Verplichte bandenmonitoring komt eraan. Hier leest u waarom dat belangrijk is en waarom Goodyear verder gaat.

Europese Verordening Algemene Veiligheid

Monitoringsystemen voor de bandenspanning (TPMS) worden verplicht in heel Europa op alle nieuwe vrachtwagens, opleggers, bussen en touringcars. Vanaf juli 2022 focust de bijgewerkte verordening op nieuwe typegoedkeuringen, en vanaf juli 2024 moeten alle nieuwe M2-, M3-, N1-, N2-, N3-, O3- en O4-voertuigen verplicht zijn voorzien van een werkende TPMS om toegelaten te kunnen worden.

 

Het doel van de wetgeving is primair de veiligheid en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Banden met een onjuiste bandenspanning slijten sneller en verspillen brandstof, en hebben bovendien een grotere kans dat ze onverwacht defect raken. Het is duidelijk dat het verplichten van TPMS een stap voorwaarts is voor veiligheid en efficiëntie.


Goodyear adviseert gebruikers echter aan om te kijken naar geavanceerde oplossingen die de functionaliteit van TPMS combineren met de kracht van intelligente bandmanagementoplossingen. Goodyear Total Mobility is niet alleen een vertrouwde TPMS-oplossing, maar biedt u ook toegang tot een volledige reeks oplossingen voor wagenparkbeheer. 

Verder gaan voor betere resultaten

Waar het verplichte systeem alleen eist dat er een waarschuwingssignaal in de cabine van het voertuig brandt bij een lage bandenspanning, gaat het Goodyear TPMS verder en biedt u een compleet overzicht van de bandenspanning en -temperatuur per wielpositie.

 

Goodyear introduceerde vele jaren voor het verplicht werd een preventieve TPMS-oplossing als onderdeel van zijn alles-in-één aanbod,Goodyear Total Mobility. Daardoor heeft het bedrijf een uitgebreide expertise opgebouwd: niet alleen in TPMS-hardware, maar ook in softwareoplossingen die de resultaten van toonaangevende transportbedrijven significant verbeteren. Hiervoor ging het bedrijf onder andere een strategische samenwerking met ZF aan, waardoor toegang werd verkregen tot het FMS van het merk TRANSICS. Door de datastromen van de configuratie van de trailer en het totale bandenbeheer van voertuigen met slechts één samenwerkende telematica-unit te combineren biedt dit systeem de wagenparkbeheerder de mogelijkheid om in een fractie van een seconde juiste, op gegevens gebaseerde, beslissingen te nemen.  

 

Het intelligente algoritme levert ook informatie over de ernst van het probleem, zodat de juiste actie genomen kan worden.  Input met toegevoegde waarde leveren aan de wagenparkbeheerder om verdere problemen te voorkomen. Als er bijvoorbeeld sprake is van plotseling drukverlies of een gestaag oplopende bandentemperatuur, worden de wagenparkbeheerder en de bestuurder gewaarschuwd om het voertuig en de band zo snel mogelijk te controleren en te wachten op hulp van het Goodyear servicenetwerk. Een langzaam drukverlies zal een afspraak tot gevolg hebben om de bandenspanning te corrigeren en de band op een geschikte tijd en locatie te laten controleren en repareren. In het eerste geval is het heel waarschijnlijk dat deze actie de band kan redden doordat snel wordt ingegrepen en de kans op een defect of incident vrijwel wordt geëlimineerd, terwijl in het tweede geval de stilstand en extra kosten worden geminimaliseerd.

90% vermindering van bandengerelateerde incidenten.¹

Bij het TPMS van Goodyear is op het ventiel van elk wiel een sensor gemonteerd die constant de druk en temperatuur van de gemonteerde band opvolgt. De gegevens worden rechtstreeks via telematica op het voertuig overgedragen naar de Goodyear cloudcomputer. De ruwe data worden geanalyseerd met de door Goodyear zelf ontwikkelde algoritmen, die afwijkingen van afzonderlijke banden snel aan het licht brengen.

 

Bovendien is de end-to-end TPMS-oplossing van Goodyear merkonafhankelijk, zodat deze op alle trekkers en trailers van een wagenpark kan worden gemonteerd. De gegevens worden omgezet in gemakkelijk te begrijpen rapporten en voorgestelde acties, en doorgegeven aan zowel de chauffeur als de beheerder van het voertuig.

 

Toonaangevende transportbedrijven in heel Europa hebben met de ondersteuning van het TPMS-systeem van Goodyear het aantal bandengerelateerde pechgevallen tot wel 90%* verminderd. Dit innovatieve systeem geeft beheerders een voorsprong door de gezondheid van hun banden op te volgen, bij te dragen aan de verkeersveiligheid, de uptime te verhogen, de ecologische voetafdruk te verkleinen, de levensduur van de band te verlengen en de stijgende energiekosten beter te beheersen.

 

1) vergelijking van 50 wagenparken voor en na het installeren van het Goodyear TPMS, 2019 

Verordening Algemene Veiligheid (VAV) - eisen

 

Systemen voor het opvolgen van de bandenspanning, zoals vereist in de Verordening Algemene Veiligheid, zijn gericht op het direct waarschuwen van chauffeurs in het geval van drukverlies in ten minste één van de banden

 

1 | gegevensuitwisseling en waarschuwingdetectie via TPMS-ontvanger

2 | TPMS-signaal wordt verzonden via het CAN van het voertuig

3 | chauffeur wordt geïnformeerd via signaal op het dashboard

Goodyear TPMS – levert meer waarde dan vereist door de Verordening Algemene Veiligheid

 

Het TPMS van Goodyear levert voorspellende en adviserende informatie en helpt de wagenparkbeheerder (en de chauffeur) de juiste actie te ondernemen

 

1 | trekker en trailer rapporteren onafhankelijk TPMS-gegevens per wielpositie

2 | gegevensverwerking en waarschuwingdetectie in de cloud via intelligent algoritme

3 | wagenparkbeheerder wordt geïnformeerd via voorspellende en adviserende waarschuwingen, zodat op gegevens gebaseerde beslissingen kunnen worden genomen. Chauffeur wordt geïnformeerd via een waarschuwing (optioneel).