Privatumo politika

Ši internetinė privatumo politika (toliau – Politika) taikoma „Goodyear“ vartotojų svetainei adresu https://www.goodyear.eu/truck (Svetainė).

„Goodyear“ įsipareigojimas saugoti privatumą

„Goodyear Tire & Rubber Company“ ir jos filialai gerbia asmens privatumą ir vertina mūsų svetainių lankytojų, klientų, pardavėjų ir kitų, su kuriais bendradarbiaujame, pasitikėjimą. Stengiamės tvarkyti asmens duomenis (kaip toliau apibrėžta), laikydamiesi šalių, kuriose užsiimame verslu, įstatymų. Europos Sąjungoje tai yra 2018 m. gegužės 25 d. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR).

 

Kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų svetainėje https://www.goodyear.eu/truck  (toliau – „Goodyear“ arba mes), tvarkysime jūsų asmeninius duomenis (kaip nurodyta toliau). Šiame kontekste „Goodyear“ veiks kaip duomenų valdytojas, t. y. asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kadangi jis nusprendžia, kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys.

 

Šia politika siekiama jus informuoti ir visapusiškai lakantis skaidrumo principo paaiškinti:

 

 • kodėl ir kaip „Goodyear“ renka, tvarko ir saugo jūsų asmens duomenis; 
 • koks yra jo, kaip jūsų asmens duomenų „valdytojo“, vaidmuo
 • ir kokios yra jūsų teisės ir pareigos, susijusios su šiuo duomenų tvarkymu.

Apibrėžtys

Šioje Politikoje vartojamos šios apibrėžtys:

 

„asmens duomenys“ – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

 

„tvarkymas“ – tai bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, kuris atliekamas su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, surinkimas, įrašymas, organizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, paieška, konsultacija, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip suteikiant prieinamumą, palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar sunaikinimas ir veiksmažodis „tvarkyti“ turi būti aiškinamas atitinkamai;

 

ir „tvarkytojas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu. „Goodyear“ tvarkytojai gali būti patronuojamosios įmonės, filialai arba trečiųjų šalių tiekėjai ir paslaugų teikėjai. Visais atvejais „Goodyear“ su savo tvarkytoju sudarys duomenų tvarkymo sutartį, siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR. 

Informacijos rinkimas

Kaip renkami duomenys

Kai naršote svetainėje, kai kurie asmens duomenys renkami tiesiog naršymo svetainėje metu.  Tačiau kai kuriomis mūsų svetainės funkcijomis gali būti reikalaujama, kad savanoriškai pateiktumėte „Goodyear“ papildomus asmens duomenis. 

 

Surinktų asmens duomenų kategorijos

 

Renkame šią informaciją iš svetainės lankytojų:

 

 • jūsų IP adresą; 
 • jūsų interneto paslaugų teikėjo domenas; 
 • naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma; 
 • informacija apie lankomus puslapius, ieškoma informacija, laikas, praleistas svetainėje ir kita statistika; 
 • informacija apie jūsų įpročius ir pageidavimus; 

Atsisakymo teikti asmens duomenis pasekmės

Jums netaikoma jokia teisės aktų nustatyta prievolė teikti „Goodyear“ savo asmens duomenis. Tačiau atminkite, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų atsisakymas pateikti asmens duomenis arba sutikti su slapukais ar naršyklės nustatymais gali turėti įtakos jūsų naršymo patirčiai ir neleisti jums naudotis tam tikromis mūsų svetainės funkcijomis.  

 

Todėl, kai renkami asmens duomenys (pvz., formose), nurodysime, ar tokių duomenų pateikimas yra privalomas (pvz., žvaigždute), ir informuosime apie atsisakymo pateikti reikalingus duomenis pasekmes. 

Slapukai ir kitos panašios technologijos

Mūsų interneto svetainėse gali būti naudojami „slapukai“ arba „tinklalapio indikatoriai“. „Slapukas“ yra tekstinis failas, kuris gali būti patalpintas jūsų kompiuteryje, įrenginyje ar sistemoje jums apsilankius mūsų svetainėje. Slapukai suteikia „Goodyear“ galimybę geriau aptarnauti svetainės lankytojus ir pateikti jiems individualizuotą turinį. Jame yra informacija, surinkta iš jūsų įrenginio ir siunčiama atgal į svetainę kiekvieno kito apsilankymo metu, siekiant ilgainiui atsiminti jūsų veiksmus ir pageidavimus. Į taip renkamą informaciją neįeina jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, rasite mūsų adresu https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html .

Saugumas

Atsižvelgdama į naujausias technologijas, įgyvendinimo išlaidas ir tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat į įvairios tikimybės ir dydžio pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, „Goodyear“ imasi tinkamų atsargumo priemonių, saugančių, kad tokia informacija nebūtų prarasta, naudojama ne pagal paskirtį ar asmenims, prieinantiems prie jos neautorizuotu būdu, ji nebūtų atskleista, pakeista ar sunaikinta, taip pat apsaugota nuo netinkamo naudojimo, praradimo ar neteisėto tokių asmens duomenų naudojimo. 

 

Informacija, kurią renka „Goodyear“, gali būti saugoma trečiųjų šalių duomenų saugojimo sistemose (žr. toliau esantį skyrių „Trečiųjų šalių gavėjai“). Tokiais atvejais „Goodyear“ taip pat reikalauja, kad tos trečiosios šalys taikytų saugumo praktiką ir naudotų sistemas, siekiant užtikrinti, kad informacija būtų saugi. 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslai

„Goodyear“ ir „Goodyear“ vardu veikiantys tvarkytojai naudoja „Goodyear“ suteiktus asmens duomenis šiais tikslais:  

 

 • Vartotojų registracija ir valdymas (pvz., paskyros valdymas ir atsakymai į klausimus)  
 • Svetainės naudojimo įvertinimas (įskaitant naudojimo statistikos rengimą) 
 • Periodiškai siunčiami reklaminiai el. laiškai apie mūsų gaminius, specialius pasiūlymus ir informaciją, kuri gali būti aktuali jums ar įmonei, kurioje dirbate, naudojantis jūsų pateiktu el. pašto adresu (jei toks yra) 
 • Kvietimai dalyvauti internetinėse apklausose 
 • Prašymas pateikti atsiliepimus apie gaminius ir paslaugas 
 • Mūsų svetainės tobulinimas 
 • Bendravimas su jumis, siekiant atsakyti į jūsų užklausą 

 

Jūsų pateikta internetinė padangų garantijos registracijos informacija nebus naudojama rinkodaros tikslais. 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mums neleidžiama tvarkyti asmens duomenų, jei neturime galiojančio teisinio pagrindo. Todėl tvarkysime asmens duomenis tik šiais atvejais:

 

 • gavome jūsų išankstinį sutikimą;  
 • duomenų tvarkymas yra būtinas, kad įvykdytume sutartinius įsipareigojimus jūsų atžvilgiu arba jūsų prašymu imtumėmės ikisutartinių veiksmų; 
 • tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi mūsų teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų (pvz., mokesčių ar apskaitos reikalavimų); 
 • arba tvarkymas yra būtinas, atsižvelgiant į teisėtus „Goodyear“ interesus ir neturi nederamos įtakos jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Atminkite, kad šiuo pagrindu tvarkydami jūsų asmens duomenis visada siekiame išlaikyti pusiausvyrą tarp mūsų teisėtų interesų ir jūsų privatumo. 

 

Tokių „teisėtų interesų“ pavyzdžiai: 

 

 • gauti naudos iš ekonomiškai efektyvių paslaugų (pvz., galime nuspręsti duomenų tvarkymui naudoti tam tikras išorės tiekėjų siūlomas platformas); 
 • siūlyti savo gaminius ir paslaugas savo klientams ar būsimiems klientams; 
 • geriau valdyti ir administruoti santykius su klientais ir jų duomenis; 
 • gerinti mūsų klientams teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į jų pageidavimus dėl ryšio priemonių (telefono, el. pašto ir kt.) ir dažnumo; 
 • įvertinti mūsų klientų domėjimąsi „Goodyear“ gaminiais ir geriau suprasti, kaip klientai sąveikauja su rinkodaros el. laiškais, įskaitant statistinius ir kitus tyrimus bei duomenų analizę, susijusią su el. laiškų būsena (neišsiųsti, išsiųsti, atidaryti);  
 • įgalinti „Goodyear“ teikti pritaikytą savo klientams reklamą ir pasiūlymus, siekiant geriau parduoti gaminius; 
 • parduoti bet kurią mūsų verslo dalį ar turtą arba jei iš esmės visą mūsų turtą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju asmens duomenys gali būti vieno iš mūsų parduodamo turto dalis; 
 • užkirsti kelią sukčiavimui ar nusikalstamai veiklai, netinkamam mūsų gaminių ar paslaugų naudojimui, taip pat mūsų IT sistemų, architektūros ir tinklų saugumui; 
 • ir įgyvendinti mūsų įmonės planus ir socialinės atsakomybės tikslus; 

Trečiųjų šalių gavėjai

Galime perduoti asmens duomenis savo darbuotojams (tiek, kiek to reikia jų užduotims atlikti) ir kitoms „Goodyear“ grupės įmonėms. Tokios kitos grupės įmonės arba veiks kaip kitas duomenų valdytojas (tokiu atveju būsite atskirai informuoti apie šį tvarkymą), arba tvarkys asmens duomenis tik duomenų valdytojo vardu ir prašymu (tokiu būdu veikdamas kaip duomenų tvarkytojas).

 

Be to, taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, nepriklausančioms „Goodyear“ grupei, siekiant įvykdyti pirmiau išvardytus tikslus tiek, kiek to reikia jiems duotoms instrukcijoms vykdyti.

 

Tokie trečiųjų šalių tvarkytojai yra:

 
 • mūsų (IT) paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir duomenų bazių teikėjai;
 • mūsų konsultantai, tiekėjai ir paslaugų teikėjai, kurie padeda „Goodyear“ reklamuoti ir parduoti gaminius ir paslaugas; saugoti ir analizuoti asmens duomenis; atlikti vartotojų ir klientų vertinimus, apžvalgas ir apklausas; bendrauti su jumis „Goodyear“ vardu; tvarkyti ir vykdyti sandorius, įskaitant padangų pirkimą ir montavimą ir (arba) kitas transporto priemonių paslaugas; ir, prireikus, teikti reklaminius pranešimus ar paslaugas Svetainės vartotojams ir klientams.

 

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti:

 
 • bet kuriai trečiajai šaliai, kuriai perduodame savo teises ar pareigas pagal atitinkamą susitarimą;
 • bet kuriai nacionalinei ir (arba) tarptautinei reguliavimo, vykdymo ar dalijimosi informacija įstaigai ar teismui, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus arba jų prašymu;
 • ir bet kuriai centrinei ar vietos valdžios įstaigai ir kitiems struktūriniams padaliniams ar valstybinėms įstaigoms.

 

Bet kokia informacija, kurią vartotojai pateikia per internetinę padangų garantijos registracijos formą, esančią šioje svetainėje, nebus dalijamasi su jokia trečiąja šalimi, išskyrus atvejus, kai tai numato įstatymai.

Tarpvalstybinis duomenų perdavimas

„Goodyear“ viduje ar už jos ribų perduodami asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi ne Europos ekonominėje erdvėje esančioje šalyje, įskaitant ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją (toliau – EEE). 

 

Jei jūsų asmens duomenys bus perduoti už EEE ribų, prieš juos perduodami laikysimės Europos Komisijos patvirtintų ES standartinių sutarčių sąlygų, kad užtikrintume, jog perduodami asmens duomenys yra tinkamai apsaugoti. Galite prašyti papildomos informacijos šiuo klausimu ir gauti atitinkamos apsaugos priemonės, kuri nustatyta įgyvendinant toliau nurodytas teises, kopiją (žr. skyrių „Jūsų teisės“).

Duomenų saugojimas

„Goodyear“ saugos jūsų asmens duomenis tik [3 mėnesius po [paskutinio apsilankymo mūsų svetainėje]. 

Tačiau jei asmenys nori, kad jų asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų duomenų bazių iki to laikotarpio, jie gali pateikti prašymą, kaip aprašyta toliau.

Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos „Goodyear“ tvarko pagal šią politiką. Jei manote, kad bet kokia mūsų turima informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, taip pat galite prašyti ją pataisyti. „Goodyear“ nedelsiant ištaisys tokią informaciją. 

 

Jūs taip pat turite teisę: 

 
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;  
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;  
 • atšaukti savo sutikimą, kai „Goodyear“ gavo jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (be to, šis atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo); 
 • nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;  
 • arba nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kitais tikslais tam tikrais atvejais, kai „Goodyear“ tvarko jūsų asmens duomenis remiantis kitu teisiniu pagrindu, o ne jūsų sutikimu, 

 

ir „Goodyear“ patenkins tokius prašymus, atšaukimą ar atsisakymą, kaip reikalaujama pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles. 

 

Be to, jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą. Tai yra teisė gauti „Goodyear“ pateiktus asmens duomenis susistemintu, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir paprašyti perduoti tokius asmens duomenis trečiajai šaliai, netrukdant „Goodyear“ ir laikantis jūsų pačių įsipareigojimų laikytis konfidencialumo. 

 

Jei norite pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, atsiųskite el. laišką adresu tyre.techuk@goodyear.com ir atsiųskite tapatybės kortelės arba paso kopiją tapatybės nustatymui. 

 

Jei nenorite gauti el. laiškų ar kitų pranešimų iš „Goodyear“, pakoreguokite susisiekimo su jumis nuostatas, atsiuntę el. laišką adresu tyre.techuk@goodyear.com. „Goodyear“ atsakys į visus prašymus pašalinti vardus ir pavardes iš bet kurių pašto ar el. pašto sąrašų, pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. 

 

Jei turite klausimų ar nesate patenkinti tuo, kaip „Goodyear“ tvarko jūsų asmens duomenis, praneškite mums apie tai, atsiuntę pranešimą adresu „Goodyear Tires UK Limited“, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN arba el. adresu tyre.techuk@goodyear.com. Išnagrinėsime jūsų skundą ir kuo greičiau su jumis susisieksime. 

 

Taip pat visada turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai. 

Kitos interneto svetainės

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas, ne „Goodyear“ svetaines. Mes dedame visokeriopas pastangas, kad nurodomos būtų tik tos svetainės, kurios išlaiko mūsų aukštus standartus ir gerbia privatumą. Vis dėlto „Goodyear“ neatsako už kitų, ne „Goodyear“ svetainių turinį arba jų naudojamas privatumo praktikas.

Vaikai

„Goodyear“ sąmoningai nerenka, nenaudoja ir neatskleidžia vaikų iki 16 metų asmens duomenų (pvz., vardo, adreso ir telefono numerio) per jokią svetainę, negavusi išankstinio tėvų ar teisėto globėjo sutikimo. „Goodyear“ neleidžia jaunesniems kaip 16 metų vaikams registruotis arba dalyvauti šioje svetainėje rengiamuose konkursuose arba akcijose. Vis dėlto, jei jaunesnio kaip 16 metų vaiko tėvas / motina arba globėjas mano, kad vaikas suteikė „Goodyear“ asmens tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos, tokio vaiko tėvas / motina arba globėjas turėtų kreiptis į „Goodyear“, jei nori, kad ši informacija būtų ištrinta iš „Goodyear“ sistemų. Jei „Goodyear“ sužino apie tai, kad savo failuose atkuriama forma turi informacijos, įgalinančios nustatyti jaunesnių kaip 16 metų vaikų tapatybę, „Goodyear“ ištrins tokią informaciją iš turimų failų.

 

Be to, prieš naudodamas arba atskleisdamas bet kokią asmeninę informaciją šioje svetainėje, bet kuris jaunesnis kaip 16 metų asmuo turėtų gauti savo tėvo / motinos arba globėjo leidimą.

Šios politikos atnaujinimai

Apie bet kokius būsimus jūsų asmens duomenų tvarkymo atnaujinimus, kaip aprašyta šioje politikoje, jums bus pranešta iš anksto mūsų svetainėje (per iššokantįjį langą ar kitu būdu), taip pat kitais įprastais mūsų ryšių kanalais (pvz., el. paštu, jei yra). 

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. ES Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46/EB. 

 

[2] Nustatomos tapatybės asmuo yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardą, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar kelis veiksnius, būdingus to fizinio asmens fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.