Goodyear DrivePoint Receiver

Goodyear DrivePoint: Automatisk kontroll av dekktrykk

Viktigheten av dekkvedlikehold

Dekkvedlikehold er en viktig del av bilparkadministrasjonen, men det er en stor daglig utfordring for kommersielle bilparker.

 

Riktig vedlikehold av dekk krever kvalifisert servicepersonell, administrativ støtte og grundig planlegging. Manuell kontroll av dekkene tar lang tid – mens lastebilene forblir uproduktive på verkstedet – og de er utsatt for menneskelig svikt.

 

Svaret er Goodyear DrivePoint. Hvis kjøretøyene kjører hyppige og kortere turer, er det en enkel og automatisk måte å kontrollere dekktrykket nøyaktig hver gang de kommer tilbake til verkstedet.

Fordeler

 

 

Rask og enkel installasjon av trådløs batteridrevet teknologi.

Installering inkludert oppsett av mottakere som er gjennomførbart på mindre enn to timer*.

Optimalt vedlikehold av dekk.

Lengre levetid for dekkene og økt regummiering.

Reduserte manuelle prosedyrer og arbeidskostnader.

Lavere drivstofforbruk og mindre CO2-utslipp.

Redusert nedetid for bilen og reduserte kostnader som følge av driftsstans.

Økt sikkerhet.

Forbedret bilparkadministrering.

Disse fordelene oppleves av Goodyear-kunder, men er ikke garantert. Realiseringen av fordelene avhenger av riktig forebyggende vedlikehold basert på informasjonen fra løsningen.

 

Installasjonstiden kan variere avhengig av sammensetningen av bilparken og kjøretøyet.

Hva er et Goodyear DrivePoint?

Goodyear DrivePoint er et tilkoblet, verkstedsbasert system for dekkinspeksjon som gjør det mulig med automatisk og dynamisk måling av dekktrykk. 

Løsningen er enkel å installere via trådløs batteridrevet teknologi, og den gir dynamiske og raske kontroller av store mengder kjøretøy – noe som er ideelt for bilparker med kjøretøy som ofte kommer tilbake til verkstedet. 

Sammen med våre brukervennlige mobil- og nettapper støtter Goodyear DrivePoint umiddelbart visning av dekkenes tilstand, noe som gir proaktiv overvåking og vedlikehold av bilparken.

 

Hva med maskinvaren? Den er både enkel og velprøvd, og består av bare to elementer: Sensorer på ventilen som enkelt passer på dekkventilene og mottakere for innsamling og behandling av dekkdata.

DrivePoint sensorer på ventilen

 • Øyeblikkelig overvåking av dekktrykk.
 • Raskt og enkelt å montere: Skru ganske enkelt på ventilen (du trenger ikke å fjerne dekket*).
 • Trådløs, værbestandig (IP67), batteridrevet teknologi.
 • Litiumbatterier for maksimal ytelse og levetid (opptil tre år).
 • Passer til alle dekkstørrelser og dekkmerker.
 • Intelligent design gir oppblåsing uten å fjerne sensoren.

DrivePoint-mottakere

 • To batteridrevne mottakere** som leser og analyserer data fra sensorene etterhvert som de passerer.
 • Overføring av sensordata via mobilnett til Goodyear Cloud.
 • Installeres enkelt der du ønsker***.
 • Trådløs teknologi – krever ingen strømforsyning eller kostbart grunnarbeid.
 • Teknologi som er bestandig i alt vær (IP66). 

* Tvillingdekk krever demontering av ytterdekk for montering av utvidet DrivePoint-sensor på ventilene. Det kan være nødvendig med ekstra tilbehør og adaptere, avhengig av bilens konfigurasjon. 

** Forventet batterilevetid 1 år. 

*** Mottaksradius for mottakere kan påvirkes av ulike faktorer. For optimal bruk bør ikke mottakere plasseres mer enn 5 m fra hverandre. Det anbefales å holde en minimumsavstand på 20 m mellom mottakere og kjøretøyets parkeringsplass.

 

Ta kontakt med Goodyear Proactive Solutions-eksperten din hvis du vil ha mer informasjon.

Slik fungerer det

 

Se hvor enkelt Goodyear DrivePoint kan forandre dekkets vedlikeholdsplan

 

TRINN 1: DYNAMISK GJENNOMKJØRING

Kjør gjennom Goodyear DrivePoint-mottakerne for øyeblikkelig kontroll av dekktrykket. Det er ikke nødvendig å stoppe når du passerer det dedikerte mottakerområdet*.

 

TRINN 2: DATAINNSAMLING

DrivePoint-sensorer på ventilen samler umiddelbart inn data for dekktrykk i sanntid fra hver hjulposisjon**.

 

TRINN 3: GOODYEAR CLOUD

Sensordata, inkludert batterinivåer, registreres umiddelbart av mottakerne og overføres via et mobilnettverk til Goodyear Cloud for intelligent analyse**.

 

TRINN 4: UMIDDELBARE RESULTATER

Umiddelbar visning av dekkenes tilstand via våre mobil- og nettapper for proaktiv overvåking av bilparken din. Rask og brukervennlig rapportering og automatisk varsling.

 

* En maksimumshastighet på 10 km/t må ikke overskrides. ** Hvis sensordata er over terskelen for oppsett (20 % lavere enn RCP), lagres dataene og sendes til Goodyear Cloud hver 6. time. Et sikkert miljø som er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser for databeskyttelse i henhold til EUs forordning om generell databeskyttelse.

Øyeblikkelig tilgang til dekkenes tilstand

Goodyear Fleet Manager Web (nettplattform)

 • Nettplattform som kan tilpasses.
 • Ett dashbord gir deg en fullstendig oversikt over tilstanden til bilparken din.
 • Brukerkonfigurerbar rapportering og nytt varslingsinstrumentbord som gjør at du kan administrere bilparken din slik du vil.
 • Koordiner ditt daglige vedlikehold.
 • Ekstern tilgang til dekkinformasjon – hvor som helst, når som helst. 

Goodyear Fleet Manager-app (mobilapp)

 • Ett dashbord som gir en oversikt over alle kjøretøy.
 • Oversikt over dekkene i bilparken din og detaljer om kjøretøyet.
 • Varsler når et dekk trenger viktig vedlikehold.
 • Finn ut hvilket dekk som er utsatt.
 • Ekstern tilgang til dekkinformasjon – hvor som helst, når som helst.
 
  

Goodyear Driver Assist-app (mobilapp)

 • Oppdatert informasjon for føreren
 • Visning dekkenes tilstand på kjøretøyet i sanntid
 • Sender varsler umiddelbart hvis det oppdages lavere dekktrykk eller hvis et dekk har for lavt trykk, slik at man kan unngå situasjoner