Käyttöehdot

1. Yleiset säännökset

1. Nämä käyttöehdot, jotka sisältävät ”Yleiset säännökset”, ”Verkkotietosuojakäytännön” ja ”Evästekäytännön” (jäljempänä ”Ehdot”), säätelevät Verkkosivustolla vierailevien henkilöiden tai liikeyritysten pääsyä www.goodyear.eu/truck -verkkosivustolle (jäljempänä ”Verkkosivusto”) ja Verkkosivuston käyttöä. Verkkosivuston kehitti ja toteutti Goodyear Operations S.A. -yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburg ja joka on rekisteröity Luxemburgin kaupparekisteriin numerolla B71.219 (jäljempänä ”Goodyear Operations” ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Goodyear”). 

 

2. Nämä käyttöehdot koskevat pääsyä Verkkosivustoon ja Verkkosivuston käyttöä, ja käyttämällä Verkkosivustoa hyväksyt Ehdot nimenomaisesti. Voit tutustua Verkkotietosuojakäytäntöön napsauttamalla Verkkotietosuojakäytäntöä ja Evästekäytäntöön napsauttamalla Evästekäytäntöä. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä Verkkosivustoa.

 

3. Goodyear käyttää Verkkosivustoa näihin tuotteisiin liittyvien tuotteiden ja ohjeiden esittelemiseen

 

4. Käyttäjillä on oikeus esittää valituksia Verkkosivuston toimivuudesta. Valitukset tulee lähettää seuraavaan postiosoitteeseen: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg tai käyttämällä yhteydenottolomaketta, joka avautuu seuraavaa linkkiä napsauttamalla: Ota yhteyttä.  Goodyear pyrkii vastaamaan valituksiin viivyttelemättä. 

 

5. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai resursseihin, mukaan lukien linkkejä, jotka sisältävät Goodyearia koskevia talous- tai sijoitustietoja. Goodyear tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin vain käyttömukavuutta parantavana palveluna, eikä ole vastuussa sisällöstä missään kolmansien osapuolten verkkosivustoissa, joista on linkki Verkkosivustoon tai joihin on linkki Verkkosivustosta. Linkit Verkkosivustosta mihin tahansa kolmansien osapuolten sivustoihin eivät tarkoita, että Goodyear hyväksyy, tukee tai suosittelee kyseistä sivustoa. Goodyear sanoutuu irti kaikista nimenomaisista tai oletetuista takuista, jotka koskevat minkään tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston sisällön paikkansapitävyyttä, laillisuutta, luotettavuutta tai oikeellisuutta. Jos päätät käyttää tällaisia kolmansien osapuolten verkkosivustoja, vahvistat, että teet sen täysin omalla vastuullasi.

 

6. Ellei toisin mainita, Verkkosivusto ja kaikki Sivustojen sisältämä aineisto, mukaan lukien tavaramerkit, kuvat, kuvitukset, mallit, painikkeet, kuvakkeet, logot, valokuvat, digitaaliset lataukset sekä kirjalliset ja muut aineistot (yhdessä ”Sisältö”) ovat Goodyearin omistamaa, hallitsemaa tai lisensoimaa aineetonta omaisuutta. Käyttäjä ei saa jäljentää, muuntaa koodiksi, siirtää, purkaa tai muokata Verkkosivustoa tai mitään sen Sisältöä eikä luoda niihin liittyviä johdannaistuotteita. Mitään Verkkosivustossa olevaa ei saa tulkita siten, että se myöntäisi epäsuorasti tai muutoin lisenssin tai oikeuden käyttää Verkkosivustossa esillä olevaa aineetonta omaisuutta ilman Goodyearin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Goodyear ja/tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä.

 

7. Verkkosivusto ja kaikki Verkkosivuston sisältämä Sisältö, tiedot, palvelut ja tuotteet toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita.  Hyväksyt, että Verkkosivuston käyttö on täysin omalla vastuullasi ja että olet yksin vastuussa tietokonejärjestelmälle tai lisävarusteille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista tai mahdollisista tietojen menetyksistä, jotka aiheutuvat Verkkosivuston avaamisesta, selaamisesta tai käytöstä tai aineistojen, tietojen, tekstin tai kuvien lataamisesta Verkkosivustosta tai niiden käytöstä ja että Goodyear ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka liittyvät Verkkosivuston käyttöön. Goodyear ei anna mitään takuuta siitä, että (i) Verkkosivusto täyttää vaatimuksesi, (ii) Verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, nopeasti, turvallisesti tai virheettömästi; (iii) Verkkosivuston käytöstä mahdollisesti saatavat tulokset ovat tarkkoja tai luotettavia; (iv) Verkkosivuston kautta tai Verkkosivuston käytön perusteella hankkimiesi tuotteiden, palvelujen, tietojen tai muun aineiston laatu vastaa odotuksiasi; (v) Verkkosivustossa mahdollisesti esiintyvät virheet korjataan; tai että (vi) Verkkosivustossa tai palveluissa, joissa niitä isännöidään, ei ole viruksia tai muita haittakomponentteja.

 

8. Goodyear ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään eikä minkäänlaisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä, erityisistä tai esimerkinomaisista vahingoista tai rangaistuskorvauksista minkään sopimuksen, laiminlyönnin, seurausvastuun, oikeudenloukkauksen tai muun teorian mukaisesti, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta voittojen, käytön, tietojen tai muiden aineettomien hyödykkeiden menetyksistä aiheutuvat vahingot, vaikka Goodyearille olisi kerrottu kyseisistä vahingoista. Erityisesti ja rajoituksetta Goodyear ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä eikä mistään Sisällöstä, jonka Goodyear tai joku muu on julkaissut Verkkosivustossa. Goodyear ei takaa minkään Verkkosivustossa esillä olevan, sinne ladatun, tai millä tahansa keskustelupalstalla julkaistun tai muuten Verkkosivustossa jaetun käyttäjien luoman sisällön tarkkuutta tai luotettavuutta, eikä Goodyear ole vastuussa mistään käyttäjien luoman sisällön aiheuttamista vahingoista. Mitään tässä kappaleessa esitettyä ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että se vaikuttaisi Goodyear-tuotteiden yksittäisiin vakiotakuisiin. 

 

9. Jos et ole tyytyväinen Verkkosivustoon tai Sisältöön, ainoa korjaava toimenpiteesi on Verkkosivuston käytön lopettaminen. Koska jotkin tuomioistuimet eivät salli korvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tiettyjen vahinkojen osalta, yllä esitetyt rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. 

 

10. Kaikki seikat, joita ei ole säädelty näissä Ehdoissa, ovat Luxemburgin lain alaisia Goodyear Operations -yhtiön kotipaikan mukaisesti. Kaikki näihin Ehtoihin liittyvät kiistat annetaan Goodyear  Operations -yhtiön kotipaikan eli Luxemburgin alueellisesti toimivaltaisten julkisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ratkaistavaksi.