Használati feltételek

1. Általános rendelkezések

1. A jelen használati feltételek, amelyek tartalmazzák az „Általános rendelkezéseket”, az „Online adatvédelmi szabályzatot” és a „Cookie-kra vonatkozó szabályzatot” (a „Feltételek”), szabályozzák a www.goodyear.eu/truck weboldal ( a „Weboldal”) elérését és használatát a weboldalt meglátogató magánszemélyek vagy kereskedelmi vállalkozások számára. A Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Goodyear Operations S.A., székhelye: Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburg, cégjegyzés helye: a luxemburgi kereskedelmi és cégjegyzék, cégjegyzékszáma: B71.219 (a továbbiakban „Goodyear Operations”, illetve a kapcsolt vállalkozásaival együtt „Goodyear”). 

 

2. A jelen használati feltételek szabályozzák a Weboldal elérését és használatát, és a Weboldal megnyitásával Ön kifejezetten elfogadja ezeket a feltételeket. Az Online adatvédelmi szabályzatért kattintson az Online adatvédelmi szabályzat hivatkozásra, a cookie-kra vonatkozó szabályzatért pedig a Cookie-kra vonatkozó szabályzat hivatkozásra. Ha nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt.

 

3. A Weboldal a Goodyear használja a termékek, valamint az ezekre a termékekre vonatkozó iránymutatások bemutatásához

 

4. A felhasználóknak jogukban áll panasszal élni a Weboldallal kapcsolatban. A panaszokat a következő levelezési címére kell küldeni: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, a következő hivatkozásra kattintva: Forduljon hozzánk.  A Goodyear törekszik arra, hogy időben válaszoljon a panaszokra. 

 

5. A Weboldal harmadik felek webhelyeire és erőforrásaira mutató hivatkozások lehetnek elhelyezve, ideértve olyan hivatkozásokat is, amelyek pénzügyi vagy befektetési információt tartalmaznak a Goodyear vállalatra vonatkozóan. A Goodyear kizárólag az Ön kényelme érdekében szolgáltatja a harmadik felek webhelyire mutató hivatkozásokat, és nem felelős a Weboldalon elhelyezett hivatkozásokon keresztül elérhető harmadik fél webhelyek tartalmáért. Egy harmadik fél Weboldalára mutató hivatkozás elhelyezése a Weboldalon nem jelenti azt, hogy a Goodyear jóváhagyta, ajánlja vagy javasolja az adott weboldalt. A Goodyear sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát nem vállal a harmadik felek webhelyeinek pontosságáért, törvényességéért, megbízhatóságáért vagy érvényességéért. Ha Ön úgy dönt, hogy megnyitja harmadik felek webhelyeit, elismeri, hogy azt kizárólag a saját kockázatára teszi.

 

6. Ellenkező jelzés hiányában a Weboldal és az annak részeként megjelenő minden tartalom, ideértve a védjegyeket, a képeket, az illusztrációkat, a formákat, a gombokat, az ikonokat, a logókat, a fényképeket, a digitális letöltéseket és az írott és egyéb anyagokat (együttesen a „Tartalom”), a Goodyear tulajdonában lévő, irányítása alatt álló vagy engedélyével rendelkező szellemi tulajdon. Tilos a Weboldal és bármely Tartalom sokszorosítása, visszafejtése, továbbítása, részekre bontása, módosítása vagy abból származékos művek létrehozása. A Weboldalon semmi nem tekinthető az ott megjelenített szellemi tulajdon használatára vonatkozó engedély vagy jog vélelem alapján, estoppel elv szerint vagy egyéb módon történő megadásának a Goodyear előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Goodyear és/vagy annak harmadik fél szolgáltatói fenntartják a jelen használati feltételekben kifejezetten meg nem adott jogokat.

 

7. A Weboldalt, valamint a Weboldalon lévő összes tartalmat, információt, szolgáltatást és terméket „adott állapotban”, mindennemű garancia nélkül biztosítunk.  Ön elfogadja, hogy a Weboldal használata kizárólag a saját kockázatára történik, és kizárólag Ön felelős az Ön számítógépes rendszerében történt, a Weboldal eléréséből, böngészéséből vagy használatából, illetve a Weboldalról letöltött anyagok, adatok, szövegek vagy képek használatából eredő károkért vagy adatvesztésért, és a Goodyear nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő bármilyen kárért. A Goodyear nem vállal garanciát a következőkre: (i) a Weboldal megfelel az Ön elvárásainak; (ii) a Weboldal elérése zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz; (iii) a Weboldalhasználatával elérhető eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek; (iv) az Ön által a Weboldalon keresztül vagy a Weboldal használatával megvásárolt vagy megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak; (v) a Weboldalon található hibák kijavításra kerülnek; vagy (vi) a Weboldal vagy annak tárolására használt szolgáltatások vírustól és egyéb kártékony összetevőktől mentesek.

 

8. A Goodyear semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, előre nem látható, következményi, különleges, elrettentő vagy megtorló jellegű kárért sem szerződés, sem hanyagság, objektív felelősség, vétkesség vagy más alapján, ideértve többek között a nyereség elvesztéséből, használatból, adatokból vagy más immateriális javakból adódó károkat, akkor sem, ha az adott kár lehetőségéről a Goodyeart tájékoztatták. A Goodyear különösen és korlátozás nélkül nem felelős a Weboldal vagy az azon a Goodyear vagy bárki más által közzétett bármely Tartalom használatából vagy annak használatára való képtelenségből adódó károkért. A Goodyear nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenített, arra feltöltött, bármely üzenetküldő falon közzétett vagy a Weboldalon keresztül más módon terjesztett felhasználói tartalom pontosságáért vagy megbízhatóságáért, és semmilyen felelősséggel nem tartozik a felhasználói tartalomból eredő károkért. Azonban a jelen paragrafus egyetlen rendelkezése sem értelmezhető a Goodyear termékeit alapból megillető egyedi termékgaranciákra hatással lévő rendelkezésként. 

 

9. Amennyiben nem elégedett a Weboldallal vagy annak Tartalmával, az egyetlen jogorvoslati lehetősége a Weboldal használatának beszüntetése. Mivel egyes joghatóságokban nem megengedett a bizonyos károkkal szembeni felelősség kizárása vagy korlátozása, előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem érvényesek. 

 

10. A Feltételek által nem szabályozott valamennyi ügy a Goodyear  Operations bejegyzett irodája szerint illetékes luxemburgi jog alá tartozik. A jelen Használati Feltételek alapján felmerülő minden vita eldöntése a Goodyear Operations székhelye szerint területileg illetékes, luxemburgi nyilvános bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.