Kas jauns riepu noteikumu jomā?

ES riepu marķēšana

Regula (ES) 2020/740, kas nosaka jauno riepu marķēšanas veidu, stājās spēkā 2021. gada maijā. Uzziniet vairāk par riepu marķējuma nozīmi un jaunumiem attiecībā uz riepu energoefektivitātes vērtējumu.

Goodyear ciešā sadarbībā ar Eiropas iestādēm ir cītīgi strādājis pie atjauninātā riepu marķējuma, lai veicinātu inovācijas nozarē un palīdzētu patērētājiem pieņemt apzinātākus lēmumus saistībā ar riepām. Mēs uzskatām, ka jaunais ES riepu marķējums ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmāku informāciju par riepu parametriem un ļaus lietotājiem veikt pārdomātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas. Jaunais ES riepu marķējums arī nodrošina, ka detalizēta informācija ir pieejama tiešsaistē, tādējādi atvieglojot lēmuma pieņemšanu gan patērētājiem, gan profesionāļiem. Turpmākajās sadaļās esam sagatavojuši detalizētāku skaidrojumu par riepu marķējumu.

ES riepu marķējums: Pārskats

ES riepu marķējumam un efektivitātes klasēm ir izveidots jauns noformējums, un līdz ar jaunizveidoto skalu šie parametri ir nedaudz mainīti. Iepriekšējā standarta marķējumā riepu klases bija norādītas tikai attiecībā uz rites pretestību, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni. Jaunajā ES riepu marķējumā pievienota papildu informācija par riepu veiktspēju sniega un apledojuma apstākļos. Tagad ir piecas, nevis septiņas klases marķējuma saķeres apzīmēšanai ar slapju ceļu un rites pretestības noteikšanai, kas apzīmētas ar burtiem no A līdz E. 

Degvielas patēriņa efektivitāte

Vai zināt, ka riepas atbild par līdz pat 20 % no jūsu automobiļa degvielas patēriņa? Izvēloties riepas ar augstu degvielas patēriņa efektivitātes vērtējumu, tiek nodrošināts lielāks nobraukums ar vienu uzpildes reizi un mazākas CO2 izplūdes. Atkarībā no riepas rites pretestības tās degvielas patēriņa efektivitāte svārstīsies no A klases, kas norāda uz vislabāko degvielas ekonomiju, līdz E klasei, kas nozīmē vissliktāko degvielas ekonomiju. Starp klasēm degvielas patēriņš palielinās par aptuveni 0,1 litru uz katriem nobrauktajiem 100 km. Vienkārši sakot, degvielu ekonomējošām riepām nepieciešama mazāka rites enerģija. Tas nozīmē, ka galu galā jūs patērēsiet mazāk degvielas, kā arī samazināsiet ietekmi uz vidi!

Saķeres ar slapju ceļu novērtējums

“Saķere ar slapju ceļu” ir riepas spēja izveidot saķeri ar ceļa virsmu slapjos laikapstākļos. ES vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta tikai vienam saķeres ar slapju ceļu aspektam, proti, riepas bremzēšanas īpašībām uz slapjas virsmas. Veiktspēja tiek vērtēta diapazonā no A līdz E klasei. Riepas, kurām ir augsta saķere ar slapju ceļu, apstājas ātrāk, kad bremzes tiek nospiestas pilnībā. Ārkārtējās situācijās dažiem metriem var būt izšķiroša nozīme.

Piezīme: Braukšanas laikā vienmēr jāievēro bremzēšanas ceļam vajadzīgā distance.

* Ja mērīts saskaņā ar Regulā EK 1222/2009 norādītajām testēšanas metodēm. Bremzēšanas ceļš ir atkarīgs no braukšanas apstākļiem un citiem ietekmējošiem faktoriem.

Trokšņa līmeņa novērtējums

ES riepu vērtējumos tiek ņemts vērā arī ārējais troksnis, ko riepa rada braukšanas laikā. Izvēloties riepu ar zemu trokšņa līmeņa vērtējumu, varat samazināt braukšanas ietekmi uz apkārtējo vidi. Trokšņa līmenis tiek iedalīts A, B vai C klasē. Riepas rites troksni mēra decibelos, un precīzs skaitlis ir norādīts marķējuma lejasdaļā. Riepām ar zemu trokšņa līmeni tas ir no 67 līdz 71 dB. Augstākajā līmenī skaņas viļņi svārstās diapazonā no 72 līdz 77 dB. Izmaiņas vien dažu decibelu apmērā atstāj milzīgu ietekmi uz radītā trokšņa līmeņiem. Faktiski, palielinot trokšņa līmeni tikai par 3 dB, riepas radītais ārējais trokšņa līmenis dubultojas.

Jaunā ES riepu marķējuma skaidrojums

ES riepu marķējuma atjauninātajā versijā ir pieejama jauna veida informācija. Šeit īsumā izskaidrots jaunais ES riepu marķējuma dizains:

 

 

QR kods:

QR koda iekļaušana nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par produktu ES produktu datubāzes publiski pieejamajā daļā. Kodu var skenēt, un tas nodrošina piekļuvi produkta informācijas lapām un Eiropas riepu marķējumiem.

 

Riepas tipa identifikators:

Katra riepa ir jāidentificē, izmantojot unikālu riepu apzīmējumu.

 

Sniega riepas ikona:

Pastāv divas jaunas ikonas. Sniega riepas ikona norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem ar daudz sniegu. Šādas riepas sānu daļā ir iestrādāts simbols, kurā attēlota sniegpārsla uz triju virsotņu kalna fona (3PMSF). Piktogrammu piešķir, nosakot automobiļa bremzēšanas ceļu ātrumā no 25 m/h uz blīva sniega vai nosakot riepas vilces spēku. Kravas automobiļiem piktogrammu piešķir, nosakot riepas paātrinājuma rādītājus. Saķeri ar sniegu kopumā pārbauda saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu. Noteikumos sīki aprakstīti tādi faktori kā testa virsma, gaisa temperatūra, testējamais transportlīdzeklis, slodze, spiediens, ātrums un daudzi citi aspekti.

 

Ledus riepas ikona:

Otrā jaunā ikona attēlo ledus stalagmīta simbolu, un tas norāda, ka riepa nodrošina īsāku bremzēšanas ceļu uz apledojušiem ceļiem ziemā. Informācija par saķeri ar ledu tiks balstīta uz ISO standartu (ISO 19447), ko paredzēts publicēt 2021. gada jūlijā. Attiecībā uz tehniskajām prasībām atbilstošām riepām, piktogramma par saķeri ar apledojušu ceļu tiks iekļauta jaunajā C1 riepu (vieglo automobiļu riepu) ES riepu marķējumā, kas atbilst šajā ISO standartā noteiktajiem minimālajiem rādītājiem attiecībā uz saķeri ar apledojušu ceļu. Piktogrammu piešķir, nosakot automobiļa bremzēšanas ceļu, sākot no 20 km/h uz tīra ledus. C2 un C3 riepu standarti vēl būs jānosaka.

Aplūkojiet mūsu riepas

Goodyear pilnībā atbalsta šos Riepu marķēšanas regulas labojumus un klientiem, kuri iegādājas riepas, labprāt sniedz papildu informāciju par riepu parametriem. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu misija ir popularizēt patērētājiem visdrošākās riepas, kuras palīdz ekonomēt degvielu un nosaka vides aizsardzības standartu visā riepu nozarē. Mūsu eksperti labprāt palīdzēs izvēlēties pašas piemērotākās riepas jūsu automobilim un vajadzībām!

Kādas izmaiņas ir veiktas

 • Samazināts vērtēšanas līmeņu skaits: Degvielas patēriņa efektivitāte un saķere ar slapju ceļa virsmu tagad tiek vērtētas piecos līmeņos (no A līdz E), nevis septiņos
 • Ārējais rites troksnis tiek vērtēts no A (zemākais trokšņa līmenis) līdz C (augstākais trokšņa līmenis)
 • Jaunajā ES riepu marķējumā ir iekļauts QR kods, ko var noskenēt, lai piekļūtu informācijai par produktu
 • Visos riepu marķējumos jāattēlo unikālais identifikators
 • Jaunā sniega riepas ikona norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem, kad ir daudz sniega
 • Jaunā ikona par saķeri ar apledojušu ceļu norāda, vai C1 riepa (vieglā automobiļa riepa) atbilst minimālajām jaunajā ISO 19447 standartā noteiktajām indeksa vērtībām attiecībā uz saķeri ar apledojušu ceļu

BUJ

2012. gadā ieviestais riepu marķējums klientiem visā Eiropā sniedz būtisku informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošību un troksni, sīki izklāstot informāciju par riepas rites pretestību, saķeri ar slapju ceļa virsmu un ārējo rites troksni. Izmantojot šo vispārpieņemto skalu, ES riepu marķējuma galvenais mērķis ir palīdzēt patērētājiem, kuri vēlas iegādāties jaunas riepas, veikt informētu izvēli. Jaunais riepu marķējums stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā.

Ieviešot jauno riepu marķējumu, Eiropas Komisijas mērķis ir paaugstināt autotransporta drošību, kā arī ekonomisko un vides efektivitāti, mudinot pircējus izvēlēties degvielas ekonomiju veicinošas, drošas riepas ar zemu trokšņa līmeni. Jaunajā marķējumā ir iekļauta arī jauna informācija, kas patērētājiem norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem ar daudz sniegu un ekstremāliem apstākļiem uz apledojuša ceļa.

Uzņēmums Goodyear pilnībā atbalsta izmaiņas Riepu marķēšanas regulā un ir apņēmies izpildīt visus pienākumus saistībā ar tās ieviešanu. Mēs uzskatām, ka jaunais ES riepu marķējums ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmāku informāciju par riepu parametriem un palīdzēs lietotājiem veikt pārdomātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas.  Tas arī palīdzēs veicināt tādu riepu izmantošanu, kurām ir visaugstākie drošības un ekoloģiskie rādītāji. Turklāt Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāze (EPREL), kurā ir reģistrētas visas ES pieejamās riepas, veicinās informācijas plūsmu starp riepu ražotājiem un atbildīgajām iestādēm, galu galā uzlabojot tirgus uzraudzību.

Jaunā riepu marķēšanas regula tiks piemērota no 2021. gada 1. maija. Līdz tam laikam tiks izmantots pašreizējais riepu marķējums.

Jaunā riepu marķēšanas regula attiecas tikai uz jaunām vieglo automobiļu riepām (C1 riepām), vieglo kravas automobiļu riepām (C2 riepām) un smago automobiļu riepām (C3 riepām).

Jaunā riepu marķēšanas regula attiecas tikai uz jaunām vieglo automobiļu riepām (C1 riepām), vieglo kravas automobiļu riepām (C2 riepām) un smago automobiļu riepām (C3 riepām). Patlaban jaunā regula neattiecas uz šādām riepu kategorijām: atjaunotām riepām, apvidus transportlīdzekļu riepām, sacīkšu automobiļu riepām, riepām ar radzēm, pagaidu lietošanas rezerves riepām, riepām, kas izstrādātas izmantošanai transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pirms 1990. gada 1. oktobra, riepām ar ātruma indeksu, kas mazāks par 80 km/h, un riepām, kuru nominālais diska diametrs nepārsniedz 254 mm vai ir 635 mm vai vairāk.

 • Jaunā regula attieksies arī uz kravas automobiļu riepām, un tādējādi tā ietvers C1 (vieglo automobiļu riepas), C2 (vieglo kravas automobiļu riepas) un C3 (smago kravas automobiļu riepas) riepu klases.
 • Saskaņā ar jauno regulu papildus standarta marķējumam (rites pretestība, saķere ar slapju ceļu un ārējais rites troksnis) tajā ir iespējams iekļaut arī ikonu, kas norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem, kad ir daudz sniega, un jaunu ikonu, kas apzīmē saķeri ar ledu. Riepām, kas ir piemērotas bargiem sniega apstākļiem, uz sānu virsmas ir attēlots simbols ar sniegpārslu uz trīs virsotņu kalna fona (3PMSF). Uz C1 (vieglo automobiļu) riepām, kas atbilst gaidāmā ISO standarta prasībām attiecībā uz veiktspēju uz apledojušas virsmas, būs attēlots jauns simbols – ledus stalagmīts.
 • Nelielas izmaiņas ir ieviestas attiecībā uz marķējuma klasēm, kas attiecas uz rites pretestību un saķeri ar slapju ceļu: patlaban neizmantotās vai neaizņemtās C1 un C2 riepu klases ir aizpildītas, bet liekās marķējuma klases (kuru izmantošana vairs nav atļauta atbilstoši ierobežojumu vērtībām) ir dzēstas, izveidojot jaunu skalu, kurā ir tikai 5 klases (no A līdz E).
 • Apakšējā daļā papildus ārējā trokšņa līmeņa vērtībai decibelos vienmēr būs norādīta trokšņa klase (A, B vai C).
 • Saskaņā ar jauno regulu riepas marķējumā jābūt iekļautam arī riepas ražotāja nosaukumam, kā arī unikālajam identifikatoram un riepas tipa identifikatoram.
 • Visbeidzot, riepas marķējumā būs jāiekļauj arī QR kods, kas paredzēts tiešam savienojumam ar Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzi (EPREL).

Jaunais marķējums ir obligāts visām C1, C2 un C3 riepām, kas ražotas, sākot ar 2021. gada 1. maiju un laistas tirgū pēc šī datuma. Taču riepu tirgotājiem nav jāmaina marķējums riepām, kas to noliktavās atrodas pēc 1. maija, ja tās laistas tirgū pirms minētā datuma, tas ir, pirms jaunā riepu marķēšanas regula stājas spēkā. Citiem vārdiem sakot, riepas, kas laistas tirgū pirms 2021. gada 1. maija, var saglabāt veco marķējumu līdz brīdim, kad tās tiek pārdotas. Tādēļ arī pēc 2021. gada 1. maija atkarībā no datuma, kad riepas laistas tirgū, uz riepām tirdzniecības vietās var būt attēlots gan vecais, gan jaunais marķējums.

Riepu ražotāji var izvēlēties vai nu piestiprināt uzlīmi riepas protektoram, vai pievienot drukātu marķējumu katrai tirgotājam piegādātajai vienādo riepu partijai. Goodyear nodrošinās, ka visām riepu izplatītājiem piegādātajām riepām ir piestiprinātas uzlīmes ar marķējumu. Attiecībā uz visām riepām marķējuma informācijai jābūt norādītai arī ražotāja mājaslapās, brošūrās un pircējam izsniegtajos tehniskajos reklāmas dokumentos. Turklāt, sākot ar 2021. gada 1. maiju, riepu ražotājiem pirms riepu laišanas tirgū jaunajā riepu marķēšanas regulā noteiktā informācija ir jāievada produktu datubāzē (EPREL).

EPREL ir Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāze, kas izveidota, lai patērētājiem darītu pieejamu svarīgu informāciju par energoefektivitāti. Tās mērķis ir uzlabot tirgus uzraudzības aktivitātes un izpildes nodrošināšanas pasākumus ES.  Izstrādājumu, uz kuriem attiecas ES Enerģijas marķēšanas regula (piemēram, mājsaimniecības elektroierīces), piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) ir likumā noteikts pienākums šajā datubāzē augšupielādēt informāciju par saviem produktiem pirms to laišanas ES tirgū.  Saskaņā ar jauno riepu marķēšanas regulu no 2021. gada 1. maija arī riepu ražotājiem pirms riepas laišanas ES tirgū būs jāievada informācija produktu datubāzē.

Marķējumā iekļauta pamata informāciju par trim riepas veiktspējas būtiskākajiem aspektiem (degvielas patēriņa efektivitāte, saķere ar slapju virsmu un ārējais rites troksnis), kas palīdz patērētājiem pieņemt informētas izvēles. Tomēr marķējumā nav norādīti visi ar riepas vispārīgo veiktspēju saistītie parametri. Salīdzinājumam, auto žurnālu veiktos neatkarīgos pētījumos parasti tiek aplūkoti ap piecpadsmit riepu veiktspējas aspekti, savukārt Goodyear analizē vairāk nekā piecdesmit kritērijus, tostarp akvaplanēšanas pretestību, vadāmību uz sausas ceļa virsmas, bremzēšanu uz sausas ceļa virsmas, stabilitāti lielā ātrumā, nobraukumu un daudz ko citu. Tādēļ marķējums nevar aizstāt specializētās laboratorijās veiktas kvalitātes pārbaudes vai ražotāju un citu struktūru sniegto informāciju, kas balstīta uz plašāku veiktspējas novērtēšanas kritēriju diapazonu.

BUJ

 1. Kas ir riepu marķējums?

  2012. gadā ieviestais riepu marķējums klientiem visā Eiropā sniedz būtisku informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošību un troksni, sīki izklāstot informāciju par riepas rites pretestību, saķeri ar slapju ceļa virsmu un ārējo rites troksni. Izmantojot šo vispārpieņemto skalu, ES riepu marķējuma galvenais mērķis ir palīdzēt patērētājiem, kuri vēlas iegādāties jaunas riepas, veikt informētu izvēli. Jaunais riepu marķējums stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā.

 2. Kādēļ Eiropas Komisija maina esošo riepu marķējumu?

  Ieviešot jauno riepu marķējumu, Eiropas Komisijas mērķis ir paaugstināt autotransporta drošību, kā arī ekonomisko un vides efektivitāti, mudinot pircējus izvēlēties degvielas ekonomiju veicinošas, drošas riepas ar zemu trokšņa līmeni. Jaunajā marķējumā ir iekļauta arī jauna informācija, kas patērētājiem norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem ar daudz sniegu un ekstremāliem apstākļiem uz apledojuša ceļa.

 3. Kāda ir Goodyear nostāja pret jauno riepu marķēšanas regulu?

  Uzņēmums Goodyear pilnībā atbalsta izmaiņas Riepu marķēšanas regulā un ir apņēmies izpildīt visus pienākumus saistībā ar tās ieviešanu. Mēs uzskatām, ka jaunais ES riepu marķējums ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmāku informāciju par riepu parametriem un palīdzēs lietotājiem veikt pārdomātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas.  Tas arī palīdzēs veicināt tādu riepu izmantošanu, kurām ir visaugstākie drošības un ekoloģiskie rādītāji. Turklāt Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāze (EPREL), kurā ir reģistrētas visas ES pieejamās riepas, veicinās informācijas plūsmu starp riepu ražotājiem un atbildīgajām iestādēm, galu galā uzlabojot tirgus uzraudzību.

 4. Kad jaunais ES riepu marķējums stāsies spēkā?

  Jaunā riepu marķēšanas regula tiks piemērota no 2021. gada 1. maija. Līdz tam laikam tiks izmantots pašreizējais riepu marķējums.

 5. Vai jaunā riepu marķēšanas regula attiecas uz visām riepām?

  Jaunā riepu marķēšanas regula attiecas tikai uz jaunām vieglo automobiļu riepām (C1 riepām), vieglo kravas automobiļu riepām (C2 riepām) un smago automobiļu riepām (C3 riepām).

 6. Uz kurām riepām jaunā riepu marķēšanas regula neattiecas?

  Jaunā riepu marķēšanas regula attiecas tikai uz jaunām vieglo automobiļu riepām (C1 riepām), vieglo kravas automobiļu riepām (C2 riepām) un smago automobiļu riepām (C3 riepām). Patlaban jaunā regula neattiecas uz šādām riepu kategorijām: atjaunotām riepām, apvidus transportlīdzekļu riepām, sacīkšu automobiļu riepām, riepām ar radzēm, pagaidu lietošanas rezerves riepām, riepām, kas izstrādātas izmantošanai transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pirms 1990. gada 1. oktobra, riepām ar ātruma indeksu, kas mazāks par 80 km/h, un riepām, kuru nominālais diska diametrs nepārsniedz 254 mm vai ir 635 mm vai vairāk.

 7. Kas mainās ES riepu marķējumā?

  • Jaunā regula attieksies arī uz kravas automobiļu riepām, un tādējādi tā ietvers C1 (vieglo automobiļu riepas), C2 (vieglo kravas automobiļu riepas) un C3 (smago kravas automobiļu riepas) riepu klases.
  • Saskaņā ar jauno regulu papildus standarta marķējumam (rites pretestība, saķere ar slapju ceļu un ārējais rites troksnis) tajā ir iespējams iekļaut arī ikonu, kas norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem, kad ir daudz sniega, un jaunu ikonu, kas apzīmē saķeri ar ledu. Riepām, kas ir piemērotas bargiem sniega apstākļiem, uz sānu virsmas ir attēlots simbols ar sniegpārslu uz trīs virsotņu kalna fona (3PMSF). Uz C1 (vieglo automobiļu) riepām, kas atbilst gaidāmā ISO standarta prasībām attiecībā uz veiktspēju uz apledojušas virsmas, būs attēlots jauns simbols – ledus stalagmīts.
  • Nelielas izmaiņas ir ieviestas attiecībā uz marķējuma klasēm, kas attiecas uz rites pretestību un saķeri ar slapju ceļu: patlaban neizmantotās vai neaizņemtās C1 un C2 riepu klases ir aizpildītas, bet liekās marķējuma klases (kuru izmantošana vairs nav atļauta atbilstoši ierobežojumu vērtībām) ir dzēstas, izveidojot jaunu skalu, kurā ir tikai 5 klases (no A līdz E).
  • Apakšējā daļā papildus ārējā trokšņa līmenim decibelos vienmēr būs norādīta trokšņa klase (A, B vai C).
  • Saskaņā ar jauno regulu riepas marķējumā jābūt iekļautam arī riepas ražotāja nosaukumam, kā arī unikālajam identifikatoram un riepas tipa identifikatoram.
  • Visbeidzot, riepas marķējumam būs jāietver QR kods, kas paredzēts tiešam savienojumam ar Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzi (EPREL).

 8. Vai riepu tirgotājiem jāmaina marķējums noliktavās esošajām riepām, kas laistas tirgū pirms 2021. gada 1. maija?

  Jaunais marķējums ir obligāts visām C1, C2 un C3 riepām, kas ražotas, sākot ar 2021. gada 1. maiju un laistas tirgū pēc šī datuma. Taču riepu tirgotājiem nav jāmaina marķējums riepām, kas to noliktavās atrodas pēc 1. maija, ja tās laistas tirgū pirms minētā datuma, tas ir, pirms jaunā riepu marķēšanas regula stājas spēkā. Citiem vārdiem sakot, riepas, kas laistas tirgū pirms 2021. gada 1. maija, var saglabāt veco marķējumu līdz brīdim, kad tās tiek pārdotas. Tādēļ arī pēc 2021. gada 1. maija atkarībā no datuma, kad riepas laistas tirgū, uz riepām tirdzniecības vietās var būt attēlots gan vecais, gan jaunais marķējums.

 9. Kādi ir riepu ražotāju pienākumi attiecībā uz jauno riepu marķēšanas regulu?

  Riepu ražotāji var izvēlēties vai nu piestiprināt uzlīmi riepas protektoram, vai pievienot drukātu marķējumu katrai tirgotājam piegādātajai vienādo riepu partijai. Goodyear nodrošinās, ka visām riepu izplatītājiem piegādātajām riepām ir piestiprinātas uzlīmes ar marķējumu. Attiecībā uz visām riepām marķējuma informācijai jābūt norādītai arī ražotāja mājaslapās, brošūrās un pircējam izsniegtajos tehniskajos reklāmas dokumentos. Turklāt, sākot ar 2021. gada 1. maiju, riepu ražotājiem pirms riepu laišanas tirgū jaunajā riepu marķēšanas regulā noteiktā informācija ir jāievada produktu datubāzē (EPREL).

 10. Kas ir EPREL?

  EPREL ir Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāze, kas izveidota, lai patērētājiem darītu pieejamu svarīgu informāciju par energoefektivitāti. Tās mērķis ir uzlabot tirgus uzraudzības aktivitātes un izpildes nodrošināšanas pasākumus ES.  Izstrādājumu, uz kuriem attiecas ES Enerģijas marķēšanas regula (piemēram, mājsaimniecības elektroierīces), piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) ir likumā noteikts pienākums šajā datubāzē augšupielādēt informāciju par saviem produktiem pirms to laišanas ES tirgū.  Saskaņā ar jauno riepu marķēšanas regulu no 2021. gada 1. maija arī riepu ražotājiem pirms riepas laišanas ES tirgū būs jāievada informācija produktu datubāzē.

 11. Vai riepas marķējums nodrošina pilnīgu informāciju par riepas veiktspēju?

  Marķējumā iekļauta pamata informāciju par trim riepas veiktspējas būtiskākajiem aspektiem (degvielas patēriņa efektivitāte, saķere ar slapju virsmu un ārējais rites troksnis), kas palīdz patērētājiem pieņemt informētas izvēles. Tomēr marķējumā nav norādīti visi ar riepas vispārīgo veiktspēju saistītie parametri. Salīdzinājumam, auto žurnālu veiktos neatkarīgos pētījumos parasti tiek aplūkoti ap piecpadsmit riepu veiktspējas aspekti, savukārt Goodyear analizē vairāk nekā piecdesmit kritērijus, tostarp akvaplanēšanas pretestību, vadāmību uz sausas ceļa virsmas, bremzēšanu uz sausas ceļa virsmas, stabilitāti lielā ātrumā, nobraukumu un daudz ko citu. Tādēļ marķējums nevar aizstāt specializētās laboratorijās veiktas kvalitātes pārbaudes vai ražotāju un citu struktūru sniegto informāciju, kas balstīta uz plašāku veiktspējas novērtēšanas kritēriju diapazonu.