Naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1. Šios naudojimo sąlygos, kuriose yra „Bendrosios nuostatos“, „Privatumo internete politika“ ir „Slapukų politika“ (Sąlygos), reglamentuoja besilankančių Svetainėje asmenų ar komercinių įmonių prieigą ir naudojimąsi šiuo adresu www.goodyear.eu/truck website (Svetainė). Tinklalapį sukūrė ir įgyvendino „Goodyear Dunlop Tyres Operations SA“, bendrovė, kurios registruota buveinė yra Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Liuksemburgas, įregistruota Liuksemburgo verslo ir bendrovių registre numeriu B71.219 (toliau – „Goodyear Dunlop Tires Operations“ ir kartu su patronuojančiomis bendrovėmis – „Goodyear“). 

 

2. Šios naudojimo sąlygos reglamentuoja jūsų prieigą prie svetainės ir jos naudojimą, o prisijungę prie svetainės, aiškiai sutinkate su šiomis sąlygomis. Prie interneto privatumo politikos galite prisijungti spustelėję Privatumo internete politiką ir slapukų politiką spustelėdami Slapukų politiką. Jei nesutinkate, nesinaudokite svetaine.

 

3. Svetainę „Goodyear“ naudoja pristatydama su šiais gaminiais susijusius produktus ir gaires

 

4. Vartotojai turi teisę pateikti skundus dėl Svetainės veikimo. Skundai turi būti siunčiami šiuo pašto adresu: „Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.“, komercinės rinkodaros departamentas, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Liuksemburgas arba naudodamiesi svetainėje esančia anketa, spustelėję šią nuorodą Susisisiekite su mumis.  „Goodyear“ stengsis atsakyti į skundus laiku. 

 

5. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar šaltinius, įskaitant nuorodas, kuriose yra finansinės ar investicinės informacijos apie „Goodyear“. „Goodyear“ teikia trečiųjų šalių nuorodas tik jūsų patogumui ir neatsako už bet kokių trečiųjų šalių svetainių turinį. Nuorodos iš svetainės į bet kurią trečiosios šalies svetainę nereiškia, kad „Goodyear“ patvirtina, pritaria ar rekomenduoja tą svetainę. „Goodyear“ atsisako bet kokių tiesioginių ar numanomų garantijų dėl bet kokios tokios trečiosios šalies svetainės turinio tikslumo, teisėtumo, patikimumo tikrumo. Jei nuspręsite įeiti į tokias trečiųjų šalių svetaines, pripažįstate, kad tai darote visiškai savo rizika.

 

6. Jei nenurodyta kitaip, Svetainė ir visa medžiaga, įskaitant prekių ženklus, vaizdus, iliustracijas, dizainą, mygtukus, piktogramas, logotipus, nuotraukas, skaitmeninius atsisiuntimus ir rašytinę bei kitą medžiagą, kuri rodoma kaip Svetainių dalis (kartu Turinys), yra intelektinė nuosavybė, valdoma ar licencijuota „Goodyear“. Jums draudžiama atgaminti, naudoti apgrąžos inžineriją, perduoti, išardyti, modifikuoti ar kurti išvestinius kūrinius, susijusius su svetaine ar bet kokiu turiniu. Jokia Svetainėje esanti informacija negali būti suprantama kaip netiesiogiai, „estoppel“ principu ar kitaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę naudotis intelektine nuosavybe, kuri pateikta svetainėje, be išankstinio rašytinio „Goodyear“ sutikimo. „Goodyear“ ir (arba) jos trečiųjų šalių teikėjai pasilieka visas teises, kurios čia nėra aiškiai suteiktos.

 

7. Svetainė ir visas jos turinys, informacija, paslaugos ir produktai yra teikiami „tokie, kokie yra“, be jokių garantijų.  Jūs sutinkate, kad naudojimasis svetaine yra jūsų pačių rizika, ir esate visiškai atsakingi už bet kokią žalą jūsų kompiuterinei sistemai, priemonėms ar už žalą dėl prarastų duomenų dėl prieigos prie svetainės, naršymo joje ar naudojimosi ja, arba atsisiuntimo ar naudojimosi bet kokia svetainės medžiaga, duomenimis, tekstu ar nuotraukomis ir kad „Goodyear“ neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, susijusią su jūsų naudojimusi svetaine. „Goodyear“ negarantuoja, kad (i) svetainė atitiks jūsų reikalavimus; (ii) prieiga prie Svetainės bus nepertraukiama, laiku, saugi arba be klaidų; (iii) rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant svetainę, bus tikslūs arba patikimi; (iv) bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurią jūs įsigijote ar gavote per svetainę arba naudodamiesi svetaine, kokybė atitiks jūsų lūkesčius; (v) visos svetainės klaidos bus ištaisytos; (vi) arba svetainėje ar joje priglobtose paslaugose nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

 

8. „Goodyear“ nėra atsakinga už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, pasekmėje atsiradusius, ypatingus ar baudinius nuostolius pagal bet kokią sutartį, aplaidumą, atsakomybę be kaltės, deliktą ar kitą teoriją, įskaitant, bet neapsiribojant, padarytą žalą praradus pelną, negalėjimą naudotis pinigais, prarastus duomenis ar kitą nematerialųjį turtą, net jei „Goodyear“ buvo informuota apie tokią žalą. Ypač ir neapribojant to, kas ankščiau pasakyta, „Goodyear“ nebus atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl Svetainės naudojimo ar nesugebėjimo ja naudotis, arba dėl bet kokio Svetainėje „Goodyear“ ar kitų paskelbto turinio. „Goodyear“ neatstovauja ir nepritaria jokiam vartotojo sukurtam rodomam, įkeltam, paskelbtam turiniui bet kurioje skelbimų lentoje ar kitaip platinamam per svetainę ir neatsako už žalą, atsiradusią dėl vartotojo sukurto turinio. Tačiau nė viena šios dalies nuostata neturi būti aiškinama kaip galinti paveikti atskirų gaminių garantijas, kurios yra standartinės „Goodyear“ gaminių garantijos. 

 

9. Vienintelė priemonė atsikratyti nepasitenkinimo svetaine ar turiniu yra nustoti naudotis svetaine. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia panaikinti ar apriboti atsakomybės už tam tikrą žalą, pirmiau pateikti apribojimai jums gali būti netaikomi. 

 

10. Visiems klausimams, kurių nereglamentuoja sąlygos, taikoma Liuksemburgo teisė, taikoma „Goodyear Dunlop Tires Operations“ registruotai būstinei. Visi ginčai pagal šias Sąlygas bus perduodami išskirtinei „Goodyear Dunlop Tires Operations“ registruotosios buveinės Liuksemburgo kompetentingų teismų jurisdikcijai.