Co nowego w rozporządzeniach dotyczących opon?

Unijna etykieta opony

Od maja 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2020/740 zmieniające sposób etykietowania opon. Dowiedz się więcej na temat znaczenia etykiety opony i poznaj najnowsze informacje na temat energetycznej klasyfikacji opon.

Firma Goodyear ściśle współpracowała z instytucjami europejskimi nad aktualizacją etykiet opon w celu promowania innowacji w przemyśle oraz wspomagania konsumentów w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących nabywanych opon. Uważamy, że nowa unijna etykieta opon pozwoli konsumentom na uzyskanie bardziej przydatnych i porównywalnych informacji na temat parametrów opon oraz umożliwi użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie nowych opon. Nowa unijna etykieta opon umożliwia również dotarcie do bardziej szczegółowych informacji dostępnych online — ułatwiając konsumentom i specjalistom dokonanie właściwego wyboru. Poniżej przygotowaliśmy w punktach bardziej szczegółowe objaśnienia dotyczące etykiet opon.

Unijna etykieta opony: Przegląd

Unijna etykieta opon i klasy efektywności zyskały nowy kształt i nieznacznie zmieniły się ze względu na nowo utworzoną skalę. Dotychczasowa standardowa etykieta wskazywała wyłącznie klasy opon w odniesieniu do oporów toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia. Nowa unijna etykieta opon zawiera dodatkowe informacje dotyczące parametrów opon w warunkach pogodowych związanych ze śniegiem i lodem. Skala klas na etykietach w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni i oporów toczenia ma obecnie 5 stopni zamiast 7, oznaczonych literami od A do E. 

Efektywność paliwowa

Czy wiesz, że opony odpowiadają nawet za 20% zużycia paliwa przez Twój samochód? Wybór opon o wyższej efektywności paliwowej pozwoli Ci pokonać większe odległości pomiędzy tankowaniami i obniżyć emisję CO2. W zależności od oporów toczenia opony jej efektywność paliwowa będzie zawierać się w przedziale od klasy A, która oznacza największą oszczędność paliwa, aż do klasy E, zapewniającej najmniejszą oszczędność paliwa. Pomiędzy klasami zużycie paliwa wzrasta o około 0,1 litra na każde 100 km jazdy. W uproszczeniu — opony zapewniające większą efektywność paliwową można wprawić w ruch przy mniejszym nakładzie energii. To ostatecznie przekłada się na niższe zużycie paliwa, a także na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Klasyfikacja przyczepności na mokrej nawierzchni

„Przyczepność na mokrej nawierzchni” to zdolność przylegania opony do jezdni pokrytej warstwą wody. Unijna klasyfikacja opon skupia się na tylko jednym aspekcie przyczepności na mokrej nawierzchni — skuteczności hamowania. Skuteczność ta jest stopniowana od klasy A do klasy E. Opony o wyższej klasie przyczepności szybciej zatrzymują się na mokrej nawierzchni po zastosowaniu pełnej siły hamulców. W sytuacji zagrożenia kilka metrów różnicy w drodze hamowania może mieć kluczowe znaczenie.

Uwaga: Podczas jazdy zawsze należy brać pod uwagę podawane długości drogi hamowania.

* Pomiar według metod badania określonych w rozporządzeniu WE 1222/2009. Drogi hamowania mogą różnić się w zależności od warunków drogowych i innych czynników.

Klasyfikacja głośności

W unijnej klasyfikacji opon brany jest pod uwagę również poziom zewnętrznego hałasu generowanego przez oponę podczas jazdy. Wybierając opony o dobrej klasie głośności, możesz zmniejszyć uciążliwość swojego samochodu dla środowiska. Poziom hałasu jest podzielony na klasy A, B i C. Hałas toczenia opony mierzy się w decybelach, a dokładna liczba jest podana w dolnej części etykiety. Opony o niskim poziomie hałasu emitują od 67 do 71 dB. Najwyższy poziom odpowiada falom dźwiękowym w zakresie od 72 do 77 dB. Nawet niewielki wzrost liczby decybeli oznacza dużą różnicę w poziomie głośności. W rzeczywistości różnica 3 dB podwaja poziom hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez oponę.


Objaśnienia do nowej unijnej etykiety opon

Na uaktualnionej wersji unijnej etykiety opony można znaleźć kilka nowych informacji. Oto krótkie objaśnienia do projektu nowej unijnej etykiety opon:

 

 

Kod QR:

Wprowadzenie kodu QR zapewnia łatwy dostęp do szczegółów produktu w publicznej części bazy danych produktów UE. Kod może być skanowany i zapewnia dostęp do arkuszy informacyjnych dotyczących produktu oraz do europejskich etykiet opon.

 

Identyfikator typu opony:

Każda opona musi być identyfikowana przy użyciu unikalnego oznaczenia.

 

Oznaczenie opony śniegowej:

Istnieją dwie nowe opcje odnośnie do dołączania dodatkowej ikonki. Oznaczenie opony śniegowej wskazuje, że opona jest odpowiednia do jazdy w trudnych warunkach śniegowych. Jest to symbol przedstawiający płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich (3PMSF), który umieszcza się na bocznej ściance takich opon. Piktogram jest przyznawany na podstawie drogi hamowania samochodu przy prędkości początkowej 40 km/h na ubitym śniegu lub na podstawie pomiaru siły pociągowej opony. W przypadku pojazdów ciężarowych piktogram jest przyznawany na podstawie pomiaru reakcji opony na przyspieszenie. Ogólnie skuteczność przyczepności na śniegu jest badana zgodnie z załącznikiem 7 do regulaminu EKG ONZ nr 117. W regulaminie szczegółowo opisano takie czynniki, jak powierzchnia testowa, temperatura powietrza, pojazd testowy, obciążenie, ciśnienie, prędkość itp.

 

Oznaczenie opony lodowej:

Drugie nowe oznaczenie przedstawia symbol lodowego stalagmitu i wskazuje, że opona zapewnia krótszą drogę hamowania w zimie na drogach pokrytych lodem. Informacje na temat przyczepności na lodzie będą oparte na normie ISO (ISO 19447), która ma zostać opublikowana w lipcu 2021 r. W przypadku opon spełniających wymogi techniczne piktogram przyczepności na lodzie zostanie umieszczony na nowej unijnej etykiecie opony C1 (opona do samochodów osobowych), która spełnia minimalne wartości współczynnika przyczepności na lodzie określone w tej normie ISO. Piktogram jest przyznawany na podstawie pomiaru drogi hamowania samochodu przy prędkości początkowej 32 km/h na czystym lodzie. Normy dla opon C2 i C3 pozostają nadal do ustalenia.


Przyjrzyj się naszym oponom

Firma Goodyear w pełni popiera zmiany rozporządzenia w sprawie oznakowania opon i z przyjemnością przekazuje swoim klientom dodatkowe istotne informacje na temat parametrów opon podczas dokonywania ich zakupu. Jesteśmy głęboko przekonani, że naszą misją jest promowanie opon zapewniających konsumentom najwyższy poziom bezpieczeństwa, które są oszczędne pod względem zużycia paliwa i zapewniają ochronę środowiska w całym przemyśle opon. Nasi eksperci chętnie doradzą klientom, jak najlepiej dopasować opony do ich samochodu i potrzeb!

Podsumowanie zmian

 • Zmniejszone poziomy hałasu: Zużycie paliwa i przyczepność na mokrej nawierzchni są teraz oceniane na 5 poziomach (od A do E) zamiast na 7
 • Zewnętrzny hałas toczenia jest oceniany w zakresie od A (najniższy poziom hałasu) do C (najwyższy poziom hałasu)
 • Nowa unijna etykieta opony zawiera kod QR, który można zeskanować, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o produkcie
 • Każda etykieta opony musi zawierać niepowtarzalny identyfikator
 • Nowe oznaczenie opony śniegowej wskazuje, że opona jest odpowiednia do jazdy w trudnych warunkach śniegowych
 • Nowe oznaczenie przyczepności na lodzie wskazuje, czy opona C1 (opona do samochodów osobowych) spełnia minimalne wartości współczynnika przyczepności do lodu określone w nowej normie ISO 19447

Często zadawane pytania

Wprowadzona w 2012 etykieta opony dostarcza konsumentom w całej Europie istotnych informacji na temat zużycia paliwa, bezpieczeństwa i hałasu, szczegółowo określając opór toczenia opon, przyczepność na mokrej nawierzchni i zewnętrzny hałas toczenia. Dzięki zastosowaniu wspólnej skali unijna etykieta opony ma ułatwić konsumentom dokonywanie świadomego wyboru przy zakupie nowych opon. Od 1 maja 2021 obowiązuje poprawiona etykieta opony.

Dzięki zmienionemu rozporządzeniu w zakresie etykiet opon Komisja Europejska zamierza zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność ekonomiczną i ekologiczną transportu drogowego poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskim poziomie hałasu. Nowa etykieta zawiera również nowe informacje dla konsumentów wskazujące, czy opona nadaje się do stosowania w trudnych warunkach śniegowych lub w warunkach skrajnego oblodzenia.

Goodyear popiera zmiany rozporządzenia w zakresie etykiet opon i zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zobowiązań dotyczących jego wdrożenia. Uważamy, że nowa unijna etykieta opon pozwoli konsumentom na uzyskanie bardziej przydatnych i porównywalnych informacji na temat parametrów opon oraz umożliwi użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie nowych opon. Pomoże to również w promowaniu opon, które zapewniają najlepsze parametry w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ponadto europejska baza danych produktów wymagających etykietowania energetycznego (EPREL) wraz z rejestracjami wszystkich opon dostępnych w UE przyczyni się do poprawy przepływu informacji pomiędzy producentami opon a władzami, a w rezultacie — do poprawy nadzoru rynku.

Nowe rozporządzenie dotyczące etykiet opon obowiązuje od 1 maja 2021. Do tego czasu pozostaje w użyciu aktualna etykieta opony.

Nowe rozporządzenie dotyczące etykiet obowiązuje wyłącznie w przypadku nowych opon do samochodów osobowych (opony C1), opon do samochodów dostawczych (opony C2) oraz opon do samochodów ciężarowych (opony C3).

Nowe rozporządzenie dotyczące etykiet obowiązuje wyłącznie w przypadku nowych opon do samochodów osobowych (opony C1), opon do samochodów dostawczych (opony C2) oraz opon do samochodów ciężarowych (opony C3). Z zakresu nowego rozporządzenia są obecnie wyłączone następujące kategorie: opony bieżnikowane, opony terenowe, opony wyścigowe, opony z kołkami, opony do kół zapasowych, opony przeznaczone do zamontowania w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 października 1990, opony o prędkości znamionowej poniżej 80 km/h, opony o nominalnej średnicy obręczy nie większej niż 254 mm lub też 635 mm lub większej.

 • Nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie również do opon ciężarowych, w związku z czym będą one dotyczyć opon klasy C1 (opony do samochodów osobowych), C2 (opony do samochodów dostawczych) i C3 (opony do samochodów ciężarowych).
 • Zgodnie z nowym rozporządzeniem, oprócz standardowej etykiety (opory toczenia, przyczepność na mokrej nawierzchni i zewnętrzny hałas toczenia), istnieją również opcje dołączenia oznaczeń wskazujących, czy opona jest odpowiednia dla trudnych warunków śniegowych i nowe oznaczenie informujące o przyczepności w warunkach oblodzenia. Opony przystosowane do trudnych warunków śniegowych są oznaczone symbolem płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich (3PMSF), który znajduje się na bocznej ściance takich opon. Opony C1 (do samochodów osobowych) spełniające wymagania nowej normy ISO w zakresie wydajności w warunkach oblodzenia będą oznaczone nowym symbolem stalagmitu lodowego.
 • Wprowadzono niewielką zmianę w klasach etykiet dotyczących oporu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni: aktualnie puste lub nieobsadzone klasy opon C1 i C2 zostały wypełnione, natomiast nadmiarowe klasy etykiet (które nie są już dozwolone ze względu na wartości dopuszczalne) zostały usunięte, w wyniku czego powstała nowa skala, która obejmuje tylko 5 klas (od A do E).
 • W dolnej części, oprócz wartości zewnętrznego poziomu hałasu w decybelach, zawsze będzie wskazywana klasa hałasu (A, B lub C).
 • Zgodnie z nowym rozporządzeniem etykiety opon muszą również zawierać nazwę producenta opony, a także niepowtarzalny identyfikator typu opony.
 • Ponadto etykieta opony musi zawierać kod QR, który ma być bezpośrednio połączony z europejską bazą danych produktów wymagających etykietowania energetycznego (EPREL).

Wszystkie opony C1, C2 i C3 wyprodukowane od 1 maja 2021 r. i obowiązkowo wprowadzone do obrotu po tej dacie muszą być opatrzone nową etykietą. Jednakże nie ma obowiązku, aby dystrybutorzy oznaczali opony znajdujące się w magazynie po 1 maja, jeśli opony te zostały wprowadzone do obrotu przed tą datą czyli przed wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego etykiet opon. Innymi słowy, opony wprowadzone do obrotu przed 1 maja mogą pozostać ze starą etykietą do czasu ich sprzedaży. W związku z tym zarówno stara, jak i nowa etykieta może być umieszczona na oponach w punktach sprzedaży nawet po 1 maja 2021, w zależności od daty wprowadzenia tych opon do obrotu.

Producenci opon mają do wyboru umieszczenie etykiety na bieżniku opony lub dołączenie drukowanej etykiety do każdej partii takich samych opon dostarczanych do sprzedawcy. Firma Goodyear dopilnuje, aby wszystkie opony dostarczane do sprzedawców były opatrzone odpowiednimi etykietami. W przypadku wszystkich opon informacje na etykiecie muszą być również umieszczone na stronach internetowych producenta, w broszurach i w technicznych dokumentacjach promocyjnych przekazywanych nabywcy. Producenci opon muszą również przed wprowadzeniem opony do obrotu od 1 maja 2021 wprowadzić informacje wymagane przez nowe rozporządzenia dotyczące etykiet opon do bazy danych produktów (EPREL).

EPREL to europejska baza danych produktów wymagających etykietowania energetycznego, która została wprowadzona w celu dostarczania konsumentom istotnych informacji na temat efektywności energetycznej. Jej celem jest wzmocnienie działań w zakresie nadzoru rynku i egzekwowania przepisów w UE. Dostawcy (producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele) produktów objętych unijnymi rozporządzeniami dotyczącymi etykietowania energetycznego (np. urządzenia gospodarstwa domowego) są zobowiązani do przekazania informacji o swoich produktach do bazy danych przed wprowadzeniem tych produktów do obrotu w UE. Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym etykiet opon, od 1 maja 2021 producenci opon będą również musieli przed wprowadzeniem opony do obrotu w UE przesłać wymagane informacje do bazy danych produktów.

Etykieta zawiera podstawowe informacje na temat trzech istotnych aspektów działania opony (zużycie paliwa, przyczepność na mokrej nawierzchni i zewnętrzny hałas toczenia), które ułatwiają konsumentom dokonanie świadomego wyboru. Jednakże etykieta nie obejmuje wszystkich parametrów związanych z ogólną wydajnością opony. Dla porównania, niezależne badania przeprowadzone przez magazyny motoryzacyjne obejmują średnio 15 aspektów wydajności opon, podczas gdy Goodyear analizuje ponad 50 kryteriów, w tym odporność na zjawisko aquaplaningu, przyczepność na suchej nawierzchni, hamowanie na suchej nawierzchni, stabilność przy dużej prędkości, przebiegi i wiele innych. W związku z tym etykieta nie może zastąpić badań jakościowych przez specjalistyczne laboratoria lub informacje dostarczone przez producentów i inne podmioty, które stosują szerszy zakres kryteriów do oceny parametrów opon.