Pogoji uporabe

1. Splošne določbe

1. V teh pogojih uporabe so navedeni »splošni pogoji«, »pravilnik o zasebnosti na spletu« in »pravilnik o piškotkih« (»pogoji«), ki veljajo za dostop in uporabo spletnega mesta www.goodyear.eu/truck website (»spletno mesto«) s strani posameznikov in poslovnih strank, ki ga obiščejo. Spletno mesto je razvila in vzpostavila družba The Goodyear Operations S.A., podjetje s sedežem na naslovu Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luksemburg, vpisano v poslovni imenik Luksemburga pod številko B71.219 (v nadaljevanju »Goodyear Operations« in skupaj s povezanimi družbami »Goodyear«). 

 

2. Ti pogoji uporabe veljajo za vaš dostop in uporabo spletnega mesta in z dostopom do spletnega mesta se izrecno strinjate z njimi. Pravilnik o zasebnosti na spletu je dostopen s klikom na povezavoPravilnik o zasebnosti na spletu , medtem ko je Pravilnik o piškotkih dostopen s klikom na povezavo Pravilnik o piškotkih. Če se ne strinjate, spletnega mesta ne uporabljajte.

 

3. Družba Goodyear spletno mesto uporablja za predstavitev svojih izdelkov in smernic v povezavi z njimi.

 

4. Uporabniki imajo pravico do pritožbe v zvezi z delovanjem spletnega mesta. Pritožbe pošljite na naslednji poštni naslov: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg ali z uporabo spletnega obrazca, ki je na voljo na naslednji povezavi: Obrnite se na nas.  Družba Goodyear si bo prizadevala pravočasno odgovoriti na vse pritožbe. 

 

5. V spletnem mestu so lahko povezave do spletnih mest ali virov tretjih oseb, med drugim povezave do finančnih ali naložbenih informacij o družbi Goodyear. Družba Goodyear zagotavlja povezave do tretjih oseb zaradi lažje uporabe spletnega mesta in ne odgovarja za vsebino spletnih mest tretjih oseb, do katerih vodijo povezave. Povezave s spletnega mesta do spletnih mest tretjih oseb ne pomenijo, da družba Goodyear odobrava, spodbuja ali priporoča njihovo uporabo. Družba Goodyear zavrača odgovornost za vsa izrecna ali implicitna jamstva glede pravilnosti, zakonitosti, zanesljivosti ali veljavnosti vsebin v spletnih mestih tretjih oseb. Če se odločite obiskati tovrstna spletna mesta, potrjujete, da to počnete na lastno odgovornost.

 

6. Če ni drugače navedeno, je spletno mesto z vsemi gradivi, vključno z blagovnimi znamkami, slikami, ilustracijami, obliko, gumbi, ikonami, logotipi, fotografijami, prenosi digitalnih vsebin ter s pisnimi in drugimi gradivi, ki se pojavljajo kot del spletnih mest (skupaj imenovano »vsebina«), intelektualna lastnina, ki jo ima družba Goodyear v lasti, z njo upravlja in zanjo izda licenco. Prepovedano jo je poustvarjati, izvajati obratno inženirstvo, prenašati, razstavljati, spreminjati ali izdelovati izpeljana dela v povezavi s spletnim mestom ali njegovimi vsebinami. Ničesar na spletnem mestu ni mogoče razlagati kot domnevno, po načelu estoppel ali drugačno podelitev licence ali pravice do uporabe intelektualne lastnine, prikazane v spletnem mestu brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Goodyear. Vse pravice, ki tu niso izrecno podeljene, si pridržujejo družba Goodyear in/ali tretje osebe.

 

7. Spletno mesto in vsa vsebina, informacije, storitve in izdelki spletnega mesta so zagotovljeni »takšni, kot so«, brez vsakršnih jamstev.  Strinjate se, da spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost in ste izključno odgovorni za vso škodo v svojih računalniških sistemih, dodatni opremi ali za izgubo podatkov, ki nastane zaradi dostopa, brskanja ali uporabe spletnega mesta ali zaradi prenosa ali uporabe gradiv, podatkov, besedil ali slik iz spletnega mesta, in da družba Goodyear ne odgovarja za morebitno škodo, povezano z vašo uporabo spletnega mesta. Družba Goodyear ne jamči, (i) da bo spletno mesto zadostilo vašim potrebam; (ii) da bo dostop do spletnega mesta neprekinjen, pravočasen, varen ali brez napak; (iii) da bodo rezultati, ki jih pridobite z uporabo spletnega mesta točni ali zanesljivi; (iv) da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugih gradiv, ki jih kupite ali pridobite v spletnem mestu s svojo uporabo le-tega, izpolnila vaša pričakovanja; (v) da bodo napake v delovanju spletnega mesta popravljene; (vi) da so spletno mesto ali storitve v njem brez virusov ali drugih škodljivih komponent.

 

8. Družba Goodyear v nobenem primeru ni materialno odgovorna za neposredno, posredno, nenamerno, posledično, posebno, zgledno ali kazensko odškodnino po nobeni pogodbi ali zaradi malomarnosti, čiste odškodninske odgovornosti, nepogodbene odškodninske odgovornosti ali katere koli druge podlage, kar med drugim vključuje odškodnino za izgubo dobičkov, nezmožnost uporabe, izgubo podatkov ali drugih neopredmetenih sredstev, čeprav je bila opozorjena na možnost nastanka takšne škode. Zlasti in brez omejitev družba Goodyear ni materialno odgovorna za škodo, ki izvira iz uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali zaradi vsebin, ki jih v njem objavi družba Goodyear ali kdor koli drug. Družba Goodyear ne jamči ali zagovarja točnosti ali zanesljivosti uporabniško pripravljenih vsebin, ki so prikazane, prenesene, objavljene na forumih ali drugače v spletnem mestu, in ne prevzema materialne odgovornost za škodo, ki nastane zaradi uporabniško pripravljenih vsebin. Hkrati se nič v tem odstavku ne more razlagati tako, da vpliva na garancijo za posamezne izdelke, ki je standardna za izdelke Goodyear. 

 

9. Edino sredstvo uporabnikov v primeru nezadovoljstva s spletnim mestom ali njegovo vsebino je, da ga nehajo uporabljati. Ker nekatere sodne pristojnosti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve materialne odgovornosti za določeno škodo, zgoraj navedene omejitve morda za vas ne veljajo. 

 

10. Za vse zadeve, ki niso urejene v teh pogojih, velja zakonodaja Luksemburga, ki velja za sedež družbe Goodyear  Operations. Vsi spori v sklopu teh pogojev uporabe se v reševanje predajo izključni sodni pristojnosti javnih sodišč v Luksemburgu, ki so ozemeljsko pristojna za sedež družbe Goodyear Operations.