Hva er nytt i dekkforskriftene?

EU-dekkmerkering

Fra mai 2021 gjelder forordning (EU) 2020/740, som endrer måten dekk merkes på. Finn ut mer om betydningen av dekketiketten og hva som er nytt med tanke på dekkenes energivurdering.

Goodyear har samarbeidet tett med EU-institusjonene på det oppdaterte dekkmerket for å fremme innovasjon i bransjen og hjelpe forbrukerne med å ta mer informerte beslutninger om dekkene sine. Vi mener at den nye EU-dekketiketten vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk. Den nye EU-dekketiketten gir også mer detaljert informasjon på Internett – det gjør det enklere for forbrukere og fagfolk å velge riktig. Vi laget en mer detaljert forklaring av dekktyper for deg i de følgende avsnittene.

EU-dekkmerke: Oversikt

EUs dekketikett og effektivitetsklasser kommer i et nytt design og endres litt på grunn av en nyutformet skala. Den tidligere standardetiketten viste bare dekklasser med hensyn til rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Den nye EU-dekketiketten inneholder tilleggsinformasjon om dekkenes ytelse i snø- og isvær. Skalaen for etikettklassen for våtgrep og rullemotstand har nå 5 klasser i stedet for 7, merket med bokstavene A til E. 

Drivstoffeffektivitet

Visste du at dekk står for opptil 20 % av bilens drivstofforbruk? Hvis du velger dekk med høy drivstoffeffekt, vil du få flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp. Avhengig av dekkenes rullemotstand, varierer drivstoffeffektiviteten fra klasse A, noe som indikerer den beste drivstofføkonomien, til klasse E, noe som gir den verste drivstofføkonomien. Mellom klassene øker drivstofforbruket med omtrent 0,1 liter for hver 100 km kjøring. Enkelt sagt, drivstoffeffektive dekk krever mindre energi for å rulle. Dette betyr at du bruker mindre drivstoff, og du reduserer også miljøpåvirkningen!

Våtgrepsmerking

«Våtgrep» er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. EU-klassifiseringen fokuserer bare på ett aspekt ved våtgrepet – dekkets bremsekraft under våte forhold. Ytelsen er gradert mellom dekk i klasse A og klasse E. Dekk med et høyt våtgrep vil stoppe raskere på våte veier når man bremser fullt. I en nødsituasjon kan en meter til eller fra ha alt å si.

Merk: Ikke kjør fortere enn at du kan stoppe bilen innenfor den anbefalte bremselengden.

*Når målt i henhold til de testmetodene som er fastsatt i forordning EC 1222/2009. Bremselengden kan variere i henhold til kjøreforholdene og andre påvirkende faktorer.

Støymerking

EUs dekkvurderinger tar også hensyn til den eksterne støyen som et dekk genererer under kjøring. Ved å velge et dekk med en god støyvurdering, kan du redusere effekten kjøringen din har på det omkringliggende miljøet. Støynivået fordeles i klasse A, B eller C. Dekkets rullestøy måles i desibel, og det nøyaktige tallet vises i den nederste delen av merket. Dekk med lavt støynivå har mellom 67 og 71 dB. Det høyeste nivået viser lydbølger på mellom 72 og 77 dB. En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. En forskjell på 3 dB dobler faktisk mengden ekstern støy som et dekk produserer.

En forklaring av den nye EU-dekketiketten

Det er nyutviklet informasjon som kan være tilgjengelig på den oppdaterte versjonen av EU-dekketiketten. Her er den nye utformingen av EUs dekketikett forklart i et nøtteskall:

 

 

QR-koden:

Inkluderingen av en QR-kode gir enkel tilgang til produktdetaljer i den offentlige delen av EUs produktdatabase. Koden kan skannes og bevilger tilgang til produktblad og europeiske dekketiketter.

 

Identifikatoren for dekktypen:

Hver dekktype må være identifiserbar ved hjelp av en unik dekkbetegnelse.

 

Snødekkikonet:

Det finnes to nye alternativer for å inkludere et ekstra ikon. Snødekkikonet vises hvis dekket er egnet for ekstreme snøforhold. Den har et snøfnugg-symbol med tre fjelltopper (3PMSF) som er på dekksidene. Piktogrammet bevilges ved å måle bremselengden til en bil i 11 km/t på kompakt snø, eller ved å måle trekkraften til et dekk. For lastebiler bevilges piktogrammet ved å måle dekkets akselereringsytelse. Generelt er snøgrepytelsen testet i henhold til vedlegg 7 til UNECE-forskrift nr. 117. Forskriften beskriver i detalj faktorer som testoverflate, lufttemperatur, testing av kjøretøy, last, trykk, hastighet med mer.

 

Iskdekkikonet:

Det andre nye ikonet har et istapp-symbol og indikerer at et dekk gir kortere bremselengde på isete veier om vinteren. Informasjon om isgrep-ytelsen vil være basert på ISO-standarden (ISO 19447), som forventes å bli publisert i juli 2021. Isgrep-piktogrammet for dekk som oppfyller de tekniske kravene, er inkludert på den nye EU-dekketiketten på et C1-dekk (personbildekk) som oppfyller minstekravene til indeksen for isgrep som er angitt i denne ISO-standarden. Piktogrammet bevilges ved å måle bremselengden til en bil i 9 km/t på ren is. Standardene for C2- og C3-dekk må fortsatt defineres.

Ta en titt på dekkene våre

Goodyear støtter fullstendig disse endringene i regulering av dekketiketter og er glade for å kunne gi kundene mer relevant informasjon om dekkparametre når de kjøper dekk. Vi er sikre på at det er vår oppgave å fremme dekkene med den beste sikkerheten for forbrukerne, som er drivstoffeffektive og står for miljøbeskyttelse i hele dekkindustrien. Våre eksperter vil gjerne gi deg råd om den perfekte passformen til bilen din og dine behov!

Sammendrag av endringer

 • Reduserte nivåer: Drivstoffeffektivitet og våtgrep er nå klassifisert i fem nivåer (fra A til E) i stedet for 7
 • Ekstern rullestøy er rangert fra A (laveste støynivå) til C (høyeste støynivå)
 • Det nye EU-dekkmerket gir en QR-kode som kan skannes for å få tilgang til produktdetaljer
 • Hvert dekkmerke må vise en unik identifikator
 • Det nye snødekkikonet vises hvis dekket er egnet for ekstreme snøforhold
 • Et nytt isgrep-ikon angir om et C1-dekk (personbildekk) oppfyller minstekravene til indeksen for isgrep som er angitt i den nye standarden ISO 19447

VANLIGE SPØRSMÅL

Dekkmerket ble introdusert i 2012, og gir forbrukerne i hele Europa viktig informasjon om drivstoffeffektivitet, sikkerhet og støy ved å beskrive dekkenes rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Ved å bruke denne felles skalaen er målet med EUs dekkmerke å gjøre det enklere for forbrukerne å ta et velinformert valg når de kjøper nye dekk. Fra og med 1. mai 2021 vil den reviderte dekketiketten aktiveres.

Med den reviderte dekkmerkereguleringen har EU-kommisjonen som mål å øke sikkerheten i tillegg til den økonomiske og miljømessige effektiviteten ved veitransport ved å fremme drivstoffeffektive, sikre dekk med lavt støynivå. Den nye etiketten inneholder også ny informasjon til forbrukere som viser om dekket er egnet for bruk under vanskelige snøforhold eller under ekstreme isforhold.

Goodyear støtter endringer i regulering av dekkmerker og forplikter seg til å oppfylle alle forpliktelser vedrørende implementering. Vi mener at det nye EU-dekkmerket vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk.  Det vil også bidra til å fremme dekk som gir best mulig ytelse for sikkerhet og miljø. Videre vil den europeiske produktdatabasen for energimerking (EPREL) med registreringer av alle dekk som er tilgjengelige i EU, bidra til å bedre informasjonsflyten mellom dekkprodusenter og myndigheter, og til syvende og sist forbedre markedsovervåkningen.

Den nye forskriften om dekkmerkering gjelder fra 1. mai 2021. Inntil da forblir det aktuelle dekkmerket i bruk.

De nye dekkbestemmelsene gjelder bare for nye dekk til personbiler (C1-dekk), dekk til lette nyttekjøretøyer (C2-dekk) og dekk til tunge kjøretøy (C3-dekk).

De nye dekkbestemmelsene gjelder bare for nye dekk til personbiler (C1-dekk), dekk til lette nyttekjøretøyer (C2-dekk) og dekk til tunge kjøretøy (C3-dekk). Følgende kategorier er for øyeblikket unntatt fra anvendelsesområdet for den nye forskriften: regummierte dekk, terrengdekk, racingdekk, piggdekk, reservedekk for midlertidig bruk, dekk designet for montering på kjøretøy som er registrert for første gang før 1. oktober 1990, dekk som har en hastighetsgrad på mindre enn 80 km/t, dekk som har nominelle felgdiameter på mindre enn 254 mm eller mer enn 635 mm.

 • Den nye forskriften gjelder også for lastebildekk, så den vil omfatte dekklassene C1 (personbiler), C2 (dekk for lette nyttekjøretøyer) og C3 (dekk for tunge nyttekjøretøyer).
 • Under den nye forskriften, i tillegg til standardmerket (rullemotstand, våtgrep og utvendig rullestøy), finnes det også alternativer for å inkludere et ikon som angir om et dekk er egnet for ekstreme snøforhold, og et annet nytt ikon for isgrep. Dekk som er egnet for ekstreme snøforhold har snøfnugg-symbolet med tre fjelltopper (3PMSF) som befinner seg på siden av disse dekkene. C1-dekk (personbil) som oppfyller kravene til den kommende ISO-standarden for isytelse har et nytt symbol som representerer en istapp.
 • Det er foretatt en mindre endring i merkeklassene for rullemotstand og våtgrep: Gjeldende tomme eller ubrukte klasser for C1- og C2-dekk er fylt og overflødige merkeklasser (som ikke lenger er tillatt i henhold til grenseverdier) er slettet for å danne en ny skala som bare har 5 klasser (A til E).
 • I den nederste delen angis alltid støyklassen (A, B eller C) i tillegg til verdien for eksternt støynivå i desibel.
 • I den nye forskriften må dekkmerkene også vise navnet på dekkprodusenten, i tillegg til en unik identifikator, dekktypeidentifikatoren.
 • Til slutt må dekkmerket inkludere QR-koden, som er ment å koble direkte til den europeiske produktdatabasen for energimerking (EPREL).

Alle C1-, C2- og C3-dekk produsert fra 1. mai 2021, og som nødvendigvis kom på markedet etter denne datoen, må ha det nye merket. Det er imidlertid ingen plikt for forhandlere å gi nytt merke til dekk som er på lager etter 1. mai hvis disse dekkene kom på markedet før den datoen, så før de nye reglene for dekkmerkering trer i kraft. Med andre ord kan dekk som kom på markedet før 1. mai beholde det gamle merket til de selges. Derfor kan både det gamle og det nye merket finnes på dekk når det selges også etter 1. mai 2021, avhengig av datoen disse dekkene kom på markedet.

Dekkprodusenten kan enten sette et klistermerke på dekkmønsteret eller et trykt merke for hver levering av identiske dekk til forhandleren. Goodyear vil sikre at alle dekk levert til dekkforhandlere vil ha klistermerker med merket. Informasjonen på merket på alle dekk må også være oppgitt på produsentens nettsider, brosjyrer og teknisk markedsføringsdokumentasjon gitt til kjøperen. Dekkprodusenter må også oppgi informasjonen som kreves av den nye forskriften om dekkmerkering i produktdatabasen (EPUL) før et dekk kommer på markedet fra 1. mai 2021.

EPREL er den europeiske produktdatabasen for energimererking som ble opprettet for å gi forbrukerne viktig informasjon om energieffektivitet. Formålet er å styrke markedsovervåkingsaktiviteter og håndhevelse i EU.  Det er et juridisk krav for leverandører (produsenter, importører eller autoriserte representanter) av produkter som omfattes av EUs forskrifter for energimerkering (f.eks. husholdningsapparater), om å laste opp informasjon om produktene sine til databasen før disse produktene kommer på markedet i EU.  I henhold til de nye reglene for dekkmerkering må dekkprodusentene også legge inn informasjonen i produktdatabasen før dekkene kommer på EU-markedet fra 1. mai 2021.

Merket gir grunnleggende informasjon om tre viktige aspekter ved dekkets ytelse (drivstoffeffektivitet, våtgrep og eksternt rullestøy), slik at forbrukerne kan ta et velinformert valg. Merket dekker imidlertid ikke alle parametre som er relatert til dekkets totale ytelse. Til sammenligning dekker uavhengige undersøkelser utført av bilmagasiner gjennomsnittlig femten aspekter av dekkets ytelse, mens Goodyear analyserer over femti kriterier, inkludert resistens mot vannplaning, tørrhåndtering, tørrbremsing, stabilitet ved høye hastigheter, kjørelengde og mye mer. Derfor kan etiketten ikke erstatte kvalitetstesting av spesialiserte laboratorier eller informasjon fra produsenter og andre, som bruker et bredere spekter av kriterier for å vurdere dekkets ytelse.

VANLIGE SPØRSMÅL

 1. Hva er dekkmerket?

  Dekkmerket ble introdusert i 2012, og gir forbrukerne i hele Europa viktig informasjon om drivstoffeffektivitet, sikkerhet og støy ved å beskrive dekkenes rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Ved å bruke denne felles skalaen er målet med EUs dekkmerke å gjøre det enklere for forbrukerne å ta et velinformert valg når de kjøper nye dekk. Fra og med 1. mai 2021 vil den reviderte dekketiketten aktiveres.

 2. Hvorfor endrer EU-kommisjonen det eksisterende dekkmerket?

  Med den reviderte dekkmerkereguleringen har EU-kommisjonen som mål å øke sikkerheten i tillegg til den økonomiske og miljømessige effektiviteten ved veitransport ved å fremme drivstoffeffektive, sikre dekk med lavt støynivå. Den nye etiketten inneholder også ny informasjon til forbrukere som viser om dekket er egnet for bruk under vanskelige snøforhold eller under ekstreme isforhold.

 3. Hva er Goodyears synspunkt på den reviderte forskriften for dekkmerkering?

  Goodyear støtter endringer i regulering av dekkmerker og forplikter seg til å oppfylle alle forpliktelser vedrørende implementering. Vi mener at det nye EU-dekkmerket vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk.  Det vil også bidra til å fremme dekk som gir best mulig ytelse for sikkerhet og miljø. Videre vil den europeiske produktdatabasen for energimerking (EPREL) med registreringer av alle dekk som er tilgjengelige i EU, bidra til å bedre informasjonsflyten mellom dekkprodusenter og myndigheter, og til syvende og sist forbedre markedsovervåkningen.

 4. Når trer det nye EU-dekkmerket i kraft?

  Den nye forskriften om dekkmerkering gjelder fra 1. mai 2021. Inntil da forblir det aktuelle dekkmerket i bruk.

 5. Faller alle dekk under rammen av den nye forskriften for dekkmerkering?

  De nye dekkbestemmelsene gjelder bare for nye dekk til personbiler (C1-dekk), dekk til lette nyttekjøretøyer (C2-dekk) og dekk til tunge kjøretøy (C3-dekk).

 6. Hvilke dekk er unntatt fra den nye forskriften for dekkmerkering?

  De nye dekkbestemmelsene gjelder bare for nye dekk til personbiler (C1-dekk), dekk til lette nyttekjøretøyer (C2-dekk) og dekk til tunge kjøretøy (C3-dekk). Følgende kategorier er for øyeblikket unntatt fra anvendelsesområdet for den nye forskriften: regummierte dekk, terrengdekk, racingdekk, piggdekk, reservedekk for midlertidig bruk, dekk designet for montering på kjøretøy som er registrert for første gang før 1. oktober 1990, dekk som har en hastighetsgrad på mindre enn 80 km/t, dekk som har nominelle felgdiameter på mindre enn 254 mm eller mer enn 635 mm.

 7. Hva endres i EU-dekkmerket?

  • Den nye forskriften gjelder også for lastebildekk, så den vil omfatte dekklassene C1 (personbiler), C2 (dekk for lette nyttekjøretøyer) og C3 (dekk for tunge nyttekjøretøyer).
  • Under den nye forskriften, i tillegg til standardmerket (rullemotstand, våtgrep og utvendig rullestøy), finnes det også alternativer for å inkludere et ikon som angir om et dekk er egnet for ekstreme snøforhold, og et annet nytt ikon for isgrep. Dekk som er egnet for ekstreme snøforhold har snøfnugg-symbolet med tre fjelltopper (3PMSF) som befinner seg på siden av disse dekkene. C1-dekk (personbil) som oppfyller kravene til den kommende ISO-standarden for isytelse har et nytt symbol som representerer en istapp.
  • Det er foretatt en mindre endring i merkeklassene for rullemotstand og våtgrep: Gjeldende tomme eller ubrukte klasser for C1- og C2-dekk er fylt og overflødige merkeklasser (som ikke lenger er tillatt i henhold til grenseverdier) er slettet for å danne en ny skala som bare har 5 klasser (A til E).
  • I den nederste delen angis alltid støyklassen (A, B eller C) i tillegg til verdien for eksternt støynivå i desibel.
  • I den nye forskriften må dekkmerkene også vise navnet på dekkprodusenten, i tillegg til en unik identifikator, dekktypeidentifikatoren.
  • Til slutt må dekkmerket inkludere QR-koden, som er ment å koble direkte til den europeiske produktdatabasen for energimerking (EPREL).

 8. Må dekkforhandleren sette nytt merke på dekkene på lager som kom på markedet før 1. mai 2021?

  Alle C1-, C2- og C3-dekk produsert fra 1. mai 2021, og som nødvendigvis kom på markedet etter denne datoen, må ha det nye merket. Det er imidlertid ingen plikt for forhandlere å gi nytt merke til dekk som er på lager etter 1. mai hvis disse dekkene kom på markedet før den datoen, så før de nye reglene for dekkmerkering trer i kraft. Med andre ord kan dekk som kom på markedet før 1. mai beholde det gamle merket til de selges. Derfor kan både det gamle og det nye merket finnes på dekk når det selges også etter 1. mai 2021, avhengig av datoen disse dekkene kom på markedet.

 9. Hvilke forpliktelser har dekkprodusenten i forhold til de nye reglene for dekkmerkering?

  Dekkprodusenten kan enten sette et klistermerke på dekkmønsteret eller et trykt merke for hver levering av identiske dekk til forhandleren. Goodyear vil sikre at alle dekk levert til dekkforhandlere vil ha klistermerker med merket. Informasjonen på merket på alle dekk må også være oppgitt på produsentens nettsider, brosjyrer og teknisk markedsføringsdokumentasjon gitt til kjøperen. Dekkprodusenter må også oppgi informasjonen som kreves av den nye forskriften om dekkmerkering i produktdatabasen (EPUL) før et dekk kommer på markedet fra 1. mai 2021.

 10. Hva er EPREL?

  EPREL er den europeiske produktdatabasen for energimererking som ble opprettet for å gi forbrukerne viktig informasjon om energieffektivitet. Formålet er å styrke markedsovervåkingsaktiviteter og håndhevelse i EU.  Det er et juridisk krav for leverandører (produsenter, importører eller autoriserte representanter) av produkter som omfattes av EUs forskrifter for energimerkering (f.eks. husholdningsapparater), om å laste opp informasjon om produktene sine til databasen før disse produktene kommer på markedet i EU.  I henhold til de nye reglene for dekkmerkering må dekkprodusentene også legge inn informasjonen i produktdatabasen før dekkene kommer på EU-markedet fra 1. mai 2021.

 11. Gir dekkmerket fullstendig informasjon om dekkytelsen?

  Merket gir grunnleggende informasjon om tre viktige aspekter ved dekkets ytelse (drivstoffeffektivitet, våtgrep og eksternt rullestøy), slik at forbrukerne kan ta et velinformert valg. Merket dekker imidlertid ikke alle parametre som er relatert til dekkets totale ytelse. Til sammenligning dekker uavhengige undersøkelser utført av bilmagasiner gjennomsnittlig femten aspekter av dekkets ytelse, mens Goodyear analyserer over femti kriterier, inkludert resistens mot vannplaning, tørrhåndtering, tørrbremsing, stabilitet ved høye hastigheter, kjørelengde og mye mer. Derfor kan etiketten ikke erstatte kvalitetstesting av spesialiserte laboratorier eller informasjon fra produsenter og andre, som bruker et bredere spekter av kriterier for å vurdere dekkets ytelse.