Internetinė privatumo politika

Ši internetinė privatumo politika (toliau – Politika) taikoma www.goodyear.eu (toliau – Svetainė).

Goodyear Baltic OÜ privatumo įsipareigojimas

„Goodyear Tire & Rubber Company“ ir jos filialai paiso asmens privatumo ir vertina mūsų svetainių lankytojų, mūsų klientų, pardavėjų ir kitų, su kuriais mes užsiimame verslo veikla, pasitikėjimą. Mes stengiamės tvarkyti asmens duomenis (kaip nurodyta toliau), laikydamiesi šalies, kurioje mes užsiimame verslo veikla, įstatymų. Europos Sąjungoje – nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR)[1].

Kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų Svetainėje, Goodyear Baltic OÜ (toliau – „Goodyear“ arba mes) tvarkysime jūsų asmens duomenis (kaip nurodyta toliau). Todėl „Goodyear“ veiks kaip duomenų valdytojas, t. y. asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes jis sprendžia, kodėl ir kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Šios Politikos tikslas yra aiškiai informuoti jus ir paaiškinti:

 • kodėl ir kaip „Goodyear“ renka, tvarko ir saugo jūsų asmens duomenis;
 • ką jis atlieka kaip jūsų asmens duomenų valdytojas; ir
 • kokios yra jūsų teisės ir pareigos, susijusios su šiuo tvarkymu.

Apibrėžimai

Šios Politikos tikslais taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

asmens duomenys reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta[2];

tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, kaip antai: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas; atitinkamai vartojamas ir veiksmažodis tvarkyti; ir

tvarkytojas reiškia fizinį arba juridinį asmenį, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu. „Goodyear“ tvarkytojai gali būti patronuojamosios įmonės, filialai arba trečiųjų šalių tiekėjai ir paslaugų teikėjai. Visais atvejais „Goodyear“ su savo tvarkytoju sudarys duomenų tvarkymo sutartį, siekdama užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR.

Informacijos rinkimas

Rinkimo būdas

Kai naršote Svetainę, kai kurie asmens duomenys renkami dėl to, kad naršote.  Tačiau kai kurios mūsų Svetainės funkcijos gali prašyti, kad jūs savanoriškai teiktumėte „Goodyear“ papildomus asmens duomenis.

Surinktų asmens duomenų kategorijos

Mes renkame šią informaciją iš Svetainės lankytojų:

 • jūsų IP adresą;
 • jūsų interneto paslaugų teikėjo domeną;
 • jūsų naršyklės, operacinės sistemos ir platformos tipą ir versiją;
 • informaciją apie aplankytus puslapius, peržiūrėtą informaciją, Svetainėje praleistą laiką ir kitą statistiką;
 • informaciją apie jūsų įpročius ir pageidavimus.

Jei norite gauti prieigą prie tam tikrų mūsų Svetainės funkcijų arba jomis pasinaudoti, mes galime taip pat paprašyti pateikti šią papildomą informaciją:

 • pagrindinę identifikavimo informaciją (tokią kaip jūsų vardas, pašto / el. pašto adresas ir telefono numeris);
 • kontaktų formų, kurias galite užpildyti Svetainėje, turinį;
 • finansinę informaciją (pvz., banko sąskaitos duomenis);
 • internetinės padangų garantijos registracijos informaciją ir numerius;
 • automobilio identifikavimo informaciją (įskaitant automobilio numerį, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus);
 • prisijungimo duomenis; ir
 • kitą informaciją, susijusią su apklausomis, kurias galime atlikti apie jūsų naudojimąsi Svetaine.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose šalyse automobilio identifikavimo informaciją taip pat galima gauti iš viešai prieinamų šaltinių, prie kurių mes turime prieigą, norėdami susieti automobilio numerį su automobilio identifikavimo informacija.

Mokėjimų apdorojimą, įskaitant debeto ir kredito kortelių mokėjimo apdorojimą, atlieka trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, ir „Goodyear“ neapdoroja ir nesaugo jūsų kredito ar debeto kortelės informacijos, susijusios su operacijomis, vykdomomis per Svetainę.  

Atsisakymo pateikti asmens duomenis pasekmės

Jūs teisiškai neprivalote pateikti „Goodyear“ savo asmens duomenų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų atsisakymas pateikti asmens duomenis arba priimti slapukus ar naršyklės nustatymus gali turėti įtakos jūsų naršymo patirčiai ir neleisti naudotis tam tikromis mūsų Svetainės funkcijomis.

Todėl rinkdami asmens duomenis (pvz., formose) mes nurodysime, ar tokių duomenų teikimas yra privalomas (pvz., pažymėdami žvaigždute) ir kokios yra atsisakymo pateikti reikalaujamus duomenis pasekmės.

Slapukai ir kitos panašios technologijos

Mūsų interneto Svetainėje gali būti naudojami slapukai arba žiniatinklio švyturiai. Slapukas yra tekstinis failas, kuris gali būti įkeliamas į jūsų kompiuterį, kitą įrenginį arba sistemą, kai lankotės mūsų Svetainėje. Slapukai leidžia „Goodyear“ pagerinti Svetainės lankytojų aptarnavimą ir suteikti jiems pritaikytą patirtį. Jame pateikiama informacija, surinkta iš jūsų įrenginio ir siunčiama atgal į Svetainę kiekvieno vėlesnio apsilankymo metu, kad laikui bėgant prisimintume jūsų veiksmus ir nuostatas. Surinktoje informacijoje nėra jūsų vardo, adreso, telefono numerio arba el. pašto adreso.

Saugumas

„Goodyear“, atsižvelgdama į naujausią technikos pažangą, įgyvendinimo sąnaudas ir pobūdį, tvarkymo apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat besikeičiančios tikimybės riziką ir sunkumą fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, imasi atitinkamų atsargumo priemonių, kad apsaugotų turimus asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo, taip pat reaguoti į tokių asmens duomenų netinkamą naudojimą, praradimą arba neteisėtą naudojimą.

Informacija, kurią renka „Goodyear“, gali būti saugoma trečiųjų šalių duomenų saugojimo sistemose (žr. toliau esantį skyrių „Trečiųjų šalių gavėjai“). Tokiais atvejais „Goodyear“ taip pat reikalauja, kad tos trečiosios šalys laikytųsi saugumo praktikos ir taikytų sistemas, užtikrinančias informacijos saugumą.

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Tvarkymo tikslai

„Goodyear“ ir „Goodyear“ vardu veikiantys tvarkytojai naudoja „Goodyear“ pateiktus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais.  

 • Naudotojo registracija ir valdymas (pvz., paskyros valdymas ir atsakymai į klausimus).
 • Jūsų pirkinių, mokėjimų, grąžinimų, garantijų arba nuolaidų tvarkymas, registravimas ir stebėjimas.
 • Produktų ar paslaugų užsakymas.
 • Svetainės naudojimo matavimas (įskaitant naudojimo statistikos rengimą).
 • Periodiškas reklaminių el. laiškų apie mūsų produktus, specialius pasiūlymus ir informaciją, kuri jums arba kompanijai, kuriai dirbate, gali būti įdomi, siuntimas naudojant el. pašto adresą, kurį pateikėte (jei yra).
 • Kvietimai dalyvauti internetinėse apklausose.
 • Prašymai pateikti atsiliepimus apie produktus ir paslaugas.
 • Mūsų Svetainės pagerinimas.
 • Bendravimas su jumis, atsakymai į gautas užklausas.

Jūsų pateikta internetinės padangų garantijos registracijos informacija nebus naudojama rinkodaros tikslais. 

Tvarkymo teisinis pagrindas

Mes neturime teisės tvarkyti asmens duomenų, jei neturime tam teisėto pagrindo. Todėl asmens duomenys bus tvarkomi tik jeigu:

 • mes gausime jūsų išankstinį sutikimą;
 • tvarkymas yra reikalingas, norint įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus jums jūsų prašymu arba imantis priešsutartinių veiksmų;
 • tvarkymas yra būtinas, norint laikytis mūsų teisinių arba reguliavimo įsipareigojimų (pvz., mokesčių ar apskaitos reikalavimų); arba
 • tvarkymas yra būtinas „Goodyear“ teisėtiems interesams ir kai jis nepagrįstai nepažeidžia jūsų interesų ar pagrindinių teisių ir laisvių. Atkreipkite dėmesį, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu mes visada stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp mūsų teisėtų interesų ir jūsų privatumo.

Tokių teisėtų interesų pavyzdžiai:

 • naudojimasis ekonomiškai efektyviomis paslaugomis (pvz., mes galime nuspręsti naudoti tam tikras išorinių tiekėjų siūlomas platformas duomenims tvarkyti);
 • savo produktų ir paslaugų siūlymas mūsų klientams arba potencialiems klientams;
 • siekiant geriau tvarkyti ir administruoti santykius su mūsų klientais ir jų duomenis;
 • siekiant gerinti paslaugų kokybę mūsų klientams, atsižvelgiant į jų pageidavimus, susijusius su ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu ir kt.) ir dažnumu;
 • siekiant įvertinti klientų susidomėjimą „Goodyear“ produktais ir geriau suprasti klientų sąveiką su rinkodaros el. laiškais, taip pat atlikti statistinius ir kitus tyrimus bei duomenų analizę, susijusius su el. laiškų statusu (nepristatyti, pristatyti, atidaryti);
 • siekiant, kad „Goodyear“ galėtų pasiūlyti savo klientams pritaikytą reklamą ir pasiūlymus, kad „Goodyear“ galėtų geriau parduoti savo produktus;
 • siekiant parduoti bet kurią mūsų verslo dalį arba jos turtą arba jei iš esmės visą mūsų turtą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis;
 • siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar nusikalstamai veikai, netinkamam mūsų produktų ar paslaugų naudojimui, taip pat siekiant užtikrinti mūsų IT sistemų, architektūros ir tinklų saugumą; ir
 • tenkinti mūsų verslo ir socialinės atsakomybės tikslus.

Trečiųjų šalių gavėjai

Mes galime perduoti asmens duomenis savo personalo nariams (tiek, kiek jų reikia jų užduotims vykdyti) ir kitoms „Goodyear“ grupės įmonėms. Tokios kitos grupės įmonės arba veikia kaip kitas duomenų valdytojas (tokiu atveju jums bus atskirai pateikta informacija apie tokį duomenų tvarkymą), arba tik tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu ir prašymu (veikiantis kaip duomenų tvarkytojas).

Be to, mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių tvarkytojams už „Goodyear“ grupės ribų pirmiau išvardytais tikslais tiek, kiek mums reikia, kad jie atliktų jiems pateiktus nurodymus.

Tokie trečiųjų šalių tvarkytojai yra:

 • mūsų (IT) paslaugų teikėjai, debesų paslaugų teikėjai ir duomenų bazių teikėjai;
 • mūsų konsultantai, tiekėjai ir paslaugų teikėjai, kurie padeda „Goodyear“ reklamuoti ir parduoti jos produktus ir paslaugas; saugoti ir analizuoti asmens duomenis; atlikti naudotojų ir klientų vertinimus, apžvalgas ir tyrimus; „Goodyear“ vardu bendrauti su jumis; tvarkyti bei vykdyti sandorius, įskaitant padangų pirkimus ir montavimą ir (ar) kitas transporto priemonių paslaugas; ir kai būtina teikti reklaminius pranešimus arba paslaugas Svetainės naudotojams ir klientams.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti:

 • bet kokiai trečiajai šaliai, kuriai mes perduodame savo teises arba pareigas pagal atitinkamas sutartis;
 • bet kokiai nacionalinei ir (arba) tarptautinei reguliavimo, vykdymo ar keitimo įstaigai ar teismui, kai privalome tai daryti pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus arba jų prašymu; ir
 • bet kuriam centriniam arba vietos valdžios skyriui ir kitoms įstatymų numatytoms arba viešosioms įstaigoms.

Jokia informacija, kurią pateikia naudotojai šioje interneto Svetainėje per padangų garantijos registracijos formą, nebus teikiama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus kaip numatyta pagal įstatymą.

Tarpvalstybinis duomenų perdavimas

Asmens duomenys, perduodami „Goodyear“ arba už jos ribų, taip pat gali būti tvarkomi šalyje, nepriklausančioje Europos ekonominei erdvei, įskaitant ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją (toliau – EEE).

Jei jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, prieš tokį perkėlimą mes pateiksime ES standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas, kad užtikrintume reikiamą perduotų asmens duomenų apsaugą. Šiuo klausimu galite prašyti papildomos informacijos ir gauti atitinkamų apsaugos priemonių, įdiegtų, saugant jūsų teises, kopiją, kaip nurodyta toliau (žr. skyrių „Jūsų teisės“).

Duomenų saugojimas

Mes saugome jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek jų reikia, kad įvykdytume tikslus, kuriems jie buvo surinkti, ir atitiktume įstatymų, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimus. Duomenų saugojimo terminus taip pat nustato duomenų rinkimo tikslai, senaties terminai, įstatyminiai duomenų saugojimo reikalavimai, sutartinės sąlygos ar atitinkami pramonės standartai. Tačiau jei asmuo nori pašalinti asmens duomenis iš mūsų duomenų bazių iki duomenų saugojimo termino pabaigos, jie gali paprašyti to, kaip aprašyta toliau.

 Tačiau jei asmenys nori, kad jų asmens duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazių anksčiau, jie gali pateikti prašymą, kaip aprašyta toliau.

Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos „Goodyear“ tvarko pagal šią Politiką. Jei manote, kad bet kokia mūsų turima informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, taip pat galite paprašyti ją ištaisyti. „Goodyear“ nedelsdama ištaisys tokią informaciją.

Jūs taip pat turite teisę:

 • prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • atšaukti savo sutikimą, kai „Goodyear“ gavo jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (šis atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui prieš atšaukimą);
 • prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; arba
 • prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi kitais tikslais tam tikrais atvejais, kai „Goodyear“ tvarko jūsų asmens duomenis kitokiu teisiniu pagrindu nei jūsų sutikimas,

ir „Goodyear“ vykdys tokius prašymus, atšaukimus arba prieštaravimus, kaip reikalaujama pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles.

Be to, jūs taip pat turite teisę perkelti duomenis. Tai teisė gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte „Goodyear“ struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu, ir prašyti perduoti tokius asmens duomenis trečiajai šaliai, netrukdant „Goodyear“ ir laikantis jūsų pačių konfidencialumo įsipareigojimų.

Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, nusiųskite el. laišką adresatui privacy_office@goodyear.com su savo asmens tapatybės kortelės abiejų pusių arba paso kopija (identifikavimo tikslu).

Jei nenorite gauti „Goodyear“ el. laiškų arba kitų pranešimų, patikslinkite savo pranešimų nuostatas, nusiųsdami el. laišką adresu privacy_office@goodyear.com„Goodyear“ išpildys visus prašymus pašalinti vardus iš pašto arba el. pašto sąrašų pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

Jei turite klausimų arba esate nepatenkinti tuo, kaip „Goodyear“ tvarko jūsų asmens duomenis, praneškite mums, nusiųsdami pranešimą į Goodyear Baltic OÜ, Järvevana tee 9, 11314  TALLINN, Estonia  arba el. paštu privacy_office@goodyear.com. Mes išnagrinėsime jūsų skundą ir kuo greičiau susisieksime su jumis.

Jūs taip pat visada turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Kitos svetainės

Svetainėje gali būti nuorodų į ne „Goodyear“ svetaines, todėl mes stengiamės teikti nuorodas tik į svetaines, kuriose taikomi aukšti privatumo standartai. Tačiau „Goodyear“ neatsako už ne „Goodyear“ svetainių turinį ar privatumo praktiką.

Vaikai

Mes laikomės vietinių įstatymų ir neleidžiame vaikams užsiregistruoti mūsų tinklalapiuose, kai jie yra jaunesni nei įstatymų nustatyto amžiaus toje šalyje, kurioje jie gyvena. Mes prašysime tėvų sutikimo vaikams, dalyvaujantiems pramogose ir renginiuose.

Šios Politikos atnaujinimai

Mes jus iš anksto informuosime apie visus būsimus jūsų asmens duomenų tvarkymo atnaujinimus, kaip aprašyta šioje Politikoje, savo Svetainėje (iškylančiuosiuose languose arba kitaip), taip pat kitais mūsų įprastais ryšio kanalais (pvz., el. paštu, jei yra).

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46/EB.

[2] Fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra tas asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač pasinaudojus nurodytu asmens identifikatoriumi, pavyzdžiui, vardu ir pavarde ar indentifikavimo kodu, vietos nustatymo duomenimis, internetiniu identifikatoriumi arba vienu ar keliais to asmens fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais.