Használati feltételek

Szerzői jog

Copyright 2022 Goodyear Hungary Kft. Minden jog fenntartva. A Goodyear honlapjain található szövegek, képek, rajzok, hanganyagok, animációs fájlok, videofájlok és egyéb tartalmak, illetve azoknak a Goodyear weboldalain megjelenő elrendezése szerzői jogi védelem és/vagy egyéb – szellemi termékre vonatkozó – jogi védelem alatt állnak. Ezen tartalmak nem másolhatók kereskedelmi és/vagy terjesztési célból, illetve nem módosíthatók, és más weboldalon közzé nem tehetők.

A Goodyear weboldalai tartalmazhatnak továbbá olyan tartalmat is, mely a Goodyear társvállalatait vagy harmadik félként közreműködő szolgáltatóit megillető szerzői jogvédelem alá tartozik.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Goodyear webhely használatával Ön elfogadja a Goodyear on-line adatvédelmi irányelveit. Ha nem ért egyet ezzel a felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja oldalt. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk, hozzáadjuk vagy eltávolítsuk a szabályzat egyes részeit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az oldalt a változásokért. A weboldal használatának folytatása az ezen feltételek elfogadását jelenti.

Termékinformációk

A webhelyen található információk kizárólag tájékoztatási célokra szolgálnak, és nem kötelező érvényűek. További információkért forduljon a Goodyear helyi irodájához vagy a Goodyear képviselőjéhez.

Promóciós Részvételi Szabályzat

1.       Az aktivitás szervezője

 

A Goodyear - „Nyári abroncs, visszatérítéssel!”promóciós aktivitás (a továbbiakban: „Aktivitás”) szervezője a Goodyear Hungary Kft. (székhelye: 1074 Budapest Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-874337; adószám: 12080683-2-43, a továbbiakban: „Szervező”).

Az Aktivitáshoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, az Aktivitáshoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.; cégjegyzékszám: 01-09-194451; adószám: 25008768-2-41), a Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.), az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. emelet), a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), és a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.) együttesen végzik (a továbbiakban „Adatfeldolgozó(k)”).

 

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

-              adatbázis kezelése

-              visszatérítésre jogosultak kiértesítések

-              visszatérítésre jogosultakkal való kapcsolattartás

-              visszatérítésre jogosultak adatainak egyeztetése, a jogosultság ellenőrzése

-              visszatérítési kártya eljuttatása a jogosultakhoz

-              promóciós aktivitással kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása

 

 

2.       Az Aktivitásba Pályázó személyek

 

2.1. A Aktivitásban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Pályázó”), aki a Aktivitás 3. pontban írt időtartama alatt bármely magyarországi gumiabroncs szervizben, kereskedésen, vagy weboldalon egy vásárlás alkalmával vásárol Goodyear márkajelzéssel ellátott egy szett (4 db egyforma) nyári személygépjármű gumiabroncsot (a továbbiakban: „Termék”); és elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló részletes blokk vagy számla adatait (amely tartalmazza a márkajelzést, a gumiabroncs típusát és méretét), annak képét, illetve a részvételhez szükséges személyes adatait www.promo.goodyear.hu domain alatt található weboldalon (a továbbiakban „Honlap”).  

 

2.2. Az Aktivitásban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, Adatkezelők, a partner üzletláncok, szervizek, kereskedések és webáruházak, illetve az Aktivitás szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő egyéb gazdálkodó bármely szervezetek, ügynökségek, ezek közvetlen és közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

 

2.3. Amennyiben az Aktivitás valamely Pályázója cselekvőképességében korlátozott, úgy a visszatérítésre (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A cselekvőképtelenséget ill. a cselekvőképesség korlátozottságát jogerős közokirati bizonyítékkal igazolni kell.

 

 

 

3.       Az Aktivitásban résztvevő termékek

 

Az Aktivitásban résztvevő termékek típusát az I. számú melléklet tartalmazza.

Az Aktivitásban kizárólag valamely magyarországi gumiabroncs szervizben, kereskedésben, vagy webáruházban vásárolt és Goodyear márkajelzéssel ellátott nyári személygépjárműre illő gumiabroncs szettek (4 db egyforma) vesznek részt (a továbbiakban: „Termékek”).

 

4.       Az Aktivitás időtartama

 

Az Aktivitás 2022. március 18. 00 óra 00 perctől 2022. május 12. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Aktivitás időtartama”). Az Aktivitásban kizárólag a 2022. március 18-tól 2022. május 12-ig tartó időszakban történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/ (magán személy nevére szóló) számlákkal lehet részt venni.

 

5.       Az Aktivitásban történő részvétel feltételei

 

5.1. Az Aktivitásban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Pályázó”), aki a Aktivitás 3. pontjában írt időtartama alatt bármely magyarországi gumiabroncs szervizben, kereskedésen, vagy weboldalon egy vásárlás alkalmával vásárol Goodyear márkajelzéssel ellátott egy szett nyári személygépjárműre illő gumiabroncsot (a továbbiakban: „Termék”); és elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló részletes blokk/ számla adatait (amely tartalmazza a márkajelzést, a gumiabroncs típusát és méretét), annak képét, illetve a részvételhez szükséges személyes adatait a www.promo.goodyear.hu domain alatt található weboldalon (a továbbiakban „Honlap”).

 

5.2. A visszatérítés igénylése során a következő valós adatok megadására van szükség: teljes név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám, valamint a megfelelő mező kipipálásával a Pályázó kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, valamint elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. Feltölti a vásárlást igazoló részletes blokk vagy számla képét (továbbiakban: „Blokk”) (melyen a Blokk teljes terjedelmében, olvasható módon látható), amely tartalmazza a márkajelzést, a gumiabroncs típusát és méretét, valamint a következő adatokat: AP kód (formátuma APA00000000), vagy számlaszám (magánszemély adataira), vásárlás dátuma és ideje, valamint kiválasztja a megvásárolt személygépjárműre illő abroncs típusát (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

 

Ha a bankkártyás fizetés során kiállított blokk nem tartalmazza a személygépjármű abroncs méretét, lehetőség van munkalap elfogadására amennyiben:

·         nyomtatott/jól olvasható

·         a szerelés vagy vásárlás pontos időpontját tartalmazza

·         az személygépjármű abroncs mérete és márkája jól látható rajta

·         pecséttel és/vagy aláírással hitelesítve van legalább a munkalap, illetve jól láthatóan összetartozik a lap és a blokk (átfedéses pecsét, összetűzött, átfedéses aláírás stb)

 

Amennyiben a Blokkról teljes terjedelmében készített képen nem látható jól olvasható módon a megvásárolt, Aktivitásban Pályázó termék megnevezése, Pályázónak a teljes Blokkról feltöltött képen túlmenően a Blokkot több, egymást átfedésben kiegészítő képben is le kell fotóznia és fel kell töltenie úgy, hogy a Blokk részletei – kétséget kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek egy teljes Blokká.

 

A képfeltöltés követelményei: JPG, PNG formátum, egyenként minimum 600 x 600-as képpontú, illetve maximum 3 MB méret. Egy Beküldés esetén maximum 6 darab képet tölthet fel a Pályázó.

5.4. A Szervező és/vagy a Lebonyolító postai úton bekérheti a Honlapra feltöltött bármely Blokk feltöltése esetén az ahhoz tartozó Blokkot, melyet a Pályázóknak meg kell őrizniük legalább 2022. június 12-ig. Az eredeti Blokk beküldésére a Pályázónak az arra való felszólítást követően legfeljebb 15 (tizenöt) nap áll rendelkezésére. Amennyiben a Pályázó a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a Szervező/Lebonyolítók által bekért eredeti Blokkot határidőn belül, vagy az nem a feltöltött vásárlást tartalmazza, vagy ha az nem felel meg a Aktivitásszabályzatnak, úgy az érintett Blokk kizárásra kerül az Aktivitásból.

 

A Pályázó köteles a vásárlást igazoló Blokkot a visszaigénylés leadásakor történt igazoló fotó feltöltésétől függetlenül – 2022. június 12-ig - sértetlenül megőrizni, és felszólítás esetén a Szervező felhívására a Szervező részére bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el az Aktivitásban, amelyeken a Honlapon feltöltött valamennyi adat jól olvashatóan látszik, és megegyezik azzal. Ellenkező esetben a Szervező nem fogadhatja el nyertesnek a Pályázót, a nyertes helyébe a tartaléknyertes lép.

 

5.5. Egy Pályázat csak egy AP kódot és nyugtaszámot tartalmazhat, az egy blokkon szereplő megvásárolt termékek számától függetlenül. Továbbá egy Pályázó csak egy Pályázat benyújtására jogosult.

 

5.6. Pályázó visszaigénylési igény leadása után visszaigazolást kap a feltöltés sikerességéről, illetve a megadott e-mail címen értesül arról, ha visszatérítésre jogosult.

 

5.7. Az Aktivitásszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre az Aktivitásban. A Szervező a nem valós adatokat megadó Pályázókat kizárhatják az Aktivitásból. A Pályázók a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5.8. Pályázónak ügyelnie kell arra, hogy a visszaigénylés során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Pályázó, mint adatszolgáltató viseli. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázóok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be az Aktivitásba. Az Aktivitással kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A regisztrált és a Blokk adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, hiányzó márkanév, vagy termék stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a visszatérítés átadására.

 

5.9.  A benyújtott Pályázatok esetében a személygépjárműre illő gumiabroncs típusát és méretét érintő helyesbítésre lehetőség nincs. A Pályázat benyújtását követően az meg nem változtatható.

 

6.       Visszatérítési kártya átvétele

 

6.1. A nyertes Pályázó köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a visszatérítési kártya átvétele, illetve igénybevétele érdekében.

 

6.2. A visszatérítési kártyákat azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti, promócióban Pályázó Termék vásárlását igazoló Blokkot töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított, elfogadott, és érvényesnek minősített.

 

6.3. A Lebonyolító a visszatérítésre jogosult Pályázót a visszatérítésről elektronikus úton értesíti, a Pályázó által az igénylés leadása során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a visszatérítési igény validálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül, majd sikertelen értesítés esetén további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal).

 

6.4. A Pályázó köteles az Aktivitás végét követően 2022. május 12-ig a Pályázati adatokat tartalmazó Blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni.

 

7.       Személyi jövedelemadó

 

A Szervező tájékoztatja a Pályázót, hogy a visszatérítés tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontja alapján az Aktivitás adómentesnek minősül. Az esetlegesen felmerülő bármely más, a visszatérítés felhasználásához kapcsolódó költség a Pályázót terheli.

 

8.       Vegyes rendelkezések

 

8.1. Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt az Aktivitásban, beleértve a Blokk bárminemű manipulációját. Az Aktivitásban pályázó Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.

 

8.2. Az Aktivitásban való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a felhasználó eszköze, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

8.3. A Pályázat hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, telefonszám elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a visszatérítés átadására.

 

8.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a Pályázóok téves rendszerüzeneteket kapnak visszatérítéseiket, az elfogadott/nem elfogadott státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

 

8.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 

8.6. A Szervező és Lebonyolító az Aktivitással kapcsolatban 2021. december 31-ig fogad el bárminemű reklamációt.

 

8.7. A jelen Aktivitásra és Aktivitásszabályzatra irányadó jog a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Aktivitásszabályzatot bármikor megváltoztathassa.

 

8.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Pályázóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Pályázótól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Pályázó részvételét és a visszatérítés átadását. Az Aktivitásból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik az Aktivitás szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt az Aktivitásban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Pályázóknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb (nyeremény) Aktivitásokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények, vagy juttatások/ visszatérítések megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják az esélyeiktől a tisztességesen részt venni kívánó többi Pályázót. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet az Aktivitással összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

8.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Aktivitásukból kizárják azt a Pályázót, aki az Aktivitás során bizonyítottan az Aktivitás internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A kizárás a Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítése alapján az értesítés Szervező általi megküldése tényével hatályosul és a kizárást a Pályázó köteles tudomásul venni.

 

8.10. Az Aktivitásban kizárólag csak magánszemélyek vehetnek részt, illetve jogosultak a visszatérítés átvételére!

 

8.11. A Szervező az Aktivitásban nem oszt szét a jelen részvételi feltételekben felsorolt visszatérítési kártyán túlmenően egyéb visszatérítést vagy nyereményt.

 

8.12.      A Pályázók a jelen Aktivitásban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a visszatérítéseket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes Pályázóok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban, közösségi média felületeken és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek az Aktivitásban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült felvételt és fényképeket a Szervezők időbeli-, térbeli-, mód- és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervezők kérésére a nyertes Pályázóoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

 

8.13.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor, egyoldalúan megváltoztathassák vagy visszavonják.

 

8.14.      A fentiek mellett a Szervezőket nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Pályázó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Szervezőknek a Pályázó irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Pályázó által a Termékért fizetett összeget. A Szervezők a Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem válla

 

8.15. Az Aktivitással kapcsolatos információk, valamint az Aktivitás hivatalos Részvételi szabályzata megtalálhatóak az Aktivitás weboldalán megtalálható: www.promo.goodyear.hu, információ kérhető továbbá az info@promo.goodyear.hu ügyfélszolgálati e-mail címen.

 

8.16.      Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és az Aktivitásban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 

Budapest, 2022. március 18.

 

 

 

MELLÉKLETEK

 

I.                    számú melléklet: Pályázó ter[S1] mékek listája

 

·         DuraGrip

·         DuraMax

·         DuraMax G2

·         Eagle F1 Asymmetric

·         Eagle F1 Asymmetric SUV AT

·         Eagle F1 Asymmetric SUV 4x4

·         Eagle F1 Asymmetric 2

·         Eagle F1 Asymmetric 3

·         Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

·         Eagle F1 Asymmetric 5

·         Eagle F1 Asymmetric 6

·         Eagle F1 DS G3

·         Eagle LS 2

·         Eagle NCT 5

·         Eagle Touring

·         Eagle F1 Supersport

·         Eagle F1 Supersport R

·         Eagle F1 Supersport RS

·         EfficientGrip

·         EfficientGrip Compact

·         EfficientGrip Performance

·         EfficientGrip Performance 2

·         EfficientGrip 2 SUV

·         EfficientGrip SUV

·         EfficientGrip SUV 4x4

·         Excellence

·         Excellence B

·         G 90

·         GT 3

·         Wrangler A/T Adventure

·         Wrangler Duratrac

·         Wrangler MT/R

·          

 

 

 

II.                  számú melléklet: Visszatérítési kártya leírása

 

A visszatérítés Edenred - Mastercard Ezüst plasztikkártyán érkezik, amelynek segítségével érintéssel vagy PIN kód megadásával fizethetünk az Edenred kártyapartnereknél. A kártyáról készpénz felvételére nincs lehetőség.

Edenred Ezüst kártyával Mol, Shell, OMV, Lukoil, Auchan (kivéve automata üzemanyagtöltő állomások) kutakon is lehet tankolni.

·         Országszerte 70.000 elfogadó hely

·         4 jegyű PIN kóddal rendelkező, chippel ellátott, PayPassos, személyre szóló, dombornyomott Mastercard kártya

·         Az Edenred kártyával a fizetés egyszerű és biztonságos, akár egy bankkártyával.

·         Online felületen történő vásárlásokra is alkalmasak (ahol Ft a fizető eszköz).

·         A kártya érvényessége 5 év. Az egyenlegnek nincs lejárati ideje.

·         A meghatározott termékkörökben szinte minden POS terminállal rendelkező üzletben használható: nagybevásárlás, vendéglátás, szállás és üdülés, szórakozás, egészség, cipő, ruházat, sport, könyv, újság, tankolás, lakásfelszerelés, dekoráció, kert, műszaki cikkek és irodaszerek, szépségápolás, autóalkatrész, gyerekjáték, nyelviskola, online vásárlás

 

További információ elfogadóhelyekről és a kártya aktiválásáról: https://edenred.hu/termekeink/edenred-ezust-kartya/

 

 

III.                számú melléklet:

Tájékoztatás az egyes személygépjármű gumiabroncsok esetén kérhető visszaigénylés mértékéről

 

A Pályázó az alábbi méretű Goodyear személygépjármű abroncsok vásárlása esetén a következő összegeket kaphatja vissza Edenred Ezüst kártyán:

15” és 16” Goodyear személygépjármű abroncs vásárlása esetén: 10.000 Ft értékben

17” vagy nagyobb Goodyear személygépjármű abroncs vásárlása esetén: 15.000 Ft értékben