Bruksbetingelser

1. Generelle bestemmelser

1. Disse bruksvilkårene som inneholder de «generelle bestemmelsene», «retningslinjene for personvern på Internett» og «retningslinjene for informasjonskapsler» («vilkårene»), regulerer tilgangen til og bruken avwww.goodyear.eu/truck website («nettstedet») for enkeltpersoner eller forretningsvirksomheter som besøker nettstedet. Nettstedet ble utviklet og implementert av Goodyear Operations S.A., et selskap med hovedkontor på Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg, registrert i Luxembourg Trade and Companies Register under nummer B71.219 (heretter kalt «Goodyear Operations» og sammen med tilknyttede selskaper, som «Goodyear»). 

 

2. Disse bruksvilkårene styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og ved å gå inn på nettstedet gir du uttrykkelig samtykke til vilkårene. Du får tilgang til retningslinjene for personvern på Internett ved å klikke på  Retningslinjer for personvern på Internettog retningslinjene for informasjonskapsler ved å klikke på Retningslinjer for informasjonskapsler. Hvis du er uenig, må du ikke bruke nettstedet.

 

3. Nettstedet brukes av Goodyear for å presentere produkter og retningslinjer for disse produktene

 

4. Brukere har rett til å ta opp klager angående nettstedets funksjonalitet. Klager sendes til følgende postadresse: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg eller via kontaktskjemaet ved å klikke på følgende lenke Kontakt oss.  Goodyear vil prøve å svare på klager innen rimelig tid. 

 

5. Nettstedet kan ha koblinger til nettsteder eller ressurser fra tredjeparter, inkludert koblinger som inneholder finansiell- eller investeringsinformasjon om Goodyear. Goodyear viser kun koblinger fra tredjeparter for din bekvemmelighet, og er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparters nettsteder koblet til og fra nettstedet. Koblinger fra nettstedet til en tredjeparts nettside betyr ikke at Goodyear godkjenner, støtter eller anbefaler dette nettstedet. Goodyear frasier seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, om nøyaktigheten, legaliteten, påliteligheten eller gyldigheten til ethvert innhold på slike tredjepartsnettsteder. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til slike tredjepartsnettsteder, erkjenner du at du gjør det helt på egen risiko.

 

6. Med mindre annet er angitt, er nettstedet og alt materiale, inkludert varemerker, bilder, illustrasjoner, designer, knapper, ikoner, logoer, fotografier, digitale nedlastinger, skriftlig materiale og annet materiale som vises som en del av nettstedene (samlet kalt «innholdet») er åndsverk som eies, kontrolleres eller lisensieres av Goodyear. Det er forbudt å reprodusere, gjenskape, overføre, demontere, endre eller lage avledede verker med hensyn til nettstedet eller noe innhold. Ingenting på nettstedet skal tolkes som at det gis, ved implikasjon, estoppel eller lignende, noen lisens eller rett til bruk av åndsverk som vises på nettstedet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Goodyear. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt Goodyear og/eller deres tredjepartsleverandører.

 

7. Nettstedet og alt innhold, informasjon, tjenester og produkter på nettstedet tilbys «som de er» uten garantier av noe slag.  Du samtykker i at bruken av nettstedet er på din egen risiko, og du skal være eneansvarlig for enhver skade på ditt datasystem, tilbehør eller tap av data som er et resultat av tilgang, surfing eller bruk av nettstedet, eller nedlasting eller bruk av materiale, data, tekst eller bilder fra nettstedet og at Goodyear ikke er ansvarlig for noen skader av noe slag relatert til din bruk av nettstedet. Goodyear gir ingen garanti om at (i) nettstedet vil oppfylle dine krav; (ii) tilgang til nettstedet vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri, (iii) resultatene som kan innhentes fra bruken av nettstedet vil være nøyaktige eller pålitelige; (iv) kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som kjøpes eller skaffes av deg gjennom nettstedet eller i henhold til din bruk av nettstedet vil oppfylle dine forventninger; (v) eventuelle feil på nettstedet vil bli korrigert; eller at (vi) nettstedet eller tjenestene de er vert for, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

 

8. Ikke under noen omstendigheter vil Goodyear være ansvarlig for direkte-, indirekte-, tilfeldige-, følgemessige-, spesielle-, eksemplariske- eller straffeskader av noe slag, under enhver kontrakt, uaktsomhet, strengt ansvar, forvoldt, eller annen teori, inkludert, men ikke begrenset til, skader fra tap av fortjeneste, bruk, data eller andre immaterielle eiendeler, selv om Goodyear var blitt underrettet om slike skader. Spesielt, og uten begrensning, Goodyear vil ikke være ansvarlig for skader av noe slag som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller fra noe innhold publisert på nettstedet av Goodyear eller noen andre. Goodyear representerer ikke og går ikke god for nøyaktigheten eller påliteligheten til noe brukergenerert innhold som vises, lastes opp eller legges ut på meldingstavler eller på annen måte distribueres via nettstedet, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av brukergenerert innhold. Ingenting i dette avsnittet vil imidlertid bli tolket til å påvirke de individuelle produktgarantiene som er standard for Goodyear-produkter. 

 

9. Ditt eneste rettsmiddel for misnøye med nettstedet eller innholdet er å slutte å bruke nettstedet. Siden noen jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for visse skader, kan det hende at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. 

 

10. Alle forhold som ikke er regulert av vilkårene, er underlagt Luxembourgsk lovgivning som gjelder for det registrerte kontoret til Goodyear  Operations. Alle tvister i henhold til disse bruksvilkårene skal tildeles eksklusiv domsmyndighet i Luxembourg og de territorielle kompetente myndigheten til det registrerte kontoret til Goodyear Operations.