Czech Republic CS
Změnit stát

Štítek pneumatiky EU

Označení pneumatik EU

Nové označení pneumatik EU uvádí důležité informace o bezpečnostních a ekologických parametrech pneumatiky. Podobně jako u energetických štítků domácích spotřebičů umožňuje i tento štítek hodnocení pneumatik EU snadné porovnání produktů z různých zdrojů. V případě nákladních pneumatik patří mezi srovnávané parametry přilnavost za mokra, spotřeba paliva a vnější hluk.

Kde najdu značení pneumatik EU?

Od listopadu 2012 disponují všechny nové pneumatiky, až na pár výjimek, štítkem pneumatiky EU. U pneumatik pro užitkové automobily musí být štítek zobrazen v propagačních technických materiálech a na internetu. Hodnocení EU je na našich internetových stránkách zobrazeno u každé pneumatiky.

Úspora paliva

Úspora paliva je v přímém vztahu s valivým odporem pneumatiky. Čím nižší valivý odpor, tím menší výkon je pro pohyb vozidla potřebný, což se odráží v nižší spotřebě paliva.

Jak se spotřeba paliva hodnotí?

Štítek pneumatiky zobrazuje spotřebu paliva ve stupních od A do F (G se u hodnocení nákladních pneumatik nepoužívá) na barevně odlišené stupnici. A (zelená) představuje nejlepší hodnocení spotřeby paliva a F (červená) zase nejhorší hodnocení spotřeby paliva.

Co toto hodnocení znamená?

Nejúspornější nákladní pneumatikou Goodyear je řada FUELMAX. Rodina pneumatik FUELMAX, která je tvořená řadami FUELMAX S pro řízenou nápravu, FUELMAX D pro hnací nápravu a FUELMAX T pro nápravu přívěsu, zahrnuje pneumatiky pro řízenou nápravu a pro přívěs, jež vykazují nejekonomičtější hodnocení spotřeby paliva EU stupně A. Pneumatika pro řízenou nápravu 385/55R22.5 FUELMAX S je pravděpodobně první nákladní pneumatikou pro řízené nápravy na trhu, která dosahuje stupně spotřeby paliva A. Finanční a ekologická úspora, kterou FUELMAX poskytuje je významná. Provozovatel s flotilou 50 nákladních vozidel může ročně ušetřit na pohonných hmotách použitím pneumatik FUELMAX místo jiných pneumatik stejného rozměru, avšak s hodnocením EU stupně D až 230 000 eur. Tato úspora představuje až 4655 eur na jeden nákladní vůz ročně*. *Kalkulace vychází z typické 40tunové soupravy tvořené tahačem 4x2 a třínápravovým návěsem, a průměrného proběhu 100 000 km při spotřebě 32,3 l/100 km a ceně nafty 1,5 eur za litr. Skutečná spotřeba paliva a úspora nákladů se mohou lišit v závislosti na stavu vozovky, jízdním stylu a dalších proměnných faktorech.

Jaké další faktory ovlivňují úsporu paliva?

Pro optimální spotřebu paliva musí být pneumatiky správně nahuštěné. Nízký tlak v pneumatikách zvyšuje valivý odpor a ovlivňuje výkon na mokrém povrchu a samozřejmě výrazně zkracuje životnost pneumatiky.

Přilnavost za mokra

Přilnavost za mokra je důležitým faktorem při výběru nových nákladních pneumatik. Pneumatiky s vysokou úrovní přilnavosti za mokra zastaví po plné aktivaci brzd na mokré vozovce rychleji. Přilnavost za mokra je schopnost pneumatiky přilnout za mokra k vozovce. Hodnocení EU se zaměřuje pouze na jeden z aspektů přilnavosti za mokra – brzdný výkon pneumatiky za mokra.

Jak se přilnavost za mokra hodnotí?

Přilnavost za mokra se hodnotí na stupnici od A do F, přičemž A představuje nejlepší a F nejhorší hodnocení. Hodnocení stupně G není u pneumatik pro užitkové automobily používané.

Co toto hodnocení znamená?

U výkonu přilnavosti za mokra představuje rozdíl mezi pneumatikami stupně A a F až o 30% kratší brzdnou dráhu. To znamená až o 25 metrů kratší brzdnou dráhu u typické soupravy tahače a návěsu o celkové hmotnosti 40 tun pohybující se rychlostí 80 km/h.*

* Skutečná brzdná dráha se může lišit v závislosti na stavu vozovky, systému ABS, jízdním stylu a dalších proměnných faktorech.

Hlučnost

Pneumatiky přispívají k množství hluku generovaného vozidlem během jÍzdy. Volbou pneumatik s nízkým hodnocením hlučnosti se snižuje dopad hluku na okolní prostředí.

Co znamená hodnocení hlučnosti EU?

Hodnocení EU měří emise vnějšího hluku pneumatiky v decibelech.

Mnoho lidí si hodnoty v decibelech neumí představit. Uvádí se proto také třída hlučnosti. Pneumatiky jsou tak podle hlučnosti rozděleny do kategorií v rámci chystaných evropských limitů hlukových emisí.

  • 1 černá vlna: tichá (3 nebo více dB pod budoucími evropskými limity, které budou povinné pro všechny pneumatiky vyrobené po 31. říjnu 2016)
  • 2 černé vlny: středně hlučné (do 3 dB pod budoucími evropskými limity)
  • 3 černé vlny: hlučné (nad budoucími evropskými limity)

Co hodnocení znamená

Úroveň v decibelech se měří na logaritmické stupnici. To znamená, že zvýšení o pouhých několik decibelů představuje velký rozdíl úrovně hlučnosti. Platí, že rozdíl 3 dB zdvojnásobuje množství vnějšího hluku produkovaného pneumatikou.