Zarządzanie oponami: lepiej wykorzystaj każdą oponę

Kontroluj swoje koszty i ograniczaj przestoje dzięki rozwiązaniom Goodyear Proactive Solutions

Opony są kluczowymi elementami każdego pojazdu. Oznacza to, że sposób zarządzania oponami ma kluczowe znaczenie dla firmy. Ale jak uzyskać najlepszą wartość z inwestycji w opony? W jaki sposób zarządzasz serwisowaniem, utrzymujesz jakość i upraszczasz zarządzanie? Jak możesz utrzymać samochody ciężarowe na drodze i zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, a jednocześnie kontrolować koszty? 

 

Niektóre z największych i najbardziej wydajnych flot Europy uzyskują od nas odpowiedzi na te pytania...

FleetOnlineSolutions — prostsze administrowanie

Zarządzanie flotą samochodów ciężarowych oznacza wielu dostawców, wiele faktur i wiele walut. Jeśli zarządzasz wszystkim z wykorzystaniem jednego, scentralizowanego systemu, życie staje się o wiele łatwiejsze. Właśnie dlatego stworzyliśmy FleetOnlineSolutions — system zarządzania oponami, który ułatwia zachować kontrolę oraz ograniczyć nakłady administracyjne i koszty.

Czytnik najazdowy Goodyear — szybsza konserwacja

Ręczna kontrola ciśnienia i stanu każdej opony wymaga czasu i zwiększa koszty. Użycie czytnika najazdowego trwa kilka sekund. Niższe koszty konserwacji i skrócenie czasu przestojów samochodów ciężarowych. Wjedź, wyjedź, wróć.

Goodyear TPMS — skrócenie czasu przestojów

Problemy związane z oponami są główną przyczyną kosztownych przestojów — chyba, że można te problemy przewidzieć i podjąć odpowiednie działania. Czujniki TPMS przekazują dane dotyczące stanu opon w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz zachować ciągłość pracy, zanim dojdzie do awarii lub przestoju.

Goodyear DrivePoint — prosty sposób na konserwację opon

Prawidłowa konserwacja opon wymaga wykwalifikowanych pracowników obsługi, pomocy administracyjnej i dokładnego planowania. Ręczne sprawdzanie opon jest czasochłonne, co skutkuje bezproduktywnymi przestojami w ruchu pojazdów ciężarowych, a ponadto obarczone jest ryzykiem błędu ludzkiego. Rozwiązanie tych problemów zapewnia Goodyear DrivePoint. W przypadku pojazdów wyruszających często w krótkie trasy to zautomatyzowane rozwiązanie zapewnia doskonały sposób na przeprowadzanie precyzyjnej kontroli ciśnienia w oponach przy każdej wizycie pojazdu w bazie.

Zaloguj się do platformy Goodyear Proactive Solutions

Szukasz loginu do platformy Goodyear Proactive Solutions?

Saša Marič, menedżer floty, TransCAT Adriatic

„Wydajemy wiele na opony. Wszyscy oczekują, że uzyskam maksymalną wartość z naszej inwestycji”