Frem bærekraft

Redusere avfall

Bruk mindre av verdens naturressurser

Selv om å senke mengden drivstoff du bruker vil ha en viktig effekt på CO2-utslipp, har vi også et ansvar for å minimere de andre ressursene vi forbruker.

Få lenger kjørelengde fra hvert dekk ved å regummiere og mønsterskjære

Ved å bruke Goodyears program for regummiering og mønsterskjæring kan du forlenge levetiden til dekkene dine med 150 %, sammenlignet med å kjøpe nye. Regummiering av dekk betyr 66 % mindre råolje brukt i produksjon, og betyr også færre dekk å avhende.

Goodyear Retreading for høyere kjørelengde

Goodyear RETREADING

  • Et valg av tilgjengelige design som oppfyller dine behov, og leverer samme kvalitetsytelse som nye dekk  
  • Goodyears Customer Own Casing-program (COC) – hvis du ønsker at dine egne stammer skal regummieres
  • Goodyears Casing Exchange-program (CEX): skift ut stammene dine med andre brukte stammer
  • Kaldherdings- og formherdingsalternativer tilgjengelige
Goodyear Regrooving for høyere kjørelengde

Goodyear REGROOVING

  • Bruk eksisterende slitebanedybde ved å legge til ny mønsterskjæring
  • Tjenesten er tilgjengelig gjennom hele Goodyear TruckForce-nettverket