Goodyear kommersielle dekk

Samfunnsansvar

Kjører mot en renere, bedre verden

Goodyear har fortsatt engasjement i etiske og bærekraftige prosesser, materialer og programmer som kan hjelpe mennesker, samfunn og miljø. Vårt engasjement er basert på de fire grunnpilarene som er opprettet for å sikre et bedre rammeverk for bedriftenes samfunnsansvar:

  

Bærekraftig forsyning: Goodyears tilnærming til bærekraftig utvinning er ansvarlig utvinning av materialer som brukes til drift og produkter. I 2019 økte Goodyear bruken av soyaolje som erstatning for petroleumsbaserte oljer med 90 %. Soyaolje er nå i fire av de mest populære dekkseriene, og gir bedre veigrep samtidig som bruken av et mer bærekraftig materiale øker.

 

Ansvarlige operasjoner: I 2019 forbedret Goodyear de ledende sikkerhetsindikatorene og de som hang etter etter hvert som arbeidet fortsetter for å redusere risikoen for alvorlige skader i alle anlegg.

 

Avansert mobilitet: I 2019 ble Goodyears prediktive serviceløsning brukt av flere bilparker, slik at de kunne forutsi og planlegge vedlikehold og skifte av dekk, forbedre den generelle dekkadministrasjonen og maksimere driftstiden på tvers av bilparken.

 

Inspirerende kultur: Som en del av Goodyears mangfold og inkludering vokste medlemskapet i Employee Resources Groups (ERG) med 84 % globalt de siste to årene. En syvende gruppe, Goodyear Asia, India, Midtøsten ERG, ble også lagt til.

VANLIGE SPØRSMÅL

Dekkserier som fokuserer på drivstoffeffektivitet, som FUELMAX, er et godt første skritt for å redusere miljøpåvirkningen. Med våre TPMS-løsninger (system for kontrollering av lufttrykk i dekk) eller DOS (Drive-over-Reader) kan vi også redusere drivstofforbruket gjennom optimalisering av dekktrykket. Til slutt kan våre kunder forlenge dekkenes levetid ved hjelp av regummiering og mønsterskjæring.

Ja. Alle våre lastebildekk er kan regummieres og mønsterskjæres, noe som gjør at vi kan forlenge deres levetid.

Det er mange elementer som påvirker det totale fotavtrykket. Fra Goodyear vurderer vi bilparker for å optimalisere alle dekkrelaterte elementer som vil bidra til å redusere deres miljøpåvirkning.

Ja. Forutsatt at dekkstammene er av tilstrekkelig kvalitet, kan vi regummiere dekkene slik at de får tilsvarende ytelse som nye dekk. Du finner flere detaljer i vår seksjon omRegummiering og mønsterskjæring.

Flere spørsmål om Goodyears CSR-program? Ta kontakt!