Goodyear vrachtwagen- en busbanden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op weg naar een schonere, betere wereld

Goodyear blijft zich inzetten voor ethische en duurzame processen, materialen en programma's die mensen, gemeenschappen en het milieu kunnen helpen.Ons engagement is gebaseerd op de vier pijlers van het Better Future-kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  

Duurzaam inkoopbeleid: Duurzaam inkoopbeleid is de benadering van Goodyear om op verantwoorde wijze materialen in te kopen die worden gebruikt voor activiteiten en producten. In 2019 verhoogde Goodyear het gebruik van sojaolie als vervanging voor van aardolie afgeleide oliën met 90%. Sojaolie zit nu in vier van de meest populaire bandengamma's en biedt verbeterde grip van het voertuig, terwijl het gebruik van een duurzamer materiaal toeneemt.

 

Verantwoorde bedrijfsvoering: In 2019 verbeterde Goodyear de belangrijke en achterblijvende veiligheidsindicatoren terwijl de inspanningen om het risico op ernstig letsel in alle productielocaties te verminderen, worden voortgezet.

 

Geavanceerde mobiliteit: In 2019 werd de voorspellende serviceoplossing van Goodyear getest bij verschillende vloten, waardoor de fleet managers onderhoud en vervanging van banden konden voorspellen en plannen, het algehele bandenbeheer konden verbeteren en de werkbare tijd van de vloot konden maximaliseren.

 

Inspirerende cultuur: Als onderdeel van Goodyears inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie is het lidmaatschap van Employee Resources Groups (ERG) de afgelopen twee jaar wereldwijd met 84% gegroeid. Een zevende groep, Goodyear Azië, India, Midden-Oosten ERG, werd ook toegevoegd.


Für eine saubere, bessere Welt

Goodyear engagiert sich kontinuierlich für ethische und nachhaltige Prozesse, Materialien und Programme, die den Menschen, der Gemeinschaft und der Umwelt helfen können. Unser Engagement basiert auf den vier Säulen der Unternehmensverantwortung für eine bessere Zukunft:

  

Nachhaltige Beschaffung: Goodyear verfolgt den Ansatz zur verantwortungsvollen und nachhaltigen Beschaffung von Materialien, die für den Betrieb und die Produkte des Unternehmens benötigt werden. 2019 erhöhte Goodyear den Einsatz von Sojabohnenöl als Ersatz für Mineralöle um 90 %. Sojabohnenöl steckt mittlerweile in den vier beliebtesten Reifenfamilien und bietet dem Fahrzeug mehr Haftung bei gleichzeitig verstärkter Anwendung eines nachwachsenden Rohstoffs.

 

Verantwortungsbewusster Betrieb: 2019 verbesserte Goodyear die maßgeblichen Sicherheitsindikatoren, um das Risiko schwerer Verletzungen in allen Produktionsstandorten weiter zu reduzieren.

 

Mehr Mobilität: Im Jahr 2019 erprobte Goodyear die vorausschauende Wartung mit mehreren Flotten, um Reifenwartung und -austausch zu planen, das Reifenmanagement insgesamt zu verbessern und die Betriebszeit des gesamten Fuhrparks zu maximieren.

 

Inspirierende Kultur: Im Rahmen der Bemühungen von Goodyear um Vielfalt und Integration wurde die Teilnahme an den Employee Resources Groups (ERG) in den letzten zwei Jahren weltweit um 84 % gesteigert. Hinzu kam eine siebte Gruppe: die Goodyear Asia, India, Middle East ERG.


Veelgestelde vragen

Bandenseries die gericht zijn op brandstofefficiëntie, zoals FUELMAX, zijn een goede eerste stap om de impact op het milieu te verminderen. Bovendien kunnen we met onze oplossingen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) of DOR (Drive-Over-Reader) het brandstofverbruik verminderen door de bandenspanning te optimaliseren. Ten slotte kunnen onze klanten door het herprofileren en vernieuwen van het loopvlak van de banden de levensduur verlengen.

Ja. Al onze vrachtwagenbanden zijn herprofileerbaar en vernieuwbaar, waardoor we hun levensduur kunnen verlengen.

Er zijn veel elementen die van invloed zijn op de totale voetafdruk. We beoordelen wagenparken om alle bandengerelateerde elementen te optimaliseren die hun impact op het milieu helpen verminderen.

Ja. Op voorwaarde dat de kwaliteit van het karkas voldoende is, kunnen we een loopvlakvernieuwing toepassen die prestaties kan leveren die vergelijkbaar zijn met nieuwe banden. U kunt meer informatie vinden in het deel over Loopvlakvernieuwing en herprofileren.

Nog vragen over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Programma van Goodyear? Neem contact op!