Personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern på Internett («Retningslinjene») gjelder for Goodyears nettsted for forbrukere på https://www.goodyear.eu/truck («Nettstedet»).

Goodyear forpliktelse til personvern

Goodyear Tire & gummi Company og dets tilknyttede selskaper respekterer individuell privatliv og verdsetter tilliten til besøkende på våre nettsteder, våre kunder, forhandlere og andre som vi gjør forretninger med. Vi arbeider for å behandle personopplysninger (som nærmere definert nedenfor) på en måte som er i samsvar med lovene i de landene vi driver virksomhet i. I EU omfatter dette fra og med 25. mai 2018, forordningen om generell databeskyttelse («GDPR»).

 

Når du besøker nettstedet vårt, https://www.goodyear.eu/truck (heretter også «Goodyear» eller «vi») vil vi behandle dine personopplysninger (som nærmere definert nedenfor). I den forbindelse vil Goodyear fungere som en kontroller, det vil si personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, ettersom det bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene dine behandles.

 

Formålet med disse retningslinjene er å informere deg og forklare med full åpenhet:

 

 • Hvorfor og hvordan Goodyear samler inn, behandler og lagrer personopplysningene dine, 
 • hva rollen som «kontroller» av dine personopplysninger omfatter, og
 • hvilke rettigheter og forpliktelser du har i forbindelse med denne behandlingen.

Definisjoner

For disse retningslinjene gjelder følgende definisjoner:

 

«Personopplysninger» betyr all informasjon knyttet til et identifisert eller identifiserbart individ;

 

«Behandling» betyr enhver operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller sett med personopplysninger, enten automatisk eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, videreformidling etter overføring, formidling eller på annen måte gjøre tilgjengelig, justering eller kombinering, blokkering, sletting eller ødeleggelse, og verbet «å behandle» skal tolkes i henhold til dette; og

 

«Prosessor» betyr et individ eller en juridisk person som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren. Goodyear-prosessorene kan være datterselskaper, tilknyttede selskaper eller tredjepartsleverandører og -tjenesteleverandører. Goodyear vil i alle tilfeller inngå en databehandlingsavtale med prosessoren for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med GDPR. 

Innsamling av informasjon

Innsamlingsmetode

Når du surfer på nettstedet, samles noen personopplysninger inn som et resultat av at du surfer.  Noen funksjoner på nettstedet vårt kan imidlertid kreve at du frivillig oppgir ytterligere personopplysninger til Goodyear. 

 

Kategorier av personopplysninger som samles inn

 

Vi samler inn følgende informasjon fra besøkende på nettstedet:

 

 • IP-adressen din; 
 • domenet til internett-leverandøren; 
 • typen og versjonen av nettleseren, operativsystemet og plattformen; 
 • informasjon om de besøkte nettsidene, informasjonen innhentet, tiden brukt på nettstedet og annen statistikk; 
 • informasjon om dine vaner og preferanser; 

Konsekvenser hvis man ikke godtar å oppgi personopplysninger

Du er ikke underlagt noen juridisk forpliktelse til å oppgi personopplysninger til Goodyear. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du nekter å oppgi personopplysninger eller å godta informasjonskapsler eller nettleserinnstillinger, kan det påvirke surfeopplevelsen og hindre deg i å bruke visse funksjoner på nettstedet vårt.  

 

Når personopplysningene samles inn (for eksempel i skjemaer), vil vi derfor angi om bestemmelsen av slike opplysninger er obligatorisk (for eksempel med en stjerne) og konsekvensene av om man nekter å oppgi de forespurte opplysningene. 

Informasjonskapsler og annen lignende teknologi

Vårt nettsted bruker kanskje «informasjonskapsler» eller «websignaler». En informasjonskapsel er en tekstfil som kan plasseres på datamaskinen, enheten eller systemet når du besøker nettstedet vårt. Goodyear bruker informasjonskapsler til å gi bedre service til besøkende på nettstedet, ved å tilby en skreddersydd opplevelse. Den inneholder informasjon som samles inn fra enheten din og sendes tilbake til nettstedet ved hvert påfølgende besøk for å huske handlingene og preferansene dine over tid. Den innsamlede informasjonen inneholder ikke navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.

Se https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Sikkerhet

Med tanke på teknikkens tilstand, implementeringskostnader og behandlingens omstendigheter, omfang, kontekst og formål samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for individers rettigheter og friheter, tar Goodyear passende forholdsregler for å beskytte personopplysninger de er i besittelse av for tap, misbruk og uautorisert tilgang, videreformidling, endring og ødeleggelse, og for å svare på misbruk, tap eller uautorisert bruk av slike personopplysninger. 

 

Informasjon Goodyear samler inn kan lagres på tredjeparters datalagringssystemer (se avsnittet «Tredjepartmottakere» nedenfor). I slike tilfeller krever Goodyear også at disse tredjepartene benytter sikkerhetsrutiner og systemer for å sikre informasjonenes sikkerhet. 

Formål og juridisk grunnlag for behandlingen

Formålet med behandlingen

Goodyear og prosessorer som handler på Goodyears vegne benytter personopplysningene du oppgir til Goodyear for følgende formål:  

 

 • Brukerregistrering og -administrasjon (for eksempel kontoadministrering og svar på spørsmål)  
 • Måle bruken av nettstedet vårt (inkludert utarbeiding av bruksstatistikk) 
 • Med jevne mellomrom sende e-post med reklame om produktene våre, spesialtilbud og informasjon som du eller firmaet du jobber for kan være interessert i, ved å bruke e-postadressen du har oppgitt (hvis aktuelt) 
 • Invitere deg til å delta på elektroniske undersøkelser 
 • Be om tilbakemelding på produkter og tjenester 
 • Forbedre nettstedet vårt 
 • Kommunisere med deg som svar på en forespørsel du har sendt inn 

 

Informasjon du oppgir i forbindelse med registrering av dekkgaranti på Internett vil ikke bli brukt til markedsføringsformål. 

Rettsgrunnlag for saksbehandlingen

Vi har ikke lov til å behandle personopplysninger hvis vi ikke har gyldig juridisk grunn. Derfor vil vi bare behandle personopplysninger hvis:

 

 • vi har fått ditt samtykke på forhånd;  
 • behandlingen er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller for å utføre forhåndsdefinerte tiltak etter din forespørsel; 
 • behandlingen er nødvendig for å overholde våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser (f.eks. krav til skatt eller regnskapsførsel), eller 
 • behandlingen er nødvendig for Goodyears legitime interesse og ikke utilbørlig påvirker dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Vær oppmerksom på at når vi behandler dine personopplysninger på dette grunnlaget, vil vi alltid prøve å opprettholde en balanse mellom vår legitime interesse og ditt personvern. 

 

Eksempler på slike «legitime interesser» er: 

 

 • å dra nytte av kostnadseffektive tjenester (vi kan for eksempel velge å bruke enkelte plattformer fra eksterne leverandører til å behandle data); 
 • å tilby våre produkter og tjenester til våre kunder eller potensielle kunder 
 • å administrere relasjonene med kundene og dataene på en bedre måte; 
 • å forbedre kvaliteten på tjenestene for våre kunder ved å ta hensyn til preferansene deres når det gjelder kommunikasjonsmidler (telefon, e-post osv.) og hyppighet; 
 • å måle kundenes interesse for Goodyear-produkter og få en bedre forståelse av hvordan kundene samhandler med markedsførings-e-postene, inkludert ved å utføre statistisk og annen forskning og dataanalyse med hensyn til status for e-postene (ikke levert, levert, åpnet);  
 • å gjøre Goodyear i stand til å tilby annonsering og tilbud som er skreddersydde til kundene, slik at Goodyear kan markedsføre produktene sine bedre; 
 • å selge en del av virksomheten vår eller dets aktiva eller om en vesentlig del av våre aktiva er kjøpt opp av en tredjepart, der personopplysninger kan utgjøre en del av en av de aktivaene vi selger; 
 • å forhindre svindel eller kriminell aktivitet, misbruk av våre produkter eller tjenester samt sikkerheten til våre IT-systemer, arkitektur og nettverk; og 
 • å nå våre mål for bedriftsansvar og sosialt ansvar 

Mottakere fra tredjeparter

Vi kan overføre personopplysninger til våre personalmedlemmer (i den grad de trenger det for å utføre sine oppgaver) og andre selskaper i Goodyear-gruppen. Slike selskaper i gruppen vil enten fungere som en annen kontroller (i så fall vil du bli informert separat om denne behandlingen) eller bare behandle personopplysninger på vegne av kontrolleren og etter forespørsel fra kontrolleren (og dermed fungere som en prosessor).

 

I tillegg kan vi også overføre dine personopplysninger til tredjepartsprosessorer utenfor Goodyear-gruppen for å fullføre formålene som er oppført ovenfor, i den grad de trenger det for å utføre de instruksjonene vi har gitt dem.

 

Slike tredjepartsprosessorer omfatter:

 
 • våre (IT)-tjenesteleverandører, leverandører av nettskytjenester og databaseleverandører;
 • våre konsulenter, leverandører og tjenesteleverandører som hjelper Goodyear med å fremme og markedsføre sine produkter og tjenester, lagre og analysere personopplysninger, utføre bruker- og forbrukervurderinger, anmeldelser og undersøkelser, kommunisere med deg på Goodyears vegne; og behandle og fullføre transaksjoner, inkludert kjøp og installasjon av dekk og/eller andre kjøretøytjenester, og som ellers er nødvendig for å levere kampanjetilbud eller tjenester til brukere av nettstedet og kunder.

 

Personopplysningene dine kan også oppgis for:

 
 • enhver tredjepart som vi overfører enhver av våre rettigheter eller forpliktelser til i henhold til en relevant avtale;
 • ethvert nasjonalt og/eller internasjonalt retts-, politi- eller lovgivningsorgan der vi i henhold til gjeldende lover eller forskrifter må gjøre det eller på deres anmodning; og
 • enhver statlig eller offentlig avdeling og andre juridiske eller offentlige organer.

 

All informasjon som gis av brukere gjennom det elektroniske skjemaet for registrering av dekkgaranti som er tilgjengelig på dette nettstedet, vil ikke deles med noen annen tredjepart enn det som er gitt ved lov.

Dataoverføring på tvers av landegrensene

Personopplysningene som overføres innenfor eller utenfor Goodyear, kan også behandles i et land utenfor EØS-området, som omfatter EUs medlemsland, Island, Liechtenstein og Norge. 

 

Hvis personopplysningene dine overføres utenfor EØS, vil vi gå inn i EUs standardavtalefestede bestemmelser godkjent av Europakommisjonen før slik overføring for å sikre nødvendig beskyttelsesnivå for de overførte personopplysningene. Du kan be om ytterligere informasjon i forbindelse med dette og få en kopi av de relevante tiltakene som er iverksatt ved å utøve dine rettigheter som beskrevet nedenfor (se avsnittet «Dine rettigheter»).

Oppbevaring av data

Goodyear vil bare beholde personopplysningene dine i [en periode på 3 måneder etter [ditt siste besøk på nettsiden vår]. 

Hvis individer imidlertid ønsker å fjerne personopplysningene sine fra våre databaser før den tiden, kan de be om dette som beskrevet nedenfor.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine slik de behandles av Goodyear i henhold til disse retningslinjene. Hvis du tror at informasjon vi har om deg er feil eller ufullstendig, kan du også be om at den korrigeres. Goodyear vil umiddelbart korrigere slik informasjon. 

 

Du har også rett til å: 

 
 • be om sletting av personopplysninger;  
 • be om begrensning for behandlingen av personopplysningene dine;  
 • trekke tilbake samtykket ditt der Goodyear fikk ditt samtykke til å behandle personopplysninger (uten at dette medfører lovligheten ved behandlingen før tilbaketrekking); 
 • ha innvendinger om behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføring; eller  
 • ha innvendinger om behandling av personopplysningene dine for andre formål i visse tilfeller der Goodyear behandler personopplysningene dine på annen juridisk basis enn ditt samtykke, 

 

og Goodyear vil også etterkomme slike forespørsler, tilbaketrekkinger eller innvendinger som kreves i henhold til gjeldende regler for databeskyttelse. 

 

I tillegg har du også rett til dataportabilitet. Dette er retten til å innhente personopplysningene du har gitt Goodyear i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og til å be om overføring av slike personopplysninger til en tredjepart, uten hindring fra Goodyear og i henhold til dine egne forpliktelser om konfidensialitet. 

 

For å utøve ovennevnte rettigheter, send en e-post til tire.techuk@goodyear.com, med en recto og verso-kopi av legitimasjonen din for identifikasjon. 

 

Hvis du ikke ønsker å motta e-post eller annen kommunikasjon fra Goodyear, kan du justere kommunikasjonspreferansene dine ved å sende en e-post til tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear vil håndtere alle forespørsler om å fjerne navn fra postlister eller e-postlister i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. 

 

Hvis du har spørsmål eller ikke er fornøyd med hvordan Goodyear behandler personopplysningene dine, vennligst gi oss beskjed ved å sende en melding til Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN eller via e-post på tyre.techuk@goodyear.com. Vi vil undersøke klagen din og komme tilbake til deg så snart som mulig. 

 

Du har også alltid rett til å klage med kompetente myndigheter for databeskyttelse. 

Andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke er knyttet til Goodyear, og vi gjør alt vi kan for å bare vise koblinger til nettsteder som deler vår høye standard og respekt for personvern. Goodyear kan imidlertid ikke stå ansvarlige for innholdet eller personvernreglene som følges på andre nettsteder som ikke er knyttet til Goodyear.

Barn

Goodyear hverken samler inn, bruker eller videreformidler personopplysninger (som navn, adresse og telefonnummer) fra barn under 16 år bevist gjennom et nettsted uten å ha fått tillatelse fra en forelder eller verge. Goodyear lar for øyeblikket ikke barn under 16 år registrere seg eller delta i konkurranser eller kampanjer på dette nettstedet. Hvis en forelder eller foresatt av et barn under 16 år tror at barnet kan ha oppgitt personopplysninger til Goodyear, ber vi forelderen eller den foresatte om å kontakte Goodyear for å få slettet denne informasjonen fra Goodyears systemer. Hvis Goodyear får kjennskap til at vi har personopplysninger om et barn under 16 år i sine filer, vil Goodyear slette denne informasjonen umiddelbart.

 

I tillegg bør alle personer under 16 år be om sine foreldres eller foresattes tillatelse før de bruker eller oppgir personopplysninger på dette nettstedet.

Oppdateringer til disse retningslinjene

Du vil motta fremtidige oppdateringer om behandlingen av personopplysningene dine slik det er beskrevet i disse retningslinjene, på forhånd via nettstedet vårt (via en popup eller lignende) samt via våre andre, vanlige kommunikasjonskanaler (f.eks. via e-post, hvis tilgjengelig). 

 

[1] Forordning 2016/679 fra EU-parlamentet og Rådet den 27. april 2016 om beskyttelse av individer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data, samt oppheving av direktiv 95/46/EC. 

 

[2] Et identifiserbart individ er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved å referere til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en nett-identifikator eller til én eller flere spesifikke faktorer for individets fysiske, psykiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.