Forstå dekket

Lese av dekket

Merkeringen på sideveggene på et lastebildekk forteller alt om dekket. De beskriver nøyaktig dekkstørrelsen, konstruksjonen og ytelsesgrensene. Mye av dette er lovbestemt informasjon og må oppfylle internasjonale krav.

 

I Europa er det de europeiske ECE-R54-forskriftene som er relevante, og alle dekk for nyttekjøretøyer som kjører innenfor et hastighetsområde på 80–130 km/t har en «tjenestebeskrivelse» som er plassert nær markeringen for dekkstørrelse.

 

Goodyear-tilhengerdekk produsert for Europa, Midtøsten og Afrika bærer «FRT»-merkingen på sideveggene. «FRT» står for «Free Rolling Tyre» (frittrullende dekk) og er en juridisk merking i henhold til UNECE-forordning nr. 54, som indikerer at dekket er spesielt konstruert og beregnet for utstyr til tilhengeraksler og aksler på motorkjøretøy utenom styringsaksler til forhjulene og alle drivaksler.

 

Derfor bør tilhengerdekk merket «FRT» brukes utelukkende på tilhengeraksler og må ikke monteres i noen annen posisjon. Goodyear garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav om erstatningsansvar som omfatter FRT-dekk som er montert utenfor disse anbefalingene.

Plasseringen av de viktigste dekkmerkene er som vist

1. Dekkseksjonsbredde (mm eller tommer)

2. Sideforhold SH / SD radialkonstruksjon

3. (R=Radial)

4. Felgdiameter (tommer)

5. Belastningsindeks (maks. belastning per dekk – enkeltdekk)

6. Belastningsindeks (maks. belastning per dekk – dobbeltmontert)

7. Hastighetssymbol

8. Alternative belastningsindekser for alternative hastigheter

9. TWI – tread wear indicator (slitebaneføler)

10. ECE-homologeringsnummer

11. Datokode (uke, år)

12. DOT-produksjonskode

13. Støynummer, som angir at dekket overholder ECE-forskriftene om støy

Dekkbredde

Bredden på dekket, i millimeter, målt fra sidevegg til sidevegg.

Sideforhold

Dette er forholdet mellom dekkets tverrsnitt og bredden, oppgitt i prosent. Et sideforhold på 70 angir for eksempel at dekkets høyde er 70 % av bredden.

Hjuldiameter

Diameteren (høyden) på hjulet i tommer.

Belastningsindeks

Dekkets belastningsindeks angir maksimal bæreevne. Det er viktig å velge et nytt dekk som passer til produsentens anbefalinger.

Du bør både se på last- og hastighetsevne når du velger et dekk. Du finner det aktuelle dekkets belastningsevne på sideveggen, like ved diameteren.