Centrum wiedzy

Poznaj swoją oponę

Odczytaj oznaczenia na swojej oponie

Oznaczenia na ściankach bocznych opony ciężarowej mówią wszystko o tej oponie. Opisują one dokładnie rozmiar opony, jej konstrukcję oraz ograniczenia eksploatacyjne. Większość z nich to informacje ustawowe, które muszą spełniać międzynarodowe wymogi.

 

W Europie obowiązują europejskie przepisy ECE-R54, a wszystkie opony pojazdów użytkowych poruszających się w zakresie prędkości 80–130 km/h są oznaczone „opisem użytkowym” umieszczonym w pobliżu oznaczenia rozmiaru opon.

 

Opony Goodyear przeznaczone do przyczep wyprodukowanych dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki mają na swoich ściankach bocznych oznaczenie „FRT”. „FRT” jest skrótem „Free Rolling Tyre”, który oznacza „oponę toczenia swobodnego” i jest oznakowaniem prawnym zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 54, który wskazuje, że opona jest specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wyposażenia osi naczepy i osi pojazdów silnikowych innych niż przednie osie skrętne i wszystkie osie napędowe.

 

Dlatego też opony do przyczep oznaczone symbolem „FRT” powinny być używane wyłącznie na osiach przyczep i nie należy ich montować w żadnej innej pozycji. Firma Goodyear nie gwarantuje i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne roszczenia z tytułu odpowiedzialności za opony FRT zamontowane poza tymi zaleceniami.

Położenie głównych oznaczeń opon zostało przedstawione na rysunku

1. Szerokość opony (mm lub cale)

2. Wysokość profilu SH / SD konstrukcja radialna

3. (R=radialne)

4. Średnica obręczy (cale)

5. Indeks nośności (maksymalne obciążenie na oponę — opona pojedyncza)

6. Indeks nośności (maksymalne obciążenie na oponę — opona w układzie podwójnym)

7. Indeks prędkości

8. Alternatywne indeksy obciążenia przy użyciu z innymi prędkościami

9. TWI — wskaźnik zużycia bieżnika

10. Numer homologacji ECE

11. Kod daty (tydzień, rok)

12. Kod produkcyjny DOT

13. Wskaźnik hałasu określający, że opona jest zgodna z regulacjami ECE dotyczącymi poziomu hałasu

Szerokość opony

Szerokość opony w milimetrach mierzona od ściany bocznej do ściany bocznej.

Wysokość profilu

Jest to stosunek przekroju poprzecznego opony do jej szerokości wyrażony w procentach. Na przykład wysokość profilu 70 wskazuje, że wysokość opony wynosi 70% jej szerokości.

Średnica koła

Średnica (wysokość) koła w calach.

Indeks nośności

Indeks nośności opon wskazuje maksymalną nośność opony. Ważne jest, aby wybrać taką nową oponę, która będzie zgodna z zaleceniami producenta.

Przy wyborze opony należy zwrócić uwagę na indeks nośności oraz indeks prędkości. Indeks nośności aktualnej opony można znaleźć na jej ściance bocznej, tuż obok średnicy.