Drie belangrijke pijlers voor een betere toekomst: aankoop, productie en bandenontwikkeling en -beheer

European Green Deal - op weg naar duurzamer transport

De European Green Deal stelt vlootbeheerders voor een gedurfd, ambitieus doel, maar door samen te werken met een vertrouwde mobiliteitexpert en partner zoals Goodyear kanhet zowel realistisch als haalbaar zijn. Van op data gebaseerde oplossingen voor het monitoren van banden en geavanceerde telematica tot duurzame bandentechnologie: voor professioneel en proactief vlootbeheer is een belangrijke rol weggelegd bij deze reis naar een duurzame toekomst.

Voor Goodyear begon de reis naar de Green Deal-doelstelling met duurzaamheid in de aankoop.  In 2019 verhoogde Goodyear het gebruik van sojaolie als vervanging voor van aardolie afgeleide oliën met 90 procent. Het bedrijf streeft ernaar om impact te genereren door hun keuze voor de materialen die ze gebruiken. Eind 2021 is Goodyear onderscheiden voor deontwikkeling van een innovatieve en milieuvriendelijke tractiehars die verschillende voordelen heeft voor het milieu. De nieuwe bio-formulering vermindert niet alleen de behoefte aan nafta/ruwe olie, maar verbetert ook het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van zowel personenauto's als bedrijfsvoertuigen. Een ander recent voorbeeld is de beoordeling van carbon black dat uit methaan en/of biomethaan is geproduceerd in het kader van de samenwerking met Monolith, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de productie van schone waterstof en materialen.

 

De volgende stap is de productie, en Goodyear heeft zich gecommitteerd om in 2050 een uitstoot van netto-nul broeikasgassen in de waardeketen te realiseren. In 2021 besloot Goodyear in alle fabrieken in heel Europa over te stappen op hernieuwbare energie. Deze omslag zal bijdragen aan een vermindering van de intensiteit van de CO2-uitstoot met 25% in 2023, wat neerkomt op ongeveer 260.000 ton.

Ten derde focust Goodyear op het ontwikkelen van banden die niet alleen energie besparen door een lagere rolweerstand, maar die ook de duurzaamheid en veelzijdigheid hebben om het aantal noodzakelijke bandenwissels te verminderen. De nieuwste generatie FUELMAX ENDURANCE banden zijn daar een goed voorbeeld van en zorgen niet alleen voor een lager energieverbruik tot het niveau van het verbruik op de snelweg, maar bieden bovendien de duurzaamheid en tractie die nodig zijn om de bochten, hellingen en frequente stops bij regionale ritten aan te kunnen. Als een vloot van 100 voertuigen zou overstappen op deze band van de nieuwste generatie B-klasse, zou dit een potentiële vermindering van de uitstoot met 100 ton CO2 betekenen en een 40.000 liter lager brandstofverbruik per jaar, in vergelijking met het gebruik van banden met EU C-label voor brandstofverbruik. Op een elektrische vrachtwagen zouden ze een bijdrage leveren aan het vergroten van de actieradius.

 

Ten slotte biedt het bedrijf vlootbeheerders geavanceerde mobiliteitstools om voorop te kunnen blijven lopen in een snel evoluerende markt. Intelligente technologieën zoals telematica en predictieve bandenmonitoring zijn belangrijke instrumenten waarmee allerlei zaken in kaart kunnen worden gebracht, van bijvoorbeeld voertuigbenutting en -tracering, de toestand van banden en trailers, tot de rijstijl van de chauffeur, door bedrijfsmiddelen te verbinden in een 'internet of things'.

De strategische samenwerking van Goodyear met Transics FMS van ZF en het TuSimple Autonomous Freight Network (AFN) heeft geresulteerd in banden- en beheersoplossingen die predictief onderhoud ondersteunen, helpen inzicht te krijgen in de levensduur van banden en de CO2-impact van voertuigparken te verminderen. Door dingen met elkaar te combineren kunnen deze oplossingen resultaten opleveren in de praktijk, zoals tijdbesparing, hogere uptime, betere op gegevens gebaseerde besluitvorming en, last but not least, het vereenvoudigen van complexe processen door systemen met elkaar te laten praten.

Green Deal – Drie belangrijke pijlers voor een betere toekomst door Goodyear

infographic