Šta ima novo u vezi sa propisima o pneumaticima?

EU oznaka pneumatika

Od maja 2021. godine primenjuje se Propis (EU) 2020/740 koji menja način označavanja pneumatika. Saznajte više o značenju oznake pneumatika i novostima o oceni energetske učinkovitosti pneumatika.

Kompanija Goodyear je blisko sarađivala sa evropskim institucijama na ažuriranoj oznaci pneumatika kako bi promovisala industrijske inovacije i pomogla potrošačima da donesu informirane odluke o svojim pneumatika. Verujemo da će nova EU oznaka pneumatika omogućiti potrošačima da dobiju relevantnije i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike da informisano odluče prilikom kupovine novih pneumatika. Nova EU oznaka pneumatika takođe pruža detaljnije informacije dostupne na Internetu - što potrošačima i profesionalcima olakšava pravi izbor. Za vas smo pripremili detaljnije objašnjenje oznaka za gume u sledećim odeljcima.

EU oznaka pneumatika

EU oznaka pneumatika: Pregled

EU oznake pneumatika i klase potrošnje novog su dizajna i neznatno izmenjene zbog novoformirane skale. Nekadašnja standardna oznaka pokazivala je samo klase pneumatika s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i eksterni nivo buke kotrljanja. Nova EU oznaka pneumatika sadrži dodatne informacije o performansama pneumatika po ​​snegu i ledu. Skala klasa oznaka za prianjanje na mokrom i otpor kotrljanja sada ima 5 umesto 7 klasa, označenih slovima od A do E. 

Efikasnost potrošnje goriva

Efikasnost potrošnje goriva

Da li ste znali da pneumatici doprinose potrošnji goriva vašeg vozila do 20 %? Izborom pneumatika sa visokom ocenom potrošnje goriva dobićete veći doseg i smanjićete emisiju CO2. U zavisnosti od otpora kotrljanja pneumatika, potrošnja goriva kretaće se od klase A, što ukazuje na najbolju ekonomičnost goriva, sve do klase E, koja ukazuje na najgoru. Između klasa, potrošnja goriva povećava se za približno 0,1 litra na svakih 100 pređenih kilometara. Jednostavno rečeno, pneumatici koje štede gorivo zahtevaju manje energije za kotrljanje. Ovo na kraju rezultira sa manje utrošenog goriva, a smanjićete i svoj uticaj na životnu sredinu!

Ocena prianjanja na mokrom

Ocena prianjanja na mokrom

„Prianjanje na mokrom“ je sposobnost pneumatika da se drži puta u mokrim uslovima. EU ocenjivanje se fokusira samo na jedan aspekt prianjanja na mokrom - performanse kočenja pneumatika na mokrom putu. Performanse se klasifikuju između klase A i klase E. Pneumatici sa visokom ocenom prianjanja na mokrom putu zaustavljaće se brže na mokrim putevima kada se pritisnu kočnice do kraja. U vanrednoj situaciji nekoliko metara može napraviti veliku razliku.

Napomena: Uvek bi trebalo da poštujete preporučeni zaustavni put u vožnji.

*Kada se meri prema testnim metodama utvrđenim Propisom EZ 1222/2009. Udaljenost kočenja može varirati u zavisnosti od uslova vožnje i drugih uticajnih faktora.

Ocena buke

Ocena buke

EU ocene pneumatika takođe uzimaju u obzir spoljnu buku koju pneumatik stvara tokom vožnje. Izborom pneumatika sa dobrom ocenom buke možete smanjiti uticaj vaše vožnje na okolno okruženje. Nivo buke je sortiran u klasu A, B ili C. Buka kotrljanja gume meri se u decibelima, a tačan broj je prikazan u donjem delu oznake. Pneumatici sa malim nivoom buke imaju između 67 i 71 dB. Najviši nivo pokazuje zvučne talase između 72 i 77 dB. Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Zapravo, razlika od 3dB udvostručuje količinu spoljne buke koju pneumatici proizvode.


Objašnjenje nove oznake EU pneumatika

Dostupne su nove informacije koje možete pronaći u ažuriranoj verziji o EU oznakama pneumatika. Ukratko, novi dizajn EU oznake pneumatika je sljedeći:

 

QR kôd:

Uključivanje QR koda omogućava lak pristup detaljima proizvoda u javnom delu baze podataka EU proizvoda. Kod se može skenirati i omogućava pristup podacima o proizvodu i evropskim oznakama pneumatika.

Identifikator tipa pneumatika:

Svaki pneumatik mora se identifikovati pomoću jedinstvene oznake pneumatika.

Ikona pneumatika za sneg:

Postoje dve nove opcije za uključivanje dodatne ikone. Ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove. Ima simbol planine sa tri vrha i pahuljicom snega (3PMSF) koji je utisnut u bočnu stranu takvih pneumatika. Piktogram se dodeljuje merenjem kočionog puta automobila od 25 mph na zbijenom snegu ili merenjem vučne sile pneumatika. Za kamion piktogram se dodeljuje merenjem performansi ubrzanja pneumatika. Opšti učinak prianjanja na snegu ispituje se u skladu sa Aneksom 7 UNECE Pravilnika br. 117. Propis detaljno opisuje faktore kao što su površina za ispitivanje, temperatura vazduha, vozilo za ispitivanje, opterećenje, pritisak, brzina i mnogi drugi.

Ikona pneumatika za led:

Druga nova ikona sadrži simbol ledenog stalagmita i ukazuje na to da pneumatik zimi ima kraći kočioni put na putevima prekrivenim ledom. Informacije o performansama prianjanja na ledu biće zasnovane na ISO standardu (ISO 19447), za koji se očekuje da će biti objavljen u julu 2021. godine. Za pneumatike koji ispunjavaju tehničke zahteve piktogram prianjanja za led biće uključen u novu EU oznaku pneumatika C1 (pneumatik za putnička vozila), a koja zadovoljava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu utvrđene u tom ISO standardu. Piktogram se daje merenjem kočionog puta automobila od 20 mph na čistom ledu. Standardi za pneumatike C2 i C3 tek treba da se definišu.

Pogledajte naše pneumatike

Kompanija Goodyear u potpunosti podržava ove izmene Propisa o označavanju pneumatika i rado će pružiti svojim kupcima relevantnije informacije o parametrima pneumatika prilikom njihove kupovine. Čvrsto verujemo da je naša misija promocija pneumatika sa najboljom sigurnošću za potrošače koje štede gorivo i zalažu se za zaštitu životne sredine u celoj industriji pneumatika. Naši stručnjaci rado će vas savetovati u pogledu najsavršenijeg prilagođavanja pneumatika vašem automobilu i potrebama!

Rezime promena

 • Smanjen broj nivoa: Efikasnost potrošnje goriva i prianjanje na mokrom sada imaju 5 nivoa (od A do E) umesto ranijih 7
 • Spoljašnja buka kotrljanja se ocenjuje od A (najniži nivo buke) do C (najviši nivo buke)
 • Nova EU oznaka pneumatika ima i QR kod koji možete da skenirate i vidite detalje o proizvodu
 • Svaka oznaka pneumatika mora da sadrži jedinstven identifikator
 • Nova ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove
 • Nova ikona za prianjanje na ledu označava da li pneumatik C1 (pneumatik za putničke automobile) ispunjava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu koje su navedene u novom standardu ISO 19447

Najčešća pitanja

Oznaka pneumatika, uvedena 2012. godine, pruža potrošačima širom Evrope osnovne informacije o efikasnosti potrošnje goriva, bezbednosti i nivou buke jer navodi otpor kotrljanja pneumatika, prianjanje na mokrom i spoljašnju buku kotrljanja. Korišćenjem ove zajedničke skale, cilj EU oznake pneumatika je da potrošačima olakša donošenje informisane odluke prilikom kupovine novih pneumatika. Od 1. maja 2021. godine na snazi je revidirana oznaka pneumatika.

Revidiranim propisima o oznaci pneumatika, Evropska komisija ima za cilj da poveća bezbednost i ekonomsku i ekološku efikasnost drumskog prevoza kroz promovisanje pneumatike koji su efikasni po pitanju potrošnje goriva, bezbedni i emituju nizak nivo buke. Nova oznaka takođe sadrži nove podatke za potrošače koje pokazuju da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove ili ekstremne uslove vožnje po ledu.

Kompanija Goodyear podržava revidiranje propisa o označavanju pneumatika i posvećena je ispunjavanju svih obaveza u pogledu njegove primene. Verujemo da će nova EU oznaka pneumatika omogućiti potrošačima da dobiju relevantnije i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike da informisano odluče prilikom kupovine novih pneumatika.  To će takođe promovisati pneumatike koji imaju najbolje performanse u pogledu bezbednosti i životne sredine. Pored toga, Evropska baza podataka za energetske oznake na proizvodima (EPREL) registruje sve pneumatike dostupne u EU što doprinosi unapređenju protoka informacija između proizvođača pneumatika i nadležnih organa, čime se unapređuje nadzor tržišta.

Novi propis o oznakama pneumatika stupa na snagu 1. maja 2021. godine. Do tada važe trenutne oznake pneumatika.

Novi propis o oznakama pneumatika odnosi se samo na pneumatike za putničke automobile (pneumatici C1), pneumatike za laka komercijalna vozila (pneumatici C2) i pneumatike za teška vozila (pneumatici C3).

Novi propis o oznakama pneumatika odnosi se samo na pneumatike za putničke automobile (pneumatici C1), pneumatike za laka komercijalna vozila (pneumatici C2) i pneumatike za teška vozila (pneumatici C3). Sledeće kategorije su trenutno isključene iz opsega novog propisa: pneumatici sa ponovo izrađenim gazećim slojem, pneumatici za vožnju van puta, trkački pneumatici, pneumatici sa šiljcima, rezervni pneumatici za privremenu upotrebu, pneumatici namenjeni za postavljanje na vozila registrovana po prvi put pre 1. oktobra 1990. Godine, pneumatici čija je ocena brzina manja od 80 km/h, pneumatici čiji nominalni prečnik naplatka ne prelazi 254 mm, ili iznosi 635 mm ili više.

 • Novi propis će važiti i za pneumatike za kamione, tako da će obuhvatiti klase pneumatika C1 (pneumatici za putničke automobile), C2 (pneumatici za laka komercijalna vozila) i C3 (pneumatici za teška komercijalna vozila).
 • Prema novom propisu, pored standardne oznake (otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i spoljašnja buka kotrljanja), takođe postoji opcija dodavanja ikone koja označava da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove i druge nove ikone za prianjanje po ledu. Pneumatici pogodni za teške snežne uslove imaju simbol planine sa tri vrha i pahuljicom snega (3PMSF) koji se nalazi na bočnom zidu pneumatika. Pneumatici C1 (za putničke automobile) koji ispunjavaju zahteve budućeg ISO standarda za performanse na ledu imaće nov simbol koji predstavlja ledeni stalagmit.
 • Manja izmena je primenjena u pogledu klasa oznaka za otpor kotrljanja i prianjanje na mokrom: trenutno prazne i nepopunjene klase za pneumatike C1 i C2 su popunjene, a nepotrebne klase (koje više nisu dozvoljene prema graničnim vrednostima) su izbrisane čime je dobijena skala koja ima samo 5 klasa (od A do E).
 • U donjem delu, klasa buke (A, B ili C) će uvek biti naznačena pored vrednosti spoljašnjeg nivoa buke u decibelima.
 • Prema novom propisu, oznake pneumatika takođe moraju da sadrže naziv proizvođača pneumatika, kao i jedinstveni identifikator, identifikator tipa pneumatika.
 • Na kraju, oznaka pneumatika će morati da sadrži QR kod koji služi za direktno povezivanje sa Evropskom bazom podataka za energetske oznake na proizvodima (EPREL).

Svi pneumatici C1, C2 i C3 proizvedeni nakon 1. maja 2021. godine i koji su plasirani na tržište nakon tog datuma, imaju novu oznaku. Međutim, ne postoji obaveza da prodavci nakon 1. maja 2021. godine postave nove oznake na pneumatike koji su na zalihama ako su ti pneumatici plasirani na tržište pre tog datuma, odnosno, pre stupanja na snagu novog propisa o oznakama pneumatika. Drugim rečima, pneumatici plasirani na tržište pre 1. maja 2021. godine mogu da zadrže staru oznaku do dana prodaje. Zbog toga ćete od 1. maja 2021. godine na pneumaticima u prodavnicama moći da vidite i stare i nove oznake, u zavisnosti od datuma plasiranja pneumatika na tržište.

Proizvođači pneumatika mogu da biraju da li će nalepnicu zalepiti na gazeći sloj pneumatika ili će prodavcu isporučiti odštampanu nalepnicu uz svaku isporučenu seriju identičnih pneumatika. Kompanija Goodyear će voditi računa da svi pneumatici isporučeni prodavcima pneumatika imaju nalepnicu sa oznakom. Za sve pneumatike, informacije na oznaci moraju da budu navedene na veb-stranicama, u brošurama i promotivnoj tehničkoj dokumentaciji koja se isporučuje kupcu. Od 1. maja 2021. godine, proizvođači pneumatika takođe moraju da unesu informacije obavezne prema novom propisu za oznake pneumatika u bazu podataka proizvoda (EPREL) pre plasiranja novog pneumatika na tržište.

EPREL je Evropska baza podataka za energetske oznake na proizvodima koja je oformljena da bi se potrošačima omogućio uvid u važne podatke o energetskoj efikasnosti. Njena svrha je da unapredi aktivnosti nadzora tržišta i primenu propisa u EU.  Dobavljači (proizvođači, uvoznici ili ovlašćeni predstavnici) proizvoda koji podležu EU propisima za energetske oznake (npr. kućni aparati) imaju zakonsku obavezu da otpreme podatke o svojim proizvodima u bazu podataka pre plasiranja tih proizvoda na tržište EU.  U skladu sa novim propisom za oznake pneumatika, od 1. maja 2021. godine, proizvođači pneumatika takođe moraju da unesu podatke u bazu podataka proizvoda pre plasiranja pneumatika na tržište EU.

Oznaka sadrži osnovne podatke o tri ključna aspekta performansi pneumatika (efikasnost potrošnje goriva, prianjanje na mokrom i spoljašnja buka kotrljanja) kako bi potrošačima bilo lakše da donesu informisan izbor. Međutim, oznaka pneumatika ne sadrži sve parametre u vezi sa sveukupnim performansama pneumatika. Na primer, nezavisne ankete koje su sproveli automobilski časopisi pokrivaju prosečno petnaest aspekata performansi pneumatika, dok kompanija Goodyear analizira više od pedeset kriterijuma, uključujući otpornost na akvaplaning, upravljivost na suvom, kočenje na suvom, stabilnost na velikim brzinama, kilometražu i još mnogo toga. Stoga, oznaka ne može da zameni ispitivanje kvaliteta u specijalizovanim laboratorijama ili podatke koje navode proizvođači i drugi, koji koriste širok spektar kriterijuma za procenu performansi pneumatika.