Adatvédelmi szabályzat

A jelen online adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) a Goodyear fogyasztói weboldalára vonatkozik, amely a https://www.goodyear.eu/truck címen található („Weboldal”).

A Goodyear elkötelezettsége az adatvédelem iránt

A Goodyear Tire & Rubber Company és leányvállalatai tiszteletben tartják az egyéni adatvédelmet, és nagyra értékelik weboldalaink látogatóinak, beszállítóink, értékesítőink és mások üzleti partnereink bizalmát. Arra törekszünk, hogy (az alábbiakban részletesebben meghatározott) személyes adatokat az üzleti tevékenységünk szerinti országok törvényeivel összhangban kezeljük. Az Európai Unióban ez a 2018. május 25. óta hatályban lévő Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) foglalja magában.

 

Amikor meglátogatja weboldalunk (https://www.goodyear.eu/truck) (a továbbiakban „Goodyear” vagy „mi”) személyes adatokat fog feldolgozni Önről (az alábbiakban részletesebben meghatározottak szerint). Ebben az összefüggésben a Goodyear adatkezelőként, azaz az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős személyként jár el, mivel ő dönti el, hogy miért és hogyan történik az Ön személyes adatainak feldolgozása.

 

A jelen szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, és minden átláthatóság mellett elmagyarázza:

 

 • miért és hogyan gyűjti, dolgozza fel és tárolja a Goodyear az Ön személyes adatait; 
 • mit jelent a személyes adatok „adatkezelőjének” lenni; és
 • milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak erre a feldolgozásra.

Fogalommeghatározások

A jelen szabályzat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat alkalmazzuk:

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely adat;

 

„adatfeldolgozás”: a személyes adatokon vagy személyes adatállományon automatikus vagy nem automatikus módon végzett műveletek vagy műveletek összessége, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, tárolás, kiigazítás vagy módosítás, lekérés, konzultálás, használat, továbbítás útján történő nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összeigazítás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés, valamint a „feldolgozandó” ige ennek megfelelően értelmezendő; és

 

„adatfeldolgozó”: természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Goodyear feldolgozói lehetnek leányvállalatok, társvállalatok vagy harmadik fél beszállítók, illetve szolgáltatók. A Goodyear minden esetben adatkezelési megállapodást köt a feldolgozóval annak érdekében, hogy személyes adatait a GDPR-nak megfelelően dolgozzák fel. 

Adatgyűjtés

A gyűjtés módja

A Weboldal böngészése során néhány adatot egyszerűen a böngészés miatt gyűjtünk.  Weboldalunk egyes funkciói azonban kérhetik, hogy önkéntes alapon további személyes adatokat közöljön a Goodyear vállalattal. 

 

Az összegyűjtött személyes adatok kategóriái

 

A következő adatokat gyűjtjük a Weboldal látogatóiról:

 

 • az Ön IP-címe; 
 • az internetszolgáltató domainje; 
 • a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer és platform; 
 • a meglátogatott oldalakra, a keresett információkra, a Weboldalon eltöltött időre és egyéb statisztikákra vonatkozó információk; 
 • az ön szokásaival és preferenciáival kapcsolatos információk; 

Következmények, ha megtagadja személyes adatai megadását

Ön nem tartozik semmilyen jogi kötelezettséggel arra, hogy a Goodyear számára személyes adatokat adjon meg. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy bizonyos körülmények között a személyes adatok megadásának, illetve a cookie- vagy böngészőbeállítások elfogadásának megtagadása befolyásolhatja a böngészési élményt, és megakadályozhatja, hogy bizonyos funkciókat használhasson Weboldalunkon.  

 

Ezért a személyes adatok gyűjtésekor (pl. űrlapokban) jelezni fogjuk, hogy az ilyen adatok megadása kötelező-e (pl. csillaggal), és hogy milyen következményekkel jár a kért adatok megadásának megtagadása. 

Cookie-k és más hasonló technológia

Weboldalunkon használhatunk ilyen „cookie-kat” vagy „webes irányjelzőket”. A „cookie” egy szöveges fájl, amely a Weboldalunk meglátogatásakor helyezhetünk el az Ön számítógépén, eszközén vagy rendszerén. A sütik révén célzott információk megjelenítésével a Goodyear jobban kiszolgálhatjuk Weboldalunk látogatóit. Az eszközről gyűjtött, és a további látogatásokon a Weboldalnak visszaküldött adatokat tartalmazza, hogy a rendszer idővel emlékezzen tevékenységeire és preferenciáira. Az összegyűjtött adatok nem tartalmazzák a nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.

A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért tekintse át szabályzatunkat a https://www.goodyear.eu/hu_hu/consumer/cookie-policy.html címen.

Biztonság

Figyelembe véve a technika állapotát, a végrehajtás költségeit, valamint az adatfeldolgozás jellegét, hatáskörét, kontextusát és céljait, illetve a természetes személyek jogainak és szabadságának változó valószínűsége és súlyossága miatti kockázatot, a Goodyear megfelelő óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje a birtokában lévő személyes adatokat az elvesztéstől, a visszaélésektől és a jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől, módosítástól és megsemmisítéstől, valamint hogy reagáljon az ilyen személyes adatok helytelen felhasználására, elvesztésére vagy jogosulatlan felhasználására. 

 

A Goodyear által gyűjtött adatok harmadik fél adattároló rendszerein is tárolhatók (lásd a „Harmadik fél címzettek” című részt alább). Ezekben az esetekben a Goodyear megköveteli a harmadik felektől, hogy az adatok biztonságának biztosítása érdekében biztonsági gyakorlatokat és rendszereket alkalmazzon. 

Az adatfeldolgozás céljai és jogalapja

Az adatfeldolgozás célja

A Goodyear és a Goodyear nevében eljáró feldolgozók az Ön által a Goodyear számára megadott személyes adatokat a következő célokra használják fel:  

 

 • Felhasználói regisztráció és felhasználókezelés (például fiókkezelés és kérdések megválaszolása)  
 • Weboldalunk használatának mérése (beleértve a használati statisztikák elkészítését is) 
 • Rendszeres időközönként promóciós e-mailek küldése termékeinkről, különleges ajánlatainkról és azokról az információkról, amelyeket Ön vagy a vállalat, amelynek dolgozik érdekesnek talál, az Ön által megadott e-mail címre (ha van ilyen) 
 • Meghívás online felmérésekben való részvételre 
 • Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzés kérése 
 • Honlapunk fejlesztése 
 • Kommunikáció egy Öntől kapott kérelmet illetően 

 

Az Ön által megadott online gumiabroncs-garanciára vonatkozó regisztrációs információkat nem használjuk fel marketingcélokra. 

Az adatfeldolgozás jogalapja

Nem dolgozhatunk fel személyes adatokat, ha nincs érvényes jogalapunk. Ezért a személyes adatokat csak akkor kezeljük, ha:

 

 • megszereztük az ön előzetes hozzájárulását;  
 • a feldolgozás szükséges az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez az Ön kérésére; 
 • az adatfeldolgozás jogi vagy szabályozási kötelezettségeink (pl. adózási vagy számviteli követelmények) teljesítéséhez szükséges; vagy 
 • a feldolgozás a Goodyear jogos érdekeihez szükséges, és nem érinti indokolatlanul az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságát. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak ezen az alapon történő feldolgozása során mindig a jogos érdekünk és az Ön magánélete közötti egyensúly fenntartására törekszünk. 

 

Ilyen „jogos érdekek” például: 

 

 • a költséghatékony szolgáltatások előnyeinek kihasználása (például dönthetünk úgy, hogy külső beszállítók által kínált bizonyos platformokat használunk az adatok feldolgozására); 
 • termékeink és szolgáltatásaink ajánlása ügyfeleinknek vagy leendő ügyfeleinknek; 
 • az ügyfeleinkkel és adataikkal való kapcsolatok jobb kezelése és adminisztrálása; 
 • az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítása a kommunikációs eszközök (telefon, e-mail stb.) és a gyakoriság tekintetében preferenciáik figyelembe vételével; 
 • ügyfeleink Goodyear termékekkel kapcsolatos érdeklődésének mérése és a marketing e-mailekkel való ügyfél-interakció jobb megértése, beleértve az e-mailek állapotával kapcsolatos statisztikai és egyéb kutatások és elemzések elvégzését is (nem kézbesítve, kézbesítve, megnyitva);  
 • lehetővé tenni a Goodyear számára, hogy ügyfeleinek személyre szabott hirdetéseket és ajánlatokat kínáljon, hogy a Goodyear jobban tudja reklámozni termékeit; 
 • üzleti tevékenységünk bármely részének vagy eszközeinek értékesítése, vagy ha lényegében minden eszközünket harmadik fél szerzi meg, amely esetben a személyes adatok az általunk értékesített eszközök egyikének részét képezhetik; 
 • csalás vagy bűncselekmények megelőzése, a termékek vagy szolgáltatások helytelen használata, valamint az informatikai rendszereink, architektúráink és hálózataink biztonsága; és 
 • vállalati és társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseink teljesítése; 

Harmadik fél címzettek

Továbbíthatjuk a személyes adatokat személyzetünk tagjainak (amennyiben feladataik ellátásához szükségük van rájuk) és a Goodyear csoport más vállalatainak. A csoport ilyen más vállalatai másik adatkezelőként járnak el (ebben az esetben Ön külön tájékoztatást kap erről az adatkezelésről) vagy csak az adatkezelő nevében és kérésére dolgozzák fel a személyes adatokat (ezáltal adatfeldolgozóként járnak el).

 

Ezen túlmenően személyes adatait a Goodyear csoporton kívüli harmadik fél feldolgozóknak is továbbíthatjuk a fent felsorolt célok megvalósítása érdekében, amennyiben arra szükségük van a számukra adott utasítások végrehajtásához.

 

Az ilyen harmadik fél adatfeldolgozók lehetnek:

 
 • (informatikai) szolgáltatóink, felhőszolgáltatóink és adatbázis-szolgáltatóink;
 • tanácsadóink, beszállítóink és szolgáltatóink, amelyek segítik a Goodyear-t termékei és szolgáltatásai népszerűsítésében és reklámozásában; a személyes adatok tárolásában és elemzésében; felhasználói és fogyasztói értékelések, áttekintések és felmérések lefolytatásában; a Goodyear nevében az Önnel folytatott kommunikációban; valamint a tranzakciók feldolgozásában és teljesítésében, beleértve a gumiabroncs-vásárlásokat és -szereléseket és/vagy más járműszolgáltatásokat is; és szükség esetén promóciós kommunikáció vagy szolgáltatások nyújtásában a Weboldal felhasználóinak és ügyfeleinek.

 

Az Ön személyes adatait a következők számára is hozzáférhetővé tehetjük:

 
 • bármely harmadik fél, akire valamely vonatkozó megállapodás alapján jogainkat vagy kötelezettségeinket átruházzuk;
 • bármely nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozó, végrehajtó vagy cseretestület vagy bíróság, amennyiben erre az alkalmazandó jog vagy rendelet, illetve ezek kérésére alapján így kell eljárnunk; és
 • bármely központi vagy helyi kormányzati szerv és egyéb törvényes vagy közjogi szerv.

 

A felhasználók által a weboldalon elérhető online gumiabroncs-garanciára vonatkozó regisztrációs űrlapon keresztül megadott adatok nem kerülnek megosztásra harmadik felekkel, kivéve a törvény által előírt adatokat.

Határokon átnyúló adatátvitelek

A Goodyear vállalaton belülre vagy kívülre továbbított személyes adatok az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban is feldolgozhatók, amely magában foglalja az EU tagállamait, Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát is (a továbbiakban: „EGT”). 

 

Ha személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a továbbítás előtt az Európai Bizottság által jóváhagyott EU-s általános szerződési feltételeket kötünk a továbbított személyes adatok szükséges védelmi szintjének biztosítása érdekében. E tekintetben további információkat kérhet, és az alábbi jogok gyakorlása révén megszerezheti a hatályos vonatkozó biztosíték másolatát (lásd „Az Ön jogai” című részt).

Adatmegőrzés

A Goodyear csak [a weboldal utolsó látogatását követő] 3 hónapos időszakban] őrzi meg személyes adatait. 

Ha azonban bárki szeretné, hogy ezen idő letelte előtt töröljük személyes adatainak adatbázisainkból, az alábbiakban leírtak szerint kérheti ezt.

Az Ön jogai

A Goodyear által a jelen szabályzat értelmében feldolgozott személyes adataihoz hozzáférési joga van. Ha úgy gondolja, hogy az Önről általunk rendelkezésre álló adatok helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését is. A Goodyear azonnal kijavítja ezen adatokat. 

 

Joga van továbbá: 

 
 • személyes adatainak törlését kérni;  
 • személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni;  
 • visszavonni beleegyezését, amennyiben a Goodyear számára beleegyezését adta a személyes adatok feldolgozására (anélkül, hogy ez a visszavonás befolyásolná az adatkezelés jogszerűségét a visszavonás előtt); 
 • tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célból való kezelése ellen; vagy  
 • tiltakozni személyes adatainak más célból történő kezelése ellen bizonyos esetekben, amikor a Goodyear az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásán kívül más jogalapon dolgozza fel, 

 

és a Goodyear tiszteletben tartja az alkalmazandó adatvédelmi szabályok által előírt kérelmeket, visszavonásokat vagy kifogásokat. 

 

Ezen kívül joga van az adathordozhatósághoz is. Ez a jog az Ön által a Goodyear számára strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megadott személyes adatok megszerzésére, valamint az ilyen személyes adatok harmadik fél részére történő továbbításának kérésére, a Goodyear általi akadályozás nélkül, és az Ön saját titoktartási kötelezettségét is szem előtt tartva. 

 

A fenti jogok gyakorlásához küldjön egy e-mailt a tehergepkocsi@goodyear.com címre személyi igazolványának vagy útlevelének szkennelt vagy másolt visszpéldányával, azonosítási célból. 

 

Ha nem szeretne e-mailt vagy más kommunikációt kapni a Goodyear vállalattól, kommunikációs beállításainak módosításához küldjön egy e-mailt a tehergepkocsi@goodyear.com címre. A Goodyear a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően minden kérést teljesít, amelyben a nevek postai levélből vagy e-mail-listáról való törlését kérik. 

 

Ha bármilyen kérdése van, vagy nem elégedett azzal, ahogy a Goodyear személyes adatait feldolgozza, kérjük, jelezze nekünk. Ehhez küldjön üzenetet a Goodyear Hungary Kft., Rákóczi út 70-72, 1074 Budapest címre, vagy egy e-mailt a tehergepkocsi@goodyear.com e-mail-címre. Megvizsgáljuk a panaszos kérdését, és a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek. 

 

Önnek mindig joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál. 

Más webhelyek

A Weboldal tartalmazhatnak hivatkozásokat olyan weboldalakra, amelyeket nem a Goodyear üzemeltet. Mindent megteszünk azért, hogy csak olyan weboldalakhoz adjunk hivatkozásokat, amelyek hozzánk hasonlóan betartják az adatvédelmi előírásokat. Ugyanakkor a Goodyear semmilyen felelősséget nem vállal a nem a Goodyear által üzemeltetett weboldalak tartalmáért és az általuk követett adatvédelmi gyakorlatért.

Gyerekek

A Goodyear tudatosan nem gyűjt, nem használ fel és nem közöl semmilyen személyes adatot (például nevet, címet és telefonszámot) 16 évesnél fiatalabb gyermekektől a Weboldalon keresztül, a szülő vagy a törvényes képviselő előzetes beleegyezése nélkül. A Goodyear jelenleg nem engedélyezi 16 év alatti gyerekek regisztrációját vagy részvételét versenyekben vagy promóciókban ezen a Weboldalon. Mindazonáltal, amennyiben egy 16 év alatti gyerek szülője vagy gondviselője úgy gondolja, hogy a gyerek személyes adatokat adott meg a Goodyear számára, a szülő vagy gondviselő lépjen kapcsolatba a Goodyear vállalattal, ha töröltetni szeretné ezeket az adatokat a Goodyear rendszeréből. Amennyiben a Goodyear tudomást szerez arról, hogy 16 év alatti gyerektől jutott személyes adatokhoz, és azok visszanyerhetők a fájlokból, úgy azokat a Goodyear késlekedés nélkül törli a meglevő fájlokból.

 

Ezen felül minden 16 év alatti személynek engedélyt kell kérnie a szülőtől vagy gondviselőtől még azelőtt, hogy bármilyen személyes adatot adna meg vagy használna ezen a Weboldalon.

A jelen szabályzat frissítései

A jelen szabályzatban leírt személyes adatok feldolgozásának jövőbeni frissítéseiről előre értesítjük Önt a Weboldalunkon (felugró ablakban vagy más módon), valamint más szokásos kommunikációs csatornákon keresztül (pl. e-mailben, ha elérhető). 

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

 

[2] Azonosítható természetes személynek nevezzük azt a személyt, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosítóra való hivatkozással, mint a név, azonosítószám, helymeghatározási adat, online azonosító, illetve az adott természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.