Zjistěte více o Goodyear Total Mobility

Zjistěte, jak vám Goodyear Total Mobility pomůže dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti

Podporujte udržitelnost

Chcete snížit svou uhlíkovou stopu?

Je udržitelnost právě teď ve vašem programu na prvním místě? Chcete nejen dodržovat nové legislativní předpisy, ale také ukázat zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že vašemu podniku záleží na životním prostředí?

 

Pokud je to tak, pojďme se podívat, jak vám můžeme pomoci s dosažením tohoto cíle. Jsou dvě hlavní oblasti, kterým je třeba se věnovat:

Snížení emisí CO2

Další informace

Snížení objemu odpadu

Další informace