Hva er regummiering og mønsterskjæring?

Alle dine spørsmål om regummiering og mønsterskjæring blir svart

Regummiering og mønsterskjæring brukes av lastebileiere og bilparkadministratorer overalt fordi de reduserer bilparkens karbonavtrykk og bidrar til å øke verdien av den samlede dekkinvesteringen. Men hva innebærer hver prosess? Les de vanlige spørsmålene for å finne det ut.

Mønsterskjæring og regummiering

Regummiering er prosessen av å påføre et ny gummi på brukte dekkstammer.

Mønsterskjæring er det å skjære ut gummien i sporene på et dekk for å skape ekstra mønsterdybde.

Hovedformålet med regummiering er å redusere avfallsmengden og dermed redusere påvirkningen en bedrift har på miljøet. Kundene krever i økende grad at leverandørene deres viser gode fremgangsmåter når det gjelder bærekraftighet, så regummiering gjør kundene fornøyde. Regummiering reduserer også driftskostnadene betraktelig, noe som gir tilsvarende ytelse som nye dekk, men til en lavere kostnad.

Dekk kan regummieres flere ganger. Regummiering av dekkene avhenger av bilparkens og ledelsens aktivitet. Hvis du vil at dekkene skal ha lengre levetid, må du ta hensyn til faktorene som påvirker slitasjen:

  • Dekkenes egenskaper (robusthet, dekktype og volum, dekkmønster)
  • Trykk
  • Akseltrykk
  • Den mekaniske tilstanden til kjøretøyet
  • Kjørestil

Dette er to metoder for regummiering. I regummiering med formherding fornyes dekket fra bead til bead. Uvulkanisert gummi påføres det polerte dekket, og det plasseres i en form, akkurat som det gjør i produksjonen av nye dekk. Så det regummierte dekket ser nøyaktig ut som et nytt dekk: Bare navnet på sideveggene vil indikere at dekket er blitt regummiert.

 

Førherdingsprosessen (også kjent som «kaldherding») innebærer å bruke ny førherdet, førvulkanisert gummi på dekkstammene. Den festes på utsiden av dekkstammene ved hjelp av et tynt lag med spesialblandet, ikke-herdet gummi (kjent som pute- eller limegummi) som, når det vulkaniseres, fungerer som lim.

Goodyear-dekk regummieres av TreadMax- og Next Treads-merkene.

Kontakt oss direkte for å få informasjon om vårt tilbud på regummiering med formherding.

I likhet med regummiering, forlenger mønsterskjæring dekkenes levetid, samtidig som kostnadene reduseres.

Mønsterskjær Goodyear-lastebildekk når det fremdeles er nok mønsterdybde. Du må IKKE under noen omstendigheter slite dekket helt ut før du mønsterskjærer det. Foreslått gjenværende spordybde er: 3–4 mm for vanlig bruk på motorvei, 5–6 mm for driftsforhold hvor det er sannsynlig at inntrengningsskader oppstår.

Mønsterskjæring av lastebildekk må overlates til fullt utdannede operatører. Bruk bare velutprøvde mønsterskjæringsverktøy med elektriske oppvarmede blader. Vår TruckForce-nettverkspartner gjør det mulig å mønsterskjære Goodyear-dekk.

Mønsterskjæring er det å skjære ut gummien i sporene på et dekk for å skape ekstra mønsterdybde.

Våre retningslinjer for mønsterskjæring kan lastes ned fra vårt kunnskapssenter.

Mønsterskjæring og regummiering

Hva er regummiering og mønsterskjæring?

Regummiering er prosessen av å påføre et ny gummi på brukte dekkstammer.

Mønsterskjæring er det å skjære ut gummien i sporene på et dekk for å skape ekstra mønsterdybde.

 

Hvorfor regummiere?

Hovedformålet med regummiering er å redusere avfallsmengden og dermed redusere påvirkningen en bedrift har på miljøet. Kundene krever i økende grad at leverandørene deres viser gode fremgangsmåter når det gjelder bærekraftighet, så regummiering gjør kundene fornøyde. Regummiering reduserer også driftskostnadene betraktelig, noe som gir tilsvarende ytelse som nye dekk, men til en lavere kostnad.

 

Hvor mange ganger kan et lastebildekk bli regummiert?

Dekk kan regummieres flere ganger. Regummiering av dekkene avhenger av bilparkens og ledelsens aktivitet. Hvis du vil at dekkene skal ha lengre levetid, må du ta hensyn til faktorene som påvirker slitasjen:

  • Dekkenes egenskaper (robusthet, dekktype og volum, dekkmønster)
  • Trykk
  • Akseltrykk
  • Den mekaniske tilstanden til kjøretøyet
  • Kjørestil

 

Hva er forskjellen mellom regummiering med førherding og regummiering med formherding?

Dette er to metoder for regummiering. I regummiering med formherding fornyes dekket fra bead til bead. Uvulkanisert gummi påføres det polerte dekket, og det plasseres i en form, akkurat som det gjør i produksjonen av nye dekk. Så det regummierte dekket ser nøyaktig ut som et nytt dekk: Bare navnet på sideveggene vil indikere at dekket er blitt regummiert.

Førherdingsprosessen (også kjent som «kaldherding») innebærer å bruke ny førherdet, førvulkanisert gummi på dekkstammene. Den festes på utsiden av dekkstammene ved hjelp av et tynt lag med spesialblandet, ikke-herdet gummi (kjent som pute- eller limegummi) som, når det vulkaniseres, fungerer som lim.

 

Tilbyr Goodyear regummiering med formherding?

Goodyear-dekk regummieres av TreadMax- og Next Treads-merkene.

Gå til dekksidene

 

Tilbyr Goodyear regummiering med førherding?

Kontakt oss direkte for å få informasjon om vårt tilbud på regummiering med formherding.

Kontakt oss

 

Hvorfor mønsterskjære lastebildekk?

I likhet med regummiering, forlenger mønsterskjæring dekkenes levetid, samtidig som kostnadene reduseres.

 

Når er den beste tiden for å mønsterskjære dekket?

Mønsterskjær Goodyear-lastebildekk når det fremdeles er nok mønsterdybde. Du må IKKE under noen omstendigheter slite dekket helt ut før du mønsterskjærer det. Foreslått gjenværende spordybde er: 3–4 mm for vanlig bruk på motorvei, 5–6 mm for driftsforhold hvor det er sannsynlig at inntrengningsskader oppstår.

 

Hvem kan mønsterskjøre lastebildekk?

Mønsterskjæring av lastebildekk må overlates til fullt utdannede operatører. Bruk bare velutprøvde mønsterskjæringsverktøy med elektriske oppvarmede blader. Vår TruckForce-nettverkspartner gjør det mulig å mønsterskjære Goodyear-dekk.

Gå til Finn forhandler

 

Hva er mønsterskjæring?

Mønsterskjæring er det å skjære ut gummien i sporene på et dekk for å skape ekstra mønsterdybde.

 

Hva er Goodyear retningslinjer for mønsterskjæring?

Våre retningslinjer for mønsterskjæring kan lastes ned fra vårt kunnskapssenter.

Gå til kunskapssenteret

 

Forleng levetiden på dekkene – kontakt en forhandler nå

Bruk vårt forhandlerfinner-verktøy for å finne en sertifisert Goodyear-forhandler i ditt område