen, og således også gjelde i EØS-området, herunder i Norge, i løpet av 2018. Det forventes også å bli inkorporert til norsk lov.

Når du besøker nettstedet vårt, vil Goodyear Norge A/S (heretter også "Goodyear" eller "vi") behandle personopplysninger  (som ytterligere definert nedenfor) om deg. I den sammenheng vil Goodyear fungere som behandlingsansvarlig, det vil si den som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, ettersom vi bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger behandles

Formålet med disse retningslinjene er å informere  og forklare deg: 

 • hvorfor og hvordan Goodyear samler inn, behandler og lagrer dine personopplysninger,
 • hva vår rolle "behandlingsansvarlig" for dine personopplysninger innebærer, og
 • hva dine rettigheter og våre forpliktelser er i forbindelse med  behandlingen.

Definisjoner

I disse retningslinjene gjelder følgende definisjoner:

"personopplysninger" betyr enhver opplysning  om en identifisert eller identifiserbar fysisk person[2];

"behandling" betyr enhver operasjon eller rekke av operasjoner  som gjøres med personopplysninger eller et sett med personopplysninger, enten automatisk, slik som innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering  ved overføring, spredning eller andre former for  tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring,  og verbet "å behandle" skal tolkes på tilsvarende måte; og

"databehandler" betyr en fysisk eller juridisk person som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Goodyears databehandlere kan være datterselskaper, tilknyttede selskaper eller tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører. I alle tilfeller vil Goodyear inngå en databehanderavtale med databehandleren for å sikre at personopplysningene behandles i samsvar med GDPR.

Innsamling av personopplysninger

Metode for innsamling

Når du besøker  nettstedet, samles det inn noen personopplysninger  som følge av bruk av nettleseren din. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan også be om at du frivillig oppgir tilleggsopplysninger til Goodyear.

Kategorier av innsamlede personopplysninger

Vi samler inn følgende informasjon når du besøker  nettstedet:

 • Din IP-adresse
 • Domenet til internettleverandøren din
 • Type og versjon for nettleseren din, operativsystemet og plattformen
 • Informasjon om de besøkte nettsidene, informasjonen på nettsidene som ble undersøkt, tid som ble brukt på nettsiden og annen statistikk
 • Informasjon om vaner og preferanser

Hvis du ønsker å få tilgang til eller dra nytte av visse funksjoner på nettstedet vårt, kan vi også be deg om å oppgi følgende tilleggsopplysninger:

 • Grunnleggende identifikasjonsopplysninger (for eksempel navn, post-/e-postadresse og telefonnummer)
 • Innholdet i kontaktskjemaer du fyller ut via nettstedet
 • Økonomisk informasjon (for eksempel bankkontoopplysninger)
 • Registreringsopplysninger for dekkgaranti på nett samt referansenummer
 • Bilidentifikasjonsopplysninger (inkludert registreringsnummer, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov)
 • Innloggingsopplysninger
 • Annen informasjon som er relevant for undersøkelser som vi kan utføre mht. din bruk av nettstedet.

Vær oppmerksom på at bilidentifikasjonsopplysninger i enkelte land også kan hentes fra offentlig tilgjengelige kilder som vi har tilgang til, for å koble registreringsnummeret til bilidentifikasjonsopplysningene.

Betalingsbehandling, inkludert debet- og kredittkortbetalinger, utføres av tredjepartsleverandører, og Goodyear behandler eller lagrer ikke kreditt- eller debetkortinformasjonen i forbindelse med transaksjoner som skjer via nettstedet.

Konsekvenser av å nekte å oppgi personopplysninger

Du er ikke underlagt noen juridisk forpliktelse til å oppgi dine personopplysninger til Goodyear. Vær imidlertid oppmerksom på at du ved å nekte å oppgi personopplysninger,  godta informasjonskapsler eller andre nettleserinnstillinger under visse omstendigheter kan påvirke nettleseropplevelsen din, og at dette kan hindre at du kan benytte visse funksjoner på nettstedet vårt.

Når personopplysninger samles inn (f.eks. i skjemaer), vil vi derfor angi om det er obligatorisk å oppgi slike data (f.eks. med en stjerne) samt angi konsekvensene av å nekte å oppgi de forespurte opplysningene.

Informasjonskapsler (cookies) og annen lignende teknologi

Vårt nettsted kan benytte  "informasjonskapsler" eller "websignaler". En "informasjonskapsel" er en tekstfil som kan plasseres på din datamaskin, enhet eller ditt system når du besøker nettstedet vårt. Goodyear bruker informasjonskapsler til å kunne yte bedre service til besøkende på nettstedet, ved å tilby en skreddersydd opplevelse. Den inneholder informasjon som er samlet inn fra enheten din og sendt tilbake til nettstedet på hvert etterfølgende besøk for å huske dine handlinger og preferanser over tid. Den innsamlede informasjonen inneholder ikke navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.

Sikkerhet

Med hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene, , behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i,  samt risikoen for varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, tar Goodyear passende forholdsregler for å beskytte de personopplysninger som selskapet er i besittelse av mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, modifikasjon og destruering..

Opplysninger Goodyear samler inn, kan lagres på tredjeparts datalagringssystemer (se avsnittet "Tredjepartsmottakere" nedenfor). I slike tilfeller krever Goodyear også at tredjepartene iverksetter sikkerhetsrutiner og benytter egnende systemer for å sikre sikkerheten til informasjonen.

Formål og lovlig grunnlag for behandlingen

Formål med behandlingen

Goodyear og databehandlere som handler på Goodyears vegne, bruker de personopplysningene du gir til Goodyear til følgende formål:  

 • Brukerregistrering og administrasjon (for eksempel kontoadministrasjon og svar på spørsmål)
 • Behandling, registrering og sporing av dine kjøp, betalinger, retur, garanti eller rabatter
 • Bestilling av produkter eller tjenester
 • Måle bruken av nettstedet vårt (inkludert utarbeidelse av statistikk)
 • Jevnlig utsending av salgsfremmende e-postmeldinger om våre produkter, spesialtilbud og informasjon som du eller firmaet du jobber for, kan være interessert i, ved hjelp av e-postadressen du eventuelt har oppgitt.
 • Invitere deg til å delta i undersøkelser på nett
 • Be om tilbakemelding på produkter og tjenester
 • Forbedre nettstedet vårt
 • Kommunisere med deg som svar på en forespørsel vi har mottatt fra deg

Registreringsopplysninger for dekkgaranti på nett som er inngitt av deg, vil ikke bli brukt til markedsføringsformål.

Lovlig grunnlag for behandlingen

Vi har ikke lov til å behandle personlige data hvis vi ikke har et gyldig juridisk grunnlag. Derfor behandler vi bare personopplysninger hvis:

 • vi har fått ditt forutgående samtykke,
 • behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor deg, eller for å gjennomføre tiltak på anmodning fra deg før en avtaleinngåelse,
 • behandlingen er nødvendig for å overholde våre lovbestemte eller forskriftsmessige forpliktelser (for eksempel skatte- eller regnskapskrav), eller
 • behandlingen er nødvendig for formål knyttet til Goodyears "berettigede interesser",  og ikke påvirker dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter i urimelig grad. Vær oppmerksom på at når du behandler dine personopplysninger på dette grunnlaget, søker vi alltid å avveie vår berettigede interesse og ditt personvern.

Eksempler på slike "berettigede interesser" er:

 • å utnytte kostnadseffektive tjenester (for eksempel kan vi beslutte å bruke visse plattformer som tilbys av eksterne leverandører for å behandle data);
 • å tilby våre produkter og tjenester til våre kunder eller potensielle kunder
 • å administrere forholdet til våre kunder og deres opplysninger på en bedre måte;
 • å forbedre kvaliteten på tjenestene til våre kunder ved å ta hensyn til deres preferanser når det gjelder kommunikasjonsmidler (telefon, e-post osv.) og hyppighet;
 • å måle våre kunders interesse for Goodyear-produkter og få bedre forståelse av kundeinteraksjon med markedsførings-e-post, blant annet ved å utføre statistisk og annen forskning og analyse av data i forhold til statusen for e-postene (ikke levert, levert, åpnet);
 • å gjøre det mulig for Goodyear å tilby reklame og skreddersydde tilbud til sine kunder, slik at Goodyear kan markedsføre sine produkter bedre;
 • å selge en del av vår virksomhet eller dets aktiva, eller hvis i alt vesentlig alle våre aktiva erverves av en tredjepart, kan personopplysninger være en del av aktivaene vi selger;
 • å forhindre svindel eller kriminell aktivitet, misbruk av våre produkter eller tjenester, samt sikkerheten til våre IT-systemer, vår arkitektur og vårt nettverk; og
 • å oppfylle vårt samfunns- og samfunnsansvar.

Tredjepartsmottakere

Vi kan overføre personopplysninger til våre medarbeidere (i den grad de trenger det til å utføre sine oppgaver) og andre selskaper i Goodyear-konsernet. Slike andre selskaper i konsernet vil enten fungere som en annen behandlingsansvarlig (i så fall vil du bli informert separat om denne behandlingen) eller bare behandle personopplysninger på vegne og på forespørsel fra den behandlingsansvarlige (og derved opptre som databehandler).

I tillegg kan vi også overføre dine personopplysninger til såkalte tredjepartsdatabehandlere utenfor Goodyear-konsernet for å fullføre oppgavene ovenfor, i den utstrekning det er nødvendig for å utføre instruksjonene vi har gitt dem.

Slike tredjepartsdatabehandlere inkluderer:

 • våre (IT) tjenesteleverandører, skytjenesteleverandører og databaseleverandører;
 • våre konsulenter, leverandører og tjenesteleverandører som bistår Goodyear med å markedsføre og promotere sine produkter og tjenester; lagre og analysere personopplysninger; gjennomføre bruker- og forbruksvurderinger, -vurderinger og -undersøkelser; kommunisere med deg på Goodyears vegne og behandle og gjennomføre transaksjoner, inkludert dekkjøp og installasjoner og/eller andre kjøretøytjenester; og som ellers er nødvendig for å tilveiebringe kampanjekommunikasjon eller -tjenester til nettstedbrukere og kunder.

Dine personopplysninger kan også bli videreformidlet til:

 • en tredjepart som vi overfører noen av våre rettigheter eller forpliktelser til i henhold til en tilhørende avtale;
 • et nasjonalt og/eller internasjonalt regulerings-, håndhevelses- eller utvekslingsorgan eller domstol som vi er pålagt å gjøre dette til etter gjeldende lov eller forskrift eller på deres anmodning og
 • enhver sentral eller lokal myndighet og andre lovbestemte eller offentlige organer.

Informasjon som oppgis av brukerne via skjemaet for dekkgaranti på nett, som er tilgjengelig på denne nettsiden, vil ikke bli delt med noen tredjepart, annet enn det som fremgår av loven.

Lagring av personopplysninger

Vi beholder dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å gjennomføre det formålet de ble samlet inn for, samt for å oppfylle lovpålagte krav og ulike rapporteringskrav. Lagringsperioden bestemmes også av hensikten med innsamlingen av de personlige opplysningene, abonnementsperioder, lovpålagte krav om lagring av data, avtalebetingelser eller relevante bransjestandarder.

Hvis en enkeltperson ønsker at hans/hennes personlige opplysninger skal fjernes fra våre databaser før dette tidspunktet, kan de imidlertid be om dette som beskrevet nedenfor.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som behandles av Goodyear i henhold til disse retningslinjene. Hvis du mener at noen opplysninger vi har om deg er feil eller ufullstendige, kan du også be om å få dem korrigert. Goodyear vil umiddelbart rette opp slik informasjon.

Du har også rett til:

 • å be om sletting av dine personopplysninger;
 • å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger;
 • å trekke tilbake samtykket ditt som Goodyear har fått til å behandle personopplysninger (uten at denne tilbaketrekkingen påvirker lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen);
 • motsette deg behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål eller
 • motsette deg behandling av dine personopplysninger til andre formål i visse tilfeller der Goodyear behandler dine personopplysninger på et annet juridisk grunnlag enn ditt samtykke,

Goodyear vil respektere slike forespørsler, tilbaketrekkinger eller innsigelser  i henhold til gjeldende personvernregler.

I tillegg har du også rett til dataportabilitet. Dette er retten til å få personopplysningene du har gitt til Goodyear i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og å be om overføring av slike personopplysninger til en tredjepart uten innsigelse fra Goodyear og underlagt din egen taushetsplikt .

For å utøve ovennevnte rettigheter ber vi deg sende en e-post til privacy_office@goodyear.com ,med en skanning/kopi av begge sider av ditt identitetskort eller pass for identifikasjonsformål.

Hvis du ikke vil motta e-post eller annen kommunikasjon fra Goodyear, kan du tilpasse kommunikasjonsinnstillingene dine ved å sende en e-post til privacy_office@goodyear.com. Goodyear vil behandle alle forespørsler om å fjerne navn fra post- eller e-postlister i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Hvis du har spørsmål eller er ikke fornøyd med måten Goodyear behandler dine personopplysninger på, ber vi deg vennligst om å gi oss beskjed ved å sende en melding til Goodyear Norge A/S, ATT: Nordic Data Privacy, BOX 38181, 10064 Stockholm, Sverige eller via e-post på privacy_office@goodyear.com. Vi vil undersøke klagen din og komme tilbake til deg så snart som mulig.

Du har også alltid rett til å sende inn en klage til den aktuelle datatilsynsmyndigheten.

Andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke tilhører Goodyear.Vi gjør alt vi kan for å bare koble til nettsteder som deler vår personvernstandard og respekt for personvernet. Goodyear kan imidlertid ikke stå ansvarlig for innholdet eller personvernreglene som følges på nettsteder som ikke tilhører Goodyear.

Andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke er knyttet til Goodyear, og vi gjør alt vi kan for å bare vise koblinger til nettsteder som deler vår høye standard og respekt for personvern. Goodyear kan imidlertid ikke stå ansvarlige for innholdet eller personvernreglene som følges på andre nettsteder som ikke er knyttet til Goodyear.

Barn

Goodyear samler ikke inn, bruker ikke og utleverer ikke bevisst personlige opplysninger (som navn, adresse og telefonnummer) fra barn under offentlig myndighetsalder i det landet de er bosatt, gjennom noe nettsted uten å på forhånd ha innhentet tillatelse fra en forelder eller foresatt. Goodyear tillater heller ikke at barn under denne aldersgrensen registrerer seg eller deltar i konkurranser eller kampanjer på dette nettstedet. Hvis en forelder eller foresatt til et barn under aldersgrensen anser at hans/hennes barn likevel har oppgitt personlig informasjon til Goodyear, må denne forelderen eller foresatte kontakte Goodyear hvis de vil at denne informasjonen skal slettes fra Goodyears system. Hvis Goodyear får kjennskap til at de innehar personlige opplysninger om et barn under aldersgrensen i et format som kan hentes frem fra deres filer, vil Goodyear slette denne informasjonen fra de eksisterende filene.

Dessuten må personer under den angitte aldersgrensen be om tillatelse fra foreldre eller foresatte til å bruke eller levere ut noen som helst personlige opplysninger på dette nettstedet.

Oppdateringer av disse retningslinjene

Eventuelle fremtidige oppdateringer av behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i disse retningslinjene vil bli varslet på forhånd via nettstedet vårt (via en popup eller på annen måte), samt gjennom våre andre vanlige kommunikasjonskanaler (f.eks. via e-post, hvis tilgjengelig).

[1] EU-parlamentets og Rådets forordning 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger og opphevelse av direktiv 95/46/EF.

[2] En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske , genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.