Kaj je novega na področju predpisov glede pnevmatik?

Označevanje pnevmatik v EU

Maja 2021 je začela veljati Uredba (EU) 2020/740, s katero se spreminja način označevanja pnevmatik. Preberite več o označevanju pnevmatik in preverite, kaj je novega na področju energijskih razredov pnevmatik.

Družba Goodyear je v tesnem sodelovanju z evropskimi institucijami pripravila posodobljeno oznako pnevmatik, s čimer želi spodbuditi inovativne pristope v industriji in pomagati potrošnikom sprejeti utemeljene odločitve pri izbiri pnevmatik. Prepričani smo, da bodo na podlagi nove oznake EU za pnevmatike potrošniki pridobili ustreznejše in bolj primerljive podatke o parametrih pnevmatik, končni uporabniki pa se bodo za nakup pnevmatik odločili premišljeno in na podlagi preverjenih informacij. Novo označevanje pnevmatik v EU prav tako zagotavlja več podrobnih informacij na spletu, zaradi česar potrošniki in strokovnjaki lažje sprejmejo prave odločitve. V nadaljevanju smo za vas pripravili podrobnejšo razlago označevanja pnevmatik.

Oznaka EU za pnevmatike

Oznaka EU za pnevmatike: Pregled

Videz oznake EU za pnevmatike in razredov učinkovitosti pnevmatik je bil prenovljen in malce spremenjen zaradi preoblikovane lestvice. Predhodno standardno označevanje je zajemalo le razrede pnevmatik glede na kotalni upor, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup. Nova oznaka EU za pnevmatike pa vključuje dodatne podatke o učinkovitosti oziroma zmogljivosti pnevmatike v snežnih in ledenih vremenskih razmerah. Lestvico za oprijem na mokri podlagi in kotalni upor zdaj namesto sedmih sestavlja pet razredov, ki so označeni s črkami od A do E. 

Izkoristek goriva

Izkoristek goriva

Ste vedeli, da pnevmatike vplivajo na porabo goriva do 20 %? Izbira pnevmatik z visoko oceno izkoristka goriva vam bo zagotovila več kilometrov z enim polnjenjem rezervoarja in manj izpustov CO2. Glede na kotalni upor pnevmatike se izkoristek goriva giblje od razreda A, kar pomeni najboljši izkoristek goriva, pa vse do razreda E, kar pomeni najslabši izkoristek goriva. Poraba goriva se med razredi poviša za približno 0,1 litra na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Če poenostavimo, pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva potrebujejo manj energije za kotaljenje. V praksi to pomeni manj porabljenega goriva in manjši vpliv na okolje.

Ocena oprijema na mokri podlagi

Ocena oprijema na mokri podlagi

»Oprijem na mokri podlagi« je zmogljivost pnevmatike, da v mokrih razmerah ohrani oprijem s cesto. Ocena EU se osredotoča le na en vidik oprijema pnevmatike na mokri podlagi – zmogljivost zaviranja. Učinkovitost je razporejena v razrede od A do E. Pnevmatike z visoko oceno oprijema na mokri podlagi se hitreje ustavijo na mokri cesti ob uporabi zavor z vso silo. V kritičnih razmerah je lahko nekaj metrov odločilnih.

Opomba: med vožnjo vedno upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo.

* Merjeno skladno z metodami merjenja, določenimi v Uredbi ES 1222/2009. Zavorna pot se lahko razlikuje glede na vozne razmere in druge vplivajoče dejavnike.

Ocena hrupa

Ocena hrupa

Pri ocenah EU za pnevmatike se upošteva tudi zunanji hrup, ki ga pnevmatika ustvarja med vožnjo. Z izbiro manj hrupnih pnevmatik lahko zmanjšate vpliv svoje vožnje na okolico. Raven hrupa prikazujejo razredi A, B ali C. Kotalni hrup pnevmatike se meri v decibelih, natančna številka pa je prikazana v spodnjem delu oznake. Nizka raven hrupa pri pnevmatikah meri med 67 in 71 dB. Najvišje vrednosti proizvajajo zvočne valove med 72 in 77 dB. Že samo nekaj decibelov več pomeni veliko razliko v ravni hrupa. Ob razliki 3 dB se zunanji kotalni hrup, ki ga ustvarja pnevmatika, podvoji.


Razlaga nove oznake EU za pnevmatike

Na posodobljeni različici oznake EU za pnevmatike boste našli podatke v novi obliki. Tu je na kratko razložena nova oblika oznake EU za pnevmatike:

 

 

Koda QR:

dodana koda QR omogoča enostaven dostop do podrobnosti o izdelku prek javno dostopnega dela baze podatkov EU. Kodo je mogoče optično prebrati, omogoča pa dostop do informacijskih listov izdelkov in evropskih oznak pnevmatik.

 

Identifikacijska oznaka pnevmatike:

vsako pnevmatiko mora biti mogoče identificirati z enoznačno oznako.

 

Oznake pnevmatik za sneg:

na voljo sta dve novi možnosti za vključitev dodatne oznake. Oznaka pnevmatike za sneg kaže, če je pnevmatika primerna za resne snežne razmere. Oznako sestavlja snežinka s tremi gorskimi vrhovi in se nahaja na bočnici pnevmatike. Piktogram se dodeli glede na izmerjeno zavorno pot avtomobila, ki na zbitem snegu vozi s hitrostjo 40 km/h, ali pa glede na izmerjeno oprijemalno silo pnevmatike. Pri tovornih vozilih se piktogram dodeli glede na izmerjeno zmogljivost pospeševanja pnevmatike. Zmogljivost oprijema na snegu se na splošno preskuša v skladu s Prilogo 7 Pravilnika UN/ECE št. 117. Pravilnik podrobno opisuje dejavnike, kot so preskusna površina, temperatura zraka, preskusno vozilo, obremenitev, tlak, hitrost in drugi.

 

Oznaka na pnevmatikah za led:

drugi nov simbol vključuje ledeni stalagmit in pomeni, da ima pnevmatika pozimi krajšo zavorno pot na poledenelih cestah. Podatki o zmogljivosti oprijema na ledu temeljijo na standardu ISO (ISO 19447), ki naj bi bil objavljen julija 2021. Za pnevmatike, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, bo piktogram za oprijem na ledu vključen na novo oznako EU za pnevmatike pri pnevmatikah C1 (pnevmatike za osebna vozila), ki dosegajo minimalne vrednosti indeksa oprijema na ledu, določene s tem standardom ISO. Piktogram se dodeli glede na izmerjeno zavorno pot avtomobila, ki na ledu vozi s hitrostjo 32 km/h. Standardi za pnevmatike C2 in C3 še niso določeni.

Oglejte si naše pnevmatike

Goodyear v celoti podpira te spremembe uredbe o označevanju pnevmatik in svojim kupcem ob nakupu pnevmatik z veseljem posreduje še več pomembnih informacij o parametrih pnevmatik. Trdno smo prepričani, da je naše poslanstvo promovirati pnevmatike z najvišjo možno stopnjo varnosti za potrošnike, ki zagotavljajo nizko porabo goriva in v celotni industriji pnevmatik predstavljajo simbol za varovanje okolja. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali glede najboljše izbire pnevmatik za vaš avtomobil in potrebe.

Povzetek sprememb

 • Manjše nazivne vrednosti: Izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi sta odslej ocenjena s 5-stopenjsko lestvico (od A do E), namesto s 7-stopenjsko.
 • Zunanji kotalni hrup se ocenjuje od A (najmanj hrupa) do C (največ hrupa).
 • Nove oznake EU za pnevmatike vključujejo tudi kodo QR, ki jo uporabnik lahko optično prebere in pridobi podatke o izdelku.
 • Vsaka oznaka pnevmatike mora vsebovati enoznačen identifikator.
 • Oznaka pnevmatike za sneg prikazuje, ali je pnevmatika primerna za resne snežne razmere.
 • Nove oznake za oprijem na ledu označujejo, ali pnevmatika C1 (pnevmatika za osebna vozila) dosega minimalne vrednosti indeksa za oprijem na ledu, določene z novim standardom ISO 19447.

Pogosta vprašanja

Leta 2012 so bile uvedene oznake pnevmatik, ki potrošnikom v Evropi s podatki o kotalnem uporu, oprijemu na mokri podlagi in hrupu pnevmatik zagotavljajo osnovne informacije o izkoristku goriva, varnosti in zunanjem kotalnem hrupu. Z uporabo skupnih merilnih lestvic je namen oznake pnevmatik v EU potrošnikom olajšati premišljeno izbiro ob nakupu novih pnevmatik. S 1. majem 2021 je novo označevanje pnevmatik v EU stopilo v veljavo.

S spremenjeno uredbo o označevanju pnevmatik želi Evropska komisija izboljšati varnost ter povečati gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega prometa s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa. Nova oznaka vsebuje tudi nove podatke za potrošnike, ki kažejo, ali je pnevmatika primerna za uporabo v resnih snežnih razmerah ali na skrajni poledici.

Družba Goodyear podpira spremembe uredbe o označevanju pnevmatik in bo izpolnila svoje dolžnosti glede njenega izvajanja. Prepričani smo, da bodo na podlagi novega označevanja EU za pnevmatike potrošniki pridobili ustreznejše in bolj primerljive podatke o parametrih pnevmatik, končni uporabniki pa se bodo za nakup pnevmatik odločili premišljeno in na podlagi preverjenih informacij.  Hkrati bo to spodbudilo prodajo pnevmatik, ki zagotavljajo največjo varnost in ekološko zmogljivost. Hkrati bo Evropska podatkovna baza izdelkov za energijsko označevanje (EPREL), ki vsebuje podatke o vseh pnevmatikah v EU, pomagala izboljšati pretok informacij med proizvajalci in vladnimi organi, s čimer se bo izboljšal nadzor trga.

Nova uredba o označevanju pnevmatik začne veljati 1. maja 2021. Dotlej se uporabljajo sedanje oznake pnevmatik.

Nova uredba o označevanju pnevmatik velja samo za pnevmatike osebnih vozil (pnevmatike C1), lahkih tovornih vozil (pnevmatike C2) in težkih tovornih vozil (pnevmatike C3).

Nova uredba o označevanju pnevmatik velja samo za pnevmatike osebnih vozil (pnevmatike C1), lahkih tovornih vozil (pnevmatike C2) in težkih tovornih vozil (pnevmatike C3). Za naslednje kategorije pnevmatik nova uredba trenutno ne velja: obnovljene pnevmatike, terenske pnevmatike, dirkalne pnevmatike, ježevke, zasilne rezervne pnevmatike, pnevmatike za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1990, pnevmatike s hitrostnim razredom, nižjim od 80 km/h, pnevmatike z nazivnim premerom platišča, ki ne presega 254 mm ali znaša 635 mm ali več.

 • Nova uredba velja tudi za pnevmatike tovornih vozil, zato zajema pnevmatike razredov C1 (pnevmatike za osebna vozila), C2 (pnevmatike za lahka tovorna vozila) in C3 (pnevmatike za težka tovorna vozila).
 • Skladno z novo uredbo je poleg standardnih oznak (kotalni upor, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup) mogoče navesti tudi ikono, ki označuje, ali je pnevmatika primerna za resne snežne razmere, in dodatno novo ikono za oprijem na ledu. Pnevmatike za resne snežne razmere imajo na bočnici simbol s tremi gorskimi vrhovi in snežinko (3PMSF). Pnevmatike C1 (za osebna vozila), ki izpolnjujejo pogoje novega standarda ISO za uporabo na ledu, so označene z novim simbolom, na katerem je ledeni stalagmit.
 • Uvedena je manjša sprememba glede označevanja razredov kotalnega upora in oprijema na mokri podlagi: prejšnji prazni ali nezasedeni razredi za pnevmatike C1 in C2 so zapolnjeni, odvečni razredi (ki glede na mejne vrednosti niso več dovoljeni) pa so izbrisani z nove lestvice, ki ima samo 5 razredov (od A do E).
 • Na spodnjem delu je odslej poleg vrednosti zunanjega kotalnega hrupa v decibelih vedno naveden tudi razred hrupa (A, B ali C).
 • V skladu z novo uredbo mora biti na oznaki pnevmatike navedeno tudi ime proizvajalca ter enoznačen identifikator, tj. identifikacijska oznaka pnevmatike.
 • Oznaka pnevmatike mora vsebovati tudi kodo QR, ki zagotavlja neposredno povezavo z Evropsko podatkovno bazo izdelkov za energijsko označevanje (EPREL).

Vse pnevmatike razredov C1, C2 in C3, izdelane in na trg poslane po 1. maju 2021, morajo imeti nove oznake. Kljub temu prodajalci niso dolžni menjati oznak na pnevmatikah, ki jih imajo na zalogi po 1. maju 2021, če so te prišle na trg pred tem datumom oz. preden je začela veljati uredba o označevanju pnevmatik. Z drugimi besedami, pnevmatike, ki so na trg prišle pred 1. majem, imajo lahko do prodaje stare oznake. Zato je mogoče na prodajnih policah najti pnevmatike s starimi in novimi oznakami tudi po 1. maju 2021, odvisno od tega, kdaj so prišle na trg.

Proizvajalci imajo možnost na tekalno plast nalepiti nalepko ali priložiti natisnjeno oznako za vsako dobavo kompleta enakih pnevmatik prodajalcu. Goodyear bo poskrbel, da bodo imele vse prodajalcem dobavljene pnevmatike nalepke z oznakami. Za vse pnevmatike morajo biti podatki z oznak navedeni tudi na spletnih straneh proizvajalca, v brošurah in promocijski tehnični dokumentaciji, ki jo prejme kupec. Proizvajalci pnevmatik morajo vnesti podatke, ki so potrebni v skladu z novo uredbo o označevanju pnevmatik, v podatkovno bazo izdelkov (EPREL), preden dajo pnevmatiko na trg po 1. maju 2021.

EPREL je evropska podatkovna baza izdelkov za energijsko označevanje (European Product Database for Energy Labelling), ki je vzpostavljena za zagotavljanje pomembnih podatkov o energetski učinkovitosti potrošnikom. Njen namen je povečati učinkovitost nadzora na trgu EU.  Gre za zakonsko obveznost dobaviteljev (proizvajalcev, uvoznikov ali pooblaščenih zastopnikov) izdelkov, za katere veljajo predpisi EU o energijskem označevanju (npr. gospodinjske naprave), da vnesejo podatke o svojih izdelkih v podatkovno bazo, preden te izdelke pošljejo na trg EU.  Skladno z novo uredbo o označevanju pnevmatik morajo proizvajalci tudi vnesti podatke v podatkovno bazo izdelkov (EPREL), preden dajo pnevmatiko na trg po 1. maju 2021.

Na oznaki so navedene osnovne informacije o treh bistvenih vidikih zmogljivosti pnevmatik (izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup), ki potrošnikom pomagajo pri premišljeni izbiri ob nakupu. Vendar oznaka ne navaja vseh parametrov, povezanih s celotno zmogljivostjo pnevmatike. Za primerjavo lahko navedemo neodvisne raziskave, ki jih izvajajo avtomobilske revije in v povprečju ocenjujejo petnajst vidikov zmogljivosti pnevmatik, medtem ko Goodyear analizira več kot 50 meril, med drugim odpornost proti akvaplaningu, vodljivost na suhi podlagi, zaviranje na suhi podlagi, stabilnost pri visoki hitrosti, število prevoženih kilometrov in drugo. Zato oznaka ne more nadomestiti kakovostnega testiranja v specializiranih laboratorijih ali informacij, ki jih zagotavljajo proizvajalci in drugi, v katerih se uporablja večji izbor meril za oceno zmogljivosti pnevmatik.

Pogosta vprašanja

 1. Kaj je oznaka pnevmatike?

  Leta 2012 so bile uvedene oznake pnevmatik, ki potrošnikom v Evropi s podatki o kotalnem uporu, oprijemu na mokri podlagi in hrupu pnevmatik zagotavljajo osnovne informacije o izkoristku goriva, varnosti in zunanjem kotalnem hrupu. Z uporabo skupnih merilnih lestvic je namen oznake pnevmatik v EU potrošnikom olajšati premišljeno izbiro ob nakupu novih pnevmatik. S 1. majem 2021 je novo označevanje pnevmatik v EU stopilo v veljavo.

 2. Zakaj Evropska komisija spreminja obstoječe označevanje pnevmatik?

  S spremenjeno uredbo o označevanju pnevmatik želi Evropska komisija izboljšati varnost ter povečati gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega prometa s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa. Nova oznaka vsebuje tudi nove podatke za potrošnike, ki kažejo, ali je pnevmatika primerna za uporabo v resnih snežnih razmerah ali na skrajni poledici.

 3. Kakšno je stališče družbe Goodyear o spremenjeni uredbi o označevanju pnevmatik?

  Družba Goodyear podpira spremembe uredbe o označevanju pnevmatik in bo izpolnila svoje dolžnosti glede njenega izvajanja. Prepričani smo, da bodo na podlagi novega označevanja EU za pnevmatike potrošniki pridobili ustreznejše in bolj primerljive podatke o parametrih pnevmatik, končni uporabniki pa se bodo za nakup pnevmatik odločili premišljeno in na podlagi preverjenih informacij.  Hkrati bo to spodbudilo prodajo pnevmatik, ki zagotavljajo največjo varnost in ekološko zmogljivost. Hkrati bo Evropska podatkovna baza izdelkov za energijsko označevanje (EPREL), ki vsebuje podatke o vseh pnevmatikah v EU, pomagala izboljšati pretok informacij med proizvajalci in vladnimi organi, s čimer se bo izboljšal nadzor trga.

 4. Kdaj bo novo označevanje pnevmatik v EU stopilo v veljavo?

  Nova uredba o označevanju pnevmatik začne veljati 1. maja 2021. Dotlej se uporabljajo sedanje oznake pnevmatik.

 5. Ali nova uredba o označevanju pnevmatik velja za vse pnevmatike?

  Nova uredba o označevanju pnevmatik velja samo za pnevmatike osebnih vozil (pnevmatike C1), lahkih tovornih vozil (pnevmatike C2) in težkih tovornih vozil (pnevmatike C3).

 6. Za katere pnevmatike uredba o označevanju pnevmatik ne velja?

  Nova uredba o označevanju pnevmatik velja samo za pnevmatike osebnih vozil (pnevmatike C1), lahkih tovornih vozil (pnevmatike C2) in težkih tovornih vozil (pnevmatike C3). Za naslednje kategorije pnevmatik nova uredba trenutno ne velja: obnovljene pnevmatike, terenske pnevmatike, dirkalne pnevmatike, ježevke, zasilne rezervne pnevmatike, pnevmatike za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1990, pnevmatike s hitrostnim razredom, nižjim od 80 km/h, pnevmatike z nazivnim premerom platišča, ki ne presega 254 mm ali znaša 635 mm ali več.

 7. Kaj se spreminja na oznaki EU za pnevmatike?

  • Nova uredba velja tudi za pnevmatike tovornih vozil, zato zajema pnevmatike razredov C1 (pnevmatike za osebna vozila), C2 (pnevmatike za lahka tovorna vozila) in C3 (pnevmatike za težka tovorna vozila).
  • Skladno z novo uredbo je poleg standardnih oznak (kotalni upor, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup) mogoče navesti tudi ikono, ki označuje, ali je pnevmatika primerna za resne snežne razmere, in dodatno novo ikono za oprijem na ledu. Pnevmatike za resne snežne razmere imajo na bočnici simbol s tremi gorskimi vrhovi in snežinko (3PMSF). Pnevmatike C1 (za osebna vozila), ki izpolnjujejo pogoje novega standarda ISO za uporabo na ledu, so označene z novim simbolom, na katerem je ledeni stalagmit.
  • Uvedena je manjša sprememba glede označevanja razredov kotalnega upora in oprijema na mokri podlagi: prejšnji prazni ali nezasedeni razredi za pnevmatike C1 in C2 so zapolnjeni, odvečni razredi (ki glede na mejne vrednosti niso več dovoljeni) pa so izbrisani z nove lestvice, ki ima samo 5 razredov (od A do E).
  • Na spodnjem delu je odslej poleg vrednosti zunanjega kotalnega hrupa v decibelih vedno naveden tudi razred hrupa (A, B ali C).
  • V skladu z novo uredbo mora biti na oznaki pnevmatike navedeno tudi ime proizvajalca ter enoznačen identifikator, tj. identifikacijska oznaka pnevmatike.
  • Oznaka pnevmatike mora vsebovati tudi kodo QR, ki zagotavlja neposredno povezavo z Evropsko podatkovno bazo izdelkov za energijsko označevanje (EPREL).

 8. Morajo prodajalci pnevmatik zamenjati oznake na pnevmatikah, ki jih imajo na zalogi in so prišle na trg pred 1. majem 2021?

  Vse pnevmatike razredov C1, C2 in C3, izdelane in na trg poslane po 1. maju 2021, morajo imeti nove oznake. Kljub temu prodajalci niso dolžni menjati oznak na pnevmatikah, ki jih imajo na zalogi po 1. maju 2021, če so te prišle na trg pred tem datumom oz. preden je začela veljati uredba o označevanju pnevmatik. Z drugimi besedami, pnevmatike, ki so na trg prišle pred 1. majem, imajo lahko do prodaje stare oznake. Zato je mogoče na prodajnih policah najti pnevmatike s starimi in novimi oznakami tudi po 1. maju 2021, odvisno od tega, kdaj so prišle na trg.

 9. Kakšne so obveznosti proizvajalcev po novi uredbi o označevanju pnevmatik?

  Proizvajalci imajo možnost na tekalno plast nalepiti nalepko ali priložiti natisnjeno oznako za vsako dobavo kompleta enakih pnevmatik prodajalcu. Goodyear bo poskrbel, da bodo imele vse prodajalcem dobavljene pnevmatike nalepke z oznakami. Za vse pnevmatike morajo biti podatki z oznak navedeni tudi na spletnih straneh proizvajalca, v brošurah in promocijski tehnični dokumentaciji, ki jo prejme kupec. Proizvajalci pnevmatik morajo vnesti podatke, ki so potrebni v skladu z novo uredbo o označevanju pnevmatik, v podatkovno bazo izdelkov (EPREL), preden dajo pnevmatiko na trg po 1. maju 2021.

 10. Kaj je EPREL?

  EPREL je evropska podatkovna baza izdelkov za energijsko označevanje (European Product Database for Energy Labelling), ki je vzpostavljena za zagotavljanje pomembnih podatkov o energetski učinkovitosti potrošnikom. Njen namen je povečati učinkovitost nadzora na trgu EU.  Gre za zakonsko obveznost dobaviteljev (proizvajalcev, uvoznikov ali pooblaščenih zastopnikov) izdelkov, za katere veljajo predpisi EU o energijskem označevanju (npr. gospodinjske naprave), da vnesejo podatke o svojih izdelkih v podatkovno bazo, preden te izdelke pošljejo na trg EU.  Skladno z novo uredbo o označevanju pnevmatik morajo proizvajalci tudi vnesti podatke v podatkovno bazo izdelkov (EPREL), preden dajo pnevmatiko na trg po 1. maju 2021.

 11. Ali oznaka pnevmatike zagotavlja vse podatke o njeni zmogljivosti?

  Na oznaki so navedene osnovne informacije o treh bistvenih vidikih zmogljivosti pnevmatik (izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup), ki potrošnikom pomagajo pri premišljeni izbiri ob nakupu. Vendar oznaka ne navaja vseh parametrov, povezanih s celotno zmogljivostjo pnevmatike. Za primerjavo lahko navedemo neodvisne raziskave, ki jih izvajajo avtomobilske revije in v povprečju ocenjujejo petnajst vidikov zmogljivosti pnevmatik, medtem ko Goodyear analizira več kot 50 meril, med drugim odpornost proti akvaplaningu, vodljivost na suhi podlagi, zaviranje na suhi podlagi, stabilnost pri visoki hitrosti, število prevoženih kilometrov in drugo. Zato oznaka ne more nadomestiti kakovostnega testiranja v specializiranih laboratorijih ali informacij, ki jih zagotavljajo proizvajalci in drugi, v katerih se uporablja večji izbor meril za oceno zmogljivosti pnevmatik.