Drive results testimonials

Krystian Tyksiński - Tehnički direktor voznog parka, Omega Pilzno, Poljska

1 sat – vreme potrebno da se provere pneumatici na 50 vozila

S voznim parkom koji broji više od 700 vozila, kompanija Omega Pilzno se s pravom može svrstati među lidere u industriji. Nakon što su nedavno pustili u upotrebu 50 novih IVECO kamiona na TPG, postali su i najveći ekološki vozni park u Poljskoj. Međutim, staranje o tolikom broju vozila i obezbeđivanje da sva rade sa optimalnom efikasnošću, oduzima mnogo vremena i zahteva velike napore.

"Koristimo FUELMAX pneumatike, koji štede gorivo, pa smo uz primenu i drugih mera, uspeli znatno da smanjimo potrošnju goriva i emisije CO2 za do 20%."

Kao tehnički direktor voznog parka, Krystian Tyksiński smatra upravljanje pneumaticima ključnim faktorom efikasnosti svog voznog parka. „Koristimo FUELMAX pneumatike, koji štede gorivo, pa smo uz primenu i drugih mera, uspeli znatno da smanjimo potrošnju goriva i emisije CO2 za do 20%.ʺ Pored toga što je izabrao pneumatike koji štede gorivo, takođe održava redovan kontakt s kompanijom Goodyear kako bi pronašao nove načine da maksimalno poveća efikasnost pneumatika.

 

Zapravo, odnos s kompanijom Goodyear ne samo da štedi gorivo već smanjuje i potreban broj radnika. „Pregled pneumatika na naših 50 'zelenih' vozila obično traje oko 20 časova neprekidnog radaʺ, objašnjava Krystian. „Ali sada koristimo Goodyear Drive-Over-Reader, koji meri ključne parametre kao što su pritisak u pneumaticima, dubina šare, aksijalno opterećenje i ukupna težina vozila, za svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem pregleda čitav naš EKO vozni park za svega 1 sat!ʺ

 

"Goodyear Drive-Over-Reader nadgleda čitavu našu ECO flotu od 50 vozila u roku od 1 sata"

Also interesting for you