Tovorne

Obnova pnevmatik za tovorna vozila

Obnova pnevmatik in zarezovanje kanalov: trajnostni način podaljšanja življenjske dobe pnevmatik

Kot upravljavec in lastnik voznega parka ste odgovorni za njegovo čim bolj učinkovito delovanje – in hkrati za zmanjšanje ogljičnega odtisa poslovanja. Z našimi storitvami za obnovo pnevmatik in zarezovanje kanalov boste lahko odgovorili na obe potrebi.

Preprosto bolj trajnostno.

Stranke od svojih dobaviteljev pogosto zahtevajo izpolnjevanje meril trajnostnosti. Najmodernejši vozni parki na svetu zato uporabljajo obnavljanje pnevmatik in zarezovanje kanalov kot okolju prijaznejšo možnost od nakupa novih pnevmatik. Obnova pnevmatik pomeni manj odpadkov, manj energije – in porabo le tretjine nafte, potrebne za proizvodnjo nove pnevmatike. 

Zmogljivost, primerljiva z novimi pnevmatikami.

Ker pnevmatike obnavljajo isti strokovnjaki, kot jih izdelujejo, in pri tem uporabljajo enake gumene zmesi, imajo obnovljene pnevmatike Goodyear enako zasnovo in profil ter zagotavljajo enako zmogljivost kot nove pnevmatike. 

Dosezite večji izkoristek vsake pnevmatike.

Obnova pnevmatik in zarezovanje kanalov sta ključna dela življenjskega cikla pnevmatike, s katerima lahko z vsako pnevmatiko prevozite največ kilometrov in dosežete pomemben prihranek pri stroških nabave novih.

Podaljšajte življenjsko dobo pnevmatik s storitvami Goodyear.

Alfonso Abril Ruiz, upravljavec voznega parka, Transportes Las Maravillas

»Obnovljena pnevmatika mora zagotavljati enako zmogljivost kot nova. To je razlog, da družbi Goodyear zaupamo kot izbranemu partnerju.«