Centrum znalostí

Průzkum udržitelné reality

Průzkum udržitelné reality

Minulý rok jsme zahájili průzkum udržitelné reality, abychom prozkoumali, co dopravní průmysl skutečně dělá, aby se stal udržitelnějším.

Víme, že k udržitelnosti neexistuje žádná zkratka. Neexistuje žádný magický spínač, který by bylo možné přepnout, žádné tlačítko, které by bylo možné stisknout. V každodenním životě čelíte mnoha složitým obchodním výzvám, a ať jsou vaše úmysly jakkoli dobré, někdy není závazek k udržitelnému řešení prostě proveditelný, ať už kvůli ceně nebo praktičnosti.

S druhým vydáním našeho Průzkumu udržitelné reality jsme zkoumali, co se v minulém roce v Evropě změnilo. Jak průmysl reagoval na výzvy, kterým čelí, a jaké nové výzvy se objevily? Sledujte udržitelnou cestu průmyslu v této komplexní zprávě.

UDRŽITELNOST ZŮSTÁVÁ DŮLEŽITÁ

Stejně jako v loňském roce téměř 3 ze 4 dopravců hodnotí udržitelnost jako „důležitou“ nebo „velmi důležitou“. Dalším klíčovým poznatkem je vliv velikosti vozového parku: čím větší vozový park, tím větší význam udržitelnosti.

 


„41 % DOPRAVCŮ POVAŽUJE UDRŽITELNOST ZA PROSTŘEDEK KE SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.“

UDRŽITELNÁ OPATŘENÍ NABÝVAJÍ RYCHLE NA SÍLE

1 ze 3 dopravců již má definované cíle udržitelnosti, ale do roku 2023 to budou 4 z 5. Stejně jako dříve je zde významný dopad velikosti flotily, přičemž 74 % velkých dopravců již zavedlo udržitelná opatření. Ale vidíme, že menší dopravci je začínají následovat.

 


„45 % DOPRAVCŮ POUŽÍVÁ KE SLEDOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY PALIVA TELEMETIKU“

CO NÁS DRŽÍ ZPÁTKY?

Nejdůležitější překážkou pro přijetí udržitelnějších řešení zůstávají náklady. 2 ze 3 dopravců hlásí, že některá řešení jsou jednoduše příliš drahá na implementaci. Pohodlí je na druhém místě, přičemž téměř 50 % dopravců uvádí, že některá řešení jsou příliš složitá na to, aby je bylo možné přijmout.

 


„74 % VŠECH DOPRAVCŮ POVAŽUJE FINANČNÍ POBÍDKY ZA KLÍČOVÝ FAKTOR ZVÝŠENÍ UDRŽITELNOSTI“

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 431 společností z 33 evropských zemí, což nám poskytlo fascinující pohled na tuto   významnou problematiku.

 

Goodyear také spolupracuje s neziskovou organizací TreeNation, která za každou obdrženou odpověď v průzkumu zasadila strom.

Chcete více informací?

Pro získání všech informací a čísel si stáhněte celou zprávu vyplněním formuláře níže