Politika privatnosti

Ova Onlajn politika zaštite privatnosti („Politika“) važi za Goodyear veb-sajt za klijente koji je dostupan na adresi https://www.goodyear.eu/truck („Veb-sajt“).

Posvećenost kompanije Goodyear privatnosti

Kompanija Goodyear Tire & Rubber Company i njeni partneri poštuju privatnost pojedinca i ceni poverenje posetilaca naših veb-sajtova, naših klijenata, dobavljača i drugih sa kojima poslujemo. Nastojimo da obrađujemo lične podatke (na način definisan u nastavku) na način koji je u skladu sa zakonima zemalja u kojima poslujemo. U Evropskoj uniji, od 25. maja 2018. godine to uključuje Opštu uredbu o zaštiti podataka („GDPR“).

 

Svakog puta kada posetite naš Veb-sajt, https://www.goodyear.eu/truck (u daljem tekstu takođe „Goodyear“ ili „mi“) će obraditi lične podatke o vama (na način definisan u nastavku). U tom kontekstu, kompanija Goodyear će postupati kao kontrolor, tj. lice odgovorno za obradu vaših ličnih podataka jer odlučuje o tome zbog čega se vaši lični podaci obrađuju i na koji način.

 

Svrha ove Politike je da vas informiše i objasni potpuno transparentno:

 

 • zbog čega i na koji način kompanija Goodyear prikuplja, obrađuje i čuva vaše lične podatke; 
 • šta podrazumeva njena uloga „kontrolora“ vaših ličnih podataka; i
 • koja su vaša prava i obaveze u vezi sa ovom obradom.

Definicije

Za potrebe ove Politike, primenjuju se sledeće definicije:

 

„lični podaci“ označavaju sve informacije u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili može da se identifikuje;

 

„obrada“ podrazumeva sve radnje ili grupe radnji koje se obavljaju u vezi sa ličnim podacima ili grupom ličnih podataka, bilo to automatski ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, skladištenje, adaptacija ili izmena, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili drugačije omogućavanje pristupa, usklađivanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništenje i značenje glagola „obraditi“ treba tumačiti u skladu sa tim; i

 

„obrađivač“ označava fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora. Obrađivači kompanije Goodyear mogu biti podružnice, partneri ili dobavljači i pružaoci usluga treće strane. U svakom slučaju, kompanija Goodyear će zaključiti ugovor o obradi podataka sa svojim obrađivačem da bi se osiguralo da će lični podaci biti obrađeni u skladu sa GDPR. 

Prikupljanje informacija

Način prikupljanja

Dok pregledate Veb-sajt, određeni lični podaci će biti prikupljeni zbog samog pregledanja.  Međutim, neke funkcije našeg Veb-sajta će tražiti da dobrovoljno pružite kompaniji Goodyear dodatne lične podatke. 

 

Kategorije ličnih podataka koje prikupljamo

 

Od posetilaca veb-sajta prikupljamo sledeće informacije:

 

 • IP adresu; 
 • domen pružaoca internet usluga; 
 • tip i verziju pregledača, operativni sistem i platformu; 
 • informacije u vezi sa posećenim stranicama, informacijama koje ste pretražili, vreme provedeno na Veb-sajtu i druge statistike; 
 • informacije u vezi sa vašim navikama i željenim opcijama; 

Posledice odbijanja pružanja ličnih podataka

Nemate bilo kakvu pravnu obavezu da kompaniji Goodyear pružite svoje lične podatke. Ali, imajte na umu da će u određenim okolnostima vaše odbijanje pružanja ličnih podataka ili odbijanje prihvatanja kolačića ili podešavanja pregledača uticati na iskustvo pregledanja i onemogućiće vam korišćenje određenih funkcija na našem Veb-sajtu.  

 

Zbog toga ćemo, bez obzira na to koji lični podaci se prikupljaju (npr. u obrascima), naznačiti da li je pružanje tih podataka obavezno (npr. pomoću zvezdice) i koje su posledice ako odbijete da pružite tražene podatke. 

Kolačići i druge slične tehnologije

Naš Veb-sajt koristi „kolačiće“ ili „veb-monitore“. „Kolačić“ je tekstualna datoteka koja se čuva na vašem računaru, uređaju ili sistemu kada posetite naš Veb-sajt. Kolačići omogućavaju kompaniji Goodyear da posetiocima Veb-sajta pruži bolju uslugu kroz ponudu prilagođenog iskustva. Oni sadrže informacije koje se prikupljaju sa vašeg uređaja i šalju Veb-sajtu pri svakoj sledećoj poseti kako bi on vremenom zapamtio vaše radnje i željene opcije. U podatke koji se prikupljaju ne spadaju vaše ime, adresa, broj telefona ili imejl adresa.

Pročitajte https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html za više informacije o tome kako koristimo kolačiće.

Bezbednost

Uzevši u obzir najnovije tehnologije, troškove implementiranja i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i promenljivu verovatnoću rizika i ozbiljnosti prava i sloboda fizičkih lica, kompanija Goodyear preduzima odgovarajuće mere predostrožnosti da bi zaštitila lične podatke koji su u njenom posedu od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja i da bi odgovorila na zloupotrebu, gubitak ili neovlašćeno korišćenje tih ličnih podataka. 

 

Informacije koje kompanija Goodyear prikuplja mogu se čuvati na sistemima za skladištenje neke treće strane (pogledajte odeljak „Primaoci treće strane“ u nastavku). U tim slučajevima, kompanija Goodyear takođe vodi računa da te treće strane primenjuju bezbednosne prakse i sisteme za osiguranje bezbednosti tih informacija. 

Svrhe i pravni osnov obrade

Svrhe obrade

Kompanija Goodyear i obrađivači koji postupaju u ime kompanije Goodyear koriste lične podatke koje pružite kompaniji Goodyear za sledeće svrhe:  

 

 • Registrovanje i upravljanje korisnicima (kao što je upravljanje nalozima i odgovaranje na pitanja)  
 • Merenje korišćenja Veb-sajta (uključujući pripremu statistike korišćenja) 
 • Povremeno slanje promotivnih imejlova o našim proizvodima, posebnim ponudama i informacijama koje bi mogle da budu zanimljive vama ili kompaniji za koju radite, korišćenjem imejl adrese koju ste podelili sa nama (ako ste to uradili) 
 • Slanje poziva za učešće u onlajn anketama 
 • Traženje povratnih informacija o proizvodima i uslugama 
 • Unapređenje našeg Veb-sajta 
 • Komunikacija sa vama kao odgovor na zahtev koji ste poslali 

 

Informacije koje navedete prilikom onlajn registracije garancije za pneumatike neće biti korišćene u marketinške svrhe. 

Pravni osnov za obradu

Zabranjeno nam je da obrađujemo lične podatke ako nemamo odgovarajući pravni osnov. Zbog toga ćemo lične podatke obraditi samo u slučaju:

 

 • ako smo ranije dobili vašu saglasnost;  
 • ako je obrada neophodna za ispunjenje naših ugovornih obaveza prema vama ili da bismo preduzeli predugovorne korake na vaš zahtev; 
 • ako je obrada neophodna da bismo ispunili naše pravne ili regulatorne obaveze (npr. zahteve u vezi sa porezom ili računovodstvom); ili 
 • ako je obrada neophodna zbog opravdanih interesa kompanije Goodyear i ako ne utiče na vaše interese ili osnovna prava i slobode. Imajte na umu da, kada obrađujemo vaše lične podatke po ovom osnovu, uvek nastojimo da postignemo ravnotežu između našeg opravdanog interesa i vaše privatnosti. 

 

Primeri takvih „opravdanih interesa“ su: 

 

 • da bismo iskoristili ekonomične usluge (npr. možemo da odlučimo da koristimo određene platforme za obradu podataka koje nude spoljni dobavljači); 
 • da bismo ponudili naše proizvode i usluge klijentima ili potencijalnim klijentima 
 • da bismo bolje upravljali i vršili administraciju odnosa sa našim klijentima i njihovim podacima; 
 • da bismo unapredili kvalitet usluga koje pružamo našim klijentima uzimajući u obzir njihove željene opcije u smislu načina komunikacije (telefonom, imejlom itd.) i učestalosti; 
 • da bismo izmerili zainteresovanost naših klijenata za Goodyear proizvode i da bismo bolje razumeli interakciju klijenata sa marketinškim imejlovima, uključujući obavljanje statističkih i drugih istraživanja i analize podataka u odnosu na status imejlova (neisporučeno, isporučeno, otvoreno);  
 • da bismo omogućili kompaniji Goodyear da ponudi oglašavanje i ponude prilagođene svojim klijentima kako bi mogla bolje da plasira svoje proizvode; 
 • da bismo prodali bilo koji deo našeg poslovanja ili njegovu imovinu, ili ako sva naša sredstva preuzme neka treća strana, u kom slučaju bi lični podaci takođe mogli da budu jedan deo imovine koju prodajemo; 
 • da bismo sprečili prevaru ili nezakonite aktivnosti, zloupotrebu naših proizvoda ili usluga kao i za potrebe bezbednosti naših IT sistema, arhitekture i mreža; i 
 • da bismo ispunili ciljeve korporativne i društvene odgovornosti; 

Primaoci treće strane

Lične podatke možemo preneti našim članovima ili osoblju (u meri u kojoj im je to potrebno da bi obavili svoje zadatke) i drugim kompanijama Goodyear grupe. Te druge kompanije grupe će postupati kao drugi kontrolor (u kom slučaju ćete dobiti zasebno obaveštenje o toj obradi) ili će samo obraditi lične podatke u ime i na zahtev kontrolora (gde će postupati kao obrađivač).

 

Osim toga, vaše lične podatke takođe možemo da prenesemo obrađivačima trećim stranama izvan Goodyear grupe da bismo ispunili svrhe navedene iznad, u meri u kojoj je potrebno da ispune uputstva koja smo im dali.

 

U te obrađivače treće strane spadaju:

 
 • naši pružaoci (IT) usluga, pružaoci usluga u oblaku i pružaoci baze podataka;
 • naši konsultanti, dobavljači i pružaoci usluga koji pomažu kompaniji Goodyear oko promocije i marketinga proizvoda i usluga; čuvanja i analize ličnih podataka; sprovođenja ocenjivanja, anketiranja i istraživanja korisnika i klijenata; komuniciranja sa vama u ime kompanije Goodyear; i obrade i obavljanje transakcija, uključujući kupovinu i montiranje pneumatika i/ili druge usluge u vezi sa vozilom; i svih drugih aktivnosti koje su neophodne za obavljanje promotivne komunikacije ili pružanje usluga korisnicima veb-sajta i klijentima.

 

Vaše lične podatke takođe možemo podeliti sa:

 
 • bilo kojom trećom stranom kojoj prenesemo bilo koje od naših prava ili obaveza u skladu sa odgovarajućim ugovorom;
 • bilo kojim nacionalnim i/ili međunarodnim regulatornim ili izvršnim telom ili sudom gde nas na to obavezuje važeći zakon ili propis ili na zahtev pomenutih tela; i
 • bilo kojim centralnim ili lokalnim državnim organima i drugim zakonskim ili javnim telima.

 

Sve informacije koje korisnici pruže putem obrasca za onlajn registraciju garancije za pneumatike koji je dostupan na ovom veb-sajtu neće biti podeljene ni sa jednom trećom stranom osim u skladu sa zakonom.

Prenos podataka izvan granica

Lični podaci koji se prenose unutar ili izvan kompanije Goodyear mogu se obraditi u zemlji izvan evropskog ekonomskog prostora, koji uključuje države članice EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku („EEP“). 

 

Ako se vaši lični podaci prenose izvan EEP, potpisaćemo ugovorne odredbe standardne za EU i koje je odobrila Evropska komisija pre takvog prenosa da bismo osigurali potreban nivo zaštite prenetih ličnih podataka. Možete zatražiti dodatne informacije o ovom pitanju i dobiti kopiju odgovarajućih primenjenih mera bezbednosti ako iskoristite svoja prava navedena u nastavku (pogledajte odeljak „Vaša prava“).

Zadržavanje podataka

Kompanija Goodyear će vaše lične podatke zadržati samo [u periodu od 3 meseca nakon [vaše poslednje posete našem Veb-sajtu]. 

Međutim, ako neki pojedinac želi da uklonimo njegove lične podatke iz naših baza podataka pre isteka tog perioda, može da podnese zahtev na način opisan u nastavku.

Vaša prava

Imate pravo da pristupite ličnim podacima koje obrađuje kompanija Goodyear u skladu sa ovom Politikom. Ako smatrate da je bilo koji podatak koji imamo o vama netačan ili nepotpun, takođe možete zatražiti ispravku. Kompanija Goodyear će brzo ispraviti te podatke. 

 

Takođe imate pravo da: 

 
 • zahtevate brisanje vaših ličnih podataka;  
 • zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka;  
 • povučete saglasnost koju ste dali kompaniji Goodyear za obradu vaših ličnih podataka (to povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade pre povlačenja); 
 • uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga; ili  
 • uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za druge svrhe u određenim slučajevima u kojima kompanija Goodyear obrađuje vaše lične podatke po drugom pravnom osnovu koji ne uključuje vašu saglasnost, 

 

i kompanija Goodyear će uvažiti te zahteve, povlačenje ili prigovor u skladu sa obavezama prema važećim pravilima za zaštitu podataka. 

 

Osim toga, takođe imate pravo na prenosivost podataka. To je pravo da dobijete lične podatke koje ste pružili kompaniji Goodyear u strukturiranom, često korišćenom i mašinski čitljivom formatu i da zahtevate prenos tih ličnih podataka trećoj strani, bez mešanja kompanije Goodyear i u skladu sa vašim sopstvenim obavezama poverljivosti. 

 

Da biste iskoristili navedena prava, pošaljite imejl na adresu tyre.techuk@goodyear.com, uz skenirane/kopirane obe strane lične karte ili pasoša zbog potvrde identiteta. 

 

Ako ne želite da dobijate imejlove ili druga obaveštenja od kompanije Goodyear, podesite željene opcije za prijem obaveštenja slanjem imejla na adresu tyre.techuk@goodyear.com. Kompanija Goodyear će odgovoriti na sve zahteve za uklanjanje imena sa lista za slanje papirne ili elektronske pošte u skladu sa važećim zakonima za zaštitu podataka. 

 

Ako imate bilo koje pitanje ili ako niste zadovoljni načinom na koji kompanija Goodyear obrađuje vaše lične podatke, javite nam to slanjem pisma na adresu Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN ili pošaljite imejl na adresu tyre.techuk@goodyear.com. Razmotrićemo vaš prigovor i poslati vam odgovor što je pre moguće. 

 

Takođe imate pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadležnom organu za zaštitu podataka. 

Drugi veb-sajtovi

Veb-sajt može sadržati linkove do veb-sajtova koji nisu u vlasništvu kompanije Goodyear i mi ulažemo sva dostupna sredstva da bismo postavljali linkove samo do veb-sajtova koji dele naše visoke standarde i poštovanje privatnosti. Međutim, kompanija Goodyear nije odgovorna za sadržaj ili prakse privatnosti koje primenjuju veb-sajtovi koji nisu u vlasništvu kompanije Goodyear.

Deca

Kompanija Goodyear svesno ne prikuplja, koristi ili otkriva bilo koje lične podatke (kao što su ime i prezime, adresa i broj telefona) od dece mlađe od 16 godina preko Veb-sajta bez prethodnog pribavljanja saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja. Kompanija Goodyear ne dozvoljava deci mlađoj od 16 godina da se registruju ili učestvuju u takmičenjima ili promocijama na ovom Veb-sajtu. Međutim, ako roditelj ili staratelj deteta mlađeg od 16 godina smatra da je njegovo ili njeno dete pružilo kompaniji Goodyear lične podatke, taj roditelj ili staratelj bi trebalo da se obrati kompaniji Goodyear ukoliko želi da se ti podaci izbrišu iz sistema kompanije Goodyear. Ako kompanija Goodyear sazna da u svojim datotekama poseduje lične podatke o detetu mlađem od 16 godina u obliku koji se može preuzeti, kompanija Goodyear će izbrisati te podatke iz postojećih datoteka.

 

Osim toga, svako lice mlađe od 16 godina bi trebalo da zatraži dozvolu roditelja ili staratelja pre korišćenja ili otkrivanja bilo kog ličnog podatka na ovom Veb-sajtu.

Ažuriranja ove Politike

Sva naredna ažuriranja obrade vaših ličnih podataka na način opisan u ovoj Politici će vam biti najavljena unapred preko ovog veb-sajta (preko iskačućeg prozora ili na drugi način) kao i preko drugih uobičajenih kanala komunikacije (npr. imejlom, ako je dostupan). 

 

[1] Propis 2016/679 Parlamenta EU i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom premeštanju takvih podataka, i ukinuta Direktiva 95/46/EZ. 

 

[2] Fizičko lice koje može da se identifikuje je lice koje može da se identifikuje, direktno ili indirektno, putem reference koja upućuje na tu osobu kao što su ime i prezime, broj ličnog dokumenta, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan od mnogih faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.