Pravilnik o zasebnosti

Spletni pravilnik o zasebnosti (»pravilnik«) velja za spletno mesto Goodyear, namenjeno uporabnikom, ki se nahaja na naslovu https://www.goodyear.eu/truck (»spletno mesto«).

Zaveza družbe Goodyear zasebnosti

Družba The Goodyear Tire & Rubber Company s svojimi povezanimi družbami spoštuje zasebnost posameznikov in ceni zaupanje obiskovalcev svojih spletnih mest, strank, prodajalcev in drugih oseb, s katerimi poslujemo. Osebne podatke (ki so navedeni spodaj) si prizadevamo obdelovati skladno z zakonodajo držav, v katerih poslujemo. V Evropski uniji to med drugim ureja Splošna uredba o varstvu podatkov z dne 25. maja 2018.

 

Ko obiščete naše spletno mesto https://www.goodyear.eu/truck (v nadaljevanju tudi »Goodyear« ali »mi«), se obdelajo vaši osebni podatki (ki so navedeni spodaj). V tem kontekstu družba Goodyear ravna kot upravljavec, tj. oseba, odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov, ker odloča, za kakšen namen in kako se obdelujejo.

 

Namen tega pravilnika je na pregleden način zagotoviti informacije in razlago:

 

 • za kakšen namen in kako družba Goodyear zbira, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke; 
 • kakšna je vloga »upravljavca« vaših osebnih podatkov, in
 • kakšne so vaše pravice in dolžnosti glede obdelave.

Opredelitve

Za namen Pravilnika veljajo naslednje opredelitve:

 

»osebni podatki« pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom;

 

»obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov s samodejnimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje, pri čemer se glagol »obdelati« temu ustrezno razlaga, in

 

»obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obdelovalci za družbo Goodyear so lahko njene hčerinske družbe, povezane družbe ali zunanji dobavitelji in izvajalci storitev. V vseh primerih bo družba Goodyear s svojim obdelovalcem sklenila pogodbo o obdelavi podatkov, s katero bo zagotovila, da se vaši podatki obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Zbiranje podatkov

Način zbiranja

Ko uporabljate naše spletno mesto, se nekateri podatki zbirajo že zgolj kot posledica tega.  Hkrati je za uporabo nekaterih funkcij našega spletnega mesta treba družbi Goodyear prostovoljno posredovati dodatne osebne podatke. 

 

Kategorije osebnih podatkov, ki jih zbiramo

 

O obiskovalcih našega spletnega mesta zbiramo naslednje informacije:

 

 • vaš IP-naslov; 
 • domeno vašega ponudnika spletnih storitev; 
 • vrsto in različico vašega brskalnika, operacijskega sistema in platforme; 
 • podatke o obiskanih straneh, iskanih informacijah, trajanju vašega obiska spletnega mesta in druge statistike; 
 • podatke o vaših navadah in izbirah. 

Posledice zavrnitve posredovanja osebnih podatkov

Svojih osebnih podatkov družbi Goodyear zakonsko niste dolžni posredovati. Vendar upoštevajte, da v nekaterih primerih zavrnitev njihovega posredovanja ali sprejema piškotkov oziroma nastavitve brskalnika lahko vplivajo na vašo izkušnjo obiska spletnega mesta in preprečijo uporabo nekaterih funkcij.  

 

Zato je vedno, ko zbiramo osebne podatke (npr. z obrazci), označeno, ali je te podatke nujno posredovati (npr. z zvezdico) in kakšne so posledice, če to zavrnete. 

Piškotki in druge podobne tehnologije

V našem spletnem mestu uporabljamo »piškotke« ali »spletne svetilnike«. »Piškotek« je besedilna datoteka, ki se namesti na vaš računalnik, napravo ali sistem, ko obiščete naše spletno mesto. S piškotki lahko družba Goodyear obiskovalcem spletnega mesta ponudi izkušnjo po njihovi meri. Vsebujejo podatke, zbrane z vaše naprave in poslane nazaj v spletno mesto ob vsakem nadaljnjem obisku, s čimer si zapomnimo vaša dejanja in nastavitve v daljšem časovnem obdobju. Zbrane informacije ne vsebujejo vašega imena, naslova, telefonske številke ali elektronskega naslova.

Dodatne informacije o tem, kako uporabljamo piškotke, so na voljo na: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html.

Varnost

Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, družba Goodyear z izvajanjem ustreznih ukrepov varuje osebne podatke v svoji posesti pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem in za ukrepanje ob njihovi zlorabi, izgubi ali nepooblaščeni uporabi. 

 

Podatki, ki jih zbira družba Goodyear, se lahko shranjujejo v sistemih podatkovnih shramb tretjih oseb (glejte poglavje »Tretji prejemniki« v nadaljevanju). V teh primerih družba Goodyear od tretjih oseb zahteva uporabo varnostnih praks in sistemov za zagotovitev varnosti podatkov. 

Namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov

Namen obdelave podatkov

Družba Goodyear in obdelovalci v njenem imenu uporabljajo osebne podatke, ki jih posredujete družbi Goodyear, za naslednje namene:  

 

 • registracija in vodenje uporabnikov (npr. vodenje računa in odgovarjanje na vprašanja);  
 • merjenje uporabe našega spletnega mesta (vključno s pripravo statistike o uporabi); 
 • občasno pošiljanje promocijske e-pošte o naših izdelkih, posebnih ponudbah in informacijah, ki utegnejo zanimati vas ali podjetje, za katerega delate, na e-poštni naslov, ki ga (prostovoljno) posredujete; 
 • pošiljanje povabil k sodelovanju v spletnih raziskavah; 
 • prošnja za povratne informacije o izdelkih in storitvah; 
 • izboljšave spletnega mesta; 
 • komuniciranje z vami pri odgovoru na vaše poizvedbe. 

 

Podatki, ki jih navedete ob spletni registraciji za uveljavljanje garancije pnevmatik, se ne uporabljajo za namene trženja. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Osebnih podatkov ne smemo obdelovati brez utemeljene pravne podlage. Zato osebne podatke obdelujemo samo, če:

 

 • pridobimo vaše soglasje;  
 • je obdelava nujna za izvajanje naših pogodbenih obveznosti do vas ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo; 
 • je obdelava nujna za skladnost poslovanja z našimi pravnimi ali regulatornimi obveznostmi (npr. davčnimi ali računovodskimi obveznostmi) ali 
 • je obdelava nujna zaradi zakonitega interesa družbe Goodyear in nima neupravičenega vpliva na vaše interese ter temeljne pravice in svoboščine. Upoštevajte, da si ob obdelavi osebnih podatkov na tej podlagi vedno prizadevamo ohranjati ravnotežje med našimi zakonitimi interesi in vašo zasebnostjo. 

 

Primeri takšnih zakonitih interesov so: 

 

 • doseganje stroškovno učinkovitih storitev (npr. odločimo se lahko za uporabo določenih platform, ki jih za obdelavo podatkov nudijo zunanji dobavitelji); 
 • ponujanje izdelkov in storitev strankam ali morebitnim strankam; 
 • boljše upravljanje in vodenje odnosov s strankami in njihovih podatkov; 
 • izboljšanje kakovosti storitev za stranke z upoštevanjem njihovih želja v povezavi s komunikacijskimi sredstvi (telefon, e-pošta itd.) in pogostostjo; 
 • merjenje zanimanja naših strank za izdelke Goodyear in za boljše razumevanje odziva strank na trženjsko e-pošto, med drugim z izvajanjem statističnih in drugih raziskav ter analiz podatkov glede stanja e-pošte (ni dostavljena, dostavljena, odprta);  
 • omogočanje, da družba Goodyear ponuja oglaševanje in ponudbe po meri svojih strank in tako izboljša trženje izdelkov; 
 • prodaja kateregakoli dela našega podjetja ali njegovih sredstev ali v primeru prevzema bistvenega dela ali vseh sredstev s strani tretje osebe, pri čemer lahko osebni podatki predstavljajo eno od oblik sredstev, ki jih prodamo; 
 • preprečevanje goljufij ali kriminalnih dejavnosti, zlorab naših izdelkov ali storitev ter za varnost naših informacijskih sistemov, arhitekture in omrežij, in 
 • doseganje naših korporativnih in ciljev družbene odgovornosti. 

Tretji prejemniki

Osebne podatke lahko prenesemo svojim članom ali osebju (če jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog) in drugim podjetjem skupine Goodyear. Tovrstna druga podjetja skupine nastopajo kot drug upravljavec (v tem primeru boste o obdelavi svojih podatkov prejeli posebno obvestilo) ali zgolj obdelujejo osebne podatke v imenu in na zahtevo upravljavca (in torej nastopajo kot obdelovalci).

 

Osebne podatke lahko poleg tega za izvajanje zgoraj navedenih namenov prenesemo tudi tretjim obdelovalcem izven skupine Goodyear, če jih potrebujejo za izvajanje naših navodil.

 

Med takšnimi tretjimi obdelovalci so:

 
 • naši ponudniki informacijskih (IT) storitev, ponudniki storitev v oblaku in ponudniki podatkovnih baz;
 • naši svetovalci, dobavitelji in izvajalci storitev, ki družbi Goodyear pomagajo promovirati in tržiti njene izdelke in storitve, hraniti in analizirati osebne podatke, izvajati ocene, kritike in raziskave uporabnikov in strank, komunicirati z vami v imenu družbe Goodyear in obdelovati ter izvrševati posle, med drugim nakup in montažo pnevmatik in/ali drugih storitev za vozila, ter če je sicer nujno za zagotavljanje promocijskega komuniciranja ali storitev z uporabniki spletnega mesta in s strankami.

 

Osebne podatke lahko razkrijemo tudi:

 
 • vsem tretjim osebam, na katere prenesemo svoje pravice ali dolžnosti po ustreznih pogodbah;
 • vsem državnim in/ali mednarodnim regulatornim organom, organom kazenskega pregona, organom za izmenjavo podatkov ali sodiščem, če smo jih na njihovo zahtevo dolžni posredovati po veljavni zakonodaji ali uredbi, in
 • vsem lokalnim ali državnim organom in drugim zakonsko določenim ali javnim organom.

 

Informacije, ki jih uporabniki posredujejo s spletnim obrazcem za registracijo garancije za pnevmatike v našem spletnem mestu, se ne posredujejo tretjim osebam, če ni tako določeno z zakonom.

Čezmejni prenosi osebnih podatkov

Osebni podatki, ki se prenesejo znotraj skupine Goodyear ali zunaj nje, se lahko obdelujejo v državi zunaj Evropskega gospodarskega prostora, ki obsega države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško (»EGP«). 

 

V primeru prenosa osebnih podatkov zunaj EGP predhodno sklenemo standardne pogodbene klavzule EU, ki jih je odobrila Evropska komisija, s čimer zagotovimo ustrezno raven zaščite prenesenih osebnih podatkov. Glede tega lahko z uveljavljanjem svojih pravic, kot je navedeno spodaj, (glejte poglavje »Vaše pravice«) zahtevate dodatne informacije in pridobite kopijo ustreznih vzpostavljenih zaščitnih ukrepov.

Hramba podatkov

Družba Goodyear vaše osebne podatke hrani tri mesece po vašem zadnjem obisku spletnega mesta. 

Če posamezniki želijo svoje osebne podatke odstraniti iz naših podatkovnih baz že prej, lahko to zahtevajo na spodaj opisan način.

Vaše pravice

Pravico imate dostopati do svojih osebnih podatkov, ki jih družba Goodyear obdeluje skladno s tem Pravilnikom. Če menite, da so podatki, ki jih hranimo o vas, nepravilni ali nepopolni, lahko zahtevate njihovo popravo. Družba Goodyear bo vse takšne podatke takoj popravila. 

 

Pravico imate tudi: 

 
 • zahtevati izbris svojih osebnih podatkov;  
 • zahtevati omejitev njihove obdelave;  
 • preklicati svoje soglasje, ki ga je družba Goodyear pridobila za obdelavo vaših osebnih podatkov (ne da bi preklic vplival na zakonitost pretekle obdelave podatkov); 
 • ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, ali  
 • ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za druge namene v nekaterih primerih, v katerih družba Goodyear vaše osebne podatke obdeluje na drugih pravnih podlagah in ne z vašim soglasjem; 

 

Družba Goodyear bo takšne zahteve, preklic soglasja ali ugovor upoštevala skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. 

 

Poleg tega imate pravico do prenosljivosti podatkov. Gre za pravico pridobiti osebne podatke, ki ste jih posredovali družbi Goodyear, v strukturirani, običajno rabljeni in strojno berljivi obliki ter zahtevati prenos tovrstnih osebnih podatkov tretji osebi, ne da bi vas pri tem družba Goodyear ovirala in ob upoštevanju vaše morebitne dolžnosti ohranjanja zaupnosti. 

 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic nam pišite po e-pošti na naslov tyre.techuk@goodyear.com in za namene identifikacije priložite obojestransko kopijo/optično prebrano osebno izkaznico ali potni list. 

 

Če ne želite, da vam družba Goodyear pošilja e-pošto ali drugače komunicira z vami, nam pošljite e-pošto na naslov tyre.techuk@goodyear.com in navedite svoje želje. Družba Goodyear obravnava vse zahteve po odstranitvi imen s poštnih oziroma e-poštnih seznamov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. 

 

Če imate dodatna vprašanja ali niste zadovoljni s tem, kako družba Goodyear obdeluje vaše osebne podatke, nam to sporočite z dopisom na naslov Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN ali po e-pošti: tyre.techuk@goodyear.com. Vaše vprašanje ali pritožbo bomo preverili in stopili v stik z vami v najkrajšem možnem času. 

 

Vedno imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov. 

Druga spletna mesta

V spletnem mestu Goodyear so lahko povezave do drugih spletnih mest in po najboljših močeh se trudimo zagotoviti povezave le do tistih strani, ki imajo podobno visoke standarde in spoštujejo zasebnost. Vendar družba Goodyear ne odgovarja za vsebino ali prakse zasebnosti v drugih spletnih mestih.

Otroci

Namerno družba Goodyear v spletnem mestu ne zbira, uporablja ali razkriva osebnih podatkov (kot so ime, naslov in telefonska številka) otrok, mlajših od 16 let, ne da bi predhodno pridobila soglasje staršev ali zakonitih skrbnikov. Družba Goodyear se otrokom, mlajšim od 16 let, ne dovoli registrirati ali sodelovati na tekmovanjih ali v promocijskih akcijah v spletnem mestu. Če starši ali skrbniki otroka, mlajšega od 16 let, domnevajo, da je otrok družbi Goodyear posredoval osebne podatke, in želijo njihov izbris iz sistemov Goodyear, naj stopijo v stik z nami. Če družba Goodyear ugotovi, da ima v svojih datotekah neposredno dostopne osebne podatke o otroku, mlajšem od 16 let, bomo takšne podatke iz datotek izbrisali.

 

Poleg tega mora pred uporabo ali razkritjem osebnih podatkov v tem spletnem mestu vsak, ki še ni dopolnil 16 let, dobiti privoljenje staršev ali skrbnikov.

Spremembe Pravilnika

O vseh spremembah obdelave vaših osebnih podatkov, kot je opisana v Pravilniku, vas bomo vnaprej obvestili v našem spletnem mestu (v pojavnem oknu ali na drug način) in z našimi običajnimi komunikacijskimi kanali (npr. po e-pošti, če je na voljo). 

 

[1] Uredba 2016/679 Parlamenta in sveta EU z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. 

 

[2] Posameznik je določljiv, če ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za telesno, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.