Privātuma politika

Šī Tiešsaistes Privātuma politika (“Politika”) attiecas uz Goodyear patērētāju tīmekļa vietni, kas pieejama adresē https://www.goodyear.eu/truck (“Vietne”).

Goodyear apņemšanās ievērot privātumu

Goodyear Tire & Rubber Company un tā saistītie uzņēmumi ievēro personu privātumu, un mēs augstu vērtējam mūsu vietņu apmeklētāju, mūsu klientu, piegādātāju un citu sadarbības personu uzticību. Mēs tiecamies apstrādāt personas datus (atbilstoši turpmāk sniegtajam aprakstam) saskaņā ar mūsu darbības valstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem. Eiropas Savienības kontekstā kopš 2018. gada 25. maija tas ietver Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR").

 

Ik reizi, kad apmeklēsiet mūsu Vietni, https://www.goodyear.eu/truck (turpmāk – “Goodyear” vai “mēs”) apstrādās jūsu personas datus (atbilstoši turpmāk sniegtajam aprakstam). Šajā kontekstā Goodyear rīkosies kā pārzinis, t.i., persona, kas ir atbildīga par jūsu personas datu apstrādi, jo tā pieņem lēmumu, kā un kādēļ jūsu personas dati tiek apstrādāti.

 

Šīs Politikas mērķis ir sniegt jums informāciju un caurskatāmi izskaidrot:

 

 • kā un kādēļ Goodyear ievāc, apstrādā un uzglabā jūsu personas datus; 
 • kāda ir Goodyear kā jūsu personas datu “pārziņa” loma; un
 • kādas ir jūsu tiesības un mūsu pienākumi attiecībā uz šo apstrādi.

Definīcijas

Šajā Politikā tiek izmantotas šādas definīcijas:

 

"personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

 

"apstrāde" ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopumiem, izmantojot automātiskus līdzekļus vai citādi, piemēram, apkopošana, ierakstīšana, organizēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, sniegšana, izmantošana, izpaušana nosūtot, izplatīšana vai pieejamības nodrošināšana citā veidā, sakārtošana vai apvienošana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana, un darbības vārds “apstrādāt” tiek interpretēts atbilstoši; un

 

"apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska personu, kura apstrādā personas datus pārziņa vārdā. Goodyear apstrādātāji var būt meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi vai trešās personas – piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji. Visos gadījumos Goodyear ar savu apstrādātāju noslēgs datu apstrādes līgumu, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR. 

Informācijas apkopošana

Apkopošanas metode

Kad jūs pārlūkojot Vietni, noteikti personas dati tiek apkopoti vienkārši pārlūkošanas rezultātā.  Tomēr dažām mūsu Vietnes funkcijām var būt nepieciešams, lai jūs brīvprātīgi sniegtu Goodyear papildu personas datus. 

 

Apkopoto personas datu kategorijas

 

No Vietnes apmeklētājiem tiek apkopota šāda informācija:

 

 • jūsu IP adrese; 
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja domēns; 
 • jūsu pārlūkprogrammas, operētājsistēmas un platformas veids un versija; 
 • informācija par apmeklētajām lapām un pētīto informāciju, Vietnē pavadīto laiku un citi statistikas dati; 
 • informācija par jūsu paradumiem un preferencēm; 

Sekas atteikumam sniegt personas datus

Jums nav juridiska pienākuma sniegt Goodyear savus personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos jūsu atteikums sniegt personas datus vai piekrist sīkdatņu izmantošanai un pārlūka iestatījumiem var ietekmēt jūsu pārlūkošanas pieredzi un liegt izmantot noteiktas mūsu Vietnes funkcijas.  

 

Tādēļ ik reizi, kad tiks apkopoti personas dati (piemēram, veidlapās), mēs norādīsim, vai šādu datu sniegšana ir obligāta (piemēram, ar zvaigznīti), kā arī to, kādas sekas radīs atteikums sniegt pieprasītos datus. 

Sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas

Mūsu vietnēs var tikt izmantotas "sīkdatnes" vai "tīmekļa informatori". “Sīkdatne" ir teksta fails, kuras var tikt saglabātas jūsu datorā, ierīcē vai sistēmā, kad apmeklējat mūsu Vietni. Sīkdatnes ļauj Goodyear labāk apkalpot Vietnes apmeklētājus, nodrošinot katram lietotājam pielāgotu pieredzi. Tās satur informāciju, kas apkopota no jūsu ierīces, kura katra nākamā apmeklējuma laikā tiek nosūtīta atpakaļ Vietnei, tādējādi laika gaitā atceroties jūsu veiktās darbības un iestatījumus. Iegūtā informācija nesatur jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzam skatīt mūsu Sīkdatņu politiku (https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html.

Drošība

Ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas, ieviešanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādās iespējamības un smaguma pakāpes risku attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, Goodyear īsteno atbilstošus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu un iznīcināšanu un lai reaģētu uz šādu personas datu ļāunprātīgas izmantošanas, nozaudēšanas vai neatļautas izmantošanas gadījumiem. 

 

Goodyear apkopotā informācija var tikt uzglabāta trešo personu datu uzglabāšanas sistēmās (skatīt tālāk sadaļu “Saņēmēji – trešās personas”). Šādos gadījumos Goodyear arī šīm trešajām personām pieprasa īstenot drošības pasākumus un sistēmas, lai garantētu informācijas drošību. 

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Apstrādes mērķi

Goodyear un apstrādātāji, kuri rīkojas Goodyear vārdā, datus, kurus jūs iesniedzat Goodyear, izmanto šādiem mērķiem:  

 

 • lietotāju reģistrācija un pārvaldība (piemēram, kontu pārvaldība un atbilžu sniegšana uz jautājumiem)  
 • mūsu Vietnes izmantošanas rādītāju mērīšana (tostarp izmantošanas statistikas datu sagatavošana) 
 • periodiska reklāmas e-pasta vēstuļu nosūtīšana uz jūsu norādīto e-pasta adresi (ja tāda ir) par mūsu produktiem un īpašajiem piedāvājumiem, kā arī tādas informācijas nosūtīšana, kas varētu interesēt jūs vai uzņēmumu, kurā strādājat 
 • lai uzaicinātu jūs piedalīties tiešsaistes aptaujās 
 • lai lūgtu jūs sniegt atgriezenisko saiti par produktiem un pakalpojumiem 
 • mūsu Vietnes uzlabošanai 
 • saziņai ar jums, atbildot uz no jums saņemtu pieprasījumu 

 

Informācija, kuru norādāt tiešsaistē riepu garantijas reģistrācijas laikā, netiks izmantota mārketinga nolūkiem. 

Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs nedrīkstam apstrādāt personas datus bez derīga tiesiskā pamata. Tādēļ personas datus apstrādāsim tikai tad, ja:

 

 • būsim iepriekš saņēmuši jūsu piekrišanu;  
 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums vai pēc jūsu pieprasījuma veiktu noteiktas līguma noslēgšanai nepieciešamas darbības; 
 • apstrāde ir nepieciešama, lai mēs izpildītu savus tiesību vai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piemēram, prasības attiecībā uz nodokļiem vai grāmatvedību); vai 
 • apstrāde ir nepieciešama Goodyear likumīgo interešu aizsardzībai un tai nav neatbilstošas ietekmes uz jūsu interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvībām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot jūsu personas datu apstrādi uz minētā pamata, mēs vienmēr cenšamies nodrošināt līdzsvaru starp mūsu likumīgajām interesēm un jūsu privātumu. 

 

Šādu likumīgo interešu piemēri: 

 

 • gūt labumu no izmaksefektīviem pakalpojumiem (piemēram, mēs varam nolemt datu apstrādei izmantot noteiktas ārējo piegādātāju piedāvātas platformas); 
 • piedāvāt mūsu produktus un pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem klientiem 
 • labāk pārvaldīt un vadīt attiecības ar klientiem un to datus; 
 • uzlabot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā viņu izvēles attiecībā uz saziņas līdzekļiem (tālrunis, e-pasts utt.) un biežumu; 
 • izvērtēt klientu interesi par Goodyear produktiem un gūt labāku izpratni par klientu reakciju uz mārketinga e-pastiem, tostarp – veicot statistisku un cita veida datu izpēti un analīzi attiecībā uz e-pastu statusu (nav piegādāti, ir piegādāti, atvērti);  
 • ļaut Goodyear piedāvāt klientiem pielāgotas reklāmas un piedāvājumus, lai Goodyear tādējādi varētu veiksmīgāk realizēt savus produktus tirgū; 
 • pārdot jebkuru mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu daļu, bet, ja principā visus mūsu aktīvus pārņem trešā persona, personas dati var veidot daļu no pārdotajiem aktīviem; 
 • novērst krāpšanu vai noziedzīgas darbības, mūsu produktu vai pakalpojumu, kā arī mūsu IT sistēmu drošības elementu, arhitektūras un tīklu ļaunprātīgu izmantošanu; un 
 • sasniegt mūsu korporatīvos un sociālās atbildības mērķus; 

Saņēmēji – trešās personas

Mēs varam personas datus nodot saviem darbiniekiem (ciktāl šie dati tiem ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai) un citiem Goodyear grupas uzņēmumiem. Šādi citi grupas uzņēmumi vai nu darbosies kā vēl viens pārzinis (šādā gadījumā jūs saņemsiet atsevišķu paziņojumu par šo apstrādi), vai arī tikai apstrādās personas datus pārziņa vārdā un pēc pārziņa pieprasījuma (tādējādi rīkojoties kā apstrādātājs).

 

Turklāt nolūkā sasniegt iepriekš norādītos mērķus mēs varam arī nodot jūsu personas datus apstrādātājiem – trešajām personām ārpus Goodyear grupas tādā apjomā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu rīkojumus.

 

Šādi apstrādātāji – trešās personas ir:

 
 • mūsu (IT) pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji un datubāzu nodrošinātāji;
 • mūsu konsultanti, piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz reklamēt un virzīt tirgū Goodyear produktus un pakalpojumus, glabā un analizē personas datus, veic lietotāju un patērētāju novērtējumus, pārskatus un aptaujas, Goodyear vārdā sazinās ar jums, apstrādā un izpilda darījumus, tostarp riepu pirkšanu un montāžu, un/vai sniedz citus ar transportlīdzekļiem saistītus pakalpojumus, kā arī veic citas darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu reklāmas saziņu vai pakalpojumus Vietnes lietotājiem un klientiem.

 

Jūsu personas dati var tikt izpausti arī:

 
 • jebkurai trešajai personai, kurai mēs nododam jebkuras mūsu tiesības vai pienākumus saskaņā ar attiecīgo līgumu;
 • jebkurai valsts un/vai starptautiskai regulatīvajai, izpildes vai apmaiņas iestādei vai tiesai, ja mums šo pienākumu nosaka piemērojamie tiesību vai normatīvie akti vai šo iestāžu pieprasījums; un
 • jebkurai valsts centrālajai vai pašvaldības iestādei un citām likumā noteiktajām vai valsts struktūrām.

 

Informācija, ko lietotāji sniedz tiešsaistes riepu garantijas reģistrācijas veidlapā šajā Vietnē, netiks izpausta nevienai trešajai personai, izņemot tiesību aktos paredzētos gadījumus.

Pārrobežu datu pārsūtīšana

Personas dati, kas nosūtīti uzņēmuma Goodyear ietvaros vai ārpus tā, var tikt apstrādāti arī valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas, kas ietver ES dalībvalstis, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju (“EEZ”). 

 

Ja jūsu personas dati tiek nosūtīti ārpus EEZ, mēs pirms šādas nosūtīšanas noslēgsim Eiropas Komisijas apstiprinātās ES standarta līguma klauzulas, lai nosūtītajiem personas datiem nodrošinātu nepieciešamo aizsardzības līmeni. Par šīm darbībām jūs varat pieprasīt papildu informāciju un saņemt īstenoto atbilstošo aizsardzības pasākumu apraksta eksemplāru, izmantojot savas tiesības, kā norādīts tālāk (skatīt sadaļu “Jūsu tiesības”).

Datu saglabāšana

Goodyear jūsu personas datus saglabās tikai [3 mēnešus pēc [jūsu beidzamā Vietnes apmeklējuma]. 

Tomēr, ja persona vēlas, lai tās personas dati no mūsu datubāzēm tiktu dzēsti pirms minētā laika, tad šī persona var to pieprasīt turpmāk norādītajā kārtībā.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko saskaņā ar šo Politiku apstrādā Goodyear. Ja uzskatāt, ka jebkāda informācija, kas ir mūsu rīcībā par jums, ir nepareiza vai nepilnīga, jūs varat pieprasīt arī veikt šīs informācijas labojumus. Goodyear nekavējoties veiks tās labojumus. 

 

Jums ir arī tiesības: 

 
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu;  
 • pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;  
 • atsaukt savu piekrišanu, ja Goodyear ir to saņēmis personas datu apstrādei (šāds atsaukums neietekmē pirms atsaukuma veiktās apstrādes tiesiskumu); 
 • iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos; vai  
 • iebilst pret jūsu personas datu apstrādi citos nolūkos noteiktos gadījumos, kad Goodyear apstrādā jūsu personas datus uz cita tiesiska pamata, kas nav jūsu piekrišana, 

 

un Goodyear ievēros šos pieprasījumus, atsaukumus vai iebildumus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem. 

 

Turklāt jums ir arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības ļauj jums iegūt personas datus, kurus esat sniedzis Goodyear, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pieprasīt šo personas datu nodošanu trešajai personai, un Goodyear tam neradīs nekādus šķēršļus, ievērojot jūsu konfidencialitātes saistības. 

 

Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi tyre.techuk@goodyear.com, identificēšanas nolūkā pievienojot savas ID kartes vai pases divpusēju skenētu kopiju/kopiju. 

 

Ja nevēlaties no Goodyear saņemt e-pasta vai citus ziņojumus, lūdzu, pielāgojiet savas saziņas izvēles, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear izskatīs visus pieprasījumus par vārdu dzēšanu no pasta adrešu vai e-pasta adrešu sarakstiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. 

 

Ja jums ir kādi jautājumi vai arī neesat apmierināts ar veidu, kādā Goodyear veic jūsu personas datu apstrādi, lūdzam ar mums sazināties, nosūtot ziņu uz adresi Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN vai sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi tyre.techuk@goodyear.com. Mēs maksimāli īsā laikā izskatīsim jūsu sūdzību un sniegsim atbildi. 

 

Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības iestādei. 

Citas tīmekļa vietnes

Vietne var saturēt saites uz tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar Goodyear, un mēs veicam nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu saites vienīgi uz tādām vietnēm, kuras ievēro tikpat augstus standartus un cieņu pret privātuma aizsardzību kā mēs. Tomēr Goodyear neuzņemas atbildību par citu, ar Goodyear nesaistītu, vietņu saturu un privātuma praksi.

Bērni

Goodyear neizmanto nevienu tīmekļa vietni, lai apzināti apkopotu, izmantotu un izpaustu bērnu, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, personas datus (piemēram, vārdu, adresi un tālruņa numuru), ja pirms tam nav saņemta vecāka vai likumīgā aizbildņa piekrišana. Goodyear neļauj bērniem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, reģistrēties šajā Vietnē vai piedalīties tajā rīkotajos konkursos un reklāmas pasākumos. Tomēr, ja bērna, kas ir jaunāks par 16 gadiem, vecāks vai aizbildnis uzskata, ka bērns ir sniedzis Goodyear personas datus, un vēlas, lai šī informācija tiktu izdzēsta no Goodyear sistēmām, vecākam vai aizbildnim ir jāsazinās ar Goodyear. Ja Goodyear saņem informāciju, ka tā failos izgūstamā formā tiek uzglabāti personas dati par bērnu, kurš ir jaunāks par 16 gadiem, Goodyear dzēsīs šo informāciju no esošajiem failiem.

 

Turklāt ikvienai personai, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms jebkādu personas datu izmantošanas vai norādīšanas šajā Vietnē ir jāsaņem savu vecāku vai aizbildņa atļauja.

Politikas atjauninājumi

Par jebkādiem turpmākiem atjauninājumiem saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, kā aprakstīts šajā Politikā, jums tiks iepriekš paziņots mūsu Vietnē (ar uznirstošā loga palīdzību vai citādi), kā arī izmantojot citus ierastos saziņas kanālus (piemēram, e-pastu, ja tas būs pieejams). 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. 

 

[2] Identificējama fiziska persona ir persona, kuru iespējams tieši vai netieši identificēt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, identifikācijas numura, informācijas par atrašanās vietu, tiešsaistes identifikatora vai viena vai vairākiem šai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, saimnieciskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.